lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (104)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (31)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (17)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (8)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Radovan Pala (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Lexforum (4)
Robert Goral (4)
Ján Lazur (4)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Maroš Hačko (3)
Michal Krajčírovič (3)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Straňák (2)
Juraj Schmidt (2)
Zsolt Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Anton Dulak (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Roman Kopil (2)
Lukáš Peško (2)
Michal Hamar (2)
Maroš Macko (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Serfozo (2)
Marián Porvažník (2)
Bob Matuška (2)
Peter Varga (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Gedra (2)
Martin Estočák (1)
Katarína Dudíková (1)
Ondrej Halama (1)
Peter Kubina (1)
Vladimir Trojak (1)
lukasmozola (1)
Martin Galgoczy (1)
Dušan Marják (1)
Gabriel Volšík (1)
I. Stiglitz (1)
peter straka (1)
Róbert Černák (1)
Bohumil Havel (1)
Lucia Palková (1)
Ján Pirč (1)
Zuzana Kohútová (1)
Peter K (1)
Robert Šorl (1)
Marek Maslák (1)
Lucia Berdisová (1)
Martin Šrámek (1)
Petr Steiner (1)
Ladislav Pollák (1)
Peter Janík (1)
Tomas Kovac (1)
Marcel Jurko (1)
Viliam Vaňko (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Radoslav Pálka (1)
Tibor Menyhért (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Paula Demianova (1)
Robert Vrablica (1)
Pavol Mlej (1)
Jana Mitterpachova (1)
Ivan Kormaník (1)
Ivan Michalov (1)
Pavel Lacko (1)
Dušan Rostáš (1)
Vincent Lechman (1)
Gabriel Závodský (1)
Miriam Potočná (1)
Martin Hudec (1)
Igor Krist (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Svoboda (1)
Matej Košalko (1)
lukas.kvokacka (1)
Vladislav Pečík (1)
Natalia Janikova (1)
Juraj Lukáč (1)
Michal Ďubek (1)
Ondrej Jurišta (1)
Nora Šajbidor (1)
Emil Vaňko (1)
Matej Gera (1)
Petr Kavan (1)
Zuzana Adamova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Tomáš Ľalík (1)
Matej Kurian (1)
Bystrik Bugan (1)
David Halenák (1)
Peter Marcin (1)
Roman Prochazka (1)
David Horváth (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu

Milan Kvasnica, 17. 05. 2008 v 15:39

Ústavní soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: II. ÚS 625/05, že obdobnou problematikou se Ústavní soud zabýval již několikrát, např. ve věci sp. zn. II. ÚS 190/94, publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 4, nález č. 87, ve věci sp. zn. I. ÚS 505/99, stejná sbírka, svazek 21, nález č. 25, či v nálezu I. ÚS 374/04 (databáze http://nalus.usoud.cz). Na prve uvedený nález také stěžovatelé upozornili, jak v řízení před obecnými soudy, tak i ve své ústavní stížnosti. V posledně uvedeném nálezu Ústavní soud znovu konstatoval, že na základě § 3 odst. 1 OZ, podle něhož výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nelze aktem aplikace práva konstituovat dosud neexistující povinnosti vlastníků. Dispoziční právo vlastníků lze sice výjimečně omezit zákonem, ovšem za předpokladu, že toto omezení respektuje zásadu, podle níž vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Ústavní soud tak zastává konstantní stanovisko, že při užívání bytu bez právního důvodu nelze uložení povinnosti oprávněným (stěžovatelům) najít povinným (žalovaným) náhradní ubytování považovat za omezení vlastnického práva, ale jedná se o založení nové povinnosti vlastníkům, což není v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 OZ.
Při úvahách o aplikovatelnosti ustanovení § 3 odst. 1 OZ na posuzovaný případ navíc nelze přehlédnout okolnosti případu, zejména postoj stěžovatelů a žalovaných k nastalé situaci. Stěžovatelé bezdůvodné užívání bytu žalovanými trpěli přes všechny problémy poměrně dlouhou dobu, snažili se chování žalovaných usměrnit a k podání žaloby přistoupili až v okamžiku, kdy se problémy začaly stupňovat. Žalovaní přinejmenším od konce roku 1996 věděli, že jim nesvědčí žádné právo opravňující je byt užívat. Již od této doby mohli vyvíjet intenzivní snahu o vyřešení své bytové situace. K řešení tohoto stavu však žádnou aktivitu nepodnikli, svým chováním navíc narušovali soužití v domě (dokonce slovně i fyzicky napadli stěžovatele), svévolným jednáním poškozovali dům i vybavení bytu a jejich platební morálka se přechodně zlepšila jen po dobu soudního řízení. Podle názoru Ústavního soudu nelze tyto obecnými soudy zjištěné závažné okolnosti případu opomíjet. Za situace, kdy žalovaní svým jednáním soustavně porušují dobré mravy v domě i své povinnosti vyplývající z (neoprávněného) užívání bytu, nelze jejich právnímu postavení s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 OZ poskytnout ochranu. Ostatně i judikát Nejvyššího soudu, na nějž v odůvodnění soud prvého stupně odkazuje (22 Cdo 1630/2002), uvádí, že o rozpor výkonu práv žalobce s dobrými mravy by nešlo v případě, že by žalovaní svévolně poškozovali práva žalobce ještě dalším závažným způsobem (např. poškozovali by dům, bezdůvodně odmítali platit přiměřenou částku za užívání domu apod.).
Je nepochybné, že vyřešení sociální situace žalovaných bylo napadenými rozhodnutími zcela přeneseno na stěžovatele způsobem, za který jim neposkytuje náhradu ani ten, v jehož prospěch se tak děje, ani stát. Ústavní soud je přesvědčen, že za popsané situace není povinností stěžovatelů - vlastníků nemovitosti - řešit bytovou a sociální situaci žalovaných. Ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého vlastnické právo nesmí být zneužito na újmu práv druhých, anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, umožňuje zákonodárci stanovit zákonem omezení vlastnického práva. Zákon takové omezení připustil v případech uvedených v § 711 až 712 OZ. Tato ustanovení se však vážou zcela nepochybně k nájmu bytu. Lze jen dodat, že podle platné právní úpravy i v případě existence nájemního vztahu může pronajímatel nájem bez přivolení soudu vypovědět s odkazem na ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) či písm. b) OZ.


Názory k článku Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím