lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (102)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (31)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (16)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (7)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (4)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Josef Kotásek (4)
Radovan Pala (4)
Robert Goral (4)
Natália Ľalíková (4)
Ján Lazur (4)
Josef Šilhán (3)
Maroš Hačko (3)
Ivan Bojna (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Michal Krajčírovič (3)
Peter Pethő (3)
Adam Valček (3)
Denisa Dulaková (3)
Jiří Remeš (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Straňák (2)
Lukáš Peško (2)
Michal Hamar (2)
Peter Varga (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Roman Kopil (2)
Juraj Schmidt (2)
Bob Matuška (2)
Martin Serfozo (2)
Anton Dulak (2)
Zsolt Varga (2)
Marián Porvažník (2)
Martin Gedra (2)
Ludmila Kucharova (2)
Maroš Macko (2)
Dávid Tluščák (2)
Natalia Janikova (1)
Katarína Dudíková (1)
Igor Krist (1)
Tomáš Ľalík (1)
Tomas Kovac (1)
Miriam Potočná (1)
Michal Ďubek (1)
lukas.kvokacka (1)
Pavel Lacko (1)
Gabriel Závodský (1)
Roman Prochazka (1)
Emil Vaňko (1)
Robert Šorl (1)
Martin Galgoczy (1)
Tomáš Demo (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Peter Marcin (1)
Bystrik Bugan (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Hudec (1)
Peter Janík (1)
Ivan Michalov (1)
Róbert Černák (1)
Vladimir Trojak (1)
Petr Steiner (1)
Dušan Rostáš (1)
I. Stiglitz (1)
David Horváth (1)
peter straka (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Zuzana Adamova (1)
Jana Mitterpachova (1)
Peter Kubina (1)
Ondrej Halama (1)
Tibor Menyhért (1)
Ladislav Pollák (1)
Vladislav Pečík (1)
Nora Šajbidor (1)
Gabriel Volšík (1)
Dušan Marják (1)
Vincent Lechman (1)
Zuzana Kohútová (1)
Matej Gera (1)
Lucia Berdisová (1)
Marek Maslák (1)
Juraj Lukáč (1)
Peter K (1)
Martin Svoboda (1)
Matej Kurian (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ondrej Jurišta (1)
Lucia Palková (1)
Paula Demianova (1)
Petr Kavan (1)
David Halenák (1)
Marcel Jurko (1)
Viliam Vaňko (1)
Matej Košalko (1)
Pavol Mlej (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Estočák (1)
Ján Pirč (1)
Bohumil Havel (1)
Radoslav Pálka (1)
lukasmozola (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu

Milan Kvasnica, 17. 05. 2008 v 15:39

Ústavní soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: II. ÚS 625/05, že obdobnou problematikou se Ústavní soud zabýval již několikrát, např. ve věci sp. zn. II. ÚS 190/94, publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 4, nález č. 87, ve věci sp. zn. I. ÚS 505/99, stejná sbírka, svazek 21, nález č. 25, či v nálezu I. ÚS 374/04 (databáze http://nalus.usoud.cz). Na prve uvedený nález také stěžovatelé upozornili, jak v řízení před obecnými soudy, tak i ve své ústavní stížnosti. V posledně uvedeném nálezu Ústavní soud znovu konstatoval, že na základě § 3 odst. 1 OZ, podle něhož výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nelze aktem aplikace práva konstituovat dosud neexistující povinnosti vlastníků. Dispoziční právo vlastníků lze sice výjimečně omezit zákonem, ovšem za předpokladu, že toto omezení respektuje zásadu, podle níž vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Ústavní soud tak zastává konstantní stanovisko, že při užívání bytu bez právního důvodu nelze uložení povinnosti oprávněným (stěžovatelům) najít povinným (žalovaným) náhradní ubytování považovat za omezení vlastnického práva, ale jedná se o založení nové povinnosti vlastníkům, což není v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 OZ.
Při úvahách o aplikovatelnosti ustanovení § 3 odst. 1 OZ na posuzovaný případ navíc nelze přehlédnout okolnosti případu, zejména postoj stěžovatelů a žalovaných k nastalé situaci. Stěžovatelé bezdůvodné užívání bytu žalovanými trpěli přes všechny problémy poměrně dlouhou dobu, snažili se chování žalovaných usměrnit a k podání žaloby přistoupili až v okamžiku, kdy se problémy začaly stupňovat. Žalovaní přinejmenším od konce roku 1996 věděli, že jim nesvědčí žádné právo opravňující je byt užívat. Již od této doby mohli vyvíjet intenzivní snahu o vyřešení své bytové situace. K řešení tohoto stavu však žádnou aktivitu nepodnikli, svým chováním navíc narušovali soužití v domě (dokonce slovně i fyzicky napadli stěžovatele), svévolným jednáním poškozovali dům i vybavení bytu a jejich platební morálka se přechodně zlepšila jen po dobu soudního řízení. Podle názoru Ústavního soudu nelze tyto obecnými soudy zjištěné závažné okolnosti případu opomíjet. Za situace, kdy žalovaní svým jednáním soustavně porušují dobré mravy v domě i své povinnosti vyplývající z (neoprávněného) užívání bytu, nelze jejich právnímu postavení s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 OZ poskytnout ochranu. Ostatně i judikát Nejvyššího soudu, na nějž v odůvodnění soud prvého stupně odkazuje (22 Cdo 1630/2002), uvádí, že o rozpor výkonu práv žalobce s dobrými mravy by nešlo v případě, že by žalovaní svévolně poškozovali práva žalobce ještě dalším závažným způsobem (např. poškozovali by dům, bezdůvodně odmítali platit přiměřenou částku za užívání domu apod.).
Je nepochybné, že vyřešení sociální situace žalovaných bylo napadenými rozhodnutími zcela přeneseno na stěžovatele způsobem, za který jim neposkytuje náhradu ani ten, v jehož prospěch se tak děje, ani stát. Ústavní soud je přesvědčen, že za popsané situace není povinností stěžovatelů - vlastníků nemovitosti - řešit bytovou a sociální situaci žalovaných. Ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého vlastnické právo nesmí být zneužito na újmu práv druhých, anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, umožňuje zákonodárci stanovit zákonem omezení vlastnického práva. Zákon takové omezení připustil v případech uvedených v § 711 až 712 OZ. Tato ustanovení se však vážou zcela nepochybně k nájmu bytu. Lze jen dodat, že podle platné právní úpravy i v případě existence nájemního vztahu může pronajímatel nájem bez přivolení soudu vypovědět s odkazem na ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) či písm. b) OZ.


Názory k článku Náhrady v případě užívání bytu bez právního důvodu:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím