lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (152)
Juraj Gyarfas (102)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (30)
Martin Maliar (25)
Kristián Csach (24)
Tomáš Klinka (19)
Milan Hlušák (15)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Martin Friedrich (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Josef Kotásek (4)
Lexforum (4)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Pavol Szabo (4)
Robert Goral (4)
Pavol Kolesár (3)
Josef Šilhán (3)
Maroš Hačko (3)
Peter Pethő (3)
Michal Krajčírovič (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Martin Gedra (2)
Anton Dulak (2)
Marián Porvažník (2)
Dávid Tluščák (2)
Maroš Macko (2)
Ivan Bojna (2)
Martin Serfozo (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Peter Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Schmidt (2)
Lukáš Peško (2)
Ludmila Kucharova (2)
Bob Matuška (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Roman Kopil (2)
Michal Hamar (2)
Ondrej Jurišta (1)
Vincent Lechman (1)
David Horváth (1)
Matej Gera (1)
Katarína Dudíková (1)
Gabriel Volšík (1)
Vladislav Pečík (1)
Tomáš Demo (1)
Zuzana Adamova (1)
Ivan Michalov (1)
Gabriel Závodský (1)
Matej Kurian (1)
Igor Krist (1)
Dušan Rostáš (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Svoboda (1)
Martin Estočák (1)
Ján Pirč (1)
Tomáš Ľalík (1)
Pavel Lacko (1)
Tomas Kovac (1)
I. Stiglitz (1)
David Halenák (1)
lukas.kvokacka (1)
Martin Šrámek (1)
Peter Janík (1)
Zuzana Kohútová (1)
Emil Vaňko (1)
peter straka (1)
Róbert Černák (1)
Vladimir Trojak (1)
Marcel Jurko (1)
Peter Kubina (1)
Tibor Menyhért (1)
Roman Prochazka (1)
Peter K (1)
Martin Hudec (1)
Matej Košalko (1)
Viliam Vaňko (1)
Lucia Palková (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Lucia Berdisová (1)
Ladislav Pollák (1)
Juraj Lukáč (1)
Bystrik Bugan (1)
Ondrej Halama (1)
Petr Kavan (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Galgoczy (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Radoslav Pálka (1)
Miriam Potočná (1)
Dušan Marják (1)
Petr Steiner (1)
Natalia Janikova (1)
Paula Demianova (1)
Robert Šorl (1)
Robert Vrablica (1)
lukasmozola (1)
Pavol Mlej (1)
Nora Šajbidor (1)
Marek Maslák (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Peter Marcin (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

O změně nájemní smlouvy na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou

Milan Kvasnica, 24. 06. 2008 v 21:20

Nejvyšší soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 26 Cdo 358/2006, že soudní praxe (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. května 2002, sp. zn. 26 Cdo 2628/2000, uveřejněný pod č. C 1174 ve svazku 16 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu) dovodila, že ustanovení § 516 odst. 1 a § 570 obč. zák. jsou obecnými ustanoveními o závazcích a uplatní se i v právních vztazích nájmu bytu, neboť speciální ustanovení občanského zákoníku daný vztah upravující ( § 685 a násl.) neobsahují zvláštní úpravu a ani jejich použití nevylučují. V soudní praxi nebyl zaznamenán odklon ani od názoru, že institut změny závazku (kumulativní novace) pojmově předpokládá, že k němu dochází za trvání stávajícího závazkového vztahu; také privativní novace jako právní skutečnost současně působící jak zánik závazku stávajícího, tak i vznik závazku nového, vychází z předpokladu, že zde existuje závazkový vztah, který má být nahrazen novým. Pro rozlišení, zda jde o kumulativní či privativní novaci, je rozhodná vůle jeho účastníků. Při zjišťování jejího obsahu se uplatní i výkladové pravidlo vyjádřené v § 35 odst. 2 obč. zák. (srov. např. odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 20 Cdo 2352/99, uveřejněné pod č. C 753 ve svazku 10 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, dále rozsudky Nejvyššího soudu z 8. ledna 2002, sp. zn. 26 Cdo 893/2000, z 13. října 2004, sp. zn. 26 Cdo 2481/2003, a z 16. prosince 2004, sp. zn. 26 Cdo 125/2004). Obsah právního úkonu lze však vykládat podle vůle toho, kdo ho učinil, jen za předpokladu, že tvrzená vůle není v rozporu s jazykovým projevem učiněným v písemné formě. Výkladem nelze již učiněný projev vůle doplňovat, měnit či dokonce nahrazovat (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2002, sp. zn. 25 Cdo 1116/2001, uveřejněný pod č. C 1627 ve svazku 23 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu).
Na základě zjištěného skutkového stavu soud dovodil, že ustanovení § 516 odst. 1 obč. zák. (a § 570 obč. zák.) se uplatní se i v právních vztazích nájmu bytu a že nájemní smlouvu ze dne 13. května 2004 nelze - i přes konstatování obsažené v jejím bodě VII. - pokládat za dohodu, na jejímž základě by mohlo dojít ve smyslu § 516 odst. 1 obč. zák. ke změně stávajícího nájemního poměru žalovaných na dobu neurčitou na nájemní poměr na dobu určitou, a to proto, že vůle žalovaných, kterým svědčil ve vztahu k předmětnému bytu nájemní poměr na dobu neurčitou, nesměřovala k jeho změně (či k nahrazení) na nájemní poměr na dobu určitou bez možnosti zajištění bytové náhrady v případě jeho ukončení uplynutím sjednané doby nájmu. Poté uzavřel, že za této situace je nájemní smlouva ze dne 13. května 2004 neplatná podle § 39 obč. zák. (pro rozpor se zákonem), a že proto žalovaným svědčí ve vztahu k předmětnému bytu stále nájemní poměr na dobu neurčitou. Lze konstatovat, že odvolací soud se od uvedené judikatury neodchýlil, když dospěl k závěru, že nájemní smlouva ze dne 13. května 2004 nebyla způsobilá vyvolat právní následek v podobě změny stávajícího nájemního vztahu žalovaných k předmětnému bytu, jestliže podle skutkového zjištění (v daném případě nezpochybnitelného prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o.s.ř.) vůle účastníků projevená ve smlouvě k vyvolání takovéhoto právního následku nesměřovala.


Názory k článku O změně nájemní smlouvy na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou:


  Milan Kvasnica, 04. 01. 2009 v 19:40 - Viz dřívější rozhodnutí

http://www.lexforum.cz/13

  Milan Kvasnica, 14. 05. 2009 v 10:19 - opačný názor

26 Cdo 1551/2006
Jestliže zákon výslovně umožňuje sjednání nájmu bytu na dobu určitou a nepředpokládá při skončení takového nájmu poskytnutí bytové náhrady, lze stěží dovozovat, že dohoda o změně nájmu z doby neurčité na určitou je bez dalšího absolutně neplatná pro obcházení ustanovení o bytových náhradách.

  Milan Kvasnica, 09. 01. 2011 v 20:34 - svoboda vůle

V případě, že ke změně dochází za situace "hrozby vyklizení v soudním řízení", pak změna smlouvy z doby neurčité na dobu určitou není provedena pod nátlakem.
Viz: http://www.slv.cz/26 Cdo3593/2008

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím