lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (105)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (32)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (22)
Milan Hlušák (19)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Josef Kotásek (4)
Robert Goral (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Maroš Hačko (3)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Michal Krajčírovič (3)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Ondrej Halama (2)
Bob Matuška (2)
Juraj Schmidt (2)
Anton Dulak (2)
Lukáš Peško (2)
Michal Hamar (2)
Martin Gedra (2)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Marián Porvažník (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Serfozo (2)
Roman Kopil (2)
Maroš Macko (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Peter Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Robert Vrablica (1)
Matej Kurian (1)
Pavel Lacko (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Svoboda (1)
Emil Vaňko (1)
Martin Galgoczy (1)
Tomáš Ľalík (1)
Peter K (1)
Ivan Michalov (1)
Martin Poloha (1)
Peter Janík (1)
Ondrej Jurišta (1)
Michal Ďubek (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Katarína Dudíková (1)
Tibor Menyhért (1)
Marek Maslák (1)
David Halenák (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Róbert Černák (1)
Martin Hudec (1)
lukasmozola (1)
Lucia Berdisová (1)
Vincent Lechman (1)
Gabriel Volšík (1)
Peter Marcin (1)
Martin Šrámek (1)
Robert Šorl (1)
Ivan Kormaník (1)
Igor Krist (1)
Nora Šajbidor (1)
Zuzana Kohútová (1)
Bohumil Havel (1)
Dušan Marják (1)
Lucia Palková (1)
Gabriel Závodský (1)
I. Stiglitz (1)
Ladislav Pollák (1)
Paula Demianova (1)
Matej Gera (1)
Martin Estočák (1)
Radoslav Pálka (1)
Peter Kubina (1)
Petr Kavan (1)
peter straka (1)
Zuzana Adamova (1)
Marcel Jurko (1)
David Horváth (1)
Viliam Vaňko (1)
lukas.kvokacka (1)
Pavol Mlej (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Roman Prochazka (1)
Miriam Potočná (1)
Ján Pirč (1)
Matej Košalko (1)
Vladislav Pečík (1)
Tomas Kovac (1)
Dušan Rostáš (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Bystrik Bugan (1)
Vladimir Trojak (1)
Juraj Lukáč (1)
Petr Steiner (1)
Natalia Janikova (1)
Jana Mitterpachova (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

O změně nájemní smlouvy na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou

Milan Kvasnica, 24. 06. 2008 v 21:20

Nejvyšší soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 26 Cdo 358/2006, že soudní praxe (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. května 2002, sp. zn. 26 Cdo 2628/2000, uveřejněný pod č. C 1174 ve svazku 16 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu) dovodila, že ustanovení § 516 odst. 1 a § 570 obč. zák. jsou obecnými ustanoveními o závazcích a uplatní se i v právních vztazích nájmu bytu, neboť speciální ustanovení občanského zákoníku daný vztah upravující ( § 685 a násl.) neobsahují zvláštní úpravu a ani jejich použití nevylučují. V soudní praxi nebyl zaznamenán odklon ani od názoru, že institut změny závazku (kumulativní novace) pojmově předpokládá, že k němu dochází za trvání stávajícího závazkového vztahu; také privativní novace jako právní skutečnost současně působící jak zánik závazku stávajícího, tak i vznik závazku nového, vychází z předpokladu, že zde existuje závazkový vztah, který má být nahrazen novým. Pro rozlišení, zda jde o kumulativní či privativní novaci, je rozhodná vůle jeho účastníků. Při zjišťování jejího obsahu se uplatní i výkladové pravidlo vyjádřené v § 35 odst. 2 obč. zák. (srov. např. odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 20 Cdo 2352/99, uveřejněné pod č. C 753 ve svazku 10 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, dále rozsudky Nejvyššího soudu z 8. ledna 2002, sp. zn. 26 Cdo 893/2000, z 13. října 2004, sp. zn. 26 Cdo 2481/2003, a z 16. prosince 2004, sp. zn. 26 Cdo 125/2004). Obsah právního úkonu lze však vykládat podle vůle toho, kdo ho učinil, jen za předpokladu, že tvrzená vůle není v rozporu s jazykovým projevem učiněným v písemné formě. Výkladem nelze již učiněný projev vůle doplňovat, měnit či dokonce nahrazovat (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2002, sp. zn. 25 Cdo 1116/2001, uveřejněný pod č. C 1627 ve svazku 23 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu).
Na základě zjištěného skutkového stavu soud dovodil, že ustanovení § 516 odst. 1 obč. zák. (a § 570 obč. zák.) se uplatní se i v právních vztazích nájmu bytu a že nájemní smlouvu ze dne 13. května 2004 nelze - i přes konstatování obsažené v jejím bodě VII. - pokládat za dohodu, na jejímž základě by mohlo dojít ve smyslu § 516 odst. 1 obč. zák. ke změně stávajícího nájemního poměru žalovaných na dobu neurčitou na nájemní poměr na dobu určitou, a to proto, že vůle žalovaných, kterým svědčil ve vztahu k předmětnému bytu nájemní poměr na dobu neurčitou, nesměřovala k jeho změně (či k nahrazení) na nájemní poměr na dobu určitou bez možnosti zajištění bytové náhrady v případě jeho ukončení uplynutím sjednané doby nájmu. Poté uzavřel, že za této situace je nájemní smlouva ze dne 13. května 2004 neplatná podle § 39 obč. zák. (pro rozpor se zákonem), a že proto žalovaným svědčí ve vztahu k předmětnému bytu stále nájemní poměr na dobu neurčitou. Lze konstatovat, že odvolací soud se od uvedené judikatury neodchýlil, když dospěl k závěru, že nájemní smlouva ze dne 13. května 2004 nebyla způsobilá vyvolat právní následek v podobě změny stávajícího nájemního vztahu žalovaných k předmětnému bytu, jestliže podle skutkového zjištění (v daném případě nezpochybnitelného prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o.s.ř.) vůle účastníků projevená ve smlouvě k vyvolání takovéhoto právního následku nesměřovala.


Názory k článku O změně nájemní smlouvy na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou:


  Milan Kvasnica, 04. 01. 2009 v 19:40 - Viz dřívější rozhodnutí

http://www.lexforum.cz/13

  Milan Kvasnica, 14. 05. 2009 v 10:19 - opačný názor

26 Cdo 1551/2006
Jestliže zákon výslovně umožňuje sjednání nájmu bytu na dobu určitou a nepředpokládá při skončení takového nájmu poskytnutí bytové náhrady, lze stěží dovozovat, že dohoda o změně nájmu z doby neurčité na určitou je bez dalšího absolutně neplatná pro obcházení ustanovení o bytových náhradách.

  Milan Kvasnica, 09. 01. 2011 v 20:34 - svoboda vůle

V případě, že ke změně dochází za situace "hrozby vyklizení v soudním řízení", pak změna smlouvy z doby neurčité na dobu určitou není provedena pod nátlakem.
Viz: http://www.slv.cz/26 Cdo3593/2008

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím