lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (105)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (32)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (22)
Milan Hlušák (19)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Ján Lazur (4)
Robert Goral (4)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Ivan Bojna (3)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Josef Šilhán (3)
Michal Krajčírovič (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Maroš Hačko (3)
Maroš Macko (2)
Jiří Remeš (2)
Michal Hamar (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Straňák (2)
Peter Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Anton Dulak (2)
Marián Porvažník (2)
Roman Kopil (2)
Ondrej Halama (2)
Ludmila Kucharova (2)
Juraj Schmidt (2)
Zsolt Varga (2)
Jozef Kleberc (2)
Bob Matuška (2)
Martin Gedra (2)
Dávid Tluščák (2)
peter straka (1)
Peter Marcin (1)
Radoslav Pálka (1)
Lucia Berdisová (1)
Igor Krist (1)
Ivan Kormaník (1)
Petr Steiner (1)
Natalia Janikova (1)
Dušan Rostáš (1)
Viliam Vaňko (1)
Zuzana Adamova (1)
Matej Košalko (1)
Vladimir Trojak (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Galgoczy (1)
Peter K (1)
Jana Mitterpachova (1)
Robert Šorl (1)
Miriam Potočná (1)
Roman Prochazka (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Svoboda (1)
Lucia Palková (1)
Gabriel Volšík (1)
Nora Šajbidor (1)
Marcel Jurko (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Pavol Mlej (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Paula Demianova (1)
Ladislav Pollák (1)
Martin Poloha (1)
Peter Kubina (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Michal Ďubek (1)
Juraj Lukáč (1)
Róbert Černák (1)
Ivan Michalov (1)
Ján Pirč (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Katarína Dudíková (1)
Zuzana Kohútová (1)
Matej Kurian (1)
Marek Maslák (1)
Martin Estočák (1)
Tomáš Demo (1)
Petr Kavan (1)
Gabriel Závodský (1)
Tomas Kovac (1)
lukasmozola (1)
David Halenák (1)
Martin Hudec (1)
Emil Vaňko (1)
Vincent Lechman (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Vladislav Pečík (1)
Bohumil Havel (1)
Matej Gera (1)
Bystrik Bugan (1)
Peter Janík (1)
Martin Šrámek (1)
Tomáš Ľalík (1)
Pavel Lacko (1)
David Horváth (1)
I. Stiglitz (1)
Dušan Marják (1)
Tibor Menyhért (1)
lukas.kvokacka (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Čo s (ne)zákonným prevodom majetku obce?

Michal Hamar, 30. 08. 2011 v 12:12

V prvom rade by som chcel všetkých pozdraviť a poďakovať za zaujímavé články na tomto fóre, po prečítaní ktorých si musím uvedomiť, že aj po niekoľkých rokoch praxe som stále iba na začiatku „právnického poznania“.

Vzhľadom na to, že pracujem prevažne so správnym právom, môj príspevok bude smerovať niekde do tejto oblasti, zároveň by som ním chcel nadviazať na starší článok Rozkrádačka obecného majetku a čo s ňou.

V súčasnosti platné znenie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v § 9a upravuje postup, ktorý musí obec dodržať pri prevode a prenájme obecného majetku. Ak použijeme jeden z vo verejnej správe často používaných pojmov, tými najtransparentnejšími spôsobmi nakladania sú obchodná verejná súťaž a dobrovoľná dražba, menej transparentným spôsobom je priamy predaj/prenájom a za najmenej transparentný možno považovať aplikáciu zákonom stanovených výnimiek z vyššie uvedených postupov. Následne podľa § 9b „(1) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, sa môže domáhať neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k majetku, ktorý bol obcou prevedený na tretiu osobu, ak prevod majetku obce nebol realizovaný na základe obchodnej verejnej súťaže, 22b) dražbou22c) alebo priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu, 22d) okrem prípadov, keď tento zákon iný spôsob prevodu pripúšťa. (2) Žalobu podľa odseku 1 je možné podať na súde do jedného roka odo dňa prevodu vlastníckeho práva z majetku obce na nadobúdateľa.“ Zákon teda stanovuje jasné pravidlá a hrozbu sankcie pre všetky samosprávy, ktoré napadne postupovať pri nakladaní s verejným majetkom nehospodárne.

Jednou z najrozšírenejších možností, ako nepostupovať tými transparentnejšími z vyššie uvedených spôsobov, je konkrétne nakladanie s majetkom subsumovať pod dôvody hodné osobitného zreteľa, pri ktorých iste každého napadne, že môžu zakryť veľa naozaj „osobitných“ prípadov. Prax však ukázala, že ak chce obec postupovať v súlade so zákonom a pritom aj efektívne, uvedená výnimka je naozaj potrebná a je aj veľmi často uplatňovaná.

Po bližšom pohľade na dikciu zákona by sme mohli ustanovenie § 9b formulovať napríklad aj takto negativisticky: ak dôjde k prevodu majetku obce, domáhať sa neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k prevedenému majetku

nemožno, ak išlo o prevod na základe obchodnej verejnej súťaže, zároveňnemožno ani, ak išlo o prevod na základe dražby, rovnakonemožno ani vtedy, ak išlo o prevod priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu a napokonnemožno ani v tom prípade, ak išlo o niektorý z iných spôsobov prevodu, ktoré zákon pripúšťa.

Takže ak zákon „iný spôsob prevodu pripúšťa“ ak ide o pomerne široký pojem dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je na výlučnom posúdení obecného zastupiteľstva („o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený“ - § 9a ods. 8 písm. e)), musí ísť skutočne o neobvyklý a inovatívny spôsob prevodu, ktorý by sa zastupiteľstvo rozhodlo použiť (nakoľko v zmysle zákona zastupiteľstvo schvaľuje aj spôsob prevodu nehnuteľného majetku a prevod pri priamom predaji), aby dalo občanovi možnosť obrátiť sa na súd. Uvádzaná možnosť domáhať sa súdnej ochrany by tak bola teoreticky využiteľná napr. v prípade, ak by prevod schválil starosta bez vedomia obecného zastupiteľstva, v tomto prípade by však asi nijaká správa katastra nepovolila vklad.

Samozrejme, nie je vylúčené, že samospráva skutočne bude postupovať tak, že obíde všetky uvádzané možnosti, pričom pre priamy prevod majetku konkrétnej osobe nebude existovať nijaká zákonná výnimka a tento nebude ani označený ako dôvod hodný osobitného zreteľa, čím skutočne umožní aplikáciu § 9b, čo si však viem len ťažko predstaviť aj v tej najrázovitejšej obci. Napriek nesporne pozitívnej snahe zákonodarcu tak dikcia zákona v praxi neposkytuje ani nemôže poskytnúť veľa možností pre domáhanie sa súdnej ochrany, čím na druhej strane minimalizuje množstvo šikanóznych žalôb.

Ak má niekto skúsenosti s konaním na súde podľa § 9b, budem vďačný za akékoľvek informácie.


Názory k článku Čo s (ne)zákonným prevodom majetku obce?:


  Juraj Gyarfas, 30. 08. 2011 v 14:20 - privítanie

Ďakujem za zaujímavý článok a som rád, že môžem privítať nového prispievateľa. K samotnej téme však neviem nič doplniť. Odkedy som písal o Rozkrádačke obecného majetku som nepočul o žiadnom konkrétnom prípade, kedy bola aktívna legitimácia podľa § 9b v praxi využitá. Aj keď určite by to bola dosť veľká zábava :-)

Budem preto tiež vďačný za akékoľvek praktické skúsenosti.

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím