lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (104)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (32)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (18)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (8)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Robert Goral (4)
Monika Dubská (4)
Josef Kotásek (4)
Lexforum (4)
Natália Ľalíková (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Michal Krajčírovič (3)
Pavol Kolesár (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Maroš Hačko (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Ivan Bojna (3)
Peter Pethő (3)
Adam Valček (3)
Denisa Dulaková (3)
Marián Porvažník (2)
Martin Serfozo (2)
Ludmila Kucharova (2)
Roman Kopil (2)
Juraj Straňák (2)
Jiří Remeš (2)
Lukáš Peško (2)
Michal Hamar (2)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Maroš Macko (2)
Martin Gedra (2)
Anton Dulak (2)
Bob Matuška (2)
Dávid Tluščák (2)
Jozef Kleberc (2)
Zsolt Varga (2)
Petr Steiner (1)
Vladimir Trojak (1)
Tomáš Ľalík (1)
Bohumil Havel (1)
Radoslav Pálka (1)
Zuzana Kohútová (1)
David Halenák (1)
Peter Marcin (1)
Ivan Kormaník (1)
Juraj Lukáč (1)
Tibor Menyhért (1)
Róbert Černák (1)
Ladislav Pollák (1)
Jana Mitterpachova (1)
Lucia Palková (1)
lukasmozola (1)
Pavol Mlej (1)
Emil Vaňko (1)
Martin Hudec (1)
I. Stiglitz (1)
Igor Krist (1)
Gabriel Závodský (1)
Bystrik Bugan (1)
Martin Galgoczy (1)
lukas.kvokacka (1)
Robert Šorl (1)
Dušan Rostáš (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Zuzana Adamova (1)
peter straka (1)
Matej Košalko (1)
Peter Janík (1)
Katarína Dudíková (1)
Marcel Jurko (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Svoboda (1)
Michal Ďubek (1)
Lucia Berdisová (1)
Vladislav Pečík (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Miriam Potočná (1)
Martin Estočák (1)
Ondrej Jurišta (1)
Peter K (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Ján Pirč (1)
Matej Gera (1)
David Horváth (1)
Petr Kavan (1)
Marek Maslák (1)
Pavel Lacko (1)
Robert Vrablica (1)
Gabriel Volšík (1)
Peter Kubina (1)
Martin Šrámek (1)
Matej Kurian (1)
Dušan Marják (1)
Tomáš Demo (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Roman Prochazka (1)
Vincent Lechman (1)
Ondrej Halama (1)
Tomas Kovac (1)
Nora Šajbidor (1)
Viliam Vaňko (1)
Paula Demianova (1)
Ivan Michalov (1)
Natalia Janikova (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

NS: rozhodčí doložka může být v rozporu s dobrými mravy

Milan Kvasnica, 22. 08. 2014 v 21:40

Nejvyšší soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 30 Cdo 2401/2014, že nelze souhlasit s tím, že právní vztah založený spotřebitelskou smlouvou neumožňuje účastníkům vyloučit soudní jurisdikci uzavřením rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky. Z judikatury Ústavního soudu i Nejvyššího soudu se podává, že i ujednání o rozhodčí doložce ve spotřebitelské smlouvě lze připustit, resp. nelze takové ujednání považovat (bez dalšího) za nepřiměřenou podmínku ve smyslu Směrnice Rady č. 93/13/EHS, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a § 56 obč. zák., a nemůže proto sama o sobě přivodit její neplatnost. K závěru o neplatnosti rozhodčí smlouvy (doložky) je zapotřebí zejména individuální posouzení její formulace a jejího obsahu obecným soudem (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2012, sp. zn. 33 Cdo 3121/2010, usnesení Ústavního soudu ze dne 5. října 2011, sp. zn. II. ÚS 3057/10, nebo nález Ústavního soudu ze dne 24. října 2013, sp. zn. III. ÚS 562/12).


Jakkoliv posuzování platnosti rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě bylo v judikatuře řešeno především v souvislosti s verifikací, zda taková doložka obsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, příp. zda neodkazuje na rozhodčí řád vydaný subjektem, jenž není stálým rozhodčím soudem, neznamená to, že by předmětem posuzování platnosti rozhodčích doložek nemělo být důsledné posuzování dalších okolností, za kterých k uzavření doložky došlo. V této souvislosti je zapotřebí zmínit závěr Ústavního soudu (byť učiněný jako obiter dictum) v nálezu ze dne 24. října 2013, sp. zn. III. ÚS 562/12, ve kterém bylo vyloženo, že ustanovení o spotřebitelských smluv nebo smluvních podmínek, která jsou formulářově předtištěna a neumožňují jednoznačně slabší straně jejich modifikaci, v sobě skýtají možnost vyvolání nepříznivých následků na straně spotřebitele, který je z povahy věci slabší smluvní stranou. Smluvní ujednání v podobě zajištění blankosměnkou, smluvní pokuty v hrubě nepřiměřené výši za krátkodobé prodlení s platbou splátek, je třeba v soudních sporech podrobovat posouzení, zda nejsou v rozporu s dobrými mravy. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že spotřebitel smlouvu podepsal a s podmínkami smlouvy souhlasil (viz též nález sp. zn. I. ÚS 199/11).


Podobnou optikou je třeba pohlížet také na uzavřené rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky. Pokud by totiž spotřebitel neměl prakticky žádnou možnost v procesu uzavírání takové rozhodčí smlouvy či doložky podílet se určitým způsobem na tvorbě jejího obsahu, neboť celá smluvní situace by byla postavena kategoricky na závěru, že je zde pro spotřebitele chce-li dosáhnout poskytnutí určité půjčky, resp. úvěru - pouze jediná možnost, a to zcela a bezvýhradně akceptovat návrh na uzavření rozhodčí smlouvy (doložky) učiněný podnikatelem, tedy včetně podnikatelem určeného (určených) rozhodce (rozhodců), pak by stěží bylo možno hovořit o tom, že i za takto popsané skutkové a právní konstelace by byly naplněny podmínky na ochranu spotřebitele coby (presumované) slabší smluvní strany. Ve skutečnosti by se totiž jednalo o podnikatelem předem nastavená kritéria vůči spotřebiteli, zde i v otázce určení konkrétních jmen rozhodců, bez jakékoli možnosti spotřebitele spolupodílet se na obsahu takové rozhodčí smlouvy či doložky. Co do důsledku by se tak jednalo o stav obdobný formulářovým smlouvám. Pak by se v takové situaci stěží mohlo jednat o kritéria, která souzní se smyslem a účelem shora vyložené právní úpravy a judikatury na úseku ochrany spotřebitele.


Názory k článku NS: rozhodčí doložka může být v rozporu s dobrými mravy:


  Juraj Gyarfas, 23. 08. 2014 v 18:54 - ...

to pekne zapadá do procesnej judikatúry Ústavného súdu SR (viď tu)

  Milan Kvasnica, 26. 08. 2014 v 01:49 - Milan Kvasnica

Výběr rozhodce svěřený jiné právnické osobě (bez ohledu na její ekonomickou či personální provázanost s žalovaným v postavení věřitele prostřednictvím zvoleného rozhodce), je obcházením zákona. Z tohoto důvodu je rozhodčí doložka uzavřená do 31.12.2012 neplatná podle § 39 obč. zák.

http://kraken.slv.cz/KSSEMOS56Co226/2013

  Milan Kvasnica, 18. 01. 2015 v 18:09 - Milan Kvasnica

Je-li v rozhodčí doložce obsažené v samostatné smlouvě ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 216/1994 Sb. ve znění účinném od 1.4.2012, sjednán výběr rozhodce třetí osobou, tj. osobou zastávající funkci předsedy dozorčí rady společnosti Sdružení rozhodců a.s., se sídlem v Brně, jde o transparentní výběr rozhodce i za situace, kdy smluvní vztah mezi oprávněným a povinným je založen spotřebitelskou smlouvou. I když samotná rozhodčí doložka neobsahuje jmenný seznam rozhodců, je výběr rozhodců omezen ust. § 4 odst. 4 cit. zákona.

http://www.slv.cz/KSSEMOS9Co198/2014

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím