lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (104)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (31)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (18)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (8)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Natália Ľalíková (4)
Robert Goral (4)
Monika Dubská (4)
Pavol Szabo (4)
Lexforum (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Maroš Hačko (3)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Michal Krajčírovič (3)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Anton Dulak (2)
Jozef Kleberc (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Straňák (2)
Zsolt Varga (2)
Maroš Macko (2)
Peter Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Roman Kopil (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Gedra (2)
Michal Hamar (2)
Bob Matuška (2)
Marián Porvažník (2)
Juraj Schmidt (2)
Lukáš Peško (2)
Martin Serfozo (2)
Radoslav Pálka (1)
Martin Šrámek (1)
Vladimir Trojak (1)
Pavel Lacko (1)
Robert Vrablica (1)
Matej Gera (1)
Jana Mitterpachova (1)
Matej Košalko (1)
Nora Šajbidor (1)
David Halenák (1)
Ivan Michalov (1)
Vincent Lechman (1)
Marek Maslák (1)
Peter Kubina (1)
Vladislav Pečík (1)
Ondrej Halama (1)
Petr Steiner (1)
Natalia Janikova (1)
Zuzana Adamova (1)
Tomáš Ľalík (1)
Marcel Jurko (1)
Roman Prochazka (1)
Ladislav Pollák (1)
Tibor Menyhért (1)
Petr Kavan (1)
lukas.kvokacka (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Dušan Marják (1)
Martin Svoboda (1)
Martin Hudec (1)
Peter Marcin (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Emil Vaňko (1)
Martin Estočák (1)
lukasmozola (1)
peter straka (1)
Bystrik Bugan (1)
Miriam Potočná (1)
Bohumil Havel (1)
Juraj Lukáč (1)
Tomáš Demo (1)
Paula Demianova (1)
Matej Kurian (1)
Tomas Kovac (1)
Michal Ďubek (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Lucia Palková (1)
Lucia Berdisová (1)
Zuzana Kohútová (1)
David Horváth (1)
Igor Krist (1)
Pavol Mlej (1)
Peter Janík (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ján Pirč (1)
Viliam Vaňko (1)
Róbert Černák (1)
Gabriel Volšík (1)
Katarína Dudíková (1)
Ondrej Jurišta (1)
Dušan Rostáš (1)
Martin Galgoczy (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Gabriel Závodský (1)
Robert Šorl (1)
Ivan Kormaník (1)
Peter K (1)
I. Stiglitz (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Pohľadávky podľa § 166b ZKR vylúčené z uspokojenia a ich uplatnenie v daňových výdavkoch

Jaroslav Nižňanský, 01. 06. 2018 v 11:18

Dobrý deň, kolegovia,

doteraz som vždy rád príspevky na Lexfore čítal, teraz prvýkrát aj prispejem.

Diera v zákone, alebo úmysel, ktorého význam mne (a nielen mne) nejako uniká?

Pohľadávky podľa § 166b ZKR sú vylúčené z uspokojenia. Súčasne sa také pohľadávky považujú za nevymáhateľné. Takéto pohľadávky ani nemožno prihlásiť ( § 167l ods. 1 ZKR), teda by ani neboli zapísané do zoznamu pohľadávok, ak by ich veriteľ prihlásil.

Potiaľto konkurzné právo. Keďže riešime pohľadávku podľa § 166b ZKR (judikovanú pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty), neprihlasujeme. A to bez ohľadu na to, či sa konkurz na FO skončí rozvrhom výťažku, alebo pre nedostatok majetku. Ale čo sa s pohľadávkou stane z daňovo-účtovného hľadiska? Zmysel by snáď dávalo automaticky si ju môcť uplatniť ako daňový výdavok (ak bola pôvodne zaradená do daňových príjmov) na základe rozhodnutia súdu o oddlžení. Ale tu začína podľa mňa tá zábavnejšia časť.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov totiž hovorí, že "výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky, 1) ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov vrátane istiny z nesplateného úveru u daňovníka podľa § 20 ods. 4 a u daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, 102) alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len "príslušenstvo"), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane, alebo výdavok do výšky odpisu postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením u daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) alebo do výšky reálnej hodnoty podľa § 17a až 17c, alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak

1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, alebo ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu, a to aj u daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, alebo oznámením v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,

2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo z výsledku oddlženia splátkovým kalendárom,

V bode 1 vyššie uvedeného ustanovenia situácia s pohľadávkami podľa § 166b ZKR riešená nie je. V bode 2 tiež oporu nenachádzam.

Zároveň ale nevidím dôvod, prečo by len tento konkrétny prípad pohľadávok podľa § 166b ZKR mal byť vylúčený/opomenutý v § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o dani z príjmov.

Žiadne ustanovenie zákona o dani z príjmov (ani v § 19 ani v § 20) sa podľa mňa na prípad, kedy sa pohľadávka neprihlasuje v konkurznom type oddlženia, nevzťahuje.

Aký je Váš názor na to?

Platí, že majiteľovi pohľadávky podľa § 166b ZKR za účelom jej neskoršieho použitia ako daňového výdavku neostáva iná možnosť, ako tvoriť daňové opravné položky podľa všeobecných pravidiel ( § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov)?

Budem rád, keď budete zdieľať Vaše názory na túto tému.

Pekný deň.

Jaro


Názory k článku Pohľadávky podľa § 166b ZKR vylúčené z uspokojenia a ich uplatnenie v daňových výdavkoch:


  Juraj Gyarfas, 04. 06. 2018 v 21:53 - privítanie

Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý príspevok a s radosťou vítam nového prispievateľa. Asi by bolo nezodpovedné, keby som sa chcel fundovane vyjadrovať k daňovému právu, takže mi ostáva len dúfať, že sa nájde niekto kvalifikovanejší :-)

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím