lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (154)
Juraj Gyarfas (104)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (31)
Kristián Csach (25)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (18)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (8)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Lexforum (4)
Robert Goral (4)
Adam Valček (3)
Maroš Hačko (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Ivan Bojna (3)
Pavol Kolesár (3)
Michal Krajčírovič (3)
Peter Pethő (3)
Dávid Tluščák (2)
Bob Matuška (2)
Roman Kopil (2)
Martin Serfozo (2)
Lukáš Peško (2)
Anton Dulak (2)
Jiří Remeš (2)
Juraj Schmidt (2)
Peter Varga (2)
Marián Porvažník (2)
Zsolt Varga (2)
Martin Gedra (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Ludmila Kucharova (2)
Maroš Macko (2)
Pavol Mlej (1)
Juraj Lukáč (1)
peter straka (1)
Ivan Michalov (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
David Horváth (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Robert Vrablica (1)
Paula Demianova (1)
Gabriel Volšík (1)
Dušan Marják (1)
Martin Šrámek (1)
Pavel Lacko (1)
Matej Gera (1)
Marcel Jurko (1)
Ivan Kormaník (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Michal Ďubek (1)
Vladimir Trojak (1)
Zuzana Kohútová (1)
Nora Šajbidor (1)
Bohumil Havel (1)
Tomas Kovac (1)
Martin Svoboda (1)
Jana Mitterpachova (1)
Peter K (1)
Viliam Vaňko (1)
Ondrej Jurišta (1)
lukasmozola (1)
Radoslav Pálka (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Ladislav Pollák (1)
Petr Kavan (1)
Matej Kurian (1)
Petr Steiner (1)
Vincent Lechman (1)
Lucia Berdisová (1)
Marek Maslák (1)
David Halenák (1)
Natalia Janikova (1)
Zuzana Adamova (1)
Emil Vaňko (1)
Róbert Černák (1)
Bystrik Bugan (1)
Tibor Menyhért (1)
Peter Kubina (1)
Lucia Palková (1)
Miriam Potočná (1)
Martin Hudec (1)
Peter Marcin (1)
Katarína Dudíková (1)
Roman Prochazka (1)
Dušan Rostáš (1)
Tomáš Ľalík (1)
Martin Galgoczy (1)
lukas.kvokacka (1)
Martin Estočák (1)
Tomáš Demo (1)
Peter Janík (1)
Robert Šorl (1)
Matej Košalko (1)
Igor Krist (1)
I. Stiglitz (1)
Gabriel Závodský (1)
Ján Pirč (1)
Ondrej Halama (1)
Vladislav Pečík (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Pohľadávky podľa § 166b ZKR vylúčené z uspokojenia a ich uplatnenie v daňových výdavkoch

Jaroslav Nižňanský, 01. 06. 2018 v 11:18

Dobrý deň, kolegovia,

doteraz som vždy rád príspevky na Lexfore čítal, teraz prvýkrát aj prispejem.

Diera v zákone, alebo úmysel, ktorého význam mne (a nielen mne) nejako uniká?

Pohľadávky podľa § 166b ZKR sú vylúčené z uspokojenia. Súčasne sa také pohľadávky považujú za nevymáhateľné. Takéto pohľadávky ani nemožno prihlásiť ( § 167l ods. 1 ZKR), teda by ani neboli zapísané do zoznamu pohľadávok, ak by ich veriteľ prihlásil.

Potiaľto konkurzné právo. Keďže riešime pohľadávku podľa § 166b ZKR (judikovanú pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty), neprihlasujeme. A to bez ohľadu na to, či sa konkurz na FO skončí rozvrhom výťažku, alebo pre nedostatok majetku. Ale čo sa s pohľadávkou stane z daňovo-účtovného hľadiska? Zmysel by snáď dávalo automaticky si ju môcť uplatniť ako daňový výdavok (ak bola pôvodne zaradená do daňových príjmov) na základe rozhodnutia súdu o oddlžení. Ale tu začína podľa mňa tá zábavnejšia časť.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov totiž hovorí, že "výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky, 1) ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov vrátane istiny z nesplateného úveru u daňovníka podľa § 20 ods. 4 a u daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, 102) alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len "príslušenstvo"), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane, alebo výdavok do výšky odpisu postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením u daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) alebo do výšky reálnej hodnoty podľa § 17a až 17c, alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak

1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, alebo ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu, a to aj u daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, alebo oznámením v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,

2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo z výsledku oddlženia splátkovým kalendárom,

V bode 1 vyššie uvedeného ustanovenia situácia s pohľadávkami podľa § 166b ZKR riešená nie je. V bode 2 tiež oporu nenachádzam.

Zároveň ale nevidím dôvod, prečo by len tento konkrétny prípad pohľadávok podľa § 166b ZKR mal byť vylúčený/opomenutý v § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o dani z príjmov.

Žiadne ustanovenie zákona o dani z príjmov (ani v § 19 ani v § 20) sa podľa mňa na prípad, kedy sa pohľadávka neprihlasuje v konkurznom type oddlženia, nevzťahuje.

Aký je Váš názor na to?

Platí, že majiteľovi pohľadávky podľa § 166b ZKR za účelom jej neskoršieho použitia ako daňového výdavku neostáva iná možnosť, ako tvoriť daňové opravné položky podľa všeobecných pravidiel ( § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov)?

Budem rád, keď budete zdieľať Vaše názory na túto tému.

Pekný deň.

Jaro


Názory k článku Pohľadávky podľa § 166b ZKR vylúčené z uspokojenia a ich uplatnenie v daňových výdavkoch:


  Juraj Gyarfas, 04. 06. 2018 v 21:53 - privítanie

Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý príspevok a s radosťou vítam nového prispievateľa. Asi by bolo nezodpovedné, keby som sa chcel fundovane vyjadrovať k daňovému právu, takže mi ostáva len dúfať, že sa nájde niekto kvalifikovanejší :-)

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím