lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (24)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Natália Ľalíková (4)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Josef Kotásek (4)
Michal Krajčírovič (4)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Ivan Bojna (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Maroš Hačko (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Denisa Dulaková (3)
Juraj Schmidt (2)
Bob Matuška (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Peter Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Anton Dulak (2)
Ondrej Halama (2)
Martin Gedra (2)
Andrej Kostroš (2)
Martin Serfozo (2)
Lukáš Peško (2)
Marián Porvažník (2)
Maroš Macko (2)
Roman Kopil (2)
Marek Maslák (2)
Gabriel Volšík (2)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Radoslav Pálka (1)
Peter Marcin (1)
Vladimir Trojak (1)
Natalia Janikova (1)
Miriam Potočná (1)
Vincent Lechman (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Katarína Dudíková (1)
Martin Poloha (1)
Emil Vaňko (1)
Petr Steiner (1)
Martin Estočák (1)
Ivan Michalov (1)
Robert Šorl (1)
Ladislav Pollák (1)
Dušan Marják (1)
Ján Pirč (1)
Zuzana Adamova (1)
Bystrik Bugan (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Pavol Mlej (1)
Jakub Mandelík (1)
Paula Demianova (1)
Roman Prochazka (1)
Peter Kubina (1)
peter straka (1)
Tomáš Demo (1)
Ivan Kormaník (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Tomas Kovac (1)
Tibor Menyhért (1)
lukasmozola (1)
Ondrej Jurišta (1)
Marcel Jurko (1)
Jana Mitterpachova (1)
Lucia Palková (1)
Juraj Lukáč (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Svoboda (1)
Gabriel Závodský (1)
Peter Janík (1)
Tomáš Korman (1)
Ivan Priadka (1)
Dušan Rostáš (1)
Nora Šajbidor (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Matej Kurian (1)
David Horváth (1)
Martin Hudec (1)
Martin Galgoczy (1)
Peter K (1)
Bohumil Havel (1)
Robert Vrablica (1)
Lucia Berdisová (1)
Matej Košalko (1)
jaroslav čollák (1)
David Halenák (1)
Petr Kavan (1)
Pavel Lacko (1)
I. Stiglitz (1)
Igor Krist (1)
Tomáš Ľalík (1)
Eduard Pekarovič (1)
Viliam Vaňko (1)
lukas.kvokacka (1)
Zuzana Kohútová (1)
Matej Gera (1)
Zuzana Klincová (1)
Vladislav Pečík (1)
Róbert Černák (1)
Michal Ďubek (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013 (29 Cdo 7/2013) judikoval, že pokud bylo v rozhodnutí ignorováno platné právo, tak pro jiné právní posouzení pohledávku popřít nelze a to i kdyby v rozhodnutí žádné právní posouzení nebylo, pokud se jednalo o rozsudek pro uznání nebo o platební rozkaz.

Tento přístup mi přijde krajně nespravedlivý, pokud má insolvenční správce chránit zájmy ostatních věřitelů. Proto se pokusím odkázat na možné cesty.

Ústavní soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 judikoval:

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. ... Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 101 VSPH 334/2019 ze dne 13.6.2019 judikoval:

U rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( § 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal.

Byť i v rozhodčím řízení přichází v úvahu přiměřené užití ust. § 153a o. s. ř., a tudíž rozhodce může věc rozhodnout rozhodčím nálezem pro uznání, nelze z odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dovodit, že by takovou povahu měl. Rozhodce sice dlužníka před jeho vydáním vyzval, aby se k rozhodčímu návrhu ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, není však již zřejmé, zda a jaká poučení rozhodce byla v souvislosti s touto výzvou dlužníku poskytnuta. Nelze tedy vycházet z toho, že následně vydaný rozhodčí nález byl vydán ve smyslu ust. § 153a o. s. ř. za užití ust. § 30 z. č. 216/1994 Sb. ... Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Evy Vaňkové tak nelze hodnotit jako rozhodčí nález pro uznání a rozhodce byl povinen vydaný rozhodčí nález řádně odůvodnit včetně řádného právního posouzení nároku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 15 ICm 796/2019 ze dne 10.7.2019 judikoval:

Nález ÚS ve věci sp. zn. II. ÚS 3194/18 je podle názoru soudu nutné vykládat tak, že v případě, kdy by věřiteli v konečném důsledku bylo přiznáno právo na plnění jsoucí v rozporu s dobrými mravy (v oné věci excesivní úroky z prodlení, se zřetelem na text odůvodnění nálezu však nelze výklad zužovat jen na tento zajišťovací institut a exekuční řízení), je meritornímu přezkumu za účelem zachování práva na soudní ochranu dlužníků otevřen i exekuční titul.


Názory k článku Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím