lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (33)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (24)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Monika Dubská (4)
Josef Kotásek (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Natália Ľalíková (4)
Michal Krajčírovič (4)
Ján Lazur (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Kolesár (3)
Maroš Hačko (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Ivan Bojna (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Marián Porvažník (2)
Andrej Kostroš (2)
Gabriel Volšík (2)
Jiří Remeš (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Schmidt (2)
Marek Maslák (2)
Maroš Macko (2)
Dávid Tluščák (2)
Roman Kopil (2)
Peter Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Martin Gedra (2)
Zsolt Varga (2)
Bob Matuška (2)
Anton Dulak (2)
Ludmila Kucharova (2)
Michal Hamar (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Serfozo (2)
Ondrej Halama (2)
Katarína Dudíková (1)
Radoslav Pálka (1)
Jana Mitterpachova (1)
Peter Marcin (1)
Juraj Lukáč (1)
I. Stiglitz (1)
Gabriel Závodský (1)
Petr Steiner (1)
Bohumil Havel (1)
Dušan Marják (1)
Peter Kubina (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Miriam Potočná (1)
Tomáš Demo (1)
Petr Kavan (1)
Matej Košalko (1)
Ivan Priadka (1)
Zuzana Klincová (1)
Martin Estočák (1)
Tomas Kovac (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Robert Šorl (1)
Paula Demianova (1)
Vladimir Trojak (1)
Roman Prochazka (1)
Ladislav Pollák (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ján Pirč (1)
Igor Krist (1)
Eduard Pekarovič (1)
jaroslav čollák (1)
lukas.kvokacka (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Jakub Mandelík (1)
David Horváth (1)
Marcel Jurko (1)
Ivan Kormaník (1)
Martin Svoboda (1)
Emil Vaňko (1)
Tibor Menyhért (1)
Róbert Černák (1)
Vladislav Pečík (1)
Viliam Vaňko (1)
David Halenák (1)
Peter Janík (1)
Nora Šajbidor (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Šrámek (1)
Peter K (1)
Dušan Rostáš (1)
Martin Poloha (1)
Bystrik Bugan (1)
Robert Vrablica (1)
lukasmozola (1)
Lucia Palková (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Galgoczy (1)
Tomáš Ľalík (1)
Pavol Mlej (1)
Michal Ďubek (1)
Natalia Janikova (1)
Zuzana Adamova (1)
Pavel Lacko (1)
peter straka (1)
Ondrej Jurišta (1)
Matej Kurian (1)
Martin Hudec (1)
Ivan Michalov (1)
Matej Gera (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Lucia Berdisová (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013 (29 Cdo 7/2013) judikoval, že pokud bylo v rozhodnutí ignorováno platné právo, tak pro jiné právní posouzení pohledávku popřít nelze a to i kdyby v rozhodnutí žádné právní posouzení nebylo, pokud se jednalo o rozsudek pro uznání nebo o platební rozkaz.

Tento přístup mi přijde krajně nespravedlivý, pokud má insolvenční správce chránit zájmy ostatních věřitelů. Proto se pokusím odkázat na možné cesty.

Ústavní soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 judikoval:

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. ... Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 101 VSPH 334/2019 ze dne 13.6.2019 judikoval:

U rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( § 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal.

Byť i v rozhodčím řízení přichází v úvahu přiměřené užití ust. § 153a o. s. ř., a tudíž rozhodce může věc rozhodnout rozhodčím nálezem pro uznání, nelze z odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dovodit, že by takovou povahu měl. Rozhodce sice dlužníka před jeho vydáním vyzval, aby se k rozhodčímu návrhu ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, není však již zřejmé, zda a jaká poučení rozhodce byla v souvislosti s touto výzvou dlužníku poskytnuta. Nelze tedy vycházet z toho, že následně vydaný rozhodčí nález byl vydán ve smyslu ust. § 153a o. s. ř. za užití ust. § 30 z. č. 216/1994 Sb. ... Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Evy Vaňkové tak nelze hodnotit jako rozhodčí nález pro uznání a rozhodce byl povinen vydaný rozhodčí nález řádně odůvodnit včetně řádného právního posouzení nároku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 15 ICm 796/2019 ze dne 10.7.2019 judikoval:

Nález ÚS ve věci sp. zn. II. ÚS 3194/18 je podle názoru soudu nutné vykládat tak, že v případě, kdy by věřiteli v konečném důsledku bylo přiznáno právo na plnění jsoucí v rozporu s dobrými mravy (v oné věci excesivní úroky z prodlení, se zřetelem na text odůvodnění nálezu však nelze výklad zužovat jen na tento zajišťovací institut a exekuční řízení), je meritornímu přezkumu za účelem zachování práva na soudní ochranu dlužníků otevřen i exekuční titul.


Názory k článku Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím