lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (25)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Michal Krajčírovič (4)
Ján Lazur (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Maroš Hačko (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Peter Pethő (3)
Ivan Bojna (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Maroš Macko (2)
Roman Kopil (2)
Dávid Tluščák (2)
Bob Matuška (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Gabriel Volšík (2)
Michal Hamar (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Straňák (2)
Peter Varga (2)
Marián Porvažník (2)
Andrej Kostroš (2)
Martin Gedra (2)
Jiří Remeš (2)
Ondrej Halama (2)
Anton Dulak (2)
Lukáš Peško (2)
Marek Maslák (2)
Martin Serfozo (2)
Lucia Berdisová (1)
Tomáš Ľalík (1)
I. Stiglitz (1)
Bohumil Havel (1)
Zuzana Klincová (1)
Ondrej Jurišta (1)
Juraj Lukáč (1)
Marcel Jurko (1)
jaroslav čollák (1)
Zuzana Kohútová (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Matej Kurian (1)
David Halenák (1)
Eduard Pekarovič (1)
Radoslav Pálka (1)
Ladislav Pollák (1)
Katarína Dudíková (1)
Tibor Menyhért (1)
Natalia Janikova (1)
Tomáš Demo (1)
Vladislav Pečík (1)
Martin Estočák (1)
Viliam Vaňko (1)
Peter Marcin (1)
Gabriel Závodský (1)
Martin Poloha (1)
Matej Košalko (1)
David Horváth (1)
Bystrik Bugan (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Robert Vrablica (1)
Jakub Mandelík (1)
Robert Šorl (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
lukasmozola (1)
Matej Gera (1)
Petr Kavan (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Hudec (1)
Pavol Mlej (1)
Emil Vaňko (1)
Ivan Priadka (1)
Lucia Palková (1)
Pavel Lacko (1)
Miriam Potočná (1)
Nora Šajbidor (1)
Michal Ďubek (1)
Vincent Lechman (1)
Peter K (1)
Ivan Michalov (1)
Richard Macko (1)
lukas.kvokacka (1)
Petr Steiner (1)
Roman Prochazka (1)
Tomáš Korman (1)
Martin Šrámek (1)
Ivan Kormaník (1)
Paula Demianova (1)
Vladimir Trojak (1)
Igor Krist (1)
Martin Svoboda (1)
Ján Pirč (1)
Tomas Kovac (1)
Dušan Rostáš (1)
Peter Kubina (1)
Jana Mitterpachova (1)
Róbert Černák (1)
Dušan Marják (1)
peter straka (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Galgoczy (1)
Peter Janík (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013 (29 Cdo 7/2013) judikoval, že pokud bylo v rozhodnutí ignorováno platné právo, tak pro jiné právní posouzení pohledávku popřít nelze a to i kdyby v rozhodnutí žádné právní posouzení nebylo, pokud se jednalo o rozsudek pro uznání nebo o platební rozkaz.

Tento přístup mi přijde krajně nespravedlivý, pokud má insolvenční správce chránit zájmy ostatních věřitelů. Proto se pokusím odkázat na možné cesty.

Ústavní soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 judikoval:

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. ... Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 101 VSPH 334/2019 ze dne 13.6.2019 judikoval:

U rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( § 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal.

Byť i v rozhodčím řízení přichází v úvahu přiměřené užití ust. § 153a o. s. ř., a tudíž rozhodce může věc rozhodnout rozhodčím nálezem pro uznání, nelze z odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dovodit, že by takovou povahu měl. Rozhodce sice dlužníka před jeho vydáním vyzval, aby se k rozhodčímu návrhu ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, není však již zřejmé, zda a jaká poučení rozhodce byla v souvislosti s touto výzvou dlužníku poskytnuta. Nelze tedy vycházet z toho, že následně vydaný rozhodčí nález byl vydán ve smyslu ust. § 153a o. s. ř. za užití ust. § 30 z. č. 216/1994 Sb. ... Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Evy Vaňkové tak nelze hodnotit jako rozhodčí nález pro uznání a rozhodce byl povinen vydaný rozhodčí nález řádně odůvodnit včetně řádného právního posouzení nároku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 15 ICm 796/2019 ze dne 10.7.2019 judikoval:

Nález ÚS ve věci sp. zn. II. ÚS 3194/18 je podle názoru soudu nutné vykládat tak, že v případě, kdy by věřiteli v konečném důsledku bylo přiznáno právo na plnění jsoucí v rozporu s dobrými mravy (v oné věci excesivní úroky z prodlení, se zřetelem na text odůvodnění nálezu však nelze výklad zužovat jen na tento zajišťovací institut a exekuční řízení), je meritornímu přezkumu za účelem zachování práva na soudní ochranu dlužníků otevřen i exekuční titul.


Názory k článku Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím