lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (153)
Juraj Gyarfas (102)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (30)
Martin Maliar (25)
Kristián Csach (24)
Tomáš Klinka (20)
Milan Hlušák (16)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (7)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Robert Goral (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Lexforum (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Maroš Hačko (3)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Michal Krajčírovič (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Ivan Bojna (3)
Martin Serfozo (2)
Maroš Macko (2)
Juraj Straňák (2)
Roman Kopil (2)
Bob Matuška (2)
Juraj Schmidt (2)
Marián Porvažník (2)
Michal Hamar (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Gedra (2)
Ladislav Hrabčák (2)
Jozef Kleberc (2)
Lukáš Peško (2)
Ludmila Kucharova (2)
Zsolt Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Peter Varga (2)
Anton Dulak (2)
Matej Košalko (1)
Miriam Potočná (1)
Marek Maslák (1)
Gabriel Závodský (1)
Matej Gera (1)
Pavel Lacko (1)
Matej Kurian (1)
Petr Steiner (1)
Peter Janík (1)
Bystrik Bugan (1)
David Halenák (1)
Emil Vaňko (1)
Vladislav Pečík (1)
Martin Svoboda (1)
Michal Ďubek (1)
Lucia Berdisová (1)
Ondrej Halama (1)
Ivan Michalov (1)
Bohumil Havel (1)
Zuzana Kohútová (1)
Dušan Marják (1)
Tibor Menyhért (1)
Martin Hudec (1)
Ladislav Pollák (1)
Robert Šorl (1)
lukasmozola (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Peter K (1)
Roman Prochazka (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Pavol Mlej (1)
Nora Šajbidor (1)
Natalia Janikova (1)
Ondrej Jurišta (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Katarína Dudíková (1)
Tomáš Ľalík (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Estočák (1)
Paula Demianova (1)
David Horváth (1)
Peter Marcin (1)
Dušan Rostáš (1)
peter straka (1)
Vincent Lechman (1)
Tomáš Demo (1)
Róbert Černák (1)
Robert Vrablica (1)
Igor Krist (1)
Tomas Kovac (1)
I. Stiglitz (1)
Peter Kubina (1)
Martin Galgoczy (1)
Gabriel Volšík (1)
Juraj Lukáč (1)
Petr Kavan (1)
lukas.kvokacka (1)
Lucia Palková (1)
Ján Pirč (1)
Vladimir Trojak (1)
Radoslav Pálka (1)
Marcel Jurko (1)
Viliam Vaňko (1)
Zuzana Adamova (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Styk rodičů s nezletilým

Milan Kvasnica, 09. 11. 2007 v 15:32

Ústavní soud mimo jiné judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: I. ÚS 420/05, že se k aplikaci ustanovení čl. 32 odst. 4 Listiny ve své judikatuře opakovaně vyslovil a zdůraznil odpovědnost obecných soudů za jeho naplnění. Např. v nálezu sp.zn. I. ÚS 48/04 upozornil, že svěření dítěte do (střídavé) výchovy rodičů nesmí být ústupkem jejich vzájemné rivalitě, ale vyjádřením kvalitního a pozitivního vztahu rodičů k dítěti. V nálezu sp.zn. IV. ÚS 257/05 zdůraznil, že čl. 32 odst. 4 Listiny garantuje rodičům právo pečovat a vychovávat děti a naopak dětem zajišťuje právo na rodičovskou výchovu a péči. Systematické zařazení tohoto práva do kategorie práv hospodářských a sociálních se pak nutně musí odrazit v interpretaci tohoto práva, a to nikoliv jako práva rodičů a dítěte na to, aby státní moc nezasahovala do rodinné péče, nýbrž naopak i tak, aby takové péči státní moc poskytovala specifickou ochranu. Péče a výchova dítěte předpokládá zajištění materiálních i nemateriálních (citových, psychosociálních, kulturních etc.) podmínek pro to, aby dítě mohlo v přirozeném rodinném prostředí rozvíjet všechny své osobní schopnosti a možnosti, které ve výsledku povedou k odpovídající socializaci dítěte. Roli obecných soudů akcentoval Ústavní soud v nálezu sp.zn. II. ÚS 554/04: Z ústavněprávního pohledu není možné nadřazovat modely fungování vztahů mezi oddělenými rodiči a nezletilými dětmi, které mají orgány veřejné moci zažité, nad zájem dítěte. Tyto modely, jakkoliv jsou v mnoha případech přínosné a použitelné, nemohou postihovat situaci každého jednotlivého nezletilého dítěte. Je proto věcí obecných soudů, aby při zohledňování všech konkrétních okolností daného případu a z nich vyplývajícího zájmu dítěte, který musí být vždy předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy nebo správními orgány, rozhodly o konkrétní podobě nejvhodnějšího uspořádání vztahu mezi rodiči a dětmi. Na tom nemůže nic měnit ani to, že se rodiče nejsou schopni na takovémto uspořádání sami dohodnout. Úkolem soudů je upravit styk rodičů s dětmi a nikoliv jej omezit či dokonce vyloučit. Soudy musí nalézt takové řešení, které nebude omezovat právo rodiče, zaručené čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Styk otce s dětmi tak, jak jej upravily obecné soudy (jednou za čtrnáct dní pouze v neděli a dále souvisle pouze lichý rok jeden týden o jarních, či každoročně dva týdny během letních prázdnin) nenaplňuje právo rodičů podílet se na výchově svých dětí a je porušením citovaného čl. Listiny. Podle přesvědčení Ústavního soudu zájem dítěte vyžaduje, aby se na jeho výchově výrazněji podílel i otec - tedy prvek mužský - který je schopen napomáhat dítěti vhodnou formou i se školní prací a nezastupitelným způsobem se podílet na jeho postupně se vyvíjející životní orientaci. Na druhé straně nelze připustit, aby úprava styku závisela pouze na libovůli či na momentálních možnostech a ochotě či neochotě jednoho z rodičů (ať již otce nebo matky). Za pozornost stojí též názor vyslovený v nálezu sp.zn. I. ÚS 618/05 (byť ve věci Ústavní soud posuzoval nevydání předběžného opatření): Ústavní soud ve věcech péče o nezletilé poukazuje na nutnost použití takové interpretace účelu předběžného opatření v souladu s čl. 32 odst. 4 Listiny a čl. 18 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, jejímž výsledkem rozhodně nemůže být minimální míra ochrany základních práv jako určitého standardu. Jinými slovy, předběžné opatření upravující styk rodičů s dětmi musí být použito s ohledem na charakter a význam jím chráněného zájmu, kterým je umožnit i rodiči, který s dítětem trvale nežije, pravidelný a co nejširší kontakt, protože je to právě množství času, ve kterém je možno realizovat i neverbální výchovné působení rodiče, tzv. výchova přítomností či příkladem, která je, jak je obecně známo, tou nejúčinnější výchovnou metodou. Je nutno mít na zřeteli, že jakákoliv deformace vztahu rodič-dítě v důsledku odcizení, je v pozdější době jen těžko napravitelná.


Názory k článku Styk rodičů s nezletilým:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím