lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (152)
Juraj Gyarfas (102)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (30)
Martin Maliar (25)
Kristián Csach (24)
Tomáš Klinka (19)
Milan Hlušák (14)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Martin Friedrich (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Lexforum (4)
Petr Kolman (4)
Robert Goral (4)
Natália Ľalíková (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Adam Valček (3)
Denisa Dulaková (3)
Michal Krajčírovič (3)
Maroš Hačko (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Jiří Remeš (2)
Ivan Bojna (2)
Bob Matuška (2)
Maroš Macko (2)
Roman Kopil (2)
Anton Dulak (2)
Juraj Schmidt (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Serfozo (2)
Martin Gedra (2)
Jozef Kleberc (2)
Lukáš Peško (2)
Michal Hamar (2)
Zsolt Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Peter Varga (2)
Marián Porvažník (2)
Juraj Straňák (2)
Matej Gera (1)
Gabriel Závodský (1)
Tomas Kovac (1)
Bohumil Havel (1)
Katarína Dudíková (1)
Ladislav Pollák (1)
Peter Marcin (1)
Ondrej Jurišta (1)
Paula Demianova (1)
Miriam Potočná (1)
Róbert Černák (1)
Ivan Michalov (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Hudec (1)
Bystrik Bugan (1)
Petr Kavan (1)
Petr Steiner (1)
Matej Košalko (1)
David Horváth (1)
Robert Vrablica (1)
Natalia Janikova (1)
David Halenák (1)
Lucia Palková (1)
Martin Galgoczy (1)
Peter K (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Michal Ďubek (1)
Dušan Rostáš (1)
Viliam Vaňko (1)
Peter Kubina (1)
Vladimir Trojak (1)
I. Stiglitz (1)
Pavel Lacko (1)
Nora Šajbidor (1)
Zuzana Adamova (1)
Igor Krist (1)
Matej Kurian (1)
peter straka (1)
Tomáš Demo (1)
lukasmozola (1)
Gabriel Volšík (1)
Zuzana Kohútová (1)
Marcel Jurko (1)
lukas.kvokacka (1)
Martin Estočák (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Tibor Menyhért (1)
Marek Maslák (1)
Pavol Mlej (1)
Radoslav Pálka (1)
Ján Pirč (1)
Lucia Berdisová (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Robert Šorl (1)
Juraj Lukáč (1)
Roman Prochazka (1)
Emil Vaňko (1)
Tomáš Ľalík (1)
Dušan Marják (1)
Ondrej Halama (1)
Martin Šrámek (1)
Vladislav Pečík (1)
Martin Svoboda (1)
Peter Janík (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Promlčení nároku přiznaného rozhodčím nálezem dle neplatné rozhodčí smlouvy

Milan Kvasnica, 12. 10. 2014 v 11:21

V řízení vedeném pod sp. zn.: 60 ICm 401/2014 bylo judikováno:

K samotnému rozhodčímu nálezu považuje soud za nutné uvést, že úvěrové podmínky, kde byla rozhodčí doložka sjednána (hlava 14 § 16), nejsou dlužnicí podepsány a jsou psány drobným, hůře čitelným písmem. S ohledem na závěry přijaté Ústavním soudem v jeho nálezu sp.uzn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11.11.2013 proto soud dospěl k závěru, rozhodčí doložka je neplatná dle § 39 občanského zákoníku pro rozpor s dobrými mravy. Dlužnice nemohla očekávat, že v úvěrových podmínkách bude obsažena rozhodčí doložka, a její začlenění do úvěrových podmínek, tvořících součást smlouvy vypracované věřitelem, není poctivým jednáním ze strany věřitele-dodavatele vůči dlužnici jako spotřebiteli. Pohledávka je tedy nevykonatelná (tak byla i přihlášena).

Ani rozhodčí nález vydaný na základě neplatné rozhodčí doložky však nelze bez dalšího považovat za nicotný právní akt. Soud zde vychází z právního názoru prezentovaného v rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 104 VSPH 311/2014-55 ze dne 5.8.2014 (sp zn. řízení u soudu prvního stupně 60 ICm 2461/2013 v insolvenčním spise zn. KSPA 60 INS 31812/2012). Tam odvolací soud uzavřel, že z ustanovení rozhodčího řádu plyne, že je-li vydaný rozhodčí nález z nějakého důvodu vadný, je nutno jej odklidit cestou jeho zrušení, a to buď do tří měsíců od jeho doručení formou žaloby podanou dle § 31 a § 32 odst. 1 rozhodčího řádu, nebo stejnou žalobou podanou v rámci probíhajícího exekučního řízení v 30 denní lhůtě podle § 35 odst. 2 rozhodčího řádu. Je-li rozhodčí nález tímto způsobem zrušen, věřiteli se jeho hmotněprávní nárok nepromlčuje za předpokladu, že v 30 denní lhůtě podá u soudu žalobu (viz § 16 rozhodčího řádu). Jinými slovy, aby mohlo být o téže věci rozhodováno znovu mezi týmiž stranami, je nezbytné vadný rozhodčí nález zákonem předpokládaným způsobem odstranit. Nestane-li se tak, je rozhodčí nález vykonatelný, neboť má účinky pravomocného soudního rozhodnutí. Vzhledem k této vnitřní logice uvedeného zákona nelze prohlásit za nicotný právní akt rozhodčí nález, který byl vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, a jednalo se o spor, který byl arbitrovatelný (musí se jednat o majetkový spor a musí být možné o předmětu sporu uzavřít smír-viz § 2 odst. 1 a 2 rozhodčího řízení). Např. nicotným právním aktem by byl rozhodčí nález, kterým by bylo rozvedeno manželství. To však není případ zmíněných rozhodčích nálezů, které zavazovaly dlužnici k peněžitému plnění. Odvolací soud dále upozornil, že pokud by byly bez dalšího pokládány za právně nicotné rozhodčí nálezy, které vyhovují ustanovení § 2 odst. 1 a 2 rozhodčího řádu, nedošlo by ke stavení promlčecí lhůty nároků věřitelů dle § 16 ve spojení s § 35 odst. 2 a § 34 rozhodčího řádu, čímž by byli věřitelé výrazně poškozeni na svých právech, navíc postupem rozporným s rozhodčím řádem. Odvolací soud uzavřel, že je-li arbitrovatelný rozhodčí nález vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, má i takový rozhodčí nález účinky pravomocného soudního rozhodnutí a nelze jej považovat za nicotný právní akt.

V daném případě se pak jednalo o spor, který mohl být dle § 2 rozhodčího řádu rozhodován rozhodcem a nejedná se o nicotný rozhodčí nález (byť byl vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, který však nebyl odklizen postupem předvídaným rozhodčím řádem). Podání rozhodčí žaloby a vydání rozhodčího nálezu pak mělo za následek stavení promlčecí doby. Rozhodčí žaloba byla podána a rozhodčí nález pak byl vydán ještě před uplynutím promlčecí doby a na základě rozhodčího nálezu byla exekuce nařízena rovněž před uplynutím promlčecí doby. Ani s ohledem na tyto závěry není námitka promlčení důvodná.


Názory k článku Promlčení nároku přiznaného rozhodčím nálezem dle neplatné rozhodčí smlouvy:


  Milan Kvasnica, 31. 10. 2014 v 20:28 - opačný názor

102 VSPH 371/2013

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím