lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (152)
Juraj Gyarfas (102)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (30)
Martin Maliar (25)
Kristián Csach (24)
Tomáš Klinka (18)
Milan Hlušák (14)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (11)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (7)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Lexforum (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Robert Goral (4)
Monika Dubská (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Maroš Hačko (3)
Peter Varga (2)
Martin Gedra (2)
Bob Matuška (2)
Ivan Bojna (2)
Jiří Remeš (2)
Lukáš Peško (2)
Martin Serfozo (2)
Michal Krajčírovič (2)
Juraj Schmidt (2)
Michal Hamar (2)
Jozef Kleberc (2)
Anton Dulak (2)
Dávid Tluščák (2)
Maroš Macko (2)
Ludmila Kucharova (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Roman Kopil (2)
Emil Vaňko (1)
Martin Hudec (1)
Petr Kavan (1)
Robert Vrablica (1)
Viliam Vaňko (1)
peter straka (1)
Matej Gera (1)
Lucia Palková (1)
Peter Janík (1)
Juraj Lukáč (1)
Martin Estočák (1)
Matej Kurian (1)
Radoslav Pálka (1)
Marek Maslák (1)
Martin Galgoczy (1)
Róbert Černák (1)
Nora Šajbidor (1)
Bohumil Havel (1)
Tibor Menyhért (1)
Roman Prochazka (1)
Vladislav Pečík (1)
Gabriel Volšík (1)
Natalia Janikova (1)
Ivan Michalov (1)
I. Stiglitz (1)
David Halenák (1)
Zuzana Adamova (1)
Miriam Potočná (1)
Marcel Jurko (1)
Ondrej Halama (1)
Tomáš Ľalík (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Peter Marcin (1)
Vincent Lechman (1)
Bystrik Bugan (1)
Peter Kubina (1)
Vladimir Trojak (1)
Dušan Rostáš (1)
Marián Porvažník (1)
Ondrej Jurišta (1)
Ladislav Pollák (1)
Tomas Kovac (1)
Matej Košalko (1)
Igor Krist (1)
David Horváth (1)
lukas.kvokacka (1)
Paula Demianova (1)
Tomáš Demo (1)
Pavel Lacko (1)
Peter K (1)
Ján Pirč (1)
Petr Steiner (1)
lukasmozola (1)
Robert Šorl (1)
Lucia Berdisová (1)
Katarína Dudíková (1)
Zuzana Kohútová (1)
Dušan Marják (1)
Martin Svoboda (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Michal Ďubek (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Pavol Mlej (1)
Gabriel Závodský (1)
Martin Šrámek (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Příjemnou dovolenou

Milan Kvasnica, 30. 06. 2016 v 23:04

Nejvyšší soud ČR v řízení vedeném pod sp. zn. 33 Cdo 747/2015 judikoval:

V rozsudku ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3661/2013, Nejvyšší soud s přihlédnutím k rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu ESD, C-168/00, ve věci Simone Leitner proti TUI Deutschland GmbH and Co. KG, k závěrům odborné literatury (srovnej Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2402 - 2404), jakož i k judikatuře členských států Evropské unie, přijal a odůvodnil závěr, podle něhož pokud v důsledku porušení povinností ze strany cestovní kanceláře vznikla zákazníkovi škoda, svědčí mu vedle práva na vrácení rozdílu v ceně také právo na náhradu škody podle § 852i obč. zák. (...) ustanovení § 852i obč. zák. by mělo být vykládáno nejen v kontextu odpovědnosti za škodu, ale vzhledem k judikatuře Evropského soudního dvora i odpovědnosti za imateriální újmu, která byla způsobena osobnosti vzhledem k jejímu právu na klidnou dovolenou (...) uvedený výklad je (...) konformní s českou právní úpravou i dosavadní rozhodovací praxí Nejvyššího soudu (např. s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 3577/2006). K tomuto názoru se kloní i část odborné veřejnosti, podle níž pojem škody v rámci úpravy cestovní smlouvy je potřeba se zřetelem ke směrnici č. 90/314/EHS vykládat v širším významu (srovnej Hulmák, M., Ztráta radosti z dovolené , Právní rozhledy 2/2009, s. 52), neboť právo na náhradu této specifické újmy je spojeno s porušením povinnosti cestovní kanceláře, nikoliv s pouhým zásahem do osobnostních práv podle § 11 a násl. obč. zák.

Nelze pominout, že úprava cestovní smlouvy v občanském zákoníku (zákonu č. 40/1964 Sb.) představuje transpozici směrnice Rady č. 90/314/EHS z 13. 6. 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy. Platí přitom, že národní úpravu (...) je nutné v co největším rozsahu interpretovat ve světle znění a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici (nepřímý účinek - ESD, ve věci C-106/89,Marleasing SA proti La Comercial Internationale de Alimentacion SA, ESD, ve věci C-240 244/98, Océano Grupo proti Rocio Murciano Quintero, ESD, ve věci C-212/04, Konstantinos Adeneler a ostatní, Sbírka rozhodnutí I-06057/2006). Autonomní charakter práva Evropské unie znamená, že výklad směrnic i provádějících národních úprav musí být vždy činěn v kontextu práva Evropské unie, a nikoliv národního práva a jeho pojmosloví (ESD, ve věci C-29/76, LTU Lufttransportunternehmen GmbH and Co. KG proti Eurocontrol).

V poměrech nyní souzené věci shora uvedené znamená, že žalovaná, která proti ujednání v cestovní smlouvě nezajistila pro žalobce a členy jeho rodiny požadovanou kvalitu ubytování (pokoje s výhledem na moře), má, kromě povinnosti vrátit příplatek za takové pokoje (počítaný podle počtu osob - 4 x 490,- Kč), povinnost nahradit mu újmu (poskytnout slevu) spočívající v narušení klidného průběhu dovolené, neboť přes jeho očekávání mu nebylo zajištěno požadované ubytování; otázka hluku při náhradním ubytování se pak jeví jako sekundární ve vztahu k primárnímu porušení cestovní smlouvy.

Přesto, že ustanovení § 852i obč. zák. o právu, ať již je budeme nazývat právem na náhradu za ztrátu radosti z dovolené, právem na náhradu škody za pokaženou dovolenou, nebo právem z titulu narušení dovolené, výslovně nehovoří, nelze je vyloučit. Naopak eurokonformním výkladem dotčeného ustanovení lze dospět k závěru, že umožňuje postiženému zákazníkovi domáhat se imateriální újmy způsobené porušením povinnosti cestovní kanceláře.

Toto právo nevzniká jako důsledek jakékoliv nepříjemnosti, která se stane v průběhu dovolené. Porušení povinnosti cestovní kanceláře musí dosáhnout takové intenzity, že je způsobilé objektivně znepříjemnit pobyt. Při posuzování důvodnosti nároku, eventuálně jeho výše, může být vodítkem tzv. frankfurtská tabulka slev, kterou již v roce 1985 vydala 24. komora Zemského soudu ve Frankfurtu. Označuje nejčastější nedostatky při plnění závazků vyplývajících z cestovní smlouvy a má pouze orientační charakter při přiznávání slev ze zájezdu. Je použitelná zejména v situaci, kdy se cestovní kancelář se zákazníkem, který uplatnil nároky vyplývající z porušení cestovní smlouvy, vyrovnává mimosoudně (tabulka je k dispozici na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf).


Názory k článku Příjemnou dovolenou:


  Milan Kvasnica, 17. 11. 2016 v 20:43 - nárok na slevu VS nárok na náhradu nemajetkové újmy

http://kraken.slv.cz/20Co186/2016

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím