lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (108)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (38)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Miroslav Kulatý (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Peter Kotvan (4)
Radovan Pala (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Jakub Jošt (3)
Ivan Bojna (3)
Adam Valček (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Anton Dulak (2)
Andrej Kostroš (2)
Ondrej Halama (2)
Jozef Kleberc (2)
Dávid Tluščák (2)
Marek Maslák (2)
Maroš Macko (2)
Roman Kopil (2)
Martin Serfozo (2)
Marián Porvažník (2)
Michal Hamar (2)
Gabriel Volšík (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Gedra (2)
Juraj Straňák (2)
Lukáš Peško (2)
Zsolt Varga (2)
Bob Matuška (2)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Ludmila Kucharova (2)
Miriam Potočná (1)
Martin Hudec (1)
Ondrej Jurišta (1)
lukasmozola (1)
peter straka (1)
Ján Pirč (1)
Michal Ďubek (1)
lukas.kvokacka (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Peter Kubina (1)
Petr Steiner (1)
Vincent Lechman (1)
Natalia Janikova (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Dušan Rostáš (1)
Igor Krist (1)
Peter K (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Bránik (1)
Juraj Lukáč (1)
Tomáš Ľalík (1)
Jana Mitterpachova (1)
Gabriel Závodský (1)
Martin Poloha (1)
Peter Janík (1)
Vladimir Trojak (1)
Ivan Kormaník (1)
Eduard Pekarovič (1)
Petr Kavan (1)
Bohumil Havel (1)
Tomáš Pavlo (1)
I. Stiglitz (1)
Matej Kurian (1)
Tomas Kovac (1)
Viliam Vaňko (1)
Lucia Berdisová (1)
Matej Gera (1)
Zuzana Kohútová (1)
Vladislav Pečík (1)
Pavel Lacko (1)
Katarína Dudíková (1)
Ivan Michalov (1)
Martin Svoboda (1)
Radoslav Pálka (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Šrámek (1)
Zuzana Klincová (1)
Pavol Mlej (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Tibor Menyhért (1)
Marcel Jurko (1)
Martin Estočák (1)
Bystrik Bugan (1)
Dušan Marják (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Tomáš Demo (1)
Róbert Černák (1)
Ivan Priadka (1)
Jakub Mandelík (1)
Roman Prochazka (1)
David Halenák (1)
Nora Šajbidor (1)
Emil Vaňko (1)
Tomáš Korman (1)
Richard Macko (1)
Robert Šorl (1)
Peter Marcin (1)
Robert Vrablica (1)
Matej Košalko (1)
Martin Galgoczy (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Marcel Ružarovský (1)
Paula Demianova (1)
Ladislav Pollák (1)
jaroslav čollák (1)
Lucia Palková (1)
David Horváth (1)
Michal Jediný (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Příjemnou dovolenou

Milan Kvasnica, 30. 06. 2016 v 23:04

Nejvyšší soud ČR v řízení vedeném pod sp. zn. 33 Cdo 747/2015 judikoval:

V rozsudku ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3661/2013, Nejvyšší soud s přihlédnutím k rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu ESD, C-168/00, ve věci Simone Leitner proti TUI Deutschland GmbH & Co. KG, k závěrům odborné literatury (srovnej Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2402 - 2404), jakož i k judikatuře členských států Evropské unie, přijal a odůvodnil závěr, podle něhož pokud v důsledku porušení povinností ze strany cestovní kanceláře vznikla zákazníkovi škoda, svědčí mu vedle práva na vrácení rozdílu v ceně také právo na náhradu škody podle § 852i obč. zák. (...) ustanovení § 852i obč. zák. by mělo být vykládáno nejen v kontextu odpovědnosti za škodu, ale vzhledem k judikatuře Evropského soudního dvora i odpovědnosti za imateriální újmu, která byla způsobena osobnosti vzhledem k jejímu právu na klidnou dovolenou (...) uvedený výklad je (...) konformní s českou právní úpravou i dosavadní rozhodovací praxí Nejvyššího soudu (např. s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 3577/2006). K tomuto názoru se kloní i část odborné veřejnosti, podle níž pojem škody v rámci úpravy cestovní smlouvy je potřeba se zřetelem ke směrnici č. 90/314/EHS vykládat v širším významu (srovnej Hulmák, M., Ztráta radosti z dovolené , Právní rozhledy 2/2009, s. 52), neboť právo na náhradu této specifické újmy je spojeno s porušením povinnosti cestovní kanceláře, nikoliv s pouhým zásahem do osobnostních práv podle § 11 a násl. obč. zák.

Nelze pominout, že úprava cestovní smlouvy v občanském zákoníku (zákonu č. 40/1964 Sb.) představuje transpozici směrnice Rady č. 90/314/EHS z 13. 6. 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy. Platí přitom, že národní úpravu (...) je nutné v co největším rozsahu interpretovat ve světle znění a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici (nepřímý účinek - ESD, ve věci C-106/89,Marleasing SA proti La Comercial Internationale de Alimentacion SA, ESD, ve věci C-240 244/98, Océano Grupo proti Rocio Murciano Quintero, ESD, ve věci C-212/04, Konstantinos Adeneler a ostatní, Sbírka rozhodnutí I-06057/2006). Autonomní charakter práva Evropské unie znamená, že výklad směrnic i provádějících národních úprav musí být vždy činěn v kontextu práva Evropské unie, a nikoliv národního práva a jeho pojmosloví (ESD, ve věci C-29/76, LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG proti Eurocontrol).

V poměrech nyní souzené věci shora uvedené znamená, že žalovaná, která proti ujednání v cestovní smlouvě nezajistila pro žalobce a členy jeho rodiny požadovanou kvalitu ubytování (pokoje s výhledem na moře), má, kromě povinnosti vrátit příplatek za takové pokoje (počítaný podle počtu osob - 4 x 490,- Kč), povinnost nahradit mu újmu (poskytnout slevu) spočívající v narušení klidného průběhu dovolené, neboť přes jeho očekávání mu nebylo zajištěno požadované ubytování; otázka hluku při náhradním ubytování se pak jeví jako sekundární ve vztahu k primárnímu porušení cestovní smlouvy.

Přesto, že ustanovení § 852i obč. zák. o právu, ať již je budeme nazývat právem na náhradu za ztrátu radosti z dovolené, právem na náhradu škody za pokaženou dovolenou, nebo právem z titulu narušení dovolené, výslovně nehovoří, nelze je vyloučit. Naopak eurokonformním výkladem dotčeného ustanovení lze dospět k závěru, že umožňuje postiženému zákazníkovi domáhat se imateriální újmy způsobené porušením povinnosti cestovní kanceláře.

Toto právo nevzniká jako důsledek jakékoliv nepříjemnosti, která se stane v průběhu dovolené. Porušení povinnosti cestovní kanceláře musí dosáhnout takové intenzity, že je způsobilé objektivně znepříjemnit pobyt. Při posuzování důvodnosti nároku, eventuálně jeho výše, může být vodítkem tzv. frankfurtská tabulka slev, kterou již v roce 1985 vydala 24. komora Zemského soudu ve Frankfurtu. Označuje nejčastější nedostatky při plnění závazků vyplývajících z cestovní smlouvy a má pouze orientační charakter při přiznávání slev ze zájezdu. Je použitelná zejména v situaci, kdy se cestovní kancelář se zákazníkem, který uplatnil nároky vyplývající z porušení cestovní smlouvy, vyrovnává mimosoudně (tabulka je k dispozici na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf).


Názory k článku Příjemnou dovolenou:


  Milan Kvasnica, 17. 11. 2016 v 20:43 - nárok na slevu VS nárok na náhradu nemajetkové újmy

http://kraken.slv.cz/20Co186/2016

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím