lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (25)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Michal Krajčírovič (4)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Ivan Bojna (3)
Pavol Kolesár (3)
Roman Kopil (2)
Andrej Kostroš (2)
Ondrej Halama (2)
Marek Maslák (2)
Peter Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Jiří Remeš (2)
Dávid Tluščák (2)
Bob Matuška (2)
Jozef Kleberc (2)
Marián Porvažník (2)
Maroš Macko (2)
Anton Dulak (2)
Gabriel Volšík (2)
Michal Hamar (2)
Martin Gedra (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Lukáš Peško (2)
Martin Serfozo (2)
Ludmila Kucharova (2)
Vladislav Pečík (1)
Jana Mitterpachova (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Vladimir Trojak (1)
Martin Estočák (1)
Miriam Potočná (1)
Pavel Lacko (1)
Tibor Menyhért (1)
Igor Krist (1)
Pavol Mlej (1)
Robert Vrablica (1)
Ondrej Jurišta (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Juraj Lukáč (1)
David Horváth (1)
Natalia Janikova (1)
David Halenák (1)
Martin Poloha (1)
Peter Kotvan (1)
Peter Kubina (1)
Tomáš Ľalík (1)
Tomáš Demo (1)
Robert Šorl (1)
Martin Svoboda (1)
marcel.ruzarovsky (1)
Emil Vaňko (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Šrámek (1)
I. Stiglitz (1)
Bohumil Havel (1)
Paula Demianova (1)
Dušan Rostáš (1)
Martin Galgoczy (1)
Katarína Dudíková (1)
Jakub Mandelík (1)
jaroslav čollák (1)
Petr Steiner (1)
Eduard Pekarovič (1)
Radoslav Pálka (1)
lukas.kvokacka (1)
Zuzana Adamova (1)
Bystrik Bugan (1)
Ivan Kormaník (1)
peter straka (1)
Marcel Jurko (1)
Vincent Lechman (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Richard Macko (1)
Lucia Palková (1)
Matej Gera (1)
Viliam Vaňko (1)
Tomas Kovac (1)
Matej Košalko (1)
Róbert Černák (1)
Ján Pirč (1)
Ivan Michalov (1)
Zuzana Kohútová (1)
Michal Ďubek (1)
Roman Prochazka (1)
Martin Hudec (1)
Tomáš Korman (1)
Gabriel Závodský (1)
Ivan Priadka (1)
Matej Kurian (1)
Zuzana Klincová (1)
Petr Kavan (1)
Dušan Marják (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Peter K (1)
Lucia Berdisová (1)
Peter Janík (1)
Ladislav Pollák (1)
Peter Marcin (1)
lukasmozola (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Uplatňovanie inštitútu „Time at large“ v slovenskom práve

Peter Kotvan, 22. 05. 2020 v 13:23

Dobrý deň všetkým pravidelným aj nepravidelným prispievateľom, diskutérom a publiku.

Rozhodol som sa, že tu budem z času na čas uverejňovať aj ja niektoré svoje podnety, pretože predpokladám, že by tu mohla byť živá diskusia a priestor pre vytvorenie dákej zhody pri aplikácii práva, prípadne tlaku na zmenu úpravy.

Mojim prvým príspevkom do diskusie je aplikácia inštitútu „time at large“ v slovenskom práve.

Podľa slovenského Obchodného zákonníka sú podstatnými náležitosťami zmluvy o dielo (i) dohoda o cene a (ii) dohoda o predmete diela.

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

Zmluvné strany sa teda vôbec nemusia v zmluve dohodnúť na čase vykonania diela. Samozrejme, ak sa na čase vykonania diela dohodnú, je pre nich záväzný.

Čas diela v dôsledku okolností na stavbe však môže byť posunutý.

Predmetom sporov v takom prípade býva otázka, aký je nový čas dodania diela. Spravidla je omeškanie diela spôsobené súbežným pôsobením okolností, ktoré môžu byť nezávislé na vôli strán, prípadne boli zapríčinené jednou stranou, alebo aj oboma.

Objednávateľ má lepšie postavenie, pretože tvrdí, že zhotoviteľ je v omeškaní s dodaním diela, a tak dochádza k zmene obsahu záväzku a jemu vznikajú nové práva a zhotoviteľovi nové povinnosti. V súlade so zmluvou má objednávateľ obvykle k dispozícii možnosť uplatnenia zmluvnej pokuty a iných inštitútov, na základe ktorých znižuje cenu diela. Hoci započítavanie sa mu môže vypomstiť, je to veľmi lákavé a je to bežná prax, že takto vytvára objednávateľ tlak na zhotoviteľa.

Zhotoviteľ musí v takom prípade uplatniť žalobu na plnenie zníženej časti diela, kde musí preukázať, že uplatnenie zmluvnej pokuty bolo nedôvodné, táto zmluvná pokuta neexistuje a započítanie tiež nebolo možné, a že nebol v omeškaní.

Aby sa predchádzalo sporom, štandardné zmluvy obsahujú povinnosť oznamovať akékoľvek okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť včasné a riadne dodanie diela a následne právo uplatniť si zo strany zhotoviteľa predĺženie času vykonania diela a prípadnej aj zvýšenie ceny diela. Zmyslom claimov teda je umožniť zhotoviteľovi zbaviť sa zodpovednosti za škody spôsobenej omeškaním objednávateľa a zároveň umožniť objednávateľovi, aby po akceptácii claimu a dohode na novom čase na vykonanie diela mal nárok na zmluvnú pokutu.

V Británii sa uplatňuje princíp, kedy je čas podstatný (time is of the essence), teda je dohodnutý záväzný čas vykonania diela, alebo je čas nepodstatný (time at large), kedy sa dielo vykoná v primeranom čase s ohľadom na povahu diela.

Do tohto momentu máme úpravu zhodnú.

V Británii sa však vyvinula taká prax, že pokiaľ objednávateľ nie je súčinný a neakceptuje nárok zhotoviteľa a nedohodne sa na novom čase vykonanie diela, má sa za to, že pre neho včasné vykonanie diela nie je dôležité a pokiaľ sa dostane v projekte za pôvodný záväzný čas vykonania diela, bez dohody na novom záväznom čase, dielo sa automaticky zhotoví v čase primeranom okolnostiam. Vyplýva to z povahy ich dohody, kedy spoločne vyhlásili, že ich spoločným cieľom je včasné a riadne dokončenie diela, že si budú oznamovať všetky vplyvy na realizáciu diela a jasne si rozdelili, kto znáša konkrétne rizika, na základe čoho je zrejmé, kto má právo na zvýšenie ceny diela, úhradu nákladov, prípadne posun diela. Objednávateľ je trestaný za neposkytnutie súčinnosti a vytváranie sporovej situácie, kedy nie je zrejmé, aký je čas vykonania diela. Je to úplne legitímny mechanizmus pre rozumné usporiadanie vzťahov.

Ja osobne si myslím, že pri aplikácii zmluvných podmienok FIDIC v slovenskej republike, resp. aj pri zmluve o dielo šitej na mieru, kde je upravený obdobný mechanizmus claimovania, by nemalo nič brániť, aby objednávateľ stratil výhodu záväzného času vykonania diela, ak sa nedohodne so zhotoviteľom pred jej uplynutím na novom čase vykonania diela, po tom ako je zrejmé, že vznikli príčiny, ktoré spôsobili posun harmonogramu a aj času na vykonanie diela.

Čo si myslíte Vy?

Ďakujem vopred za Vaše príspevky.

Peter Kotvan

https://www.kotvan.sk/uplatnovanie-institutu-time-at-large-v-slovenskom-prave


Názory k článku Uplatňovanie inštitútu „Time at large“ v slovenskom práve:


  J.Va, 28. 05. 2020 v 12:37 - common law

Zaujimavá problematika len neviem či som pochopil správne ak tvrdíte, že táto britská koncepcia time at large by mala byť nadradená zmluvným vzťahom medzi objednávateľom a zhotoviteľom ?

AK uvádzate podmienky FIDIC, tak v nich sú uvedené presné dôvody, ktoré môžu predĺžiť lehotu výstavby pre zhotoviteľa s tým, že predĺženie lehoty výstavby nenastáva automaticky, ale je predmetom Claimu (nároku zhotoviteľa), ktorý býva posudzovaný treťou stranou (stavebným dozorom).

Čo sa týka časových claimov pri veľkých infraštruktúrnych projektov je to celkovo problematika odborne veľmi náročná (neviem či na slovensku máme vôbec nejakého špičkového odborníka v tomto smere) a preto mi príde nesprávne nútiť objednávateľa na dohodnutie lehoty na predĺženie lehoty na dokončenie diela, keď konečné riešenie časových claimov býva dosiahnuté niekedy až dávno po ukončení a odovzdaní diela.


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím