lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Ondrej Halama (6)
Michal Krajčírovič (6)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Ivan Bojna (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Peter Pethő (3)
Marián Porvažník (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Denisa Dulaková (3)
Pavol Kolesár (3)
Juraj Straňák (2)
Richard Macko (2)
Dávid Tluščák (2)
Andrej Kostroš (2)
Gabriel Volšík (2)
Jozef Kleberc (2)
Maroš Macko (2)
Martin Serfozo (2)
Ladislav Pollák (2)
Lukáš Peško (2)
Tomáš Plško (2)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Peter Zeleňák (2)
Michal Hamar (2)
Anton Dulak (2)
Ludmila Kucharova (2)
Martin Gedra (2)
Roman Kopil (2)
Bob Matuška (2)
Marek Maslák (2)
Juraj Schmidt (2)
Peter Varga (2)
Martin Poloha (1)
lukas.kvokacka (1)
Peter Kubina (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Galgoczy (1)
Lucia Palková (1)
Matej Gera (1)
Patrik Pupík (1)
Dušan Marják (1)
Zuzana Adamova (1)
Michal Ďubek (1)
I. Stiglitz (1)
Radoslav Pálka (1)
Andrej Majerník (1)
Tomáš Demo (1)
Peter K (1)
Martin Bránik (1)
Martin Svoboda (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Juraj Lukáč (1)
Eduard Pekarovič (1)
Dávid Kozák (1)
Michal Jediný (1)
Ivan Michalov (1)
Bystrik Bugan (1)
Zuzana Klincová (1)
Vincent Lechman (1)
Adam Glasnák (1)
Pavol Mlej (1)
Petr Novotný (1)
Marcel Ružarovský (1)
Roman Prochazka (1)
Michaela Stessl (1)
Matej Kurian (1)
Vladislav Pečík (1)
Dušan Rostáš (1)
Peter Marcin (1)
jaroslav čollák (1)
Martin Estočák (1)
Igor Krist (1)
David Horváth (1)
Paula Demianova (1)
Matej Košalko (1)
Vladimir Trojak (1)
Gabriel Závodský (1)
Tomas Kovac (1)
Petr Steiner (1)
Jakub Mandelík (1)
Viliam Vaňko (1)
Jana Mitterpachova (1)
Bohumil Havel (1)
Tibor Menyhért (1)
Robert Šorl (1)
Pavel Lacko (1)
Ivan Priadka (1)
Lucia Berdisová (1)
Róbert Černák (1)
Martin Hudec (1)
Martin Šrámek (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Pavol Chrenko (1)
Petr Kavan (1)
David Halenák (1)
Tomas Pavelka (1)
Mikuláš Lévai (1)
peter straka (1)
Robert Vrablica (1)
Ivan Kormaník (1)
Nora Šajbidor (1)
Ján Pirč (1)
Tomáš Pavlo (1)
Patrik Patáč (1)
Adam Pauček (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Peter Janík (1)
Emil Vaňko (1)
lukasmozola (1)
Marcel Jurko (1)
Miriam Potočná (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Tomáš Korman (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Natalia Janikova (1)
Katarína Dudíková (1)
Tomáš Ľalík (1)
Zuzana Kohútová (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění

Milan Kvasnica, 08. 06. 2008 v 21:22

Nejvyšší soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 6 Tdo 1455/2007, že vzhledem k problematice jednočinného souběhu trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. a řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák., bylo dne 24. 10. 2007 přijato stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 301/2007 (bude publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek), které uvádí:
"I. Osoba, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na to, že jí byl uložen soudem trest nebo příslušným správním úřadem v řízení o přestupku uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo jí bylo řidičské oprávnění ze stejných důvodů odňato podle § 94 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona, ve znění účinném do 30. 6. 2006, není držitelem řidičského oprávnění ve smyslu ustanovení § 180d tr. zák. o trestném činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
II. Jestliže pachatel řídí motorové vozidlo, ačkoli není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního zákona (zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a v době, kdy mu bylo řízení motorových vozidel zakázáno pravomocným rozsudkem nebo rozhodnutím příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přestupkovém řízení, zpravidla naplňuje znaky trestných činů řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. spáchaných v jednočinném souběhu."
V odůvodnění svého stanoviska Nejvyšší soud mimo jiné konstatoval: "Ustanovení § 180d tr. zák. chrání bezpečnost silničního provozu proti ohrožení, které vyplývá z řízení motorových vozidel bez příslušného řidičského oprávnění a v konečném důsledku směřuje proti životu a zdraví lidí či proti majetku. Smyslem tohoto ustanovení je zabránit v řízení motorových vozidel osobám bez řidičského oprávnění, které osvědčuje jejich odbornou a faktickou způsobilost k řízení motorového vozidla. Je otázkou, zda je za takovou osobu možno považovat i toho, kdo řidičské oprávnění pozbyl ve smyslu § 94a odst. 1 zákona o silničním provozu dnem právní moci rozhodnutí, jímž mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popř. toho, jemuž bylo řidičské oprávnění ze stejných důvodů odňato podle § 94 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona ve znění účinném do 30. 6. 2006. Podle názoru Nejvyššího soudu je třeba tuto otázku zodpovědět kladně, a to z těchto důvodů:
Tento závěr má oporu v jazykovém výkladu citovaných ustanovení. Slovesa pozbýt, být odňato, ve svém obvyklém významu znamenají ztrátu něčeho (práva, věci apod.). Jestliže tedy uvedená ustanovení hovoří o pozbytí a odnětí řidičského oprávnění znamená to, že držitel řidičské oprávnění ztrácí, tedy přestává být jeho držitelem a stává se osobou bez řidičského oprávnění. Ustanovení § 100 až 102 zákona o silničním provozu, která upravují vrácení řidičského oprávnění, pak hovoří o osobě, která pozbyla řidičské oprávnění nebo jí takové oprávnění bylo odňato, či žadateli o vrácení řidičského oprávnění, nikoli o držiteli řidičského oprávnění. Pro uvedené závěry vyplývající z jazykového výkladu svědčí také právní úprava, podle níž osoba, která se chce znovu stát držitelem řidičského oprávnění, musí o jeho vrácení požádat příslušný správní orgán, jenž o vrácení řidičského oprávnění rozhodne ve správním řízení. K žádosti musí být předloženy stanovené doklady, a pokud od právní moci rozsudku či rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul víc než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel, přičemž doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší než 60 dní ( § 102 zákona o silničním provozu). V případě, že by žadatel stanovené doklady nepředložil, příslušný správní orgán by musel zamítnout jeho žádost o vrácení řidičského oprávnění. Tato právní úprava odráží skutečnost, že u osoby, která po určitou dobu neřídí motorové vozidlo v důsledku zákazu výkonu této činnosti, může dojít ke snížení či ztrátě odborné, popř. i zdravotní způsobilosti, a je proto nutné její opětovné formální ověření."
Nejvyšší soud proto ve stanovisku vyslovil nesouhlas "s argumentem, který se objevuje v některých rozhodnutích, že uložení trestu (resp. sankce) zákazu činnosti znamená pouze to, že osoba nesmí po stanovenou dobu vozidlo řídit, ale nepřestává být jeho držitelem, neboť oprávnění neztratila zcela, ale jen na určitou dobu...". Současně dodal: "Pokud by byl akceptován názor, že pachatel - řidič se řízením motorového vozidla v době výkonu zákazu činnosti po pozbytí řidičského oprávnění dopouští pouze trestného činu podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. a nelze jej postihnout podle § 180d tr. zák., pak by po uplynutí doby trestu nebo sankce zákazu činnosti taková osoba nebyla pro řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění postižitelná prostředky trestního práva, ale šlo by jen o správní delikt, ačkoli by se mohlo jednat o osobu, která i přes dříve získané a pozbyté řidičské oprávnění jako řidič zjevně selhala a bez provedení správní kontroly jejího přístupu k řidičskému oprávnění postupem podle § 102 zákona o silničním provozu by se jednalo o subjekt, který by mohl být z hlediska bezpečnosti silničního provozu reálným rizikem." Nejvyšší soud rovněž uvedl: "...ustanovení § 94a o pozbytí řidičského oprávnění bylo do zákona o silničním provozu vloženo zákonem č. 411/2005 Sb. s účinností od 1. 7. 2006. Do této doby bylo uložení trestu, resp. sankce zákazu činnosti soudem nebo správním úřadem důvodem odnětí řidičského oprávnění příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 94 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve znění účinném do 30. 6. 2006. Tento důvod pro odnětí řidičského oprávnění byl zrušen stejným zákonem v souvislosti s doplněním zákona o silničním provozu ustanovením § 94a o pozbytí řidičského oprávnění."
Ve stanovisku Nejvyšší soud v podrobnostech poukázal i na skutečnost, že jednání pachatele, který řídí motorové vozidlo, ačkoli není držitelem řidičského oprávnění, a to v době, kdy mu řízení motorových vozidel byl zakázáno (rozhodnutím soudu nebo státního orgánu ve správním řízení), směřuje vůči dvěma rozdílným objektům a naplňuje objektivní znaky skutkových podstat jak trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., tak trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák.


Názory k článku Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím