lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Ondrej Halama (6)
Xénia Petrovičová (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Peter Kotvan (6)
Michal Krajčírovič (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Petr Kolman (4)
Ivan Bojna (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Maroš Hačko (4)
Josef Kotásek (4)
Radovan Pala (4)
Natália Ľalíková (4)
Monika Dubská (4)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Marián Porvažník (3)
Roman Kopil (2)
Peter Varga (2)
Maroš Macko (2)
Tomáš Plško (2)
Peter Zeleňák (2)
Jiří Remeš (2)
Andrej Kostroš (2)
Marek Maslák (2)
Anton Dulak (2)
Bob Matuška (2)
Michal Hamar (2)
Martin Gedra (2)
Zsolt Varga (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Straňák (2)
Lukáš Peško (2)
Dávid Tluščák (2)
Ladislav Pollák (2)
Juraj Schmidt (2)
Jozef Kleberc (2)
Ludmila Kucharova (2)
Gabriel Volšík (2)
Richard Macko (2)
Robert Vrablica (1)
Tomas Pavelka (1)
Tomáš Korman (1)
Ivan Kormaník (1)
Juraj Lukáč (1)
Ondrej Jurišta (1)
Tibor Menyhért (1)
Martin Hudec (1)
Bystrik Bugan (1)
Paula Demianova (1)
Peter Janík (1)
Tomáš Pavlo (1)
Mikuláš Lévai (1)
Gabriel Závodský (1)
David Horváth (1)
Jana Mitterpachova (1)
Dušan Rostáš (1)
Pavol Chrenko (1)
Nora Šajbidor (1)
Tomáš Demo (1)
Peter Marcin (1)
Ján Pirč (1)
Peter K (1)
Petr Steiner (1)
Radoslav Pálka (1)
lukas.kvokacka (1)
Emil Vaňko (1)
Marcel Ružarovský (1)
Adam Glasnák (1)
Zuzana Kohútová (1)
Bohumil Havel (1)
Vladimir Trojak (1)
Ivan Michalov (1)
lukasmozola (1)
Tomas Kovac (1)
Michal Jediný (1)
Michaela Stessl (1)
Tomáš Ľalík (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Martin Svoboda (1)
Dávid Kozák (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Matej Košalko (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Šrámek (1)
Andrej Majerník (1)
I. Stiglitz (1)
jaroslav čollák (1)
Katarína Dudíková (1)
Pavel Lacko (1)
David Halenák (1)
Ivan Priadka (1)
Róbert Černák (1)
Lucia Berdisová (1)
Matej Kurian (1)
Igor Krist (1)
Vladislav Pečík (1)
Eduard Pekarovič (1)
Martin Estočák (1)
Vincent Lechman (1)
Adam Pauček (1)
Petr Novotný (1)
Jakub Mandelík (1)
Martin Bránik (1)
Lucia Palková (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Zuzana Bukvisova (1)
peter straka (1)
Zuzana Klincová (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Michal Ďubek (1)
Roman Prochazka (1)
Petr Kavan (1)
Natalia Janikova (1)
Peter Kubina (1)
Martin Poloha (1)
Patrik Pupík (1)
Matej Gera (1)
Martin Galgoczy (1)
Miriam Potočná (1)
Dušan Marják (1)
Viliam Vaňko (1)
Robert Šorl (1)
Marcel Jurko (1)
Patrik Patáč (1)
Pavol Mlej (1)
Zuzana Adamova (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Tak jsme to vyhráli, paní správkyně

Milan Kvasnica, 02. 03. 2011 v 07:06

V článku psaném Jurajem před půl rokem: http://www.lexforum.cz/247 byl citován názor Krajského soudu v Ostravě, který dospěl k závěru, že: "soud ust. § 56 odst. 1 OZ vykládá tak, že ve spotřebitelských smlouvách jsou rozhodčí doložky zakázány."

Insolvenční soud v Ostravě, pob. v Olomouci judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 16 ICm 1608/2010 tak, že zopakoval dřívější argumenty:

Po právní stránce jde o spor o neplatnost rozhodčích doložek dle výše uvedených smluv o úvěru. Neplatnost obou výše uvedených rozhodčích doložek je absolutní dle § 39 Obč.Z pro obcházení zákona, neboť rozhodčí doložka neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, anebo konkrétního způsobu jeho určení, ale jen odkazuje ohledně výběru rozhodce a stanovení pravidel rozhodčího řízení na právnickou osobu, která není stálým rozhodčím soudem řízeným na základě zákona a odkazuje na tyto řády a statuty ke jmenování a výběru rozhodců, potom jde o obcházení ust. § 13 odst. 1 za č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ( k tomu srovnej rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 12 Cmo 496/2008 z 28.5.2009, které bylo uveřejněno v lednu 2010 ve sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky).
Nad rámec tohoto hodnocení jde též o nepřípustnost ujednání dle § 56 odst. 1 Obč.Z, kdy výše uvedeným způsobem formulovaná rozhodčí doložka je formulářového charakteru a dlužník tak nemá možnost vyjednávání o těchto podmínkách, kdy rozhodce je jmenován firmou, která za úplatu spolupracuje s věřitelem, jde o neplatné ujednání podle § 55 odst. 2 Obč.Z, také tato neplatnost je absolutní a působí od počátku ( ex tunc ).
Podstatné ale je, že Směrnice Rady 93/13 EHS ze dne 5.4.1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách podle čl. 1 písm. q) Přílohy považuje za nepřiměřený požadavek ve spotřebitelských smlouvách zbavení spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný opravný prostředek, zejména požadovat na spotřebiteli, aby předkládal spory výlučně rozhodčímu soudu, na který se nevztahují ustanovení právních přepisů .
Protože český text směrnice není úplně jasný, soud v souladu s pravidly výkladu komunitárních předpisů provedl srovnání s jinou jazykovou verzi směrnice, a to konkrétně slovenskou. Tato jazyková varianta používá formulaci neposkytnúť spotrebiteĺovi právo alebo mu brániť v uplatňovaní práva podať žalobu alebo podať akýkoĺvek iný opravný prostriedok, najmä vyžadovať od spotrebileĺa, aby riešil spory neupravené právnymi ustanoveniami výhradne arbitrážou
Srovnáním obou jazykových verzí je smysl tohoto ustanovení plně exponován. Směrnice považuje řešení sporů ze spotřebitelských smluv v rozhodčím řízení za ustanovení nepřiměřené; zákaz nepřiměřenosti je zde třeba chápat tak, že podnikatel jako druhá smluvní strana spotřebitelské smlouvy nesmí zneužívat své silnější postavení-dané logicky tím, že spotřebitel není fakticky schopen prosadit jakékoliv změny formulářových smluvních podmínek a že, u úvěrových smluv, spotřebitel jedná pod tlakem finanční tísně-k získání nefair výhody, přičemž soud nepochybuje o tom, že takovouto výhodou je přenesení sporu ze soustavy nezávislých soudů k rozhodci, se kterým podnikatel dlouhodobě spolupracuje, poskytuje mu zdroj příjmu, v řízení není nutno nařizovat jednání, jsou vyloučeny opravné prostředky atd.
Soud proto ust. § 56 odst. 1 OZ vykládá tak, že ve spotřebitelských smlouvách jsou rozhodčí doložky zakázány. Ke stejnému závěru vede i výklad ust. § 55 odst. 1 věta druhá OZ, podle kterého je nepřípustné, aby se spotřebitel vzdával ve spotřebitelské smlouvě svých práv, v tomto případě dokonce ústavního práva na spravedlivý proces před nezávislým soudem.
Podstatné dále je, že v rozhodnutí C-168/05, Mostaza Claro Evropský soudní dvůr vyložil, že rozhodčí nález ve sporu ze spotřebitelské smlouvy není třeba odklidit způsobem předpokládaným národním právem pro odklizení rozhodčích nálezů (tedy v České republice postupem dle § 31 a násl. z.č. 216/1994 Sb.), ale že soud má kdykoliv z úřední povinnosti přihlížet k neplatnosti, resp. nicotnosti takovéhoto rozhodčí nálezu. Soud proto uzavírá, že rozhodčí nálezy z 11.12.2008 nezakládají vykonatelnost předmětné pohledávky a dané listiny nejsou listinami, na základě kterých by bylo lze vést výkon rozhodnutí; jedná se o toliko právně nicotné a bezúčinné popsané listy papíru.

Nicméně dnes Vrchní soud v Olomouci projednal odvolání proti prvému z "průlomových" rozhodnutí. Vrchní soud sice rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil (neb dospěl k závěru, že je nutné, aby bylo rozhodnutí vykonatelné ke dni přezkumu přihlášek pohledávek), avšak nad rámec svého odůvodnění uvedl: "Vrchní soud s názorem soudu prvého stupně, že rozhodčí doložky jsou ve spotřebitelských věcech paušálně zakázány, nesouhlasí. Je nutno zkoumat každou rozhodčí doložku individuálně a je nutno zkoumat okolnosti uzavření rozhodčí doložky."

Nezbývá, než zopakovat názor jednoho nejmenovaného soudce okresního soudu (kterému by se výrazně zvýšila agenda): "On to Rosťa myslí dobře, ale neprojde mu to."


Názory k článku Tak jsme to vyhráli, paní správkyně:


  p., 02. 03. 2011 v 09:52 - Peter Novák

...", která není stálým rozhodčím soudem řízeným na základě zákona a odkazuje na tyto řády a statuty ke jmenování a výběru rozhodců,..."

čiže, ak je v spotrebiteľskej zmluve určený stály rozh. súd, ktorý následne vyberie rozhodcu, tak je to ok a nejedná sa o neprijateľnú podmienku... (len pre moje ujasnenie)

  Milan Kvasnica, 03. 03. 2011 v 07:53 - 16 ICm 1586/2010

http://www.slv.cz/16ICm1586/2010

  Juraj Gyarfas, 03. 03. 2011 v 09:36 - porovnávanie jazykových verzií

Ako som už písal v poste, na ktorý Milan odkazoval vyššie, české súdy majú kúzelný spôsob vyrovnávania sa s doktrínou CILFIT (porovnávanie jazykových verzií). A je osobitne kúzelné, že ako etalón najlepších prekladov práva EÚ si vybrali práve slovenské právo. Z ostatných jazykových verzií (nižšie uvádzam CS, SK, PL, DE, EN a FR) podľa môjho názoru vyplýva, že paušálny zákaz v smernici sa vzťahuje len na arbitráž, v ktorej arbiter nie je viazaný právnymi predpismi. Ale som rád, že Vrchní soud vyjadril nesúhlas a som zvedavý na odôvodnenie.

"excluding or hindering the consumer's right to take legal action or exercise any other legal remedy, particularly by requiring the consumer to take disputes exclusively to arbitration not covered by legal provisions [...];

neposkytnúť spotrebiteľovi právo alebo mu brániť v uplatňovaní práva podať žalobu alebo podať akýkoľvek iný opravný prostriedok, najmä vyžadovať od spotrebiteľa, aby riešil spory neupravené právnymi ustanoveniami výhradne arbitrážou [...];

zbavení spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný opravný prostředek, zejména požadovat na spotřebiteli, aby předkládal spory výlučně rozhodčímu soudu, na který se nevztahují ustanovení právních předpisů [...];

dem Verbraucher die Möglichkeit, Rechtsbehelfe bei Gericht einzulegen oder sonstige Beschwerdemittel zu ergreifen, genommen oder erschwert wird, und zwar insbesondere dadurch, daß er ausschließlich auf ein nicht unter die rechtlichen Bestimmungen fallenden Schiedsgerichtsverfahren verwiesen wird [...];

de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales [...];

wyłączenie lub ograniczenie prawa konsumenta do wystąpienia z powództwem lub skorzystania z innego środka zabezpieczającego, zwłaszcza zaś żądanie od konsumenta poddania sporów wyłącznie pod arbitraż nieobjęty przepisami prawa [...].
"

  Martin Maliar, 05. 03. 2011 v 13:24 - Ad Juraj

Skúsenosť ma učí že nikto nevie lepšie obchádzať zákon ako súdy :-)
PS... Chcel by som dať do pozornosti, že MSSR SCP hľadá fajn ľudí. Podrobnosti
http://www.profesia.sk/praca/ministerstvo-spravodlivosti-sr/O1003310?form=1627479157

  Marián Prievozník, 07. 03. 2011 v 13:29 - Otázka

Nechcem s vyššie uvedeným polemizovať, len mám jednu doplňujúcu otázku, ktorá s súvisí s témou.
Mal som taký prípad, že realitka uzatvorila s klientom zmluvu na obstaranie kúpy nehnuteľnosti, kde bola o.i. uzatvorená aj rozhodcovská doložka. Zrejme sa aj v tomto prípade jedná tiež o spotrebiteľskú zmluvu, ale stalo sa toto - klient jednoducho realitku obišiel a uzatvoril zmluvu s predávajúcim priamo, za cenu zníženú o sumu, ktorá by inak patrila realitke.
No a teraz sa pýtam, môže sa realitka domáhať zmluvnej pokuty na rozhodcovskom súde? Podľa môjho názoru áno, však čo má vyššie uvedené spoločné s ochranou spotrebiteľa, ale zase ako čítam tento článok, tak mi vychádza, že asi nie...

  Juraj Alexander, 08. 03. 2011 v 19:40 - Nechem predvidat

ale myslim, ze VS mal velmi jednoduchu, ale o to vrazednejsiu, zbran k dispozicii - rozhodci nalez totiz nie je podla §177 InsZ verejnou listinou (a na tom nic nemoze zmenit fakt, ze sa predlozi jeho overena kopia, co nejak nesikovne naznacuje KS v Prahe v 41 ICm 793/2010). Insolvencny zakon tak mozno nepovazuje pohladavky, ktore su dolozene len rozhodcim nalezom, za vykonatelne...(a to je ta vrazednost). Viz KS Usti nad Labem, 57 ICm 1654/2010, 15.10.2010. A je to podla mna spravne, aj ked mnohi spravci postupuju opacne...

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím