lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Ondrej Halama (6)
Michal Krajčírovič (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Ivan Bojna (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Maroš Hačko (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Szabo (4)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Marián Porvažník (3)
Pavol Kolesár (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Richard Macko (2)
Martin Gedra (2)
Anton Dulak (2)
Bob Matuška (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Serfozo (2)
Ladislav Pollák (2)
Andrej Kostroš (2)
Roman Kopil (2)
Peter Zeleňák (2)
Zsolt Varga (2)
Tomáš Plško (2)
Jiří Remeš (2)
Lukáš Peško (2)
Maroš Macko (2)
Marek Maslák (2)
Gabriel Volšík (2)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Ludmila Kucharova (2)
Michal Hamar (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Straňák (2)
Petr Novotný (1)
David Halenák (1)
Tomáš Pavlo (1)
Peter Kubina (1)
Matej Gera (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
lukasmozola (1)
Tomáš Ľalík (1)
Dušan Rostáš (1)
Marcel Jurko (1)
Bohumil Havel (1)
Roman Prochazka (1)
Robert Vrablica (1)
Matej Kurian (1)
Miriam Potočná (1)
Ivan Priadka (1)
Adam Glasnák (1)
Katarína Dudíková (1)
Martin Estočák (1)
Viliam Vaňko (1)
peter straka (1)
David Horváth (1)
Paula Demianova (1)
Lucia Berdisová (1)
Martin Svoboda (1)
Tomáš Korman (1)
Tibor Menyhért (1)
Martin Hudec (1)
Martin Bránik (1)
Peter K (1)
Jakub Mandelík (1)
Radoslav Pálka (1)
Vincent Lechman (1)
Bystrik Bugan (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Robert Šorl (1)
Pavol Mlej (1)
Eduard Pekarovič (1)
jaroslav čollák (1)
Matej Košalko (1)
Vladimir Trojak (1)
Dávid Kozák (1)
Zuzana Adamova (1)
Mikuláš Lévai (1)
I. Stiglitz (1)
Zuzana Bukvisova (1)
lukas.kvokacka (1)
Patrik Pupík (1)
Michal Ďubek (1)
Marcel Ružarovský (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Juraj Lukáč (1)
Pavel Lacko (1)
Adam Pauček (1)
Emil Vaňko (1)
Ján Pirč (1)
Tomas Pavelka (1)
Martin Šrámek (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Gabriel Závodský (1)
Ivan Kormaník (1)
Natalia Janikova (1)
Andrej Majerník (1)
Ondrej Jurišta (1)
Petr Steiner (1)
Dušan Marják (1)
Ivan Michalov (1)
Peter Marcin (1)
Peter Janík (1)
Zuzana Klincová (1)
Martin Poloha (1)
Igor Krist (1)
Róbert Černák (1)
Patrik Patáč (1)
Martin Galgoczy (1)
Jana Mitterpachova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Lucia Palková (1)
Petr Kavan (1)
Vladislav Pečík (1)
Pavol Chrenko (1)
Michal Jediný (1)
Tomas Kovac (1)
Tomáš Demo (1)
Nora Šajbidor (1)
Michaela Stessl (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Vrchní soud v Praze a rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách

Milan Kvasnica, 13. 05. 2011 v 12:55

Vrchní soud v Olomouci letos v březnu judikoval, že: "Vrchní soud s názorem soudu prvého stupně, že rozhodčí doložky jsou ve spotřebitelských věcech paušálně zakázány, nesouhlasí. Je nutno zkoumat každou rozhodčí doložku individuálně a je nutno zkoumat okolnosti uzavření rozhodčí doložky."

Naproti tomu Vrchní soud v Praze letos v březnu v řízení vedeném pod sp. zn.: 2 VSPH 14/2011-73 své rozhodnutí odůvodnil takto:

Odvolací soud je se soudem prvního stupně zajedno v tom, že smlouva o revolvingovém úvěru je svojí povahou spotřebitelskou smlouvou, na níž dopadají ustanovení zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, neboť byla uzavřena fakticky jako smlouva o půjčce za úplatu mezi žalobkyní jako dodavatelkou jednající v rámci své obchodní činnosti a dlužníkem jako spotřebitelem, jenž při uzavírání a plnění smlouvy nejednal v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Na smlouvu se subsidiárně vztahují ust. § 52 až § 57 ObčZ.

Soud prvního stupně nepochybil ani při úvaze, že ustanovení o spotřebitelských smlouvách je nutno interpretovat komunitárně konformním způsobem, neboť implementují směrnice EU o ochraně spotřebitele. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že směrnice č. 93/13/EHS (dále jen směrnice) považuje podle čl. 1 písm. e) přílohy za nepřiměřený požadavek, aby spotřebitel, který neplní svůj závazek, platil nepřiměřeně vysoké odškodné. Toto ustanovení sice nelze aplikovat přímo, neboť směrnice jako pramen komunitárního práva nemá přímý účinek, leč podle judikatury Evropského soudního dvora jsou soudy povinny vykládat vnitrostátní právo způsobem slučitelným se směrnicí. Jinými slovy, při interpretaci a aplikaci vnitrostátního práva je nutno pohlížet na směrnici jako na výkladové vodítko.

Pokud šlo o právní posouzení skutečnosti, že v dané věci byl vydán rozhodčí nález, je odvolací soud ve shodě se žalovanou a se závěry, jež na dané téma vyslovil Krajský soud v Ostravě v rozsudku č.j. 33 Cm 13/2009 ze dne 8.3.2010, toho názoru, že ust. § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 ObčZ je nutno vykládat tak, že ve spotřebitelských smlouvách jsou rozhodčí doložky v zásadě zakázány. Směrnice totiž v čl. 1 písm. q) přílohy považuje za nepřiměřené, aby byl spotřebitel zbaven práva podat žalobu nebo použít jiný opravný prostředek, zejména aby byl povinen předkládat spory výlučně rozhodčímu soudu, na který se nevztahují ustanovení právních přepisů. Tuto úpravu je třeba chápat tak, že podnikatel jako druhá smluvní strana spotřebitelské smlouvy nesmí zneužívat své silnější postavení-dané tím, že spotřebitel není fakticky schopen prosadit jakékoliv změny formulářových smluvních podmínek a že u úvěrových smluv jedná pod tlakem finanční tísně-k získání unfair výhody, jíž je právě přenesení sporu ze soustavy nezávislých soudů k rozhodci, s nímž podnikatel dlouhodobě spolupracuje, poskytuje mu zdroj příjmu apod.

Evropský soudní dvůr k výše uvedenému v rozhodnutí C-168/05, Mostaza Claro uvedl, že směrnice musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby vnitrostátní soud posoudil neplatnost rozhodčí dohody a zrušil rozhodčí nález již v důsledku toho, že uvedená dohoda obsahuje zneužívající klauzuli, i když spotřebitel neplatnost rozhodčí dohody uplatnil nikoli v rámci rozhodčího řízení, ale pouze v rámci žaloby na neplatnost. Z toho lze dovodit, a žalobkyně se mýlí, usuzuje-li jinak, že rozhodčí nález ve sporu ze spotřebitelské smlouvy není třeba odklidit způsobem předpokládaným národním právem, ale že soud má kdykoli z úřední povinnosti přihlížet k jeho neplatnosti či nicotnosti.

Odvolací soud je toho názoru, že výše uvedené platí zvlášť v situaci, kdy jsou rozhodčí nálezy (jako v posuzované věci) vydávány soukromými rozhodčími institucemi. Soud prvního stupně proto nepochybil, pokud uzavřel, že rozhodčí nález vykonatelnost uplatněné pohledávky nezakládá.


Názory k článku Vrchní soud v Praze a rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách:


  Milan Kvasnica, 21. 10. 2011 v 19:28 - II. ÚS 3057/10

Ústavní soud, maje na zřeteli zejména obecně uznávaný princip autonomie vůle smluvních stran, zastává stanovisko, že pouhé ujednání rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě nelze bez dalšího považovat za nepřiměřenou podmínkou ve smyslu Směrnice a ust. § 56 obč. zák., a nemůže proto samo o sobě přivodit její neplatnost. K závěru o neplatnosti rozhodčí smlouvy (rozhodčí doložky) je zapotřebí zejména individuální posouzení její formulace a jejího obsahu.

http://www.slv.cz/II.US3057/10

  Milan Kvasnica, 13. 11. 2011 v 19:12 - II. ÚS 2164/10

Jde-li o ujednání v rámci spotřebitelské smlouvy, musí rozhodčí řízení obecně zaručovat procesní práva srovnatelná s řízením, které by bylo na místě v případě, kdy by se spotřebitel k ujednání ve spotřebitelské smlouvě nezavázal (ústnost, přímost jednání, odvolací instance, absence jiných překážek v uplatnění spotřebitelova práva).

Ve vztahu k výběru rozhodce by za přípustný mohl být považován takový postup, při němž s výběrem rozhodce souhlasili oba účastníci, tzn. výběr by nebyl ponechán pouze na vůli jediného účastníka, neboť jinak by v právech a povinnostech stran mohla vzniknout nerovnováha plynoucí z rozhodčí doložky.

http://www.slv.cz/II.US2164/10

  Milan Kvasnica, 05. 03. 2012 v 22:56 - Vrchní soud v Olomouci v návaznosti na rozhodnutí ÚS

http://www.slv.cz/11VSOL34/2011:
Bylo-li v rozhodčí doložce sjednáno, že rozhodce rozhodne v jednoinstančním písemném rozhodčím řízení, jedná se o doložku z pohledu ústavních nálezů (II. ÚS 3057/10 a II. ÚS 2164/10) neplatnou.

  Milan Kvasnica, 13. 11. 2016 v 14:48 - Nepodepsané VOPky na rubu

http://kraken.slv.cz/11VSOL72/2016-77
Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že rozhodčí doložky sjednané pouze v předtištěném, formulářovém Smluvním ujednání na rubu Dohody o uznání dluhu ze dne 1.7.2007 jsou absolutně neplatné pro sjednání rozhodčího řízení pouze jako písemného a odvolací soud dále shledal absolutní neplatnost sjednané rozhodčí smlouvy též pro absenci zákonné podmínky písemné formy rozhodčí smlouvy.

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím