lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Michal Krajčírovič (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Ondrej Halama (6)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Ivan Bojna (4)
Monika Dubská (4)
Pavol Szabo (4)
Maroš Hačko (4)
Josef Kotásek (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Natália Ľalíková (4)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Marián Porvažník (3)
Josef Šilhán (3)
Pavol Kolesár (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Peter Pethő (3)
Juraj Schmidt (2)
Marek Maslák (2)
Michal Hamar (2)
Jiří Remeš (2)
Peter Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Tomáš Plško (2)
Jozef Kleberc (2)
Andrej Kostroš (2)
Roman Kopil (2)
Peter Zeleňák (2)
Martin Serfozo (2)
Zsolt Varga (2)
Bob Matuška (2)
Ladislav Pollák (2)
Richard Macko (2)
Lukáš Peško (2)
Gabriel Volšík (2)
Anton Dulak (2)
Martin Gedra (2)
Juraj Straňák (2)
Dávid Tluščák (2)
Maroš Macko (2)
Pavol Chrenko (1)
Ján Pirč (1)
Tomas Pavelka (1)
Igor Krist (1)
Paula Demianova (1)
Gabriel Závodský (1)
Andrej Majerník (1)
peter straka (1)
Tomas Kovac (1)
Ivan Michalov (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Peter Marcin (1)
Robert Šorl (1)
Matej Košalko (1)
Petr Novotný (1)
Adam Glasnák (1)
Róbert Černák (1)
Dušan Marják (1)
Tomáš Ľalík (1)
Juraj Lukáč (1)
Marcel Ružarovský (1)
Ivan Kormaník (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Galgoczy (1)
Nora Šajbidor (1)
Lucia Berdisová (1)
Eduard Pekarovič (1)
Michaela Stessl (1)
Tomáš Korman (1)
Mikuláš Lévai (1)
Natalia Janikova (1)
Jana Mitterpachova (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Martin Poloha (1)
Emil Vaňko (1)
Vladimir Trojak (1)
Tomáš Pavlo (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Estočák (1)
Miriam Potočná (1)
Martin Svoboda (1)
Bystrik Bugan (1)
Katarína Dudíková (1)
David Halenák (1)
Petr Steiner (1)
Martin Hudec (1)
Lucia Palková (1)
lukas.kvokacka (1)
Ivan Priadka (1)
I. Stiglitz (1)
Martin Šrámek (1)
Petr Kavan (1)
Zuzana Bukvisova (1)
jaroslav čollák (1)
Tomáš Demo (1)
Matej Kurian (1)
Michal Ďubek (1)
Pavol Mlej (1)
Pavel Lacko (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Robert Vrablica (1)
Michal Jediný (1)
Matej Gera (1)
Ondrej Jurišta (1)
Patrik Pupík (1)
David Horváth (1)
Vladislav Pečík (1)
Marcel Jurko (1)
Zuzana Adamova (1)
Patrik Patáč (1)
Martin Bránik (1)
Vincent Lechman (1)
Tibor Menyhért (1)
Radoslav Pálka (1)
Roman Prochazka (1)
Jakub Mandelík (1)
Peter Kubina (1)
Adam Pauček (1)
Viliam Vaňko (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Peter K (1)
Peter Janík (1)
Dušan Rostáš (1)
Dávid Kozák (1)
Bohumil Havel (1)
Zuzana Klincová (1)
lukasmozola (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Povinnost vyrozumět spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace

Milan Kvasnica, 11. 08. 2011 v 01:35

Nejvyšší soud se v řízení vedeném pod sp. zn.: 33 Cdo 3228/2009 zabýval problematikou zákona o ochraně spotřebitele, konkrétně ustanovením § 19 zákona číslo 634/1992 Sb.

V souzené věci byla dne 17.3.2005 uplatněna u prodávajícího vada zboží, přičemž prodávající sám aktivně kupujícího o způsobu vyřízení reklamace v třicetidenní lhůtě neinformoval.

Kupující z vlastní iniciativy navštívil prodávajícího dne 20.4.2005, kde mu prodávající sdělil, že dne 24.3.2005 (tedy v třicetidenní lhůtě) byla reklamace zamítnuta.

Následně kupující odstoupil od kupní smlouvy s tím, že reklamace nebyla vyřízena v třicetidenní lhůtě.

V soudním sporu prodávající nesouhlasil s právním závěrem, že kupujícímu vzniklo právo odstoupit od kupní smlouvy, neb prodávající nevyřídil reklamaci včas. Prosazoval názor, podle něhož předal-li kupujícímu dne 20.4.2005 písemné potvrzení o zamítnutí reklamace ze dne 24.3.2005, dodržel zákonnou třicetidenní lhůtu podle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. Neztotožňil se s názorem, že prodávající má povinnost v třicetidenní lhůtě informovat spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace, což by znamenalo, že prodávající by byl povinen v uvedené lhůtě doručit spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Nejvyšší soud však dovolání prodávajícího zamítl s odůvodněním, že pojmu vyřídit použitému ve zkoumaném ustanovení odpovídají významově slova urovnat , uspořádat , popř. vybavit. Všem těmto výrazům je společné to, že ten, kdo v tomto smyslu jednal, docílil stavu, v němž se již nebude muset vyřízenou věcí zabývat. S přihlédnutím k vysvětlenému významu použitého pojmu vyřídit lze logickým výkladem daného ustanovení dojít k závěru, podle něhož přijal-li prodávající od spotřebitele, který jej kontaktoval, věc k reklamaci, pak k vyřízení reklamce dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitele vyrozumí (ať už písemně nebo osobně) o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byl s reklamací úspěšný či nikoli). Teprve tehdy je možno reklamaci považovat za vyřízenou - prodávající se jí již nebude muset zabývat. Tyto závěry jsou v souladu i s teleologickým výkladem, neboť účelem zákona č. 634/1992 Sb. je ochrana spotřebitele jakožto slabší smluvní strany, která je mimo jiné založena na informační povinnosti prodávajícího, jakožto smluvní strany se silnějším postavením (srovnej § 9 až 14 zákona č. 634/1992 Sb., v nichž je uložena prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí vyplývajícího z jeho nesprávného použití či údržby, dále o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav). Rovněž Ústavní soud zaujal právní názor, že ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb. je třeba vykládat extenzivně s ohledem na účel zákona, kterým je ochrana spotřebitele jako slabší smluvní strany právního vztahu založeného spotřebitelskou smlouvou, a dovodil, že vyřízení reklamace v sobě zahrnuje podání informace o vyřízení reklamace prodávajícím (srovnej usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. IV. ÚS 512/05, na něž odkázal Ústavní soud v nálezu ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. III. ÚS 2983/08).

Lze uzavřít, že stanoví-li zákon lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; tím zabrání vzniku nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady.

Není však pravdou, že každé promeškání lhůty k vyřízení reklamace vede automaticky k právu spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy. Nejvyšší soud v řízení vedeném pod sp. zn.: 33 Cdo 1711/2009 uvádí, že výrazem ustálené soudní praxe (srov. zhodnocení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 12. 1982, sp. zn. Cpj 40/1982, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 6/1983 pod č. 22, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2009, sp. zn. 28 Cdo 171/2008, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2010, sp. zn. 33 Cdo 3620/2008) je, že kupujícím uplatněné právo z odpovědnosti za vady je důvodné jen tehdy, je-li reklamovaná vada skutečně vadou, vyskytuje-li se u prodané věci v době uplatnění práva z odpovědnosti za vady a má-li takovou povahu, jaká je pro uplatnění kupujícím zvoleného práva vyžadována. Význam ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. se váže k poslednímu z uvedených požadavků; jako sankci za opožděné vyřízení reklamace stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, že kupujícímu (spotřebiteli) svědčí práva z titulu neodstranitelnosti vad, i když jde o vady, které by bylo možno odstranit ( § 622 odst. 1 obč. zák.). Závěr, že nedostatek (závadu) koupené věci, kterou kupující v záruční době reklamoval, se uplynutím lhůty stanovené ve třetí větě § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. stává bez dalšího vadou projevující se jako rozpor s kupní smlouvou ( § 619 odst. 1 obč. zák.), nelze z citovaného ustanovení dovozovat; soud se proto musí vždy existencí tvrzené vady zabývat.


Názory k článku Povinnost vyrozumět spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím