lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (42)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Michal Krajčírovič (6)
Adam Zlámal (6)
Peter Kotvan (6)
Ondrej Halama (5)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Ľuboslav Sisák (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Ivan Bojna (4)
Ján Lazur (4)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (4)
Jakub Jošt (3)
Marián Porvažník (3)
Denisa Dulaková (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Juraj Straňák (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Serfozo (2)
Zsolt Varga (2)
Richard Macko (2)
Peter Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Bob Matuška (2)
Tomáš Plško (2)
Anton Dulak (2)
Lukáš Peško (2)
Gabriel Volšík (2)
Maroš Macko (2)
Michal Hamar (2)
Andrej Kostroš (2)
Martin Gedra (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Schmidt (2)
Roman Kopil (2)
Marek Maslák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Róbert Černák (1)
Ivan Michalov (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Svoboda (1)
Ján Pirč (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Estočák (1)
Tibor Menyhért (1)
Gabriel Závodský (1)
Martin Bránik (1)
Michal Ďubek (1)
Eduard Pekarovič (1)
Vladimir Trojak (1)
Vladislav Pečík (1)
Pavol Chrenko (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ladislav Pollák (1)
Peter Marcin (1)
Mikuláš Lévai (1)
Marcel Ružarovský (1)
Vincent Lechman (1)
Robert Šorl (1)
Viliam Vaňko (1)
lukasmozola (1)
Martin Poloha (1)
Natalia Janikova (1)
Peter K (1)
Zuzana Klincová (1)
Dušan Marják (1)
Petr Novotný (1)
Robert Vrablica (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Tomáš Ľalík (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Lucia Palková (1)
Zuzana Kohútová (1)
Patrik Pupík (1)
lukas.kvokacka (1)
Jakub Mandelík (1)
Andrej Majerník (1)
Ivan Kormaník (1)
Jana Mitterpachova (1)
David Halenák (1)
Nora Šajbidor (1)
Adam Pauček (1)
Michal Jediný (1)
Dušan Rostáš (1)
Martin Hudec (1)
Tomas Kovac (1)
Tomáš Demo (1)
jaroslav čollák (1)
Lucia Berdisová (1)
Igor Krist (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Tomáš Korman (1)
Matej Gera (1)
Tomáš Pavlo (1)
Ivan Priadka (1)
Petr Kavan (1)
Pavol Mlej (1)
Tomas Pavelka (1)
Matej Košalko (1)
Marcel Jurko (1)
Peter Janík (1)
Martin Galgoczy (1)
Pavel Lacko (1)
Roman Prochazka (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
peter straka (1)
David Horváth (1)
I. Stiglitz (1)
Peter Kubina (1)
Juraj Lukáč (1)
Martin Šrámek (1)
Petr Steiner (1)
Emil Vaňko (1)
Bohumil Havel (1)
Radoslav Pálka (1)
Miriam Potočná (1)
Ondrej Jurišta (1)
Paula Demianova (1)
Michaela Stessl (1)
Bystrik Bugan (1)
Matej Kurian (1)
Katarína Dudíková (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Zásada perpetuatio fori

Paula Demianova, 11. 11. 2011 v 13:25

Až donedávna som bola presvedčená, že zásada perpetuatio fori je zásada trvania miestnej príslušnosti, podľa ktorej miestna príslušnosť súdu je určená podľa okolností, ktoré sú v dobe začatia súdneho konania a miestna príslušnosť trvá až do jeho skončenia. Preto som ostala zaskočená keď súd (na ktorý bol podaný návrh podľa ust. § 88 ods. 1 písm. c) OSP, teda ako na výlučne príslušný súd podľa trvalého pobytu maloletého) postúpil právnu vec (zvýšenie výživného pre maloleté dieťa) na iný okresný súd z dôvodu, že tento pôvodne rozhodoval vo veci starostlivosti o maloletého, v ktorom bolo vydané pôvodné rozhodnutie. Postúpenie odôvodnil tým, že dosiaľ nedošlo k postupu v zmysle ust. § 177 ods. 2 OSP.

V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 OSP sa príslušnosť súdu určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia. Toto ustanovenie teda vyjadruje zásadu perpetuatio fori spočívajúcu v trvaní súdnej príslušnosti raz určenej a to až do skončenia konania bez ohľadu na neskoršie zmeny okolností, ktoré sú inak pre určenie príslušnosti rozhodné. Nerešpektovanie tejto zásady znamená porušenie práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Preto som mala za to, že súd postupoval v rozpore so zákonnou úpravou, keď bol podľa ust. § 88 ods. 1 písm. c) OSP miestne príslušný na konanie, no napriek tomu vec postúpil na iný súd.

Ustanovenie § 177 ods. 2 OSP síce umožňuje v prípade, ak sa zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť, preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletého, ale za predpokladu zmeny okolností pre posúdenie súdnej príslušnosti po začatí konania.

Pri pátraní po tom, či postupoval súd správne, ak postúpil vec inému súdu, pretože mal za to, že nie je príslušný na konanie kým súd, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie vo veci starostlivosti o maloletého, nerozhodol o prenesení svojej príslušnosti, som sa stretla s odkazom na rozhodnutie súdu zverejnené v zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk (označené ako R 45/1997), v ktorom je uvedené, že „miestna príslušnosť všeobecného súdu vo veciach starostlivosti o maloleté dieťa sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli v čase prvého rozhodnutia a trvá po celú dobu konania (tzv. zásada perpetuatio fori). Zmena takto určenej príslušnosti je zásadne možná len postupom podľa ustanovenia § 177 ods. 2 OSP.“ Bližšie sa k tomuto rozhodnutiu dostať neviem. Takýto názor však nie je celkom v súlade s vyššie uvedenou zásadou perpetuatio fori, keď trvanie miestnej príslušnosti určenej podľa okolností, ktoré sú v dobe začatia konania by mali trvať do jeho skončenia, pretože by tým trvali ešte aj po jeho skončení a prenášali by sa aj do ďalšieho konania. Pritom súd, na ktorý bola príslušnosť postúpená vydal uznesenie o prenesení príslušnosti podľa ust. § 177 ods. 2 OSP späť na súd, ktorý mu vec postúpil, avšak od podania samotného návrhu uplynulo len doteraz viac ako 1,5 roka, čo je vzhľadom k tomu, že sa jedná o maloletého dosť dlhá doba. Preto som dosiaľ nenadobudla presvedčenie o tom, že by takýto postup súdu bol správny a že je ním zachovaná zásada perpetuatio fori v zmysle, v akom som ju doteraz vnímala.Názory k článku Zásada perpetuatio fori:


  Paula Demianova, 11. 11. 2011 v 14:19 - doplnenie

Len pre doplnenie uvádzam, že pod spomínaným R 45/1997 je Stanovisko občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Cpj 32/97 z 20.10.1997 (zo stanoviska vyberám: "Aplikácia miestnej príslušnosti v praxi má význam až pri začatí súdneho konania. Riadi sa stanovenou právnou úpravou. Ak ide o vec úpravy práv a povinností rodičov (manželov) voči maloletým deťom, miestna príslušnosť na konanie je založená výlučnou príslušnosťou podľa § 88 ods. 1 písm. c) O.s.p. Na tejto miestnej príslušnosti nič nemení, že v prípade rozvodového konania úpravu pomerov manželov voči spoločným deťom vykonáva súd príslušný na rozvodové konanie (ktorý môže byť odlišný od všeobecného súdu maloletého), v dôsledku výlučnej miestnej príslušnosti súdu konania o rozvod manželstva ( § 88 ods. 1 písm. a) O.s.p.). Na ďalšiu úpravu, medzi rodičmi a deťmi, ku ktorej môže dochádzať po skončení rozvodového konania a právoplatnej úprave pomerov rodičov voči deťom na čas po rozvode, je miestne príslušným súd, ktorého miestna príslušnosť pôvodne bola založená.

Tam, kde miestna príslušnosť pred rozvodovým konaním založená nebola, založil ju súd, ktorý manželstvo rozviedol a súčasne v rámci tohto konania ( § 113 ods. 1 O.s.p.) upravil aj pomery rozvedených manželov, ako rodičov voči maloletým deťom pochádzajúcich z manželstva."). Prakticky to znamená, že keď sa medzi prvým rozhodnutím súdu a ďalším návrhom na začatie konania zmení bydlisko maloletého a rodič sa domáha zvýšenia vyživovacej povinnosti, takýto postup súdov bude predlžovať celé konanie, nehovoriac o tom, že voči uzneseniu o prenesení príslušnosti môže byť podané odvolanie, rozhodovanie o ktorom celý proces neprimerane predĺži. A v stanovisku stojí, že príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli v čase prvého rozhodnutia, takže v prípade ďalšieho návrhu bude nutné celý proces znova zopakovať.

  Peter Varsányi, 04. 01. 2012 v 17:28 - Čo je dôležitejšie: Zásada alebo záujmy maloletých detí ?

Myslím si, že súdy by mali v prvom rade brať ohľad na ľudí a konať rýchlejšie. Obzvlášť, keď ide o takú citlivú problematiku, akou úprava výživného iste je. Zámerne píšem o úprave výšky výživného. Stretávam sa totiž v praxi nielen s potrebou zvýšiť výživné, ale aj s opačnou situáciou. Ak dôjde k situácii, že rodič požiada o zníženie výživného, druhému z rodičov len vyhovuje takéto striktné dodržiavanie vyššie uvedenej zásady. Veľa krát sa otcovia dostanú do situácie, že nemajú finančné prostriedky na platenie výživného, resp. po jeho zaplatení, im ostane minimálna suma na prežitie. A kedže spotrebované výživné na maloleté deti sa nevracia, robia matky legálne obštrukcie, aby predĺžili konania.

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím