lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (108)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (38)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Miroslav Kulatý (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Josef Kotásek (4)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Szabo (4)
Peter Kotvan (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Maroš Hačko (4)
Peter Pethő (3)
Ivan Bojna (3)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Josef Šilhán (3)
Anton Dulak (2)
Maroš Macko (2)
Bob Matuška (2)
Juraj Schmidt (2)
Lukáš Peško (2)
Zsolt Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Roman Kopil (2)
Michal Hamar (2)
Martin Gedra (2)
Marián Porvažník (2)
Juraj Straňák (2)
Jiří Remeš (2)
Marek Maslák (2)
Ondrej Halama (2)
Andrej Kostroš (2)
Martin Serfozo (2)
Jozef Kleberc (2)
Peter Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Gabriel Volšík (2)
Petr Steiner (1)
Michal Ďubek (1)
David Halenák (1)
Pavel Lacko (1)
Peter Kubina (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Tomáš Pavlo (1)
Marcel Jurko (1)
Tomáš Ľalík (1)
Vladislav Pečík (1)
Ivan Michalov (1)
Róbert Černák (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ján Pirč (1)
Lucia Palková (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Gabriel Závodský (1)
peter straka (1)
Vincent Lechman (1)
Marcel Ružarovský (1)
Roman Prochazka (1)
Martin Poloha (1)
Martin Estočák (1)
Robert Šorl (1)
David Horváth (1)
Ondrej Jurišta (1)
Peter Janík (1)
Robert Vrablica (1)
Petr Kavan (1)
Pavol Mlej (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Miriam Potočná (1)
Matej Gera (1)
Martin Bránik (1)
Zuzana Klincová (1)
Martin Svoboda (1)
lukasmozola (1)
I. Stiglitz (1)
Lucia Berdisová (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Ivan Priadka (1)
Paula Demianova (1)
Vladimir Trojak (1)
Bohumil Havel (1)
jaroslav čollák (1)
Igor Krist (1)
Martin Galgoczy (1)
Natalia Janikova (1)
Zuzana Adamova (1)
Tomas Kovac (1)
Dušan Marják (1)
Zuzana Kohútová (1)
Dušan Rostáš (1)
Michal Jediný (1)
Martin Hudec (1)
Peter K (1)
Tomáš Korman (1)
Emil Vaňko (1)
Ivan Kormaník (1)
Viliam Vaňko (1)
Nora Šajbidor (1)
Eduard Pekarovič (1)
Jana Mitterpachova (1)
Bystrik Bugan (1)
Radoslav Pálka (1)
Juraj Lukáč (1)
Jakub Mandelík (1)
Tomáš Demo (1)
lukas.kvokacka (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Matej Kurian (1)
Katarína Dudíková (1)
Martin Šrámek (1)
Matej Košalko (1)
Tibor Menyhért (1)
Ladislav Pollák (1)
Richard Macko (1)
Peter Marcin (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Poučovanie naše každodenné - tupá Occamova britva?

Tomáš Klinka, 14. 11. 2014 v 21:07

Boj proti súdnemu formalizmu je nekonečný. Tentokrát stručne na tému poučovanie účastníkov v civilnom konaní. A poňal by som to štýlom "case study", keďže v rukách mám (ako žalobca) ešte teplé predvolanie na cca. štvrté (alebo už piate?) pojednávanie v obchodnom spore "Cb". Text predvolania zaberá 4 - slovom štyri (!) - strany A4. Takže poďme na to (skrátená verzia s mojimi poznámkami - bold):


Súd nariaďuje pojednávanie na deň T: ... na podpísanom súde v miestnosti č. dv. ... Okresného súdu ...

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Ustanovte sa v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť pokutu ( § 52, 52 OSP). Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite mená svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!

Povedzme, že potiaľto mi je predvolanie a súvisiace poučenie zrozumiteľné. Dalo by sa čo-to up-gradnuť, ale povedzme. Čo nasleduje ďalej?

Súd Vás vyzýva, podľa § 114 ods. 2 písm. a) OSP, aby ste sa k žalobe do 15 dní odo dňa doručenia vyjadrili. Ak tak neurobíte, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b OSP.

Neviem síce, prečo by som sa mal ako žalobca vyjadrovať k vlastnej žalobe a prečo by som tento úkon mohol dokonca zmeškať, ale možno sa to dozviem z ďalšieho textu predvolania:

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b ods. 1 OSP.

Hm, tak to sa radšej pozriem na ten § 153b OSP, keď je tak dôležitý, že súd mi ho opakovane dáva do pozornosti. Po otvorení OSP však zisťujem, že podmienky vydania rozsudku pre zmeškania sa týkajú výlučne žalovaného a nie žalobcu. Hm.

Súd vyzýva účastníkov konania, aby sa najneskôr ku dňu pojednávania vyjadrili, či navrhujú vydanie zjednodušeného rozsudku podľa § 135d OSP v prípade odročenia pojednávania podľa stavu v čase jeho vyhlásenia...

A nasleduje opis inštitútu zjednodušeného rozsudku... zaujímavé. Ďalšia časť predvolania sa formálne nazýva P o u č e n i e . A tu už musím jednotlivé odseky poučenia len zrekapitulovať s uvedením počtu riadkov:

Poučenie podľa § 120 ods. 1, 4 OSP (predkladanie dôkazov) - 5 riadkov

Už som bol o tom asi 4x poučený. Ale trochu opakovania nemôže nikomu uškodiť.

Poučenie podľa § 118a ods. 1, 2 OSP (koncentrácia na prvom pojednávaní) - 12 riadkov

Moja žaloba sa netýka žiadnej z vecí, ktoré menuje toto ustanovenie.

Poučenie podľa § 101 ods. 1 OSP (možnosť prejednať vec v neprítomnosti) - 3 riadky

To beriem.

Poučenie podľa § 119 ods. 1 až 3 OSP (dôvody odročenia pojednávania) - 13 riadkov

Aj to by som bral.

Poučenie podľa § 147a ods. 1 až 5 OSP (paušálna sankcia za neospravedlnenú neúčasť) - 17 riadkov.

OK.

Poučenie podľa § 115a ods. 1 a 2 OSP (rozhodnutie súdu bez pojednávania) - 6 riadkov

Keď súd nariaďuje pojednávanie (a dokonca na urgenciu niektorého z účastníkov) asi ho nemusí poučovať, že sa môžu vzdať práva na verejné prejednanie veci.

Poučenie podľa § 15a ods. 1 a 3 OSP (namietanie zaujatosti sudcu) - 9 riadkov

Už som bol o možnosti namietať zaujatosť poučený pred prvým pojednávaním.

Poučenie podľa § 141a ods. 1 až 4 OSP (preddavok na trovy konania) - 17 riadkov

Keďže si neuplatňujem sumu prevyšujúcu 400-násobok životného minima, je to opať zbytočný odsek.

Poučenie podľa § 151 ods. 1 a 2 OSP (trovy konania) - 6 riadkov

Poučenie o trovách je namieste po vyhlásení rozhodnutia a nie už pred pojednávaním.

Poučenie podľa § 49 ods. 1 až 4 OSP (doručovanie) - 21 riadkov

Beriem, i keď už som bol o doručovacích možnostiach poučený pred prvým pojednávaním.

Poučenie podľa § 30 OSP (ustanovenie advokáta) - 2 riadky

OK.


Suma sumárum - vyše 40% textu (cca.1,5 strany) v predvolaní predstavuje pre mňa ako účastníka úplne zbytočný informačný balast. Ale prečítať a vyhodnotiť si to každý účastník musí, ak nechce riskovať nejakú procesnú nepríjemnosť. Súd teda paušálnym písomným poučovaním účastníkovi veľmi neuľahčuje uplatňovanie jeho práv, neprispieva k adresnosti poučovania a ani k rozlišovaniu jednotlivých procesných situácií. Kompilát rôznych citácií z OSP navyše nepôsobí na účastníka vôbec prívetivo. Môže oprávnene nadobudnúť dojem, že súd poňal plnenie poučovacej povinnosti len formálne a nemá skutočný záujem o jeho vec.Názory k článku Poučovanie naše každodenné - tupá Occamova britva?:


  Ondrej Halama, 17. 11. 2014 v 21:18 - ...

Podľa mňa nielenže to neuľahčuje, ale priam to sťažuje uplatňovanie práva na súde a mätie to účastníka.

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím