lexforum.cz



Načítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (42)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Michal Krajčírovič (6)
Peter Kotvan (6)
Ondrej Halama (5)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (4)
Ľuboslav Sisák (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Ivan Bojna (4)
Jakub Jošt (3)
Marián Porvažník (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Josef Šilhán (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Ludmila Kucharova (2)
Zsolt Varga (2)
Peter Varga (2)
Bob Matuška (2)
Jiří Remeš (2)
Richard Macko (2)
Martin Gedra (2)
Gabriel Volšík (2)
Martin Serfozo (2)
Maroš Macko (2)
Michal Hamar (2)
Roman Kopil (2)
Anton Dulak (2)
Lukáš Peško (2)
Marek Maslák (2)
Andrej Kostroš (2)
Juraj Straňák (2)
Tomáš Plško (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Schmidt (2)
Jozef Kleberc (2)
Matej Košalko (1)
Tomas Kovac (1)
Nora Šajbidor (1)
Robert Šorl (1)
Martin Poloha (1)
jaroslav čollák (1)
Ondrej Jurišta (1)
Peter Janík (1)
Matej Gera (1)
Pavol Mlej (1)
Marcel Ružarovský (1)
Lucia Palková (1)
Patrik Pupík (1)
Miriam Potočná (1)
Mikuláš Lévai (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Jana Mitterpachova (1)
lukasmozola (1)
Lucia Berdisová (1)
Gabriel Závodský (1)
Matej Kurian (1)
Dušan Rostáš (1)
David Halenák (1)
Katarína Dudíková (1)
Tomáš Korman (1)
Tomáš Ľalík (1)
Tomáš Pavlo (1)
Vladislav Pečík (1)
Radoslav Pálka (1)
Adam Pauček (1)
Martin Estočák (1)
Marcel Jurko (1)
Peter Kubina (1)
Petr Kavan (1)
Andrej Majerník (1)
Zuzana Klincová (1)
Eduard Pekarovič (1)
Bohumil Havel (1)
Emil Vaňko (1)
Michal Ďubek (1)
Petr Steiner (1)
Róbert Černák (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Peter Marcin (1)
Nina Gaisbacherova (1)
peter straka (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Galgoczy (1)
I. Stiglitz (1)
Tomas Pavelka (1)
Ivan Kormaník (1)
Ivan Priadka (1)
Ján Pirč (1)
Zuzana Adamova (1)
David Horváth (1)
Natalia Janikova (1)
Robert Vrablica (1)
Vladimir Trojak (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Tibor Menyhért (1)
Bystrik Bugan (1)
Dušan Marják (1)
Paula Demianova (1)
Martin Hudec (1)
Igor Krist (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Šrámek (1)
Petr Novotný (1)
Martin Svoboda (1)
Pavol Chrenko (1)
Juraj Lukáč (1)
Martin Bránik (1)
Roman Prochazka (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Viliam Vaňko (1)
Vincent Lechman (1)
Ivan Michalov (1)
Peter K (1)
Ladislav Pollák (1)
Michaela Stessl (1)
Jakub Mandelík (1)
Michal Jediný (1)
Pavel Lacko (1)
lukas.kvokacka (1)

Nálepky:

Načítám ...



Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.cz



Načítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Poučovanie naše každodenné - tupá Occamova britva?

Tomáš Klinka, 14. 11. 2014 v 21:07

Boj proti súdnemu formalizmu je nekonečný. Tentokrát stručne na tému poučovanie účastníkov v civilnom konaní. A poňal by som to štýlom "case study", keďže v rukách mám (ako žalobca) ešte teplé predvolanie na cca. štvrté (alebo už piate?) pojednávanie v obchodnom spore "Cb". Text predvolania zaberá 4 - slovom štyri (!) - strany A4. Takže poďme na to (skrátená verzia s mojimi poznámkami - bold):


Súd nariaďuje pojednávanie na deň T: ... na podpísanom súde v miestnosti č. dv. ... Okresného súdu ...

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Ustanovte sa v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť pokutu ( § 52, 52 OSP). Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite mená svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!

Povedzme, že potiaľto mi je predvolanie a súvisiace poučenie zrozumiteľné. Dalo by sa čo-to up-gradnuť, ale povedzme. Čo nasleduje ďalej?

Súd Vás vyzýva, podľa § 114 ods. 2 písm. a) OSP, aby ste sa k žalobe do 15 dní odo dňa doručenia vyjadrili. Ak tak neurobíte, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b OSP.

Neviem síce, prečo by som sa mal ako žalobca vyjadrovať k vlastnej žalobe a prečo by som tento úkon mohol dokonca zmeškať, ale možno sa to dozviem z ďalšieho textu predvolania:

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b ods. 1 OSP.

Hm, tak to sa radšej pozriem na ten § 153b OSP, keď je tak dôležitý, že súd mi ho opakovane dáva do pozornosti. Po otvorení OSP však zisťujem, že podmienky vydania rozsudku pre zmeškania sa týkajú výlučne žalovaného a nie žalobcu. Hm.

Súd vyzýva účastníkov konania, aby sa najneskôr ku dňu pojednávania vyjadrili, či navrhujú vydanie zjednodušeného rozsudku podľa § 135d OSP v prípade odročenia pojednávania podľa stavu v čase jeho vyhlásenia...

A nasleduje opis inštitútu zjednodušeného rozsudku... zaujímavé. Ďalšia časť predvolania sa formálne nazýva P o u č e n i e . A tu už musím jednotlivé odseky poučenia len zrekapitulovať s uvedením počtu riadkov:

Poučenie podľa § 120 ods. 1, 4 OSP (predkladanie dôkazov) - 5 riadkov

Už som bol o tom asi 4x poučený. Ale trochu opakovania nemôže nikomu uškodiť.

Poučenie podľa § 118a ods. 1, 2 OSP (koncentrácia na prvom pojednávaní) - 12 riadkov

Moja žaloba sa netýka žiadnej z vecí, ktoré menuje toto ustanovenie.

Poučenie podľa § 101 ods. 1 OSP (možnosť prejednať vec v neprítomnosti) - 3 riadky

To beriem.

Poučenie podľa § 119 ods. 1 až 3 OSP (dôvody odročenia pojednávania) - 13 riadkov

Aj to by som bral.

Poučenie podľa § 147a ods. 1 až 5 OSP (paušálna sankcia za neospravedlnenú neúčasť) - 17 riadkov.

OK.

Poučenie podľa § 115a ods. 1 a 2 OSP (rozhodnutie súdu bez pojednávania) - 6 riadkov

Keď súd nariaďuje pojednávanie (a dokonca na urgenciu niektorého z účastníkov) asi ho nemusí poučovať, že sa môžu vzdať práva na verejné prejednanie veci.

Poučenie podľa § 15a ods. 1 a 3 OSP (namietanie zaujatosti sudcu) - 9 riadkov

Už som bol o možnosti namietať zaujatosť poučený pred prvým pojednávaním.

Poučenie podľa § 141a ods. 1 až 4 OSP (preddavok na trovy konania) - 17 riadkov

Keďže si neuplatňujem sumu prevyšujúcu 400-násobok životného minima, je to opať zbytočný odsek.

Poučenie podľa § 151 ods. 1 a 2 OSP (trovy konania) - 6 riadkov

Poučenie o trovách je namieste po vyhlásení rozhodnutia a nie už pred pojednávaním.

Poučenie podľa § 49 ods. 1 až 4 OSP (doručovanie) - 21 riadkov

Beriem, i keď už som bol o doručovacích možnostiach poučený pred prvým pojednávaním.

Poučenie podľa § 30 OSP (ustanovenie advokáta) - 2 riadky

OK.


Suma sumárum - vyše 40% textu (cca.1,5 strany) v predvolaní predstavuje pre mňa ako účastníka úplne zbytočný informačný balast. Ale prečítať a vyhodnotiť si to každý účastník musí, ak nechce riskovať nejakú procesnú nepríjemnosť. Súd teda paušálnym písomným poučovaním účastníkovi veľmi neuľahčuje uplatňovanie jeho práv, neprispieva k adresnosti poučovania a ani k rozlišovaniu jednotlivých procesných situácií. Kompilát rôznych citácií z OSP navyše nepôsobí na účastníka vôbec prívetivo. Môže oprávnene nadobudnúť dojem, že súd poňal plnenie poučovacej povinnosti len formálne a nemá skutočný záujem o jeho vec.



Názory k článku Poučovanie naše každodenné - tupá Occamova britva?:


  Ondrej Halama, 17. 11. 2014 v 21:18 - ...

Podľa mňa nielenže to neuľahčuje, ale priam to sťažuje uplatňovanie práva na súde a mätie to účastníka.

  Martin Friedrich, 11. 01. 2022 v 09:04 - Poučenie o možnosti vydať rozsudok pre zmeškanie musí byť obsiahnuté v listine predvolaní

Dávam Vám vo do pozornosti zaujímavý nález ústavného súdu III. ÚS 339/2021-38, v ktorom sa riešil prípad, kedy sťažovateľovi boli v jednom podaní doručené dve samostatné listiny: 1. predvolanie na pojednávanie 2. poučenie o možnosti vydať rozsudok pre zmeškanie podľa § 274 písm. a) CSP. Následne okresný súd rozhodol rozsudkom pre zmeškanie, pričom krajský súd tento rozsudok potvrdil.
Ústavný súd vo vyššie uvedenom náleze konštatoval:

"14. Z pohľadu štandardných metód výkladu je preto zrejmé, že právny názor okresného a krajského súdu, ktorý predurčil ich procesný postup, je výsledkom zjavne nesprávneho právneho posúdenia normy podústavného procesného práva. I keď by sa mohlo zdať, že takýto výklad, bazírujúci naforme poučenia, smeruje k formalistickému záveru výkladu procesnej normy, nie je tomu tak, keďže ide o výklad normy formálneho procesného práva, ktorý umožňuje vytvorenie takej konštrukcie skončenia sporu, ktorý nie je výsledkom materiálneho vedenia sporu, ale záverom, ktorý sa prejavuje jeho formálnym vyriešením rozsudkom pre zmeškanie. Rozsudok pre zmeškanie môže byť v príkrom rozpore s výsledkom sporu, ktorý by bol dosiahnutý pri nevyužití tohto nekonsenzuálneho procesného odklonu. Formálny procesný odklon vyžaduje dôsledný výklad podmienok takéhoto procesného postupu, a aj preto musí vychádzať predovšetkým zgramatickej metódy výkladu zameranej na výslovné znenie ustanovenia zákona, ktoré takýto procesný odklon umožňuje. Preto je z pohľadu výkladu § 274 písm. a) Civilného sporového poriadku nevyhnutné dospieť k tomu, že poučenie o možnosti rozhodnutia rozsudkom pre zmeškanie musí byť súčasťou predvolania na pojednávanie, a nie akéhokoľvek iného úkonu súdu, ktorý v tomto ustanovení nie je, či priamo alebo nepriamo upravený."

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím