lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (111)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (39)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Petr Novotný (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Ondrej Halama (3)
Ivan Bojna (3)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Jiří Remeš (2)
Martin Gedra (2)
Michal Hamar (2)
Ludmila Kucharova (2)
Gabriel Volšík (2)
Anton Dulak (2)
Andrej Kostroš (2)
Lukáš Peško (2)
Bob Matuška (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Serfozo (2)
Zsolt Varga (2)
Peter Varga (2)
Marián Porvažník (2)
Roman Kopil (2)
Juraj Straňák (2)
Juraj Schmidt (2)
Marek Maslák (2)
Maroš Macko (2)
Jozef Kleberc (2)
lukasmozola (1)
Ladislav Pollák (1)
Emil Vaňko (1)
Matej Kurian (1)
Tomáš Ľalík (1)
Zuzana Klincová (1)
Bohumil Havel (1)
Marcel Jurko (1)
Tibor Menyhért (1)
Robert Šorl (1)
Petr Kavan (1)
Vladislav Pečík (1)
Matej Košalko (1)
David Horváth (1)
Vladimir Trojak (1)
Martin Bránik (1)
Jana Mitterpachova (1)
Lucia Palková (1)
Jakub Mandelík (1)
Ivan Kormaník (1)
Roman Prochazka (1)
Dušan Rostáš (1)
Bystrik Bugan (1)
Ivan Michalov (1)
David Halenák (1)
Martin Svoboda (1)
I. Stiglitz (1)
Richard Macko (1)
Martin Galgoczy (1)
lukas.kvokacka (1)
Tomáš Pavlo (1)
Radoslav Pálka (1)
Juraj Lukáč (1)
Michal Ďubek (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Šrámek (1)
Adam Pauček (1)
Igor Krist (1)
Ján Pirč (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Robert Vrablica (1)
Natalia Janikova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Tomáš Korman (1)
Paula Demianova (1)
Ondrej Jurišta (1)
Petr Steiner (1)
Marcel Ružarovský (1)
Vincent Lechman (1)
Katarína Dudíková (1)
Zuzana Kohútová (1)
Tomáš Demo (1)
Viliam Vaňko (1)
Eduard Pekarovič (1)
Michal Jediný (1)
Nora Šajbidor (1)
Gabriel Závodský (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Martin Poloha (1)
jaroslav čollák (1)
Matej Gera (1)
Peter Marcin (1)
Martin Hudec (1)
peter straka (1)
Martin Estočák (1)
Róbert Černák (1)
Ivan Priadka (1)
Pavel Lacko (1)
Peter Kubina (1)
Peter K (1)
Miriam Potočná (1)
Dušan Marják (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Tomas Kovac (1)
Pavol Mlej (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Lucia Berdisová (1)
Peter Janík (1)
Zuzana Adamova (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Poučovanie naše každodenné - tupá Occamova britva?

Tomáš Klinka, 14. 11. 2014 v 21:07

Boj proti súdnemu formalizmu je nekonečný. Tentokrát stručne na tému poučovanie účastníkov v civilnom konaní. A poňal by som to štýlom "case study", keďže v rukách mám (ako žalobca) ešte teplé predvolanie na cca. štvrté (alebo už piate?) pojednávanie v obchodnom spore "Cb". Text predvolania zaberá 4 - slovom štyri (!) - strany A4. Takže poďme na to (skrátená verzia s mojimi poznámkami - bold):


Súd nariaďuje pojednávanie na deň T: ... na podpísanom súde v miestnosti č. dv. ... Okresného súdu ...

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Ustanovte sa v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť pokutu ( § 52, 52 OSP). Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite mená svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!

Povedzme, že potiaľto mi je predvolanie a súvisiace poučenie zrozumiteľné. Dalo by sa čo-to up-gradnuť, ale povedzme. Čo nasleduje ďalej?

Súd Vás vyzýva, podľa § 114 ods. 2 písm. a) OSP, aby ste sa k žalobe do 15 dní odo dňa doručenia vyjadrili. Ak tak neurobíte, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b OSP.

Neviem síce, prečo by som sa mal ako žalobca vyjadrovať k vlastnej žalobe a prečo by som tento úkon mohol dokonca zmeškať, ale možno sa to dozviem z ďalšieho textu predvolania:

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b ods. 1 OSP.

Hm, tak to sa radšej pozriem na ten § 153b OSP, keď je tak dôležitý, že súd mi ho opakovane dáva do pozornosti. Po otvorení OSP však zisťujem, že podmienky vydania rozsudku pre zmeškania sa týkajú výlučne žalovaného a nie žalobcu. Hm.

Súd vyzýva účastníkov konania, aby sa najneskôr ku dňu pojednávania vyjadrili, či navrhujú vydanie zjednodušeného rozsudku podľa § 135d OSP v prípade odročenia pojednávania podľa stavu v čase jeho vyhlásenia...

A nasleduje opis inštitútu zjednodušeného rozsudku... zaujímavé. Ďalšia časť predvolania sa formálne nazýva P o u č e n i e . A tu už musím jednotlivé odseky poučenia len zrekapitulovať s uvedením počtu riadkov:

Poučenie podľa § 120 ods. 1, 4 OSP (predkladanie dôkazov) - 5 riadkov

Už som bol o tom asi 4x poučený. Ale trochu opakovania nemôže nikomu uškodiť.

Poučenie podľa § 118a ods. 1, 2 OSP (koncentrácia na prvom pojednávaní) - 12 riadkov

Moja žaloba sa netýka žiadnej z vecí, ktoré menuje toto ustanovenie.

Poučenie podľa § 101 ods. 1 OSP (možnosť prejednať vec v neprítomnosti) - 3 riadky

To beriem.

Poučenie podľa § 119 ods. 1 až 3 OSP (dôvody odročenia pojednávania) - 13 riadkov

Aj to by som bral.

Poučenie podľa § 147a ods. 1 až 5 OSP (paušálna sankcia za neospravedlnenú neúčasť) - 17 riadkov.

OK.

Poučenie podľa § 115a ods. 1 a 2 OSP (rozhodnutie súdu bez pojednávania) - 6 riadkov

Keď súd nariaďuje pojednávanie (a dokonca na urgenciu niektorého z účastníkov) asi ho nemusí poučovať, že sa môžu vzdať práva na verejné prejednanie veci.

Poučenie podľa § 15a ods. 1 a 3 OSP (namietanie zaujatosti sudcu) - 9 riadkov

Už som bol o možnosti namietať zaujatosť poučený pred prvým pojednávaním.

Poučenie podľa § 141a ods. 1 až 4 OSP (preddavok na trovy konania) - 17 riadkov

Keďže si neuplatňujem sumu prevyšujúcu 400-násobok životného minima, je to opať zbytočný odsek.

Poučenie podľa § 151 ods. 1 a 2 OSP (trovy konania) - 6 riadkov

Poučenie o trovách je namieste po vyhlásení rozhodnutia a nie už pred pojednávaním.

Poučenie podľa § 49 ods. 1 až 4 OSP (doručovanie) - 21 riadkov

Beriem, i keď už som bol o doručovacích možnostiach poučený pred prvým pojednávaním.

Poučenie podľa § 30 OSP (ustanovenie advokáta) - 2 riadky

OK.


Suma sumárum - vyše 40% textu (cca.1,5 strany) v predvolaní predstavuje pre mňa ako účastníka úplne zbytočný informačný balast. Ale prečítať a vyhodnotiť si to každý účastník musí, ak nechce riskovať nejakú procesnú nepríjemnosť. Súd teda paušálnym písomným poučovaním účastníkovi veľmi neuľahčuje uplatňovanie jeho práv, neprispieva k adresnosti poučovania a ani k rozlišovaniu jednotlivých procesných situácií. Kompilát rôznych citácií z OSP navyše nepôsobí na účastníka vôbec prívetivo. Môže oprávnene nadobudnúť dojem, že súd poňal plnenie poučovacej povinnosti len formálne a nemá skutočný záujem o jeho vec.Názory k článku Poučovanie naše každodenné - tupá Occamova britva?:


  Ondrej Halama, 17. 11. 2014 v 21:18 - ...

Podľa mňa nielenže to neuľahčuje, ale priam to sťažuje uplatňovanie práva na súde a mätie to účastníka.

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím