lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Ondrej Halama (6)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Peter Kotvan (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Michal Krajčírovič (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Josef Kotásek (4)
Maroš Hačko (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Ivan Bojna (4)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Marián Porvažník (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Roman Kopil (2)
Dávid Tluščák (2)
Anton Dulak (2)
Maroš Macko (2)
Andrej Kostroš (2)
Ladislav Pollák (2)
Martin Gedra (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Peter Varga (2)
Bob Matuška (2)
Juraj Schmidt (2)
Richard Macko (2)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Tomáš Plško (2)
Gabriel Volšík (2)
Lukáš Peško (2)
Marek Maslák (2)
Michal Hamar (2)
Martin Serfozo (2)
Peter Zeleňák (2)
David Horváth (1)
Martin Bránik (1)
Pavel Lacko (1)
David Halenák (1)
lukasmozola (1)
Mikuláš Lévai (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Tomas Pavelka (1)
Marcel Jurko (1)
Patrik Pupík (1)
Emil Vaňko (1)
Bystrik Bugan (1)
Dušan Rostáš (1)
Adam Glasnák (1)
Tomas Kovac (1)
Petr Novotný (1)
lukas.kvokacka (1)
Dávid Kozák (1)
Michal Jediný (1)
Bohumil Havel (1)
Miriam Potočná (1)
Ivan Michalov (1)
Peter Kubina (1)
Peter Marcin (1)
Ján Pirč (1)
Zuzana Klincová (1)
Adam Pauček (1)
Juraj Lukáč (1)
Tibor Menyhért (1)
Zuzana Adamova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Martin Estočák (1)
Ondrej Jurišta (1)
Marcel Ružarovský (1)
Dušan Marják (1)
Natalia Janikova (1)
Lucia Palková (1)
Gabriel Závodský (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Zuzana Kohútová (1)
Peter Janík (1)
Jana Mitterpachova (1)
I. Stiglitz (1)
Petr Kavan (1)
Robert Šorl (1)
Martin Šrámek (1)
Peter K (1)
Patrik Patáč (1)
Radoslav Pálka (1)
Michal Ďubek (1)
Vladislav Pečík (1)
Tomáš Korman (1)
Katarína Dudíková (1)
Nora Šajbidor (1)
Tomáš Pavlo (1)
Vladimir Trojak (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Galgoczy (1)
Martin Svoboda (1)
Matej Gera (1)
Jakub Mandelík (1)
Petr Steiner (1)
Lucia Berdisová (1)
Pavol Mlej (1)
Pavol Chrenko (1)
Igor Krist (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Matej Košalko (1)
Andrej Majerník (1)
Robert Vrablica (1)
Matej Kurian (1)
Róbert Černák (1)
jaroslav čollák (1)
Roman Prochazka (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Hudec (1)
peter straka (1)
Michaela Stessl (1)
Viliam Vaňko (1)
Eduard Pekarovič (1)
Paula Demianova (1)
Tomáš Demo (1)
Ivan Kormaník (1)
Martin Poloha (1)
Tomáš Ľalík (1)
Ivan Priadka (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Ticho po búrke - trovy konania § 251

Martin Maliar, 07. 04. 2016 v 09:00

Z príspevku Michala tak akosi cítim, že je to všeobecná výzva na diskusiu o novotách, ktoré nás čakajú (a to nielen novotách v odvolacom konaní). Chcem hodenú rukavicu zdvihnúť a ujať sa zatiaľ jednej, pre súdy celkom kľúčovej, témy - trovy konania. Bezprostredná použiteľnosť nových kódexov má potenciál zásadne narušiť aj ustálenú prax. Rád by som však na príspevok išiel trochu iným spôsobom ako Michal a zameral sa najmä na porovnanie starej a novej úpravy. Nasledovné príspevky budú prirodzené kritické, keďže paradoxne o tom, čo je dobré, nie je nejako zaujímavé písať v tomto type príspevku. Toto nie je tiež komentár k ustanoveniam. V komentári by som sa snažil hľadať riešenia, čo tu nemusím. Som si tiež vedomý toho, že do zámeru zákonodarcu sa nemusím trafiť na 100%, ale nech mi aspoň na ospravedlnenie slúži, že vychádzam, na rozsah uskutočnených zmien, z neobvykle stručnej dôvodovej správy.


§ 251 Trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva.

Technický problém zmenenej definície trov je už po prvom prečítaní zrejmý. Keďže nie je formulovaná ako demonštratívna (ako § 137 OSP) môže zväzovať ruky a okrem toho sa javí ako nie práve adekvátna. Trovami sú predsa všetky a to dokonca aj nepreukázané, neodôvodnené a neúčelne vynaložené „výdavky“, ktoré vznikli v súvislosti s konaním (ako ďalej vysvetlím, nemusia mať súvislosť len s uplatnením a bránením práva). Nepreukázané, neodôvodnené a neúčelne vynaložené sa len nemajú nenahrádzať (znáša ich ten, kto ich vynaložil). Inak povedané, trovy sú to, čo niekto sa vynaloží alebo stratí v príčinnej súvislosti s konaním (hmotnoprávne by som povedal, že skutočná škoda t.j. výdavky, ale aj ušlý zisk). Účelnosť (preukázanie,... atď.) vynaloženia má byť zjavne pravidlo pre priznanie resp. náhradu trov konania, nie pre definíciu trov konania.

Terminologicky použitie samotného slova „výdavky“ nie je úplne adekvátne, keďže výdavkami sa vo všeobecnosti rozumejú „úbytky hotovostných peňazí“. Predpokladám, že cieľ zákonodarcu pri trovách bol určite ambicióznejší ako riešiť len úbytky (cash) peňazí. Do úvahy by mali prichádzať aj trovy z kategórie ušlého zisku (napr. ušlá mzda, strata času) t.j. aj peňažné vyjadrenia nepeňažných trov. Potom je samozrejme namieste sa pýtať, či napr. je strata času advokáta výdavok? Per definitionem nie je, keďže strata času sa „nedá vynaložiť“.

Z hľadiska používania štandardnej legislatívnej techniky slovo „všetkyje zjavne nadbytočné.

Ustanovenie (oproti súčasnému §137 OSP) nie je determinované personálne a teda nie je úplne zrejmé komu trovy konania vznikajú. To nás uvrhne čiastočne do neistoty, keďže veľmi presvedčivo sa dá argumentovať, že trovami konania sú teda aj výdavky verejnosti prítomnej na pojednávaní (napr. cestovné výdavky redaktora televízie). Na tento argument by prirodzene zaznel argument, že musí byť daná „súvislosť s uplatňovaním alebo bránením práva“. Po tomto argumente mi však nezostáva nič iné len vyroniť slzu nad osudom osôb, ktoré žiadne právo v konaní neuplatňujú alebo nebránia ako sú napr. znalci, tlmočníci, prekladatelia, svedkovia, ďalšie osoby, ktoré sú do uplatňovania práv iných zatiahnutí. Odmena znalca alebo advokáta teda nie sú trovy?

Ako teda toto ustanovenie vykladať ? Domnievam sa, že súdu nezostane nič iné ako nebrať túto definíciu až tak vážne a paradoxne použiť čl. 3, ktorý uvádza, že „Výklad tohto zákona nesmie protirečiť tomu, čo je v jeho slovách a vetách jasné a nepochybné.“ Toto ustanovenie k tým „jasným a nepochybným“ ambíciu patriť nemá.

Pokiaľ ide o CMP, tento kódex samostatnú definíciu trov konania nemá a pomáha si práve týmto ustanovením. Už na prvý pohľad musí byť zrejmé, že pre potreby CMP slová „uplatňovanie a bránenie práva“ v použitej definícii trov budú zrejme "mimo misu".


Názory k článku Ticho po búrke - trovy konania § 251:


  Ľuboslav Sisák, 31. 10. 2023 v 09:52 - ÚS SR: Ak sa žalobca ako advokát nechá právne zastúpiť advokátskou kanceláriou, ktorej je on sám jediným konateľom, trovy takého právneho zastúpenia nie sú účelné

14. CSP nezakazuje advokátovi ako strane sporu dať sa zastúpiť vlastnou advokátskou kanceláriou. To však automaticky neznamená, že to nemusí byť v spojení s ostatnými okolnosťami konkrétnej veci zohľadnené pri rozhodovaní o dôvodnosti náhrady trov takéhoto právneho zastúpenia. Okresnému súdu nemožno vytknúť, že by kritérium účelnosti neskúmal alebo že by sa nevysporiadal s námietkami sťažovateľov. Jeho záver o účelnosti trov právneho zastúpenia však nesleduje legitímny cieľ a zmysel zastúpenia advokátom a náhrady trov za takéto zastúpenia. Pri zastúpení advokátskou kanceláriou úkony právnej služby vždy realizuje a zúčastňuje sa ich konkrétny advokát, pretože len advokáti môžu byť spoločníkmi a konateľmi obchodnej spoločnosti poskytujúcej právnej služby. Vo veci sťažovateľov úkony právnej služby, za ktoré bola žalobcovi priznaná náhrada trov právneho zastúpenia, materiálne vykonával sám žalobca ako advokát, hoci formálne ako konateľ zastupujúcej advokátskej kancelárie. Preto tieto úkony mali nevyhnutne rovnaký obsah, kvalitu a mieru objektívnosti, aká by bola v prípade, ak by právne zastúpený nebol. Iná by bola situácia, ak by sa žalobca dal zastúpiť iným advokátom, hoc aj iným spoločníkom a konateľom jeho zastupujúcej advokátskej kancelárie.

15. Faktickému zastúpeniu žalobcu samým sebou chýba hospodársky účel pridanej hodnoty právneho zastúpenia strany advokátom v civilnom spore. Absentuje v ňom zmysel a účel zastúpenia kvalifikovaným zástupcom, ktorý v prospech klienta s nadhľadom priamo nezúčastnenej osoby formuluje odborné a presvedčivé argumenty v prospech klienta. Hoci formálne sú žalobca a jeho splnomocnený zástupca odlišné osoby, reálne jednotlivé úkony právnej služby, za ktoré mu bola priznaná náhrada právneho zastúpenia, vykonával sám žalobca. Ak by aj žalobca vynaložil na toto zastúpenie prostriedky, napriek zjavnej možnosti vykonať tieto úkony bez zastúpenia jeho advokátskou kanceláriou za dosiahnutia totožného výsledku či už konania ako celku alebo obsahu a kvality úkonov, nemožno ich považovať za účelne vynaložené výdavky a zaťažovať ich náhradou protistranu. Okresný súd s prihliadnutím na túto osobitosť veci sťažovateľov vyložil a aplikoval § 251 CSP formalisticky. Je neúčelné, aby tá istá osoba v spore bola stranou a zároveň na základe plnomocenstva jej zastupujúcim advokátom, hoci advokáciu vykonáva ako jediný konateľ zastupujúcej advokátskej kancelárie.

Nález ÚS SR z 11. 5. 2023, sp. zn. III. ÚS 113/2023-43

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím