lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Ľuboslav Sisák (6)
Peter Kotvan (6)
Michal Krajčírovič (6)
Xénia Petrovičová (6)
Ondrej Halama (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Monika Dubská (4)
Josef Kotásek (4)
Pavol Szabo (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Ivan Bojna (4)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Marián Porvažník (3)
Denisa Dulaková (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Pavol Kolesár (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Pethő (3)
Martin Serfozo (2)
Juraj Straňák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Anton Dulak (2)
Lukáš Peško (2)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Peter Varga (2)
Ladislav Pollák (2)
Maroš Macko (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Schmidt (2)
Martin Gedra (2)
Tomáš Plško (2)
Andrej Kostroš (2)
Richard Macko (2)
Marek Maslák (2)
Roman Kopil (2)
Bob Matuška (2)
Michal Hamar (2)
Jozef Kleberc (2)
Gabriel Volšík (2)
Peter Zeleňák (2)
David Horváth (1)
Andrej Majerník (1)
Matej Gera (1)
Lucia Palková (1)
Petr Steiner (1)
Ondrej Jurišta (1)
Viliam Vaňko (1)
Zuzana Kohútová (1)
Zuzana Adamova (1)
Igor Krist (1)
Tibor Menyhért (1)
I. Stiglitz (1)
David Halenák (1)
Peter K (1)
Dávid Kozák (1)
Vladimir Trojak (1)
Matej Košalko (1)
Matej Kurian (1)
Martin Šrámek (1)
Pavol Chrenko (1)
Michal Ďubek (1)
Ivan Michalov (1)
Peter Marcin (1)
Gabriel Závodský (1)
Bystrik Bugan (1)
Petr Kavan (1)
Radoslav Pálka (1)
Martin Poloha (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Michaela Stessl (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Miriam Potočná (1)
Vincent Lechman (1)
Paula Demianova (1)
Tomas Kovac (1)
Tomáš Pavlo (1)
Katarína Dudíková (1)
Tomáš Demo (1)
Peter Kubina (1)
Robert Šorl (1)
lukasmozola (1)
Tomas Pavelka (1)
Emil Vaňko (1)
Ivan Priadka (1)
peter straka (1)
Dušan Rostáš (1)
Tomáš Ľalík (1)
Martin Bránik (1)
Vladislav Pečík (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Marcel Ružarovský (1)
Martin Hudec (1)
Patrik Patáč (1)
Marcel Jurko (1)
Tomáš Korman (1)
Róbert Černák (1)
Michal Jediný (1)
Natalia Janikova (1)
Pavol Mlej (1)
Martin Galgoczy (1)
Peter Janík (1)
Jakub Mandelík (1)
lukas.kvokacka (1)
Martin Svoboda (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Petr Novotný (1)
Adam Glasnák (1)
jaroslav čollák (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Estočák (1)
Patrik Pupík (1)
Zuzana Klincová (1)
Pavel Lacko (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Roman Prochazka (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Adam Pauček (1)
Ján Pirč (1)
Eduard Pekarovič (1)
Robert Vrablica (1)
Juraj Lukáč (1)
Mikuláš Lévai (1)
Lucia Berdisová (1)
Ivan Kormaník (1)
Bohumil Havel (1)
Jana Mitterpachova (1)
Dušan Marják (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Preddavok na trovy konania porazený?

Pavol Szabo, 13. 05. 2016 v 22:23

K tejto téme (i keď mierne v inom kontexte) boli venované moje články tu na lexfore (prvý, druhý a tretí). Vyvíja sa to veľmi zaujímavo a vo veci návrhu Generálneho prokurátora SR padlo rozhodnutie Ústavného súdu SR. Predpokladám, že autori predmetného inštitútu určite nečakali, že do života ich diela na jednom konci zatne nový CSP a na druhom konci Ústavný súd SR.

Som skutočne zvedavý na odôvodnenie rozhodnutia.


Názory k článku Preddavok na trovy konania porazený?:


  Martin Maliar, 16. 05. 2016 v 08:47 - Uvidíme

Otázka teda znie, kde sú hranice zákonodarcu a ak má súd v norme otvorenú dispozíciu, aj súdu.S napätím teda budeme čakať na odôvodnenie ÚS, keďže sa to môže dotýkať viacerých podobných inštitútov.

Napr.
§ 51 ZMPS - Cudzincovi, ktorý sa domáha rozhodnutia o majetkovom práve, súd uloží na návrh odporcu, aby zložil súdom určenú zábezpeku za trovy konania s tým, že ak zábezpeku nezloží do určenej lehoty, nebude proti vôli odporcu v konaní pokračovať a konanie zastaví.
§13 ZKR - Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu (ďalej len "preddavok")....
§ 20 ZKR - Súd vyhlási na majetok dlžníka konkurz po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu aj vtedy, ak účastník konkurzného konania zloží na účet súdu preddavok na úhradu nákladov konkurzu....
§31 EP - Ak oprávnený nezloží preddavok na odmenu exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov v lehote určenej exekútorom, súd môže na návrh exekútora exekúciu zastaviť......
§253 CSP - Ak strana v konaní navrhne vykonanie dôkazu, s ktorým sú spojené výdavky, súd jej môže uložiť povinnosť zložiť preddavok.....
Preddavok sa však objavuje aj v nástrojoch práva EÚ – porovnaj napr. čl. 12 Nariadenie EP a Rady č. 655/2014.
Ak ide o CSP, tak nie je vylúčené, že žalovaný môže žiadať neodkladným opatrením od žalobcu zloženie preddavku ( §325 ods. 2 písm. b/ CSP). Súd mu podať žalobu vo veci samej v nadväznosti na to už nebude musieť uložiť ( §336 ods. 1 CSP).
Pri troche fantázie si je možné predstaviť použiť na podobný účel aj zabezpečovacie opatrenie (záložným právom predsa možno vo všeobecnosti zabezpečiť aj budúcu pohľadávku - § 151c ods. 2 OZ)

  Pavol Szabo, 16. 05. 2016 v 22:05 - proporcionalita?

Preddavky historicky existovali, existujú a budú existovať. S konceptom preddavku na trovy konania problém nemám, ale ako to tu na lexfore už bolo viackrát diskutované, nastavenie §141a bolo ústavnoprávne neúnosné a značne neproporionálne. A hlavne jeho poslednou úpravou sa pravdepodobne odkryli karty jeho skutočného ratio legis. V praxi vznikali v konaniach povinnosti zložiť preddavky na trovy konania v státisícoch eur a viac pod hrozbou zastavenia konania, pričom náhrada trov štátu by v konečnom dôsledku predstavovala za celé konania pár tisíc eur. Nehovoriac o tom, že štát bol od povinnosti zložiť preddavok oslobodený. Bol to neuveriteľne nezmyselný konštrukt, je dobré, že to dal ústavný súd do poriadku.

  Milan Kvasnica, 08. 06. 2016 v 13:03 - Publikováno

http://merit.slv.cz/PL.US30/2015
(Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 11.5.2016)

  Juraj Gyarfas, 20. 04. 2018 v 17:40 - zábezpeka na trovy prostredníctvom neodkladného opatrenia

Rád by som upozornil na veľmi zaujímavú kauzu, v ktorej slovenskú banku žalovala cyperská (zrejme) schránková spoločnosť o 127 miliónov eur. Banka sa domáhala nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by bola zabezpečená vymožiteľnosť prípadne priznanej náhrady trov konania (zložením takej sumy vopred do úschovy na súde). Všeobecné súdy tento návrh zamietli – ústavný súd však dal banke za pravdu (III. ÚS 502/2017). Po zrušení § 141a OSP ide o veľmi zaujímavý spôsob, ako sa brániť takýmto žalobám.

  Igor Vaňo, 01. 05. 2018 v 10:28 - K nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 502/2017

Zdravím čitateľov lexfóra,
považujem za veľmi zaujímavý. Nemyslím si však, že je možné prostredníctvom neodkladného opatrenia, ktorým sa uloží povinnosť zložiť vopred peniaze do úschovy, efektívne zabezpečiť vymožiteľnosť budúcej náhrady trov konania žalovaného. Špecifickou vlastnosťou preddavku na trovy konania bolo totiž to, že nesplnenie povinnosti zložiť preddavok viedlo k zastaveniu konania. Neodkladné opatrenie však žiaľ takúto vlastnosť nemá. Po nariadení takéhoto neodkladného opatrenia sa teda toho vo faktickom postavení strán veľa nezmení. Povinnosť žalobcu zložiť peniaze do úschovy bude rovnako nevymožiteľná (resp. ťažko vymožiteľná), ako povinnosť nahradiť trovy konania, ktorá mu bude uložená po zamietnutí žaloby. V takomto prípade preto podľa môjho názoru absentuje jeden z nevyhnutných predpokladov pre nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým je jeho efektívnosť (t. j. možnosť reálne dosiahnuť ochranu, ktorej sa strana domáha).

  František Sedlačko, 02. 05. 2018 v 11:22 - Ad Igor Vaňo

Súhlasím. Uvedená poznámka je veľmi výstižná.

Ak by totiž aj žalovaný dosiahol uloženie povinnosti žalobcovi (neodkladným opatrením) zložiť peňažnú sumu do úschovy súdu, žalobca jednoducho túto povinnosť nesplní ... a to bez akýchkoľvek relevantných právnych následkov / najmä v prípade špekulatívneho žalobcu so sídlom v zahraničí, ako uvádza Juraj.

Navyše je otázne, kto by bol z takéhoto uznesenia o neodkladnom opatrení oprávneným v prípade exekúcie. Plnenie totiž nebolo priznané žalovanému, ale do súdnej úschovy...

Ak by sme pripustili ten (extenzívny) výklad, že ide o "iné náklady súdneho konania" sui generis, mohla by to byť súdna pohľadávka podľa § 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z.z.
V opačnom prípade prichádza do úvahy ako oprávnený už iba žalovaný.

  Juraj Gyarfas, 13. 04. 2022 v 20:45 - Zámožík k zabezpečovaniu prostriedkov na účte

" Zabezpečenie peňažných prostriedkom na účte dlžníka je terra incognita právnej úpravy neodkladných a zabezpečovacích opatrení. Hoci sa v zahraničných právnych úpravách možno stretnúť s podrobnými normami reglementujúcimi tento spôsob zabezpečenia či zabezpečenia majetku vo všeobecnosti, slovenský zákon necháva neupravené veci na vývoj rozhodovacej praxe súdov. Možnou inšpiráciou pre vnútroštátnu právnu úpravu by mohlo byť aj nariadenie EAPO, ktoré síce je alternatívou k vnútroštátnej úprave pre cezhraničné spory, no môže byť podnetné aj pre slovenského zákonodarcu. Každopádne, s minimalistickou koncepciou právnej úpravy neodkladných a zabezpečovacích opatrení sa už od začiatku vynárajú mnohé problematické otázky (ako je napr. vyriešenie základnej otázky, ktoré dočasné opatrenie treba použiť), pri ktorých čakanie na rozhodovaciu prax súdov kvôli jej nepredvídateľnosti spôsobuje stav právnej neistoty a neprichádza tak k štandardnému poskytovaniu ochrany veriteľa zabezpečením účtu dlžníka, ktorá je vďaka nariadeniu EAPO dostupná v cezhraničných sporoch aj na Slovensku."

Zámožík, J. Zabezpečenie peňažných prostriedkov na bankovom účte v civilnom procese. Súkromné právo 1/2022, s. 31.


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím