lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (43)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Peter Kotvan (6)
Michal Krajčírovič (6)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Ondrej Halama (5)
Lexforum (5)
Ľuboslav Sisák (5)
Robert Goral (5)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Maroš Hačko (4)
Josef Kotásek (4)
Ivan Bojna (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Josef Šilhán (3)
Marián Porvažník (3)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Michal Hamar (2)
Richard Macko (2)
Tomáš Plško (2)
Marek Maslák (2)
Andrej Kostroš (2)
Martin Gedra (2)
Jozef Kleberc (2)
Lukáš Peško (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Schmidt (2)
Gabriel Volšík (2)
Martin Serfozo (2)
Ludmila Kucharova (2)
Zsolt Varga (2)
Maroš Macko (2)
Anton Dulak (2)
Peter Varga (2)
Bob Matuška (2)
Jiří Remeš (2)
Juraj Straňák (2)
Roman Kopil (2)
Emil Vaňko (1)
Robert Vrablica (1)
Marcel Jurko (1)
Radoslav Pálka (1)
Pavol Mlej (1)
Ondrej Jurišta (1)
Lucia Berdisová (1)
jaroslav čollák (1)
Ivan Michalov (1)
Patrik Patáč (1)
Ivan Kormaník (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Michal Ďubek (1)
David Halenák (1)
Zuzana Kohútová (1)
Pavol Chrenko (1)
Róbert Černák (1)
Lucia Palková (1)
Peter Kubina (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Matej Košalko (1)
Peter Marcin (1)
Marcel Ružarovský (1)
Gabriel Závodský (1)
Peter K (1)
I. Stiglitz (1)
Peter Janík (1)
Tomáš Pavlo (1)
Miriam Potočná (1)
Petr Kavan (1)
Martin Svoboda (1)
Martin Estočák (1)
Roman Prochazka (1)
Paula Demianova (1)
Mikuláš Lévai (1)
Matej Gera (1)
Andrej Majerník (1)
Tomáš Korman (1)
Dávid Kozák (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Dušan Rostáš (1)
Viliam Vaňko (1)
Tomas Kovac (1)
Martin Hudec (1)
Michaela Stessl (1)
Nora Šajbidor (1)
Petr Novotný (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Martin Galgoczy (1)
peter straka (1)
Igor Krist (1)
Bystrik Bugan (1)
Matej Kurian (1)
Ivan Priadka (1)
Ján Pirč (1)
David Horváth (1)
Peter Zeleňák (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Patrik Pupík (1)
Robert Šorl (1)
Martin Poloha (1)
Tomáš Ľalík (1)
Pavel Lacko (1)
lukasmozola (1)
Katarína Dudíková (1)
Zuzana Klincová (1)
Tibor Menyhért (1)
Martin Šrámek (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ladislav Pollák (1)
Tomas Pavelka (1)
Juraj Lukáč (1)
Vladislav Pečík (1)
Dušan Marják (1)
Vladimir Trojak (1)
Tomáš Demo (1)
Zuzana Adamova (1)
Natalia Janikova (1)
Vincent Lechman (1)
Jana Mitterpachova (1)
Jakub Mandelík (1)
Michal Jediný (1)
Martin Bránik (1)
Petr Steiner (1)
lukas.kvokacka (1)
Bohumil Havel (1)
Eduard Pekarovič (1)
Adam Pauček (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Preddavok na trovy konania porazený?

Pavol Szabo, 13. 05. 2016 v 22:23

K tejto téme (i keď mierne v inom kontexte) boli venované moje články tu na lexfore (prvý, druhý a tretí). Vyvíja sa to veľmi zaujímavo a vo veci návrhu Generálneho prokurátora SR padlo rozhodnutie Ústavného súdu SR. Predpokladám, že autori predmetného inštitútu určite nečakali, že do života ich diela na jednom konci zatne nový CSP a na druhom konci Ústavný súd SR.

Som skutočne zvedavý na odôvodnenie rozhodnutia.


Názory k článku Preddavok na trovy konania porazený?:


  Martin Maliar, 16. 05. 2016 v 08:47 - Uvidíme

Otázka teda znie, kde sú hranice zákonodarcu a ak má súd v norme otvorenú dispozíciu, aj súdu.S napätím teda budeme čakať na odôvodnenie ÚS, keďže sa to môže dotýkať viacerých podobných inštitútov.

Napr.
§ 51 ZMPS - Cudzincovi, ktorý sa domáha rozhodnutia o majetkovom práve, súd uloží na návrh odporcu, aby zložil súdom určenú zábezpeku za trovy konania s tým, že ak zábezpeku nezloží do určenej lehoty, nebude proti vôli odporcu v konaní pokračovať a konanie zastaví.
§13 ZKR - Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu (ďalej len "preddavok")....
§ 20 ZKR - Súd vyhlási na majetok dlžníka konkurz po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu aj vtedy, ak účastník konkurzného konania zloží na účet súdu preddavok na úhradu nákladov konkurzu....
§31 EP - Ak oprávnený nezloží preddavok na odmenu exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov v lehote určenej exekútorom, súd môže na návrh exekútora exekúciu zastaviť......
§253 CSP - Ak strana v konaní navrhne vykonanie dôkazu, s ktorým sú spojené výdavky, súd jej môže uložiť povinnosť zložiť preddavok.....
Preddavok sa však objavuje aj v nástrojoch práva EÚ – porovnaj napr. čl. 12 Nariadenie EP a Rady č. 655/2014.
Ak ide o CSP, tak nie je vylúčené, že žalovaný môže žiadať neodkladným opatrením od žalobcu zloženie preddavku ( §325 ods. 2 písm. b/ CSP). Súd mu podať žalobu vo veci samej v nadväznosti na to už nebude musieť uložiť ( §336 ods. 1 CSP).
Pri troche fantázie si je možné predstaviť použiť na podobný účel aj zabezpečovacie opatrenie (záložným právom predsa možno vo všeobecnosti zabezpečiť aj budúcu pohľadávku - § 151c ods. 2 OZ)

  Pavol Szabo, 16. 05. 2016 v 22:05 - proporcionalita?

Preddavky historicky existovali, existujú a budú existovať. S konceptom preddavku na trovy konania problém nemám, ale ako to tu na lexfore už bolo viackrát diskutované, nastavenie §141a bolo ústavnoprávne neúnosné a značne neproporionálne. A hlavne jeho poslednou úpravou sa pravdepodobne odkryli karty jeho skutočného ratio legis. V praxi vznikali v konaniach povinnosti zložiť preddavky na trovy konania v státisícoch eur a viac pod hrozbou zastavenia konania, pričom náhrada trov štátu by v konečnom dôsledku predstavovala za celé konania pár tisíc eur. Nehovoriac o tom, že štát bol od povinnosti zložiť preddavok oslobodený. Bol to neuveriteľne nezmyselný konštrukt, je dobré, že to dal ústavný súd do poriadku.

  Milan Kvasnica, 08. 06. 2016 v 13:03 - Publikováno

http://merit.slv.cz/PL.US30/2015
(Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 11.5.2016)

  Juraj Gyarfas, 20. 04. 2018 v 17:40 - zábezpeka na trovy prostredníctvom neodkladného opatrenia

Rád by som upozornil na veľmi zaujímavú kauzu, v ktorej slovenskú banku žalovala cyperská (zrejme) schránková spoločnosť o 127 miliónov eur. Banka sa domáhala nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by bola zabezpečená vymožiteľnosť prípadne priznanej náhrady trov konania (zložením takej sumy vopred do úschovy na súde). Všeobecné súdy tento návrh zamietli – ústavný súd však dal banke za pravdu (III. ÚS 502/2017). Po zrušení § 141a OSP ide o veľmi zaujímavý spôsob, ako sa brániť takýmto žalobám.

  Igor Vaňo, 01. 05. 2018 v 10:28 - K nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 502/2017

Zdravím čitateľov lexfóra,
považujem za veľmi zaujímavý. Nemyslím si však, že je možné prostredníctvom neodkladného opatrenia, ktorým sa uloží povinnosť zložiť vopred peniaze do úschovy, efektívne zabezpečiť vymožiteľnosť budúcej náhrady trov konania žalovaného. Špecifickou vlastnosťou preddavku na trovy konania bolo totiž to, že nesplnenie povinnosti zložiť preddavok viedlo k zastaveniu konania. Neodkladné opatrenie však žiaľ takúto vlastnosť nemá. Po nariadení takéhoto neodkladného opatrenia sa teda toho vo faktickom postavení strán veľa nezmení. Povinnosť žalobcu zložiť peniaze do úschovy bude rovnako nevymožiteľná (resp. ťažko vymožiteľná), ako povinnosť nahradiť trovy konania, ktorá mu bude uložená po zamietnutí žaloby. V takomto prípade preto podľa môjho názoru absentuje jeden z nevyhnutných predpokladov pre nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým je jeho efektívnosť (t. j. možnosť reálne dosiahnuť ochranu, ktorej sa strana domáha).

  František Sedlačko, 02. 05. 2018 v 11:22 - Ad Igor Vaňo

Súhlasím. Uvedená poznámka je veľmi výstižná.

Ak by totiž aj žalovaný dosiahol uloženie povinnosti žalobcovi (neodkladným opatrením) zložiť peňažnú sumu do úschovy súdu, žalobca jednoducho túto povinnosť nesplní ... a to bez akýchkoľvek relevantných právnych následkov / najmä v prípade špekulatívneho žalobcu so sídlom v zahraničí, ako uvádza Juraj.

Navyše je otázne, kto by bol z takéhoto uznesenia o neodkladnom opatrení oprávneným v prípade exekúcie. Plnenie totiž nebolo priznané žalovanému, ale do súdnej úschovy...

Ak by sme pripustili ten (extenzívny) výklad, že ide o "iné náklady súdneho konania" sui generis, mohla by to byť súdna pohľadávka podľa § 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z.z.
V opačnom prípade prichádza do úvahy ako oprávnený už iba žalovaný.

  Juraj Gyarfas, 13. 04. 2022 v 20:45 - Zámožík k zabezpečovaniu prostriedkov na účte

" Zabezpečenie peňažných prostriedkom na účte dlžníka je terra incognita právnej úpravy neodkladných a zabezpečovacích opatrení. Hoci sa v zahraničných právnych úpravách možno stretnúť s podrobnými normami reglementujúcimi tento spôsob zabezpečenia či zabezpečenia majetku vo všeobecnosti, slovenský zákon necháva neupravené veci na vývoj rozhodovacej praxe súdov. Možnou inšpiráciou pre vnútroštátnu právnu úpravu by mohlo byť aj nariadenie EAPO, ktoré síce je alternatívou k vnútroštátnej úprave pre cezhraničné spory, no môže byť podnetné aj pre slovenského zákonodarcu. Každopádne, s minimalistickou koncepciou právnej úpravy neodkladných a zabezpečovacích opatrení sa už od začiatku vynárajú mnohé problematické otázky (ako je napr. vyriešenie základnej otázky, ktoré dočasné opatrenie treba použiť), pri ktorých čakanie na rozhodovaciu prax súdov kvôli jej nepredvídateľnosti spôsobuje stav právnej neistoty a neprichádza tak k štandardnému poskytovaniu ochrany veriteľa zabezpečením účtu dlžníka, ktorá je vďaka nariadeniu EAPO dostupná v cezhraničných sporoch aj na Slovensku."

Zámožík, J. Zabezpečenie peňažných prostriedkov na bankovom účte v civilnom procese. Súkromné právo 1/2022, s. 31.


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím