lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (112)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (41)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Michal Krajčírovič (6)
Peter Kotvan (6)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Maroš Hačko (4)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Ondrej Halama (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Marián Porvažník (3)
Adam Valček (3)
Denisa Dulaková (3)
Ivan Bojna (3)
Josef Šilhán (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Richard Macko (2)
Juraj Straňák (2)
Gabriel Volšík (2)
Ludmila Kucharova (2)
Roman Kopil (2)
Zsolt Varga (2)
Bob Matuška (2)
Anton Dulak (2)
Jiří Remeš (2)
Peter Varga (2)
Martin Serfozo (2)
Marek Maslák (2)
Andrej Kostroš (2)
Lukáš Peško (2)
Michal Hamar (2)
Maroš Macko (2)
Ľuboslav Sisák (2)
Juraj Schmidt (2)
Jozef Kleberc (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Gedra (2)
Pavol Mlej (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Gabriel Závodský (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Miriam Potočná (1)
Peter Janík (1)
Petr Kavan (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Poloha (1)
Peter Marcin (1)
Matej Košalko (1)
Juraj Lukáč (1)
Ján Pirč (1)
Lucia Berdisová (1)
Viliam Vaňko (1)
Peter K (1)
Eduard Pekarovič (1)
Igor Krist (1)
Tibor Menyhért (1)
Mikuláš Lévai (1)
Adam Pauček (1)
Zuzana Adamova (1)
Dušan Marják (1)
Tomas Kovac (1)
Vincent Lechman (1)
I. Stiglitz (1)
Petr Steiner (1)
Ivan Kormaník (1)
lukasmozola (1)
Lucia Palková (1)
Paula Demianova (1)
David Horváth (1)
Martin Šrámek (1)
Pavel Lacko (1)
Marcel Ružarovský (1)
David Halenák (1)
Martin Svoboda (1)
jaroslav čollák (1)
Pavol Chrenko (1)
Zuzana Klincová (1)
Zuzana Kohútová (1)
Michaela Stessl (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
lukas.kvokacka (1)
Ladislav Pollák (1)
Bystrik Bugan (1)
Natalia Janikova (1)
Radoslav Pálka (1)
Vladimir Trojak (1)
Róbert Černák (1)
Tomáš Pavlo (1)
Petr Novotný (1)
Martin Galgoczy (1)
Roman Prochazka (1)
Jakub Mandelík (1)
Katarína Dudíková (1)
Matej Gera (1)
peter straka (1)
Emil Vaňko (1)
Robert Vrablica (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Bránik (1)
Ivan Priadka (1)
Tomáš Demo (1)
Nora Šajbidor (1)
Peter Kubina (1)
Robert Šorl (1)
Tomáš Korman (1)
Vladislav Pečík (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Ivan Michalov (1)
Martin Hudec (1)
Tomáš Ľalík (1)
Tomáš Plško (1)
Michal Jediný (1)
Tomas Pavelka (1)
Martin Estočák (1)
Jana Mitterpachova (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Matej Kurian (1)
Ondrej Jurišta (1)
Marcel Jurko (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Dušan Rostáš (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Glosy k súdnym rozhodnutiam

Milan Hlušák, 07. 12. 2018 v 10:40

2002

1

Obo

154/2002

Nesúlad pozvánky a predmetu valného zhromaždenia z pohľadu (ne)platnosti uznesenia valného zhromaždenia (ZSP 4/2003)

T. Čentík (ulpianus.sk), S

2005

1

ObdoV

13/2005

Započítanie spornej pohľadávky počas súdneho konania

T. Čentík (ulpianus.sk), S

2006

2

Cdo

61/2008

Príčinná súvislosť pri nervovom šoku zo smrti blízkej osoby (R 61/2008)

M. Novotná (SP 5/2021), K

2007

3

Cdo

113/2007

Náhrada za užívanie veci do zrušenia zmluvy pre vady veci

T. Čentík (ulpianus.sk), S

2008

2

Cdo

91/2008

Pravidlo pomerného uplatňovania nárokov z porušenia zákonného predkupného práva

T. Čentík (ulpianus.sk), S

2

Cdo

103/2008

Započítanie v pracovnom práve

T. Čentík (ulpianus.sk), K

3

Cdo

115/2008

Vzájomná reštitučná povinnosť a formulácia žalobného návrhu

T. Čentík (ulpianus.sk), K

2009

6

Obdo

30/2009

Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

T. Čentík (ulpianus.sk), K

3

Cdo

122/2009

Nároky z porušenia vecného predkupného práva

T. Čentík (ulpianus.sk), K

2010

I.

ÚS

26/2010

Súhlas druhého z manželov s úverom alebo pôžičkou

M. Hlušák (BSA 6/2015), K

8

Sžo

98/2010

Zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech spoluvlastníka

T. Čentík (ulpianus.sk), K

3

Cdo

108/2010

Status spotrebiteľa po odstúpení od zmluvy a jeho oslobodenie od súdneho poplatku

T. Čentík (ulpianus.sk), K

6

Sžo

203/2010

K vybaveniu spotrebiteľskej reklamácie

T. Čentík (ulpianus.sk), S

4

Cdo

234/2010

Individuálne záväzky manželov počas trvania BSM

T. Čentík (ulpianus.sk), S

2011

5

MCdo

5/2011

Odpadnutie dôvodov a zrušenie neodkladného (zabezpečovacieho) opatrenia

T. Čentík (ulpianus.sk), K

2

Sžp

7/2011

Účastníctvo v kolaudačnom konaní

T. Čentík (ulpianus.sk), S

2012

6

Cdo

279/2012

Právo na ochranu domova detí ako okolnosť pre nezrušenie podielového spoluvlastníctva súdom

T. Čentík (ulpianus.sk), S

3

Cdo

301/2012

Náhrada nemajetkovej ujmy

J. Mandelík (BSA 9/2016), K

2013

7

Cdo

65/2013

K súbehu nárokov podľa § 13 ods. 2 a § 444 Občianskeho zákonníka

T. Čentík (ulpianus.sk), S

3

Cdo

313/2013

Zodpovednosť za nedostatočne odložené kľúče od vozidla

T. Čentík (ulpianus.sk), S

2014

II.

ÚS

300/2014

Aktívna legitimácia a veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu

T. Čentík (ulpianus.sk), S

2015

3

Nc

4/2015

K zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti

T. Čentík (ulpianus.sk), S

2

Obdo

66/2015

Zmena kúpnej zmluvy po jej zavkladovaní (ZSP 26/2018)

M. Hlušák (2P 2/2020), K

5

Cdo

195/2015

Hypotetický ušlý zisk

M. Hlušák (SP 4/2017), ČK

2016

PL.

ÚS

11/2016

Zrušenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa

M. Jankovská (JR 10/2018), K

3

Obdo

61/2016

Uvedenie dôvodov odstúpenia od obchodnej zmluvy

K. Csach (SP 5/2018), K

4

Cdo

71/2016

Bezdôvodné obohatenie a BSM (ZSP 31/2017)

M. Hlušák (SP 1/2018), ČK

6

Cdo

138/2016

Pokyn zamestnávateľa ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť (R 15/2018)

M. Hlušák (SP 2/2018), K

6

Cdo

224/2016

Možnosť biologického otca domáhať sa určenia, že súhlasné vyhlásenie rodičov o otcovstve je neplatné podľa § 37 a 39 OZ

M. Maslák (SP 1/2019), K

I.

ÚS

510/2016

Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

K. Csach – K. Gešková (SP 1/2021), S

2017

1

V Cdo

2/2017

Kumulácia dôvodov prípustnosti dovolania

S. Ficová (JR 11/2017), K

Z. Flaková (JR 8-9/2017), S

K. Gešková (SP 4/2017), ČK

M. Hlušák (SP 3/2017), K

M. Sluk (ZSP 4/2017), S

1

V Cdo

4/2017

Spor o interpretáciu ako podmienka konania veľkého senátu

M. Maslák (SP 3/2018), K

3

Cdo

6/2017

Náležitosti dovolania podľa § 421 C.s.p.

M. Hlušák (SP 3/2017), S

1

Cdo

27/2017

Potreba súhlasu manžela s prevzatím ručenia druhým z manželov podľa § 145 ods. 1 OZ

K. Csach (SP 5/2020), S

I.

ÚS

56/2017

Prípustnosť plnej náhrady trov konania pri čiastočnom úspechu v spore

T. Čentík (ulpianus.sk), S

3

Cdo

80/2017

Neprijateľnosť rozhodcovských doložiek v spotrebiteľských zmluvách / Neprijateľnosť opt-out rozhodcovskej doložky)

J. Schmidt (ulpianus.sk), K

K. Csach (SP 2/2019), K

6

Cdo

80/2017

Dovolanie a znížený majetkový cenzus v spotrebiteľských sporoch (R 29/2019)

M. Maslák (BSA 9/2019), K

3

Cdo

145/2017

Náhrada úrokov z omeškania podľa zákona o PZP

A. Kostroš (JR 4/2019), K

3

Cdo

157/2017

Prípustnosť dovolania a neodkladné opatrenia (R 21/2018)

T. Čentík (SP 2/2019), K

3

Cdo

158/2017

Odklon od ustálenej rozhodovacej praxe a/ako otázka zásadného právneho významu

K. Gešková (SP 4/2018), K

6

Cdo

175/2017

Blanketové odvolania

M. Hlušák (SP 5/2018), K

3

Cdo

220/2017

K následkom nevčasného vybavenia spotrebiteľskej reklamácie

T. Čentík (ulpianus.sk), K

II.

ÚS

295/2017

Ochranný účel normy a zodpovednosť za bankový dohľad

K. Csach (SP 5/2017), K

I.

ÚS

350/2017

K možnosti odstúpiť od zmluvy pri oneskorenom plnení

T. Čentík (ulpianus.sk), S

III.

ÚS

572/2017

(Ne)spočívanie premlčacej lehoty a rozhodcovský súd, ktorý́ nemal právomoc rozhodovať

M. Maslák (BSA 4/2018), K

II.

ÚS

695/2017

Výklad pojmu „škoda“

M. Hlušák (SP 5/2019), ČK

2018

1

ObdoV

8/2018

Povaha lehoty podľa § 125 ods. 2 C.s.p.

J. Štiavnický (SP 6/2018), K

M. Hlušák (SP 6/2018), S

6

Cdo

27/2018

Povaha žaloby o určenie neprijateľnosti podmienky v spotrebiteľských zmluvách

P. Mészáros (SP 3/2019), S

M. Novotný (SP 4/2019), K

3

Obdo

34/2018

Konkludentné obnovenie nájmu nebytových priestorov (R 41/2019)

M. Novotný (SP 6/2019), K

M. Hlušák (SP 6/2019), ČK

8

Cdo

82/1018

Náhrada škody a viazanosť trestným rozsudkom

M. Hlušák (SP 4/2019), ČK

3

Cdo

154/2018

Peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby (R 27/2019)

M. Dolobáč (SP 3/2019), S

M. Hlušák (SP 3/2019), ČK

3

Cdo

217/2018

Presné označenie zmluvných strán v zmluve ako podmienka platnosti právneho úkonu

J. Valentovič (SP 5/2021), K

2019

1

VCdo

1/2019

Prípustnosť dovolania, ak sa odvolací súd neodklonil od ustálenej

rozhodovacej praxe, hoci sa podľa dovolacieho súdu odkloniť mal

F. Sedlačko (BSA 4 a 5/2020), S

T. Majchrák (BSA 5/2020), S

M. Maslák (SP 3/2020), S

3

Obdo

11/2019

Primeranosť zmluvnej pokuty určenej dennou sadzbou (R 43/2019)

K. Csach (SP 4/2020), S

8

Cdo

17/2019

jednorazová náhrada za zákonné vecné bremeno podľa zákona č. 66/2009 Z. z.

M. Kováč (SP 2/2021), K

M. Maslák (SP 2/2021), S

3

Obdo

57/2019

Oprávnenie dozornej rady zaväzovať akciovú spoločnosť

Zmluva uzavretá dozornou radou a bezdôvodné obohatenie

L. Žitňanská (SP 4/2020), K

F. Melzer ­– V. Zoričáková (SP

5/2020), K

5

Obdo

61/2019

Premlčanie pohľadávky bez dohodnutej splatnosti v obchodnom práve a právna povaha žiadosti o plnenie

M. Hlušák (SP 3/2021), ČK

3

Obdo

63/2019

Lehota na prihlásenie pohľadávky proti podstate v konkurznom konaní (R 69/2020)

J. Dolný (SP 6/2020), K

3

Obdo

90/2019

Pasívna vecná legitimácia v odporovacom konaní

D. Cukerová (SP 1/2022), S

4

Obdo

102/2019

Zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím, ktoré nebolo ničotné ani vykonateľné bez ohľadu na právoplatnosť a ktoré bolo zrušené na základe riadneho opravného prostriedku R 67/2021)

R. Jakubáč (SP 3/2022), S

5

Cdo

162/2019

Samostatný a nesamostatný pomocník a podmienky pričítania cudzieho protiprávneho konania inému (ZSP 10/2022)

V. Zoričáková (SP 2/2022), S

Ľ. Sisák (SP 3/2022), N

2

Cdo

219/2019

Neúčinnosť schváleného súdneho zmieru

D. Cukerová (SP 1/2020), K

7

Cdo

268/2019

Postup súdu pri nesúlade medzi žalobným návrhom a rozhodujúcimi skutkovými tvrdeniami (R 14/2021)

K. Gešková (SP 6/2021), S

2020

3

Obdo

10/2020

Úmysel ukrátiť veriteľa a vedomosť o ňom (R 64/2021)

J. Dolný (SP 2/2022), S

M. Hlušák (SP 2/2022), S

5

Obdo

14/2020

Súdny odhad hodnoty nároku (R 52/2020)

M. Hlušák (SP 1/2021), K

2

Obdo

30/2020

Konflikt záujmov spoločníka a jeho zástupcu pri hlasovaní na valnom zhromaždení

K. Csach (SP 3/2021), K

M. Hlušák (SP 3/2021), K

3

Obdo

31/2020

Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok ako zvýhodňujúci právny úkon

J. Dolný (SP 3/2021), S

IV.

ÚS

512/2020

Obchodné vedenie a konanie obchodnej spoločnosti navonok v pracovnoprávnych vzťahoch

L. Žitňanská (SP 4/2021), S

2021

1

VObdo

1/2021

Posudzovanie platnosti úkonov v konaniach vo veciach obchodného registra

M. Hlušák (SP 4/2021), S

2

To

51/2021

Uspokojovanie pohľadávok veriteľov platobne neschopným dlžníkom

L. Žitňanská (SP 6/2021), S

Skratky:

BSA: Bulletin slovenskej advokácie

JR: Justičná revue

SP: Súkromné právo

ZSP: Zo súdnej praxe

K: Kritická analýza

S: Súhlasná analýza

ČK: Čiastočne kritická analýza


Názory k článku Glosy k súdnym rozhodnutiam:


  Milan Hlušák, 15. 12. 2018 v 22:15 - Doplnenie PL. ÚS 11/2016

Do tabuľky som pridal analýzu nálezu PL. ÚS 11/2016 z pera M. Jankovskej ohľadne zrušenia § 5b zákona o ochrane spotrebiteľov (JR 10/2018).

  Jakub Mandelík, 19. 12. 2018 v 15:08 - Doplnenie NS SR 3 Cdo 301/2012 a namet na glosu NS SR 3 Cdo 145/2017

3 Cdo 301/2012; Náhrada nemajektovej ujmy. Analýza rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. J. Mandelík (BSA 9/2016), K

Namet (min.) na glosu: Predpoklady vzniku nároku na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 11 ods. 8 zákona 381/2001 Z. z.: NS SR 3 Cdo 145/2017 (vid pravna veta na najpravo.sk)  Milan Hlušák, 19. 12. 2018 v 16:47 - Doplnenie

Doplnil som analýzy od T. Čentíka z ulpianus.sk, ako aj analýzu od Jakuba Mandelíka.

  Milan Hlušák, 10. 01. 2019 v 09:35 - Doplnenie III. ÚS 572/2017 a 1 ObdoV 8/2018

Doplnil som analýzu M. Masláka ohľadne plynutia premlčacej doby, ak rozhodcovský súd nemal právomoc rozhodovať (BSA 4/2018), a dve protichodné glosy k povahe lehoty na doplnenie elektronického podania ( § 125 ods. 2 CSP), jednu od J. Štiavnického a jednu odo mňa (SP 6/2018).

  Milan Hlušák, 19. 01. 2019 v 10:38 - Doplnenie 3 Cdo 108/2010

Doplnil som komentár od T. Čentíka k statusu spotrebiteľa po odstúpení od zmluvy a k jeho oslobodeniu od súdneho poplatku (ulpianus.sk).

  Milan Hlušák, 18. 02. 2019 v 10:20 - Doplnenie 3 Cdo 80/2017

Doplnil som kritickú glosu Juraja Schmidta k rozhodnutiu NS SR o neprijateľnosti rozhodcovských doložiek v spotrebiteľských zmluvách (ulpianus.sk).

  Milan Hlušák, 03. 03. 2019 v 18:37 - Doplnenie 6 Cdo 224/2016 (R 68/2018)

Doplnil som glosu z pera Mareka Masláka, kde kriticky rozoberá prístup Najvyššieho súdu, ktorý umožnil biologickému otcovi domáhať sa neplatnosti súhlasného vyhlásenia rodičov o otcovstve z dôvodu podľa § 37 a 39 OZ.

  Milan Hlušák, 08. 05. 2019 v 14:55 - Doplnenie 3 Cdo 157/2017 (R 21/2018) a znova aj 3 Cdo 80/2017

Do tabuľky som doplnil dve kritické glosy, obe uverejnené v SP 2/2019. Jednu od K. Csacha k neprijateľnosti opt-out rozhodcovskej doložky a druhú od T. Čentíka k prípustnosti dovolania voči rozhodnutiu o nariadení neodkladného opatrenia.

  Milan Hlušák, 04. 07. 2019 v 11:47 - Doplnenie 3 Cdo 145/2017

Doplnil som glosu od A. Kostroša k otázke úrokov z omeškania podľa zákona o PZP, uverejnenú v JR 4/2019.

  Milan Hlušák, 25. 09. 2019 v 06:06 - Doplnenie R 29/2019, 6 Cdo 27/2018 a 8 Cdo 82/1018

Do tabuľky som zaradil tri nové glosy; všetko kritické, resp. čiastočne kritické. Jedna je z BSA 9/2019 od M. Masláka k dovolaniu a majetkovému cenzu v spotrebiteľských sporoch. A dve sú zo SP 4/2019, prvá od M. Novotného k povahe žaloby o určenie neprijateľnosti podmienky v spotrebiteľských zmluvách (k tomu už máme glosu aj od P. Mészárosa v SP 3/2019) a druhá odo mňa k náhrade škody a viazanosti trestným rozsudkom.

  Milan Hlušák, 06. 01. 2020 v 14:43 - Doplnenie R 41/2019 a 4 M Cdo 5/1011

Do zoznamu som doplnil kritickú glosu T. Čentíka ohľadne odpadnutia dôvodov a zrušenia neodkladného (zabezpečovacieho) opatrenia (ulpianus.sk) a kritickú glosu M. Novotného a moju čiastočne kritickú/čiastočne súhlasnú glosu k judikátu R 41/2019, ktorý sa týka nemožnosti konkludentného obnovenia nájmu nebytových priestorov (SP 6/2019).

  František Sedlačko, 04. 03. 2020 v 09:07 - Bagateľný cenzus v spotrebiteľských sporoch (R 29/2019)

Právny názor dovolacieho súdu, pokiaľ ide o aplikáciu § 422 ods. 1 písm. b) CSP, vyjadrený v R 29/2019 takto "Znížený majetkový cenzus ( § 422 ods. 1 písm. b/ CSP) sa v spotrebiteľskom spore uplatní, ak dovolateľom je neúspešný spotrebiteľ."

vyhodnotil Ústavný súd SR v kasačnom náleze zo dňa 28.1.2020 sp. zn. I. ÚS 382/2019 ako neakceptovateľný a ústavne neudržateľný.

Odôvodnenie nálezu je pomerne rozsiahle (30 strán; 106 odsekov), avšak vskutku presvedčivé a vecné. Veľmi zaujímavé a inšpiratívne čítanie ...


  Milan Hlušák, 13. 05. 2020 v 16:16 - Doplnenie 2 Cdo 219/2019 a 2 Obdo 66/2015 (ZSP 26/2018)

Do zoznamu som doplnil dve kritické glosy. Jedna je od D. Cukerovej ohľadne (ne)možnosti odporovať dohode poňatej do súdneho zmieru (SP 1/2020) a druhá odo mňa k možnosti meniť kúpnu cenu po zavkladovaní kúpnej zmluvy (SP 2/2020).

  Milan Hlušák, 13. 05. 2020 v 16:20 - Výzva na glosovanie

Ahojte, pod zoznam glos som doplnil niektoré rozhodnutie, ktoré by bolo fajn oglosovať. Nemá niekto záujem? Netreba sa pritom obmedzovať na ten môj zoznam, v pohode to môžu byť aj iné rozhodnutia. Nemusí ísť len o kritické postoje, kľudne možno glosovať aj rozhodnutie, o ktorom si myslíte, že je správne a že si zaslúži pozornosť. Ak by ste niekto mali záujem, napíšte na sudneglosy@gmail.com. Vďaka!

  Milan Hlušák, 15. 05. 2020 v 18:45 - Doplnenie 1 Obo 154/02 a II. ÚS 300/2014

Doplnil som dve spracovania od T. Čentíka (ulpianus.sk), jedno k nesúladu pozvánky a predmetu valného zhromaždenia z pohľadu (ne)platnosti uznesenia valného zhromaždenia a druhé k aktívnej legitimácii a veriteľskému návrhu na vyhlásenie konkurzu.

PS: Zatiaľ žiadny dobrovoľník na glosy...

  Vladislav Pečík, 18. 05. 2020 v 10:59 - Vladislav Pečík

ohľadom rozhodnutia 4 Cdo 102/2017 ma skôr negatívne prekvapilo (aj keď to nie je nič neobvyklé, takže ma to prekvapiť ani nemuselo), že sa nedá vôbec dohľadať. Strýko Google je neúspešný.

  Milan Hlušák, 18. 05. 2020 v 14:57 - Ad Vladislav

4 Cdo 102/2017 bolo rozobraté v JR 2/2020

  Vladislav Pečík, 18. 05. 2020 v 15:04 - Vladislav Pečík

aneb prístup k judikatúre (vzhľadom na to, že podľa § 421 CSP si ako advokáti máme vedieť naštudovať relevantnú judikatúru) po slovensky ...

  Milan Hlušák, 05. 07. 2020 v 20:32 - Doplnenie 1 VCdo 1/2019 a R 27/2019

Ohľadne rozhodnutia veľkého senátu 1 VCdo 1/2019 (prípustnosť dovolania, ak sa odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe, hoci sa podľa dovolacieho súdu odkloniť mal) som doplnil diskusiu medzi F. Sedlačkom a T. Majchrákom (BSA 4 a 5/2020) ako aj súhlasnú glosu od M. Masláka (SP 3/2020). Taktiež som doplnil dve glosy k R 27/2019 (výška náhrady pri nezotrvaní zamestnanca počas celej výpovednej doby), jednu v zásade súhlasnú od M. Dolobáča a jednu čiastočne kritickú odo mňa (SP 3/2020).

  Milan Hlušák, 25. 02. 2021 v 11:05 - Doplnenie glos

Po dlhšej dobe dopĺňam glosy:


1. súhlasnú glosu k K. Csacha a K. Geškovej k nálezu US SR I. ÚS 510/2016, ktorým ústavný súd dosť výrazne koriguje doterajší názor prvého senátu (I. US 549/2015) k otázke nemo plus iuris, a to v prospech ochrany doterajšieho vlastníka (SP 1/2021),


2. kritickú glosu odo mňa k uzneseniu NS SR 5 Obdo 14/2020 (R 52/2020), podľa ktorého súd pri rozhodovaní o veci samej už nemôže určiť hodnotu nároku svojím odhadom (SP 1/2021),


3. kritickú glosu od. J. Dolného k uzneseniu NS SR 3 Obdo 63/2019 (R 69/2020) o lehote na prihlásenie pohľadávky proti podstate v konkurznom konaní,


4. súhlasnú glosu od K. Csacha k uzneseniu NS SR 1 Cdo 27/2017 ohľadne potreby súhlasu jedného manžela s prevzatím ručenia druhého manžela či k pristúpeniu k záväzku podľa § 145 OZ. Upozorňujem, že NS SR sa tu odklonil od nálezu ústavného súdu (I. ÚS 26/2010), podľa ktorého je takýto súhlas potrebný, a priklonil sa k predchádzajúcej dlhoročnej judikatúre, že takýto súhlas potrebný nie je (SP 5/2020),


5. dve do istej miery kritické glosy k rozsudku NS SR 3 Obdo 57/2019, jednu od L. Žitňanskej ohľadne oprávnenia dozornej rady zaväzovať akciovú spoločnosť a jednu od F. Melzra a V. Zoričákovej ohľadne otázky bezdôvodného obohatenia pri zmluve uzavretej dozornou radou (SP 4 a 5/2020),


6. súhlasnú glosu od K. Csacha k uzneseniu NS SR 3 Obdo 11/2019 (R 43/2019) o primeranosti zmluvnej pokuty určenej dennou sadzbou (SP 4/2020),


7. glosu od T. Čentíka k uzneseniu ÚS SR I. ÚS 56/2017 k prípustnosti plnej náhrady trov konania pri čiastočnom úspechu v spore (ulpianus.sk).


Ak som na niečo zabudol, dajte mi pls vedieť.


  Milan Hlušák, 12. 05. 2022 v 08:46 - Doplnenie glos

Pozdravujem! Doplnil som do zoznamu niekoľko glos, ak by som na niečo zabudol, dajte vedieť:
1. súhlasná glosa k uzneseniu NS SR sp. zn. 5 Cdo/162/2019 z 30. 11. 2021, ZSP 10/2022 (Samostatný a nesamostatný pomocník a podmienky pričítania cudzieho protiprávneho konania inému) od V. Zoričákovej,
2. súhlasné glosy k uzneseniu NS SR sp. zn. 3 Obdo/10/2020 z 20. 8. 2020, R 64/2021 (Úmysel ukrátiť veriteľa a vedomosť o ňom) od J. Dolného aj mňa (SP 2/2022)

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím