lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Michal Krajčírovič (6)
Xénia Petrovičová (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Adam Zlámal (6)
Peter Kotvan (6)
Ondrej Halama (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Ivan Bojna (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Denisa Dulaková (3)
Marián Porvažník (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Jozef Kleberc (2)
Gabriel Volšík (2)
Peter Zeleňák (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Serfozo (2)
Maroš Macko (2)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Dávid Tluščák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Richard Macko (2)
Andrej Kostroš (2)
Ladislav Pollák (2)
Roman Kopil (2)
Bob Matuška (2)
Martin Gedra (2)
Zsolt Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Tomáš Plško (2)
Anton Dulak (2)
Michal Hamar (2)
Marek Maslák (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Poloha (1)
Michal Ďubek (1)
peter straka (1)
Andrej Majerník (1)
Tomáš Demo (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Svoboda (1)
Ivan Priadka (1)
Tomáš Pavlo (1)
Peter K (1)
Paula Demianova (1)
Dušan Rostáš (1)
Robert Šorl (1)
Dávid Kozák (1)
Dušan Marják (1)
David Halenák (1)
Patrik Pupík (1)
Miriam Potočná (1)
Matej Košalko (1)
Mikuláš Lévai (1)
Tomáš Korman (1)
Bohumil Havel (1)
Katarína Dudíková (1)
Marcel Jurko (1)
lukas.kvokacka (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Ján Pirč (1)
Lucia Palková (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Marcel Ružarovský (1)
Peter Kubina (1)
Martin Šrámek (1)
Juraj Lukáč (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Hudec (1)
Róbert Černák (1)
Adam Pauček (1)
Eduard Pekarovič (1)
Jakub Mandelík (1)
Emil Vaňko (1)
Robert Vrablica (1)
Pavol Mlej (1)
Vladislav Pečík (1)
Ivan Michalov (1)
Gabriel Závodský (1)
Michal Jediný (1)
Michaela Stessl (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Galgoczy (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Pavel Lacko (1)
Viliam Vaňko (1)
Matej Kurian (1)
Martin Estočák (1)
Bystrik Bugan (1)
Zuzana Adamova (1)
Roman Prochazka (1)
Jana Mitterpachova (1)
Petr Novotný (1)
Ivan Kormaník (1)
Petr Steiner (1)
Petr Kavan (1)
Tomas Pavelka (1)
Zuzana Kohútová (1)
Lucia Berdisová (1)
David Horváth (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Patrik Patáč (1)
Adam Glasnák (1)
Zuzana Klincová (1)
Peter Marcin (1)
Tibor Menyhért (1)
jaroslav čollák (1)
Vladimir Trojak (1)
Natalia Janikova (1)
Tomáš Ľalík (1)
Radoslav Pálka (1)
Nora Šajbidor (1)
Peter Janík (1)
Martin Bránik (1)
Matej Gera (1)
I. Stiglitz (1)
lukasmozola (1)
Pavol Chrenko (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Tomas Kovac (1)
Igor Krist (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Ako zistiť identitu držiteľa domény pred začatím ADR ?

Tomáš Klinka, 11. 05. 2019 v 17:05

V tomto stručnom poste by som rád poskytol niekoľko praktických rád všetkým majiteľom ochranných známok, či iných práv duševného vlastníctva, ktorým "lezie do kapusty" konkrétna doména, pre ďalšie zjednodušenie doména v TLD .sk, avšak opísaný postup je primerane aplikovateľný na akúkoľvek inú doménu (minimálne v teritóriu EÚ).

Prvým problémom, ktorému typicky čelí majiteľ ochrannej známky pred zahájením ADR proti držiteľovi konfliktnej domény, je nedostatok informácii o identite držiteľa. Verejné databázy WHOIS (napr. https://whois.sk-nic.sk/) prevádzkované správcami príslušných TLD (napr. SK-NIC) v poslednej dobe už nesprístupňujú ani základné údaje o držiteľovi (Meno/Názov, Sídlo, IČO) a označenie držiteľa je tak skryté za nepersonalizovaným kódom typu napr. "WY-287199". V tejto chvíli ponechajme bokom diskusiu o zmysle, legitímnosti a legálnosti tohto postupu - len prezradím, že SK-NIC na zverejnenie osobných údajov aplikuje súhlasový režim v zmysle GDPR; pozri Pravidlo 8 v aktuálnych Pravidlách poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk) - a sústreďme sa radšej na spôsoby, ako prekonať tento informačný deficit. Z pohľadu efektívneho vymáhania práv (typicky majiteľa ochrannej známky) ide pritom o zásadnú vec, bez znalosti identity držiteľa vo väčšine prípadov nie je možné napevno postaviť a zdôvodniť kľúčové tvrdenia nevyhnutné pre úspech v ADR, tzn. absenciu oprávnenia, resp. legitímneho záujmu držiteľa domény a nedostatok jeho dobrej viery pri registrácii alebo získaní domény k tomu bližšie pozri môj starší post Doménové spory a ADR v doméne .sk alebo Pravidlá alternatívneho riešenia sporov). Tieto skutočnosti nie je možné odvodzovať z prostých predpokladov (i keď možno pravdepodobných), ale v rámci ADR sa zo strany majiteľa práv v pozícii sťažovateľa v tomto smere vyžaduje unesenie bremena tvrdenia a dôkazného bremena (pozn. až na výnimky výslovne uvedené v Pravidlách alternatívneho riešenia sporov). Berúc do úvahy navyše povinnosť spolu s podaním návrhu zaplatiť poplatky v zmysle sadzobníka, nemožno rozumne očakávať (a ani to odporúčať), že by majiteľ práv (potenciálny sťažovateľ), resp. jeho právny zástupca vzali na seba opísané riziká súvisiace s neznámou identitou držiteľa konfliktnej domény a podali návrh na začatie ADR takpovediac "naslepo".

Majitelia práv však majú v rukách "mocnú zbraň", ktorou dokážu prekonať informačnú asymetriu spočívajúcu v neznalosti identity držiteľa konfliktnej domény. Touto zbraňou je informačný nárok v zmysle čl. 8 smernice IPRED, ktorý je transponovaný v § 11 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Významné pritom je, že tento nárok má hmotnoprávnu povahu (je žalovateľný) a môže smerovať nielen proti údajnému porušovateľovi práv, ale aj proti tretím osobám nezainteresovaným na porušovaní práv (ako napr. SK-NIC). Pri uplatňovaní informačného nároku sa aplikuje princíp proporcionality v tom zmysle, že je potrebné posúdiť, či možné následky výkonu informačného nároku nie sú neprimerané závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia zodpovedajúcej povinnosti ( § 11 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z.). Konkrétne v prípade sprístupnenia identity držiteľa domény majiteľovi ochrannej známky zo strany SK-NIC je podľa môjho názoru nepochybné, že proporcionalita je dodržaná, nakoľko (i) SK-NIC požadované údaje má pohodlne k dispozícii v registri domén, (ii) bez sprístupnenia týchto údajov by majiteľ ochrannej známky nebol schopný efektívne vymáhať svoje práva a (iii) neexistuje žiadny objektívny dôvod na trvalé a bezvýnimočné zaručenie anonymity držiteľa domény ani z hľadiska ochrany jeho osobných údajov. Navyše, samotné Pravidlá poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk obsahujú možnosť poskytnúť osobné údaje o držiteľovi domény tretej osobe s oprávneným záujmom na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania svojich právnych nárokov; pozri Pravidlo 8.2.3 písm. b), čo je podľa môjho názoru v súlade s GDPR; pozri čl. 9 ods. 2 písm. f), ktorý sa a minori ad maius vzťahuje nielen na špecifický prípad spracovania osobitných kategórií osobných údajov, ale aj na "bežné" osobné údaje, ktoré sú požadované od SK-NICu.

Pri uplatnení informačného nároku vo vzťahu k SK-NICu je potrebné uviesť aspoň (i) identifikačné údaje majiteľa ochrannej známky, (ii) údaje o predmetnej ochrannej známke (označenie, triedy, číslo registrácie, územná platnosť, časová platnosť), (iii) zdôvodnenie predpokladaného porušovania práv v súvislosti s konfliktnou doménou a (iv) aspoň základné zdôvodnenie proporcionality v zmysle vyššie uvedeného.

Záverom by som len poznamenal, že SK-NIC už dostal prvé žiadosti o sprístupnenie informácii o identite držiteľa domény na základe informačného nároku v zmysle vyššie uvedeného. Podľa môjho názoru nemá SK-NIC inú možnosť ako takýmto žiadostiam vyhovieť a požadované údaje o držiteľovi domény sprístupniť v rozsahu zabezpečujúcom jednoznačnú identifikáciu držiteľa (Meno/Názov, Sídlo, IČO a prípadne aj kontaktné údaje), s jedinou výnimkou zjavne nepodloženej žiadosti. Za zjavne nepodloženú žiadosť by som považoval takú žiadosť, kde na prvý pohľad nemôže dochádzať k zásahu do práv majiteľa ochrannej známky (napr. ochranná známka a doména sú úplne nepodobné), pričom majiteľ ochrannej známky by mal mať možnosť prípadné námietky SK-NICu v tomto smere vyvrátiť či vysvetliť.

Ak máte skúsenosť so zisťovaním identity držiteľa domény či uplatňovania informačného nároku, dajte vedieť v diskusii.


Názory k článku Ako zistiť identitu držiteľa domény pred začatím ADR ?:


  Martin Friedrich, 15. 05. 2023 v 10:09 - Rozsah práva na získanie kópie osobných údajov, definácia pojmu "informácie"

SD EÚ vo veci C-487/21, F.F. proti Österreichische Datenschutzbehörde.

"1. Článok 15 ods. 3 prvá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

sa má vykladať v tom zmysle, že:

právo na získanie kópie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, od prevádzkovateľa, znamená, že dotknutej osobe sa musí poskytnúť verná a zrozumiteľná rozmnoženina všetkých týchto údajov. Toto právo predpokladá právo na získanie kópie výňatkov z dokumentov, prípadne aj celých dokumentov alebo výňatkov z databáz, ktoré okrem iného obsahujú uvedené údaje, ak je poskytnutie takej kópie nevyhnutné na to, aby sa dotknutej osobe umožnilo účinne uplatniť práva, ktoré jej priznáva toto nariadenie, pričom treba zdôrazniť, že v tejto súvislosti treba zohľadniť práva a slobody iných.

2. Článok 15 ods. 3 tretia veta nariadenia 2016/679

sa má vykladať v tom zmysle, že:

pojem „informácie“, ktorý obsahuje, sa vzťahuje výlučne na osobné údaje, ktorých kópiu musí poskytnúť prevádzkovateľ podľa prvej vety tohto odseku."

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím