lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (42)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Michal Krajčírovič (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Ondrej Halama (5)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Ľuboslav Sisák (4)
Natália Ľalíková (4)
Ivan Bojna (4)
Radovan Pala (4)
Petr Kolman (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Peter Pethő (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Marián Porvažník (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Martin Serfozo (2)
Maroš Macko (2)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Straňák (2)
Tomáš Plško (2)
Zsolt Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Richard Macko (2)
Lukáš Peško (2)
Martin Gedra (2)
Anton Dulak (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Marek Maslák (2)
Michal Hamar (2)
Andrej Kostroš (2)
Roman Kopil (2)
Gabriel Volšík (2)
Bob Matuška (2)
Bohumil Havel (1)
Matej Košalko (1)
Ivan Kormaník (1)
Marcel Jurko (1)
I. Stiglitz (1)
Petr Novotný (1)
Pavol Chrenko (1)
Patrik Pupík (1)
Tomáš Korman (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Robert Vrablica (1)
Michal Ďubek (1)
Lucia Palková (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Poloha (1)
Tomáš Pavlo (1)
Jana Mitterpachova (1)
Zuzana Adamova (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Nora Šajbidor (1)
Peter Kubina (1)
Matej Kurian (1)
Vladislav Pečík (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Adam Pauček (1)
Dušan Marják (1)
Ondrej Jurišta (1)
Gabriel Závodský (1)
Andrej Majerník (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Radoslav Pálka (1)
Jakub Mandelík (1)
Igor Krist (1)
Dušan Rostáš (1)
Emil Vaňko (1)
Miriam Potočná (1)
Lucia Berdisová (1)
Peter Janík (1)
Katarína Dudíková (1)
Natalia Janikova (1)
Robert Šorl (1)
Martin Galgoczy (1)
Michal Jediný (1)
Martin Estočák (1)
Matej Gera (1)
lukasmozola (1)
Paula Demianova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
lukas.kvokacka (1)
Tomáš Demo (1)
Roman Prochazka (1)
David Horváth (1)
Tomáš Ľalík (1)
Zuzana Kohútová (1)
Zuzana Klincová (1)
Ivan Priadka (1)
Juraj Lukáč (1)
Tomas Pavelka (1)
Róbert Černák (1)
Petr Kavan (1)
Martin Bránik (1)
Mikuláš Lévai (1)
Petr Steiner (1)
peter straka (1)
Bystrik Bugan (1)
Martin Svoboda (1)
Viliam Vaňko (1)
Ladislav Pollák (1)
Ivan Michalov (1)
David Halenák (1)
Peter Marcin (1)
Peter K (1)
Marcel Ružarovský (1)
Ján Pirč (1)
Tibor Menyhért (1)
Martin Hudec (1)
Tomas Kovac (1)
Pavol Mlej (1)
jaroslav čollák (1)
Eduard Pekarovič (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Michaela Stessl (1)
Vincent Lechman (1)
Vladimir Trojak (1)
Pavel Lacko (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Ako zistiť identitu držiteľa domény pred začatím ADR ?

Tomáš Klinka, 11. 05. 2019 v 17:05

V tomto stručnom poste by som rád poskytol niekoľko praktických rád všetkým majiteľom ochranných známok, či iných práv duševného vlastníctva, ktorým "lezie do kapusty" konkrétna doména, pre ďalšie zjednodušenie doména v TLD .sk, avšak opísaný postup je primerane aplikovateľný na akúkoľvek inú doménu (minimálne v teritóriu EÚ).

Prvým problémom, ktorému typicky čelí majiteľ ochrannej známky pred zahájením ADR proti držiteľovi konfliktnej domény, je nedostatok informácii o identite držiteľa. Verejné databázy WHOIS (napr. https://whois.sk-nic.sk/) prevádzkované správcami príslušných TLD (napr. SK-NIC) v poslednej dobe už nesprístupňujú ani základné údaje o držiteľovi (Meno/Názov, Sídlo, IČO) a označenie držiteľa je tak skryté za nepersonalizovaným kódom typu napr. "WY-287199". V tejto chvíli ponechajme bokom diskusiu o zmysle, legitímnosti a legálnosti tohto postupu - len prezradím, že SK-NIC na zverejnenie osobných údajov aplikuje súhlasový režim v zmysle GDPR; pozri Pravidlo 8 v aktuálnych Pravidlách poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk) - a sústreďme sa radšej na spôsoby, ako prekonať tento informačný deficit. Z pohľadu efektívneho vymáhania práv (typicky majiteľa ochrannej známky) ide pritom o zásadnú vec, bez znalosti identity držiteľa vo väčšine prípadov nie je možné napevno postaviť a zdôvodniť kľúčové tvrdenia nevyhnutné pre úspech v ADR, tzn. absenciu oprávnenia, resp. legitímneho záujmu držiteľa domény a nedostatok jeho dobrej viery pri registrácii alebo získaní domény k tomu bližšie pozri môj starší post Doménové spory a ADR v doméne .sk alebo Pravidlá alternatívneho riešenia sporov). Tieto skutočnosti nie je možné odvodzovať z prostých predpokladov (i keď možno pravdepodobných), ale v rámci ADR sa zo strany majiteľa práv v pozícii sťažovateľa v tomto smere vyžaduje unesenie bremena tvrdenia a dôkazného bremena (pozn. až na výnimky výslovne uvedené v Pravidlách alternatívneho riešenia sporov). Berúc do úvahy navyše povinnosť spolu s podaním návrhu zaplatiť poplatky v zmysle sadzobníka, nemožno rozumne očakávať (a ani to odporúčať), že by majiteľ práv (potenciálny sťažovateľ), resp. jeho právny zástupca vzali na seba opísané riziká súvisiace s neznámou identitou držiteľa konfliktnej domény a podali návrh na začatie ADR takpovediac "naslepo".

Majitelia práv však majú v rukách "mocnú zbraň", ktorou dokážu prekonať informačnú asymetriu spočívajúcu v neznalosti identity držiteľa konfliktnej domény. Touto zbraňou je informačný nárok v zmysle čl. 8 smernice IPRED, ktorý je transponovaný v § 11 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Významné pritom je, že tento nárok má hmotnoprávnu povahu (je žalovateľný) a môže smerovať nielen proti údajnému porušovateľovi práv, ale aj proti tretím osobám nezainteresovaným na porušovaní práv (ako napr. SK-NIC). Pri uplatňovaní informačného nároku sa aplikuje princíp proporcionality v tom zmysle, že je potrebné posúdiť, či možné následky výkonu informačného nároku nie sú neprimerané závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia zodpovedajúcej povinnosti ( § 11 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z.). Konkrétne v prípade sprístupnenia identity držiteľa domény majiteľovi ochrannej známky zo strany SK-NIC je podľa môjho názoru nepochybné, že proporcionalita je dodržaná, nakoľko (i) SK-NIC požadované údaje má pohodlne k dispozícii v registri domén, (ii) bez sprístupnenia týchto údajov by majiteľ ochrannej známky nebol schopný efektívne vymáhať svoje práva a (iii) neexistuje žiadny objektívny dôvod na trvalé a bezvýnimočné zaručenie anonymity držiteľa domény ani z hľadiska ochrany jeho osobných údajov. Navyše, samotné Pravidlá poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk obsahujú možnosť poskytnúť osobné údaje o držiteľovi domény tretej osobe s oprávneným záujmom na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania svojich právnych nárokov; pozri Pravidlo 8.2.3 písm. b), čo je podľa môjho názoru v súlade s GDPR; pozri čl. 9 ods. 2 písm. f), ktorý sa a minori ad maius vzťahuje nielen na špecifický prípad spracovania osobitných kategórií osobných údajov, ale aj na "bežné" osobné údaje, ktoré sú požadované od SK-NICu.

Pri uplatnení informačného nároku vo vzťahu k SK-NICu je potrebné uviesť aspoň (i) identifikačné údaje majiteľa ochrannej známky, (ii) údaje o predmetnej ochrannej známke (označenie, triedy, číslo registrácie, územná platnosť, časová platnosť), (iii) zdôvodnenie predpokladaného porušovania práv v súvislosti s konfliktnou doménou a (iv) aspoň základné zdôvodnenie proporcionality v zmysle vyššie uvedeného.

Záverom by som len poznamenal, že SK-NIC už dostal prvé žiadosti o sprístupnenie informácii o identite držiteľa domény na základe informačného nároku v zmysle vyššie uvedeného. Podľa môjho názoru nemá SK-NIC inú možnosť ako takýmto žiadostiam vyhovieť a požadované údaje o držiteľovi domény sprístupniť v rozsahu zabezpečujúcom jednoznačnú identifikáciu držiteľa (Meno/Názov, Sídlo, IČO a prípadne aj kontaktné údaje), s jedinou výnimkou zjavne nepodloženej žiadosti. Za zjavne nepodloženú žiadosť by som považoval takú žiadosť, kde na prvý pohľad nemôže dochádzať k zásahu do práv majiteľa ochrannej známky (napr. ochranná známka a doména sú úplne nepodobné), pričom majiteľ ochrannej známky by mal mať možnosť prípadné námietky SK-NICu v tomto smere vyvrátiť či vysvetliť.

Ak máte skúsenosť so zisťovaním identity držiteľa domény či uplatňovania informačného nároku, dajte vedieť v diskusii.


Názory k článku Ako zistiť identitu držiteľa domény pred začatím ADR ?:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím