lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (111)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (39)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Petr Novotný (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (5)
Peter Kotvan (5)
Lexforum (5)
Monika Dubská (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Ivan Bojna (3)
Denisa Dulaková (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Ondrej Halama (3)
Peter Pethő (3)
Marek Maslák (2)
Dávid Tluščák (2)
Roman Kopil (2)
Martin Gedra (2)
Juraj Schmidt (2)
Michal Hamar (2)
Peter Varga (2)
Martin Serfozo (2)
Jiří Remeš (2)
Maroš Macko (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Straňák (2)
Bob Matuška (2)
Zsolt Varga (2)
Anton Dulak (2)
Marián Porvažník (2)
Andrej Kostroš (2)
Lukáš Peško (2)
Gabriel Volšík (2)
Ludmila Kucharova (2)
Pavel Lacko (1)
Viliam Vaňko (1)
Adam Pauček (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Zuzana Bukvisova (1)
David Horváth (1)
Tomáš Pavlo (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Estočák (1)
Matej Gera (1)
Vladislav Pečík (1)
Richard Macko (1)
Ivan Michalov (1)
Dušan Marják (1)
Tomáš Korman (1)
Natalia Janikova (1)
lukasmozola (1)
Matej Košalko (1)
lukas.kvokacka (1)
Juraj Lukáč (1)
Peter K (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Tibor Menyhért (1)
Peter Marcin (1)
Igor Krist (1)
Martin Poloha (1)
Miriam Potočná (1)
peter straka (1)
Marcel Ružarovský (1)
Paula Demianova (1)
Radoslav Pálka (1)
Dušan Rostáš (1)
Marcel Jurko (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Svoboda (1)
Martin Bránik (1)
David Halenák (1)
Martin Galgoczy (1)
Zuzana Kohútová (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Šrámek (1)
Vincent Lechman (1)
Ivan Kormaník (1)
Bohumil Havel (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Hudec (1)
Emil Vaňko (1)
Roman Prochazka (1)
Ján Pirč (1)
Zuzana Klincová (1)
Katarína Dudíková (1)
Petr Kavan (1)
Zuzana Adamova (1)
Gabriel Závodský (1)
Peter Kubina (1)
Tomas Kovac (1)
Robert Vrablica (1)
I. Stiglitz (1)
Ivan Priadka (1)
Jakub Mandelík (1)
Eduard Pekarovič (1)
Michal Jediný (1)
Michal Ďubek (1)
Petr Steiner (1)
Vladimir Trojak (1)
jaroslav čollák (1)
Tomáš Demo (1)
Peter Janík (1)
Róbert Černák (1)
Bystrik Bugan (1)
Tomáš Ľalík (1)
Lucia Berdisová (1)
Lucia Palková (1)
Matej Kurian (1)
Jana Mitterpachova (1)
Ladislav Pollák (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Pavol Mlej (1)
Robert Šorl (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013 (29 Cdo 7/2013) judikoval, že pokud bylo v rozhodnutí ignorováno platné právo, tak pro jiné právní posouzení pohledávku popřít nelze a to i kdyby v rozhodnutí žádné právní posouzení nebylo, pokud se jednalo o rozsudek pro uznání nebo o platební rozkaz.

Tento přístup mi přijde krajně nespravedlivý, pokud má insolvenční správce chránit zájmy ostatních věřitelů. Proto se pokusím odkázat na možné cesty.

Ústavní soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 judikoval:

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. ... Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 101 VSPH 334/2019 ze dne 13.6.2019 judikoval:

U rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( § 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal.

Byť i v rozhodčím řízení přichází v úvahu přiměřené užití ust. § 153a o. s. ř., a tudíž rozhodce může věc rozhodnout rozhodčím nálezem pro uznání, nelze z odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dovodit, že by takovou povahu měl. Rozhodce sice dlužníka před jeho vydáním vyzval, aby se k rozhodčímu návrhu ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, není však již zřejmé, zda a jaká poučení rozhodce byla v souvislosti s touto výzvou dlužníku poskytnuta. Nelze tedy vycházet z toho, že následně vydaný rozhodčí nález byl vydán ve smyslu ust. § 153a o. s. ř. za užití ust. § 30 z. č. 216/1994 Sb. ... Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Evy Vaňkové tak nelze hodnotit jako rozhodčí nález pro uznání a rozhodce byl povinen vydaný rozhodčí nález řádně odůvodnit včetně řádného právního posouzení nároku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 15 ICm 796/2019 ze dne 10.7.2019 judikoval:

Nález ÚS ve věci sp. zn. II. ÚS 3194/18 je podle názoru soudu nutné vykládat tak, že v případě, kdy by věřiteli v konečném důsledku bylo přiznáno právo na plnění jsoucí v rozporu s dobrými mravy (v oné věci excesivní úroky z prodlení, se zřetelem na text odůvodnění nálezu však nelze výklad zužovat jen na tento zajišťovací institut a exekuční řízení), je meritornímu přezkumu za účelem zachování práva na soudní ochranu dlužníků otevřen i exekuční titul.


Názory k článku Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení:


  Milan Kvasnica, 09. 07. 2020 v 12:01 - přiměřenost výsledku rozhodčího řízení

20 Cdo 1576/2019

V dalším řízení je proto nezbytné za účelem úsudku, zda je namístě exekuci na peněžité plnění z rozhodčího nálezu zastavit, zabývat se přiměřeností výsledku rozhodčího řízení, a to zejména mírou a zjevností rozporu rozhodcem přisouzeného plnění s dobrými mravy z pohledu hmotného práva (i s ohledem na výši smluvní pokuty a na smluvní úrok z poskytnuté částky) s přihlédnutím k možnému zneužití finanční tísně spotřebitele. Zohlednit je třeba rovněž způsob ustanovení rozhodce, míru a odůvodněnost pasivity povinného, který své námitky ve vztahu ke způsobu určení rozhodce, jakož i to, proč hmotněprávní výhrady k plnění, které bylo v rozhodčím řízení přiznáno, nevznesl již při podpisu rozhodčí smlouvy, nebo v rozhodčím řízení či v rámci žaloby podle ustanovení § 31 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 20 Cdo 4206/2018). Toto zkoumání je třeba provést nejen jednotlivě v dílčích částech, ale i komplexně v celkovém úhrnu. Argumentací a maiori ad minus pak nelze než dovodit, že tentýž způsob posouzení je třeba použít i pro dílčí přezkum souladu rozhodcem přisouzeného plnění s dobrými mravy (srov. s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. 20 Cdo 4022/2017, s usnesením ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 20 Cdo 2841/2018, nebo s usnesením ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1641/2018). Pokud je však v tomto konkrétním případě oprávněnou požadované a rozhodcem přisouzené plnění natolik nemravné a vedoucí k nepřiměřenému postižení povinných, je na místě exekuci dle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit bez ohledu na pasivitu povinné při uzavírání předmětné úvěrové smlouvy a v řízení před rozhodcem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1857/2019)

  Milan Kvasnica, 14. 02. 2021 v 14:58 - NS umožnil moderaci

20 Cdo 1655/2020

V řízení o výkonu rozhodnutí (exekuci) lze moderovat příslušenství pohledávky rozhodnutím o částečném zastavení prováděného výkonu rozhodnutí (exekuci) podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., jestliže soud dospěje k závěru, že rozhodnutím soudu v nalézacím řízení přiznané příslušenství pohledávky odporuje zásadám demokratického právního státu.

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím