lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (43)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Michal Krajčírovič (6)
Peter Kotvan (6)
Robert Goral (5)
Ondrej Halama (5)
Ľuboslav Sisák (5)
Lexforum (5)
Monika Dubská (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Ivan Bojna (4)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Pavol Szabo (4)
Natália Ľalíková (4)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Pavol Kolesár (3)
Josef Šilhán (3)
Marián Porvažník (3)
Martin Gedra (2)
Peter Varga (2)
Gabriel Volšík (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Serfozo (2)
Richard Macko (2)
Michal Hamar (2)
Bob Matuška (2)
Juraj Schmidt (2)
Tomáš Plško (2)
Jiří Remeš (2)
Dávid Tluščák (2)
Lukáš Peško (2)
Andrej Kostroš (2)
Ludmila Kucharova (2)
Roman Kopil (2)
Marek Maslák (2)
Maroš Macko (2)
Anton Dulak (2)
Jozef Kleberc (2)
Zsolt Varga (2)
Ladislav Pollák (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Pavel Lacko (1)
Matej Kurian (1)
Roman Prochazka (1)
Ivan Priadka (1)
Marcel Jurko (1)
Peter Zeleňák (1)
Emil Vaňko (1)
David Halenák (1)
jaroslav čollák (1)
Róbert Černák (1)
Igor Krist (1)
Vincent Lechman (1)
Eduard Pekarovič (1)
peter straka (1)
Peter K (1)
Natalia Janikova (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Miriam Potočná (1)
David Horváth (1)
Ján Pirč (1)
Bohumil Havel (1)
Gabriel Závodský (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Hudec (1)
Martin Estočák (1)
I. Stiglitz (1)
Viliam Vaňko (1)
Vladislav Pečík (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Bránik (1)
Lucia Palková (1)
Michal Jediný (1)
Ivan Michalov (1)
Mikuláš Lévai (1)
Marcel Ružarovský (1)
Matej Gera (1)
Patrik Patáč (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Poloha (1)
Tomáš Korman (1)
Martin Šrámek (1)
lukasmozola (1)
Martin Svoboda (1)
Peter Marcin (1)
Dušan Marják (1)
Dušan Rostáš (1)
Ivan Kormaník (1)
Petr Steiner (1)
Adam Pauček (1)
Matej Košalko (1)
Vladimir Trojak (1)
Tibor Menyhért (1)
Petr Kavan (1)
lukas.kvokacka (1)
Pavol Mlej (1)
Andrej Majerník (1)
Zuzana Adamova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Tomas Pavelka (1)
Tomas Kovac (1)
Jakub Mandelík (1)
Jana Mitterpachova (1)
Paula Demianova (1)
Dávid Kozák (1)
Zuzana Klincová (1)
Tomáš Pavlo (1)
Juraj Lukáč (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Peter Janík (1)
Robert Šorl (1)
Lucia Berdisová (1)
Katarína Dudíková (1)
Radoslav Pálka (1)
Tomáš Ľalík (1)
Robert Vrablica (1)
Nora Šajbidor (1)
Petr Novotný (1)
Patrik Pupík (1)
Michaela Stessl (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Galgoczy (1)
Pavol Chrenko (1)
Tomáš Demo (1)
Ondrej Jurišta (1)
Peter Kubina (1)
Bystrik Bugan (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení

Milan Kvasnica, 14. 09. 2019 v 12:05

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013 (29 Cdo 7/2013) judikoval, že pokud bylo v rozhodnutí ignorováno platné právo, tak pro jiné právní posouzení pohledávku popřít nelze a to i kdyby v rozhodnutí žádné právní posouzení nebylo, pokud se jednalo o rozsudek pro uznání nebo o platební rozkaz.

Tento přístup mi přijde krajně nespravedlivý, pokud má insolvenční správce chránit zájmy ostatních věřitelů. Proto se pokusím odkázat na možné cesty.

Ústavní soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 judikoval:

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. ... Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 101 VSPH 334/2019 ze dne 13.6.2019 judikoval:

U rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( § 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal.

Byť i v rozhodčím řízení přichází v úvahu přiměřené užití ust. § 153a o. s. ř., a tudíž rozhodce může věc rozhodnout rozhodčím nálezem pro uznání, nelze z odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dovodit, že by takovou povahu měl. Rozhodce sice dlužníka před jeho vydáním vyzval, aby se k rozhodčímu návrhu ve lhůtě 30 dnů vyjádřil, není však již zřejmé, zda a jaká poučení rozhodce byla v souvislosti s touto výzvou dlužníku poskytnuta. Nelze tedy vycházet z toho, že následně vydaný rozhodčí nález byl vydán ve smyslu ust. § 153a o. s. ř. za užití ust. § 30 z. č. 216/1994 Sb. ... Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Evy Vaňkové tak nelze hodnotit jako rozhodčí nález pro uznání a rozhodce byl povinen vydaný rozhodčí nález řádně odůvodnit včetně řádného právního posouzení nároku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 15 ICm 796/2019 ze dne 10.7.2019 judikoval:

Nález ÚS ve věci sp. zn. II. ÚS 3194/18 je podle názoru soudu nutné vykládat tak, že v případě, kdy by věřiteli v konečném důsledku bylo přiznáno právo na plnění jsoucí v rozporu s dobrými mravy (v oné věci excesivní úroky z prodlení, se zřetelem na text odůvodnění nálezu však nelze výklad zužovat jen na tento zajišťovací institut a exekuční řízení), je meritornímu přezkumu za účelem zachování práva na soudní ochranu dlužníků otevřen i exekuční titul.


Názory k článku Popření vykonatelné pohledávky a jiné právní posouzení:


  Milan Kvasnica, 09. 07. 2020 v 12:01 - přiměřenost výsledku rozhodčího řízení

20 Cdo 1576/2019

V dalším řízení je proto nezbytné za účelem úsudku, zda je namístě exekuci na peněžité plnění z rozhodčího nálezu zastavit, zabývat se přiměřeností výsledku rozhodčího řízení, a to zejména mírou a zjevností rozporu rozhodcem přisouzeného plnění s dobrými mravy z pohledu hmotného práva (i s ohledem na výši smluvní pokuty a na smluvní úrok z poskytnuté částky) s přihlédnutím k možnému zneužití finanční tísně spotřebitele. Zohlednit je třeba rovněž způsob ustanovení rozhodce, míru a odůvodněnost pasivity povinného, který své námitky ve vztahu ke způsobu určení rozhodce, jakož i to, proč hmotněprávní výhrady k plnění, které bylo v rozhodčím řízení přiznáno, nevznesl již při podpisu rozhodčí smlouvy, nebo v rozhodčím řízení či v rámci žaloby podle ustanovení § 31 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 20 Cdo 4206/2018). Toto zkoumání je třeba provést nejen jednotlivě v dílčích částech, ale i komplexně v celkovém úhrnu. Argumentací a maiori ad minus pak nelze než dovodit, že tentýž způsob posouzení je třeba použít i pro dílčí přezkum souladu rozhodcem přisouzeného plnění s dobrými mravy (srov. s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. 20 Cdo 4022/2017, s usnesením ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 20 Cdo 2841/2018, nebo s usnesením ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1641/2018). Pokud je však v tomto konkrétním případě oprávněnou požadované a rozhodcem přisouzené plnění natolik nemravné a vedoucí k nepřiměřenému postižení povinných, je na místě exekuci dle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit bez ohledu na pasivitu povinné při uzavírání předmětné úvěrové smlouvy a v řízení před rozhodcem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1857/2019)

  Milan Kvasnica, 14. 02. 2021 v 14:58 - NS umožnil moderaci

20 Cdo 1655/2020

V řízení o výkonu rozhodnutí (exekuci) lze moderovat příslušenství pohledávky rozhodnutím o částečném zastavení prováděného výkonu rozhodnutí (exekuci) podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., jestliže soud dospěje k závěru, že rozhodnutím soudu v nalézacím řízení přiznané příslušenství pohledávky odporuje zásadám demokratického právního státu.

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím