lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (42)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Michal Krajčírovič (6)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Ondrej Halama (5)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Ivan Bojna (4)
Monika Dubská (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Natália Ľalíková (4)
Ľuboslav Sisák (4)
Josef Kotásek (4)
Petr Kolman (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Marián Porvažník (3)
Denisa Dulaková (3)
Josef Šilhán (3)
Adam Valček (3)
Peter Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Juraj Schmidt (2)
Richard Macko (2)
Juraj Straňák (2)
Dávid Tluščák (2)
Andrej Kostroš (2)
Anton Dulak (2)
Gabriel Volšík (2)
Roman Kopil (2)
Lukáš Peško (2)
Zsolt Varga (2)
Martin Serfozo (2)
Marek Maslák (2)
Tomáš Plško (2)
Maroš Macko (2)
Martin Gedra (2)
Jozef Kleberc (2)
Ludmila Kucharova (2)
Michal Hamar (2)
Bob Matuška (2)
Viliam Vaňko (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Ivan Priadka (1)
Juraj Lukáč (1)
Martin Šrámek (1)
David Horváth (1)
Petr Kavan (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Eduard Pekarovič (1)
Radoslav Pálka (1)
Marcel Jurko (1)
peter straka (1)
Bystrik Bugan (1)
Ondrej Jurišta (1)
Ivan Kormaník (1)
Tibor Menyhért (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
lukas.kvokacka (1)
Tomáš Ľalík (1)
lukasmozola (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Jana Mitterpachova (1)
Peter Janík (1)
Lucia Berdisová (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Estočák (1)
Matej Kurian (1)
Gabriel Závodský (1)
Petr Steiner (1)
Dušan Marják (1)
Martin Bránik (1)
Zuzana Adamova (1)
I. Stiglitz (1)
Vladislav Pečík (1)
jaroslav čollák (1)
Tomas Kovac (1)
Andrej Majerník (1)
Tomáš Pavlo (1)
Natalia Janikova (1)
Roman Prochazka (1)
Marcel Ružarovský (1)
Michal Jediný (1)
Ján Pirč (1)
Peter K (1)
Matej Gera (1)
Bohumil Havel (1)
Paula Demianova (1)
Nora Šajbidor (1)
Tomas Pavelka (1)
Tomáš Korman (1)
Peter Kubina (1)
Pavol Chrenko (1)
Ivan Michalov (1)
Emil Vaňko (1)
David Halenák (1)
Róbert Černák (1)
Dušan Rostáš (1)
Zuzana Klincová (1)
Robert Vrablica (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Galgoczy (1)
Katarína Dudíková (1)
Lucia Palková (1)
Matej Košalko (1)
Adam Pauček (1)
Petr Novotný (1)
Patrik Pupík (1)
Vladimir Trojak (1)
Jakub Mandelík (1)
Peter Marcin (1)
Robert Šorl (1)
Pavel Lacko (1)
Zuzana Kohútová (1)
Pavol Mlej (1)
Vincent Lechman (1)
Miriam Potočná (1)
Michaela Stessl (1)
Mikuláš Lévai (1)
Martin Svoboda (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Poloha (1)
Ladislav Pollák (1)
Martin Hudec (1)
Igor Krist (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

IN-HOUSE a následne zadávanie zákaziek bez súťaže cez subdodávateľov

Maroš Hačko, 12. 02. 2020 v 15:12

Zdravím,

k problematike IN-HOUSE ( § 1 ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní) by som chcel dať pozornosti rozsudok Súdneho dvora z 5. 10. 2017 vo veci „UAB „LitSpecMet“ proti UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, C-567/15, ktorý podľa môjho názoru vyriešil veľmi častý jav pri režime IN-HOUSE, a to následne zadanie zákaziek bez súťaže vo forme „subdodávok“ pre rôzne spriaznené spoločnosti. A taktiež Návrhy Generálneho advokáta Manuela Campos Sánchez-Bordona prednesené 27. apríla 2017 k predmetnému rozsudku.

Výrok predmetného rozsudku:

„Článok 1 ods. 9 druhý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, zmenenej nariadením Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011, sa má vykladať v tom zmysle, že spoločnosť, ktorá je jednak vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorého činnosť spočíva v plnení potrieb všeobecného záujmu, a ktorá jednak realizuje operácie pre tohto verejného obstarávateľa, ako aj operácie na trhu vyznačujúcom sa hospodárskou súťažou, sa má kvalifikovať ako „inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom“ v zmysle tohto ustanovenia, pokiaľ sú činnosti tejto spoločnosti nevyhnutné na to, aby uvedený verejný obstarávateľ mohol vykonávať svoju činnosť, a pokiaľ sa na účely plnenia potrieb všeobecného záujmu uvedená spoločnosť riadi inými ako ekonomickými úvahami, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu. V tomto ohľade nemá význam skutočnosť, že hodnota interných operácií by mohla v budúcnosti predstavovať menej ako 90 % alebo nepodstatnú časť celkového obratu spoločnosti.“

Je pravdou, že uvedený výrok je trošku kostrbato formulovaný, ale podľa mňa z neho vyplýva, že spoločnosť, ktorá je jednak vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorého činnosť spočíva v plnení potrieb všeobecného záujmu, a ktorá jednak realizuje operácie pre tohto verejného obstarávateľa, ako aj operácie na trhu vyznačujúcom sa hospodárskou súťažou (t. j. de facto každá právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky v § 1 ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní), sa má kvalifikovať ako „inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom“ (teda ako verejný obstarávateľ):

A) pokiaľ sú činnosti tejto spoločnosti nevyhnutné na to, aby uvedený verejný obstarávateľ mohol vykonávať svoju činnosť, a

B) pokiaľ sa na účely plnenia potrieb všeobecného záujmu uvedená spoločnosť riadi inými ako ekonomickými úvahami.

Z uvedené mi vyplýva, že každý subjekt, resp. právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 1 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní pre IN-HOUSE zadanie zákazky zrejme bude spĺňať aj podmienky A/ a B/ v zmysle predmetného rozsudku, lebo:

A) každé zadanie IN-HOUSE vo v svojej podstatne je odôvodnené úvahou, že orgán verejnej moci, resp. verejný obstarávateľ môže plniť jemu zverené úlohy vo verejnom záujme svojimi vlastnými prostriedkami, teda pri režime IN-HOUSE vždy ide činnosti nevyhnutné na to, aby uvedený verejný obstarávateľ mohol vykonávať svoju činnosť (bod 67 návrhu generálneho advokáta)

B) v režime IN-HOUSE verejný obstarávateľ z funkčného hľadiska nezadáva zákazku inému odlišnému subjektu, ale v skutočnosti ju zadáva sám sebe, a to vzhľadom na jeho väzbu s týmto formálne odlišným subjektom. Teda nemožno hovoriť o zadaní zákazky, ale len o objednávke alebo úlohe, ktorú druhá „strana“ nemôže odmietnuť (bod 70 návrhu generálneho advokáta), a preto sa pri IN-HOUSE zadaní právnická osoba, ktorej bola takáto zákazka zadaná nikdy ani nemôže riadiť na základe ekonomických úvah

Je mi jasné, že návrh generálneho advokáta nie je záväzný, ale myslím si, že Súdny dvor sa vlastne stotožnil s jeho názorom, a to keďže právnickú osobu, ktorej bola zadaná zákazka v režime IN-HOUSE, a to zadanie bolo zákonné (teda v súlade s § 1 ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní) je potrebné považovať za „inštitúciu, ktorá sa spravuje verejným právom“ (teda verejného obstarávateľa) už len z titulu, že jej bola zákonne zadaná zákazka v režime IN-HOUSE. Z uvedeného dôvodu v podmienkach SR, ak táto právnická osoba nevie zabezpečiť celé plnenie IN-HOUSE zákazky sama, tak pri výbere zmluvného partnera musí použiť postupy vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Vykladáte si predmetný rozsudok Súdneho dvora rovnako, resp. obdobne ako ja? Ak áno, prečo. Ak nie, prečo? :)

Opačný výklad by podľa mňa, ako aj generálneho advokáta, viedol k obchádzaniu zákona, resp. smerníc a tiež by bol nekonzistentný, lebo by nezodpovedal konštatovanej vecnej totožnosti týchto dvoch subjektov (Verejný obstarávateľ a kontrolovaná právnická osoba) na účely ich oslobodenia od postupov verejného obstarávania v ich vzájomných vzťahoch. K obchádzaniu zákona, resp. smerníc takýto opačný výklad mohol viesť preto, lebo by umožňoval ľahko sa vyhnúť uplatneniu právnych predpisov Únie týkajúcich sa verejného obstarávania (bod 80 návrhu generálneho advokáta)

Rovnaký výklad ponúka aj komentár k zákonu o verejnom obstarávaní od Tkáča a Grigu, v ktorom sa uvádza, že momentom zadania zákazky vertikálnou spoluprácou sa z kontrolovaného subjektu stáva verejný obstarávateľ, avšak bez odkazu na nejakú konkrétnu judikatúru.


Názory k článku IN-HOUSE a následne zadávanie zákaziek bez súťaže cez subdodávateľov:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím