lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Ondrej Halama (6)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Michal Krajčírovič (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Maroš Hačko (4)
Ivan Bojna (4)
Ján Lazur (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Monika Dubská (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Marián Porvažník (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Maroš Macko (2)
Gabriel Volšík (2)
Juraj Schmidt (2)
Bob Matuška (2)
Lukáš Peško (2)
Ludmila Kucharova (2)
Zsolt Varga (2)
Roman Kopil (2)
Anton Dulak (2)
Peter Zeleňák (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Serfozo (2)
Dávid Tluščák (2)
Tomáš Plško (2)
Andrej Kostroš (2)
Michal Hamar (2)
Juraj Straňák (2)
Marek Maslák (2)
Martin Gedra (2)
Ladislav Pollák (2)
Richard Macko (2)
Peter Varga (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Šrámek (1)
Lucia Berdisová (1)
Róbert Černák (1)
Matej Kurian (1)
Petr Kavan (1)
Paula Demianova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Dušan Rostáš (1)
Patrik Patáč (1)
Marcel Jurko (1)
Ivan Priadka (1)
I. Stiglitz (1)
Pavol Chrenko (1)
Tomáš Demo (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Michal Jediný (1)
David Halenák (1)
Robert Šorl (1)
Bystrik Bugan (1)
Martin Bránik (1)
Michal Ďubek (1)
Dušan Marják (1)
lukasmozola (1)
Zuzana Klincová (1)
peter straka (1)
Jana Mitterpachova (1)
Emil Vaňko (1)
Nora Šajbidor (1)
Pavol Mlej (1)
Tomáš Pavlo (1)
Natalia Janikova (1)
Radoslav Pálka (1)
Vladislav Pečík (1)
Eduard Pekarovič (1)
David Horváth (1)
Tomáš Korman (1)
lukas.kvokacka (1)
Ondrej Jurišta (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Svoboda (1)
Patrik Pupík (1)
Adam Glasnák (1)
Ivan Michalov (1)
Gabriel Závodský (1)
Ján Pirč (1)
Mikuláš Lévai (1)
Juraj Lukáč (1)
Vladimir Trojak (1)
Lucia Palková (1)
Martin Galgoczy (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Tibor Menyhért (1)
Matej Gera (1)
Dávid Kozák (1)
Pavel Lacko (1)
Viliam Vaňko (1)
Zuzana Adamova (1)
Igor Krist (1)
jaroslav čollák (1)
Petr Novotný (1)
Bohumil Havel (1)
Michaela Stessl (1)
Martin Poloha (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Tomas Kovac (1)
Jakub Mandelík (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Peter Kubina (1)
Tomas Pavelka (1)
Vincent Lechman (1)
Andrej Majerník (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Peter Janík (1)
Peter K (1)
Peter Marcin (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Katarína Dudíková (1)
Martin Estočák (1)
Martin Hudec (1)
Marcel Ružarovský (1)
Adam Pauček (1)
Roman Prochazka (1)
Miriam Potočná (1)
Matej Košalko (1)
Ivan Kormaník (1)
Tomáš Ľalík (1)
Petr Steiner (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Koncentrácie podľa EUMR – najnovšie trendy

Adam Pauček, 23. 05. 2021 v 10:57

Úvod

Ex-ante prieskum koncentrácií bol prvýkrát inkorporovaný do právneho poriadku Európskej únie[1] prostredníctvom, už v súčasnosti neúčinného, Nariadenia o kontrole koncentrácií medzi podnikmi v roku 1989.[2] V roku 2004 bolo prijaté Nariadenie č. 139/2004 (ďalej aj ako „EUMR“),[3] na základe ktorého musia byť koncentrácie[4] s „významom pre celé spoločenstvo“ podľa čl. 1 EUMR, teda tie koncentrácie, ktoré spĺňajú obratové kritéria uvádzané v tomto článku, notifikované Európskej komisii (ďalej aj ako „EK“). Bez toho, aby došlo k rozhodnutiu zo strany EK, koncentráciu nemožno implementovať.[5] Nerešpektovania tejto povinnosti (tzv. „gun-jumping“) je konaním sankcionovateľným zo strany EK.[6]

Napriek tomu, že kontrola koncentrácií nie je harmonizovaná na úrovni Európskej únie, väčšina jej členských štátov má v právnych poriadkoch zavedené mechanizmy pre ich oznamovanie (výnimkou je, napríklad, Luxembursko).[7] Rovnako ako EUMR, členské štáty zväčša využívajú obratové kritéria na posudzovanie relevancie koncentrácií, t. j. či musí byť koncentrácia notifikovaná EK alebo súťažnému orgánu členského štátu (ďalej aj ako „NCA“).[8] V tomto smere je dôležité poukázať, že na základe čl. 4 ods. 5 alebo čl. 22 (tzv. „holandská klauzula“)[9] EUMR[10] je možné postúpiť EK významné transakcie, ktoré síce nie sú „významné pre celé spoločenstvo“, avšak ide o koncentrácie, napríklad, medzi spoločnosťami „GAFAM“ (Google, Amazon, Facebook, Apple and Microsoft) a inovatívnym start-upom.[11] Rozdiel medzi jednotlivými článkami spočíva v tom, že zatiaľ čo podľa čl. 4 ods. 5 EUMR postúpenie žiadajú účastníci koncentrácie samotní, čl. 22 EUMR poskytuje túto možnosť členskému štátu.[12]

Odhaduje sa, že počas posledných rokov veľké digitálne platformy[13] realizovali cez 400 akvizícii vo vzťahu k menším, inovatívnym spoločnostiam s nízkym ročným obratom.[14] V týchto intenciách bola problematickou najmä skutočnosť, že obratové kritéria v zmysle EUMR neboli splnené a preto koncentrácia, aj napriek tomu, že išlo o trvalú zmenu kontroly, nemusela byť oznámená EK. Ako ilustráciu možno uviesť akvizíciu Facebook/WhatsApp, kde ročný obrat WhatsAppu bol približne v rovine 10 miliónov EUR, avšak počet užívateľov tejto aplikácie presahoval hranicu 400 miliónov.[15] V dôsledku tejto skutočnosti bola kúpna cena stanovená na úrovni takmer 20 miliárd amerických dolárov. Napriek skutočnosti, že neboli dosiahnuté obratové kritéria, prípad bol postúpený na základe žiadosti účastníkov koncentrácie podľa ustanovenia čl. 4 ods. 5 EUMR.[16] Rovnako v prípade Apple/Shazam[17] došlo k postúpeniu koncentrácie EK s tým rozdielom, že v tomto prípade postúpenie bolo iniciované na základe čl. 22 EUMR zo strany súťažného orgánu Rakúska (Bundeswettbewerbsbehörde).[18]

Vyššie uvedený vývoj viedol až do situácie, keď Nemecko[19] a Rakúsko[20] začali používať hodnotu transakcie ako ukazovateľ pre spustenie notifikácie špecifických koncentrácií.[21],[22] Na úrovni Európskej únie prebiehala o možnosti zavedenia hodnotových kritérií do EUMR rozsiahla debata, pričom aj v dôsledku odporúčaní nezavádzať tieto kritéria,[23] bolo rozhodnuté, že sa zatiaľ ponechajú súčasné obratové hodnoty obsiahnuté v EUMR, ktoré sa doplnia o ďalšie mechanizmy. V septembri 2020 európska komisárka pre hospodársku súťaž – Margrethe Vestager, uviedla, že ponechanie súčasných obratových kritérií a postupovanie koncentrácií EK na posúdenie podľa čl. 22 EUMR môže byť spôsobom ako vyriešiť problém vo vzťahu k hodnote koncentrácie s ohľadom na obraty jednotlivých účastníkov.[24] Uvedené bolo premietnuté, aj s ohľadom na výsledok aplikácie hodnotových kritérií platných v súčasnosti v Nemecku a Rakúsku, v rámci tzv. „COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of procedural and jurisdictional aspects of EU merger control” prezentovaného 26. marca 2021.[25]

Status quo

Keď v roku 2020 EK odprezentovala DMA, viacerí s touto skutočnosťou spájali očakávania vo vzťahu k regulácii koncentrácií. Bez ohľadu na právny základ, ktorý si EK zvolila (čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie[26]),[27] DMA, okrem čl. 12,[28] neuvádza konkrétne mechanizmy vo vzťahu ku koncentráciám realizujúcim sa na digitálnych trhoch. Dôležitou skutočnosťou avšak ostáva, že platformy musia oznámiť koncentráciu EK „bez ohľadu na to, či podlieha povinnosti oznámenia orgánu Únie na ochranu hospodárskej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 139/2004 alebo príslušnému vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže podľa vnútroštátnych pravidiel o fúziách”. Táto oznamovacia povinnosť sa teda vzťahuje na všetky koncentrácie podľa čl. 3 EUMR avšak bez toho, aby boli dodržané akékoľvek obratové kritéria pre účastníkov koncentrácie. Napriek tomu, dôkazom toho, že notifikácia v zmysle čl. 12 DMA nie je oznámením koncentrácie podľa EUMR je bod 31. preambuly k DMA, podľa ktorého „V záujme účinnosti skúmania postavenia strážcov prístupu, ako aj možnosti upraviť zoznam základných platformových služieb, ktoré strážca prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu mali informovať Komisiu o všetkých svojich zamýšľaných a uzavretých akvizíciách iných poskytovateľov základných platformových služieb alebo akýchkoľvek iných služieb poskytovaných v digitálnom sektore. Takéto informácie by nemali slúžiť len v uvedenom procese skúmania postavenia jednotlivých strážcov prístupu, ale sú aj kľúčovým vstupom pre monitorovanie širších trendov súťažeschopnosti v digitálnom sektore, a preto môžu byť užitočným faktorom na zváženie v kontexte prieskumov trhu, ktoré sa predpokladajú v tomto nariadení.” Práve z uvedeného možno vyvodiť záver, že EK má zatiaľ v záujme len monitorovať strážcov prístupu a ich činnosti na digitálnych trhoch prostredníctvom oznamovacej povinnosti v zmysle čl. 12 DMA za účelom zachovania súťaže na dotknutých trhoch. Aj napriek uvedenému nemožno konštatovať, že uvedený prístup ku koncentráciám v DMA dostatočne dopĺňa EUMR, a to napríklad v porovnaní s návrhom Competition and Markets Authority v Spojenom kráľovstve na reguláciu tzv. SMS spoločností (spoločnosti so strategickým postavením na trhu).[29]

Práve v kontexte vyššie uvedených súvislostí je dôležité poukázať na nedávno publikované usmernenie k čl. 22 EUMR z 26. marca 2021 (ďalej aj ako „Usmernenie“).[30] Napriek menšiemu počtu postúpení koncentrácií EK na základe čl. 22 Usmernenia v minulosti,[31] táto v Usmernení pozýva členské štáty, aby jej postupovali koncentrácie nedosahujúce obratové kritéria vyžadované právnymi predpismi jednotlivých členských štátov,[32] a teda ani EUMR. Pritom stačí, že koncentrácia v zmysle čl. 22 ods. 1 EUMR naplní kumulatívny zákonný test tohto ustanovenia, pretože „ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi a hrozí, že značne ovplyvní hospodársku súťaž na území členského štátu alebo štátov, ktoré podávajú žiadosť.[33] Takáto rétorika, ako vyplýva z bodu 10. Usmernenia, je odôvodnená najmä tým, že obratové kritéria v zmysle EUMR nie vždy zachytia koncentrácie s „významom pre celé spoločenstvo“. Tak ako bolo uvádzané vyššie, inovatívny start-up spočiatku negeneruje vysoký obrat, pretože sa snaží zo začiatku investovať do inovácií a budovania užívateľského prostredia. Práve na týchto základoch neskôr môže monetizovať svoj potenciál a zvýšiť niekoľkonásobne svoje príjmy v priebehu krátkeho časového obdobia. Preto takéto koncentrácie kde je účastníkom technologická firma na začiatku svojej existencie, nie sú spočiatku zachytené EUMR[34] a na úrovni EK je potreba ich regulácie práve prostredníctvom postúpení.

Vo vzťahu k samotnému postúpeniu na základe čl. 22 EUMR je nutné uviesť, že toto, tak ako vyplýva z bodu 28. Usmernenia, by malo byť zo strany NCA vykonané vo vzťahu k EK do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedeli („made known“)[35] o predmetnej koncentrácii (keďže takáto koncentrácia nenapĺňa obratové kritéria, nemusí byť ani notifikovaná). Z Usmernenia vyplýva, že lehota 15 dní sa začína počítať odo dňa, keď NCA nadobudne dostatočné informácie na to, aby mohol posúdiť relevanciu postúpenia EK. Za nedostatok možno v tomto smere považovať, že Usmernenie avšak ďalej žiadnym spôsobom nerozvíja čo spôsobuje to, že NCA už majú dostatočnú vedomosť o koncentrácii. Z tohto dôvodu teda ani nemožno určiť presný dátum odkedy začína plynúť 15-dňová lehota. Na zabránenie tejto skutočnosti by sa mohlo účastníkom koncentrácie odporučiť, aby bez toho, aby boli na to zo zákona povinní, dobrovoľne kontaktovali príslušný NCA a poskytli mu dostatočné informácie (možno aj nadbytočné informácie) ešte predtým ako dôjde ku konzumácii transakcie. Takýto postup by mal v princípe spustiť predmetnú 15-dňovú lehotu pre NCA a v prípade jej uplynutia a žiadnej reakcie zo strany NCA, aj poskytnúť účastníkom dostatočnú právnu ochranu. Toto je dôležité najmä z dôvodu existencie bodu 21. Usmernenia. Na základe tohto bodu a s odkazom na čl. 22 ods. 4 EUMR, môže členský štát žiadať postúpenie EK, aj v prípade, ak došlo ku konzumácii transakcie (tzv. „closing“).[36],[37] Problémom avšak môže byť, že okrem toho, že takýto postup môže upriamiť pozornosť NCA na konkrétnu transakciu, NCA nemusí považovať poskytnuté informácie za dostatočné na spustenie 15-dňovej lehoty.

Samotné Usmernenie v bode 24. pripúšťa ešte ďalšiu možnosť, a to priamo kontaktovať EK za účelom zistenia, či by bola ochotná akceptovať postúpenie predmetnej koncentrácie zo strany NCA. Je pravdou, že takýto postup môže odstrániť neistotu účastníkov transakcie vo vzťahu k možnej budúcej akceptácii žiadosti podľa čl. 22 EUMR zo strany EK, otvorenou otázkou ale ostáva, v akom časovom horizonte EK na takýto „prednotifikačný kontakt“ bude reagovať a či takú odpoveď možno považovať za jednoznačný záver z jej strany.

V prípade, že postúpenie je zo strany NCA vyžiadané, EK má povinnosť podľa čl. 22 ods. 2 EUMR oznámiť takúto žiadosť účastníkom transakcie[38] a taktiež ostatným NCA. NCA majú podľa čl. 22 ods. 2 EUMR 15 pracovných dní na to, aby sa pripojili k žiadosti o postúpenie. Následne v zmysle čl. 22 ods. 3 EUMR „Komisia môže v lehote najviac 10 pracovných dní po uplynutí lehoty podľa odseku 2 [pozn. autora: 15 pracovných dní] rozhodnúť, že posúdi koncentráciu, pokiaľ zistí, že ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi a hrozí, že značne ovplyvní hospodársku súťaž na území členského štátu alebo štátov, ktoré podávajú žiadosť. Ak Komisia neprijme rozhodnutie v tejto lehote, považuje sa to za prijatie rozhodnutia o posudzovaní koncentrácie v súlade so žiadosťou.[39]

Vo vzťahu k vyššie uvedeným skutočnostiam sa odporúča, aby účastníci koncentrácie, aj napriek tomu, že nie sú splnené obratové kritéria, napríklad, podľa EUMR alebo ZOHS, skúmali (v prípade, že sa nerozhodnú kontaktovať NCA alebo EK), či koncentrácia „ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi a hrozí, že značne ovplyvní hospodársku súťaž na území členského štátu alebo štátov.” Okrem toho, že výsledok takejto analýzy nemusí byť pre účastníkov garanciou toho, že EK nebude adresovaná žiadosť o postúpenie alebo si to sama nevyžiada (čl. 22 ods. 5 EUMR), strany taktiež musia rátať aj s vyššími transakčnými nákladmi. Skutočnosť, že transakcia môže byť takto postúpená, by mala byť taktiež súčasťou odkladacích podmienok (tzv. „conditions precedent“) v akvizičných zmluvách, a to najmä s ohľadom na časový okamih ich splnenia (tzv. long-stop date“). Ako bolo prezentované, pokiaľ bola žiadosť o postúpenie odoslaná EK, táto musí notifikovať ostatné NCA, ktoré majú 15 pracovných dní na pripojenie sa k žiadosti. Následne má EK ešte ďalších 10 pracovných dní od uplynutia uvádzanej 15-dňovej lehoty na rozhodnutie o tom, či schváli žiadosť alebo nie. Kumulatívne toto predstavuje, spolu s počiatočnou 15-dňovou lehotou zo strany NCA na zaslanie žiadosti EK, 40 pracovných dní, ktoré musia účastníci koncentrácie brať do úvahy pri jej plánovaní.

Možno tiež poukázať na to, že EK môže sama vyzvať podľa čl. 22 ods. 5 EUMR členské štáty, aby požiadali o postúpenie. Tento postup bol uplatnený v nedávnej koncentrácii Illumina/Grail,[40] ktorej postúpenie EK prijala dňa 20. apríla 2021 a už v súčasnosti je tento prípad na Všeobecnom súde Európskej únie.[41] Ak by bolo rozhodnuté spôsobom, že EK konala v tomto prípade arbitrárne, bude to pre viacerých účastníkov súčasných ako aj budúcich koncentrácií vítaným mantinelom pre ďalšie podobné úkony zo strany EK. Naopak, v prípade, ak bude potvrdená legalita postupu EK, je možné len dúfať, že rozhodnutie prinesie jasnosť do toho ako presne aplikovať a vykladať čl. 22 EUMR zo strany EK. Toto bude prínosné nielen pre samotných účastníkov koncentrácie, ale aj pre NCA a špecificky pre EK.

Záver

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, EK v súčasnosti neplánuje revíziu obratových kritérií podľa EUMR. Je zrejmé, že EK pristupuje k novým skutočnostiam plynúcim z digitálnej ekonomiky spôsobom, že prijala nové – čiastkové opatrenia a tie staré interpretuje „moderne“. Sumárne možno konštatovať, že EUMR, Usmernenie a DMA dočasne a pravdepodobne na úrok právnej istoty a jednotného prístupu, zapĺňajú pomyselnú medzeru pri zachytávaní koncentrácií nedosahujúcich obratové kritéria. V tomto smere len čas a výsledky z Nemecka a Rakúska pravdepodobne ukážu, či takéto rozhodnutie bolo správnym alebo nie. Rovnako bude zrejmé len s odstupom času, či si samotná EK v dôsledku vyššieho administratívneho zaťaženia a nákladov s tým spojenými uvedomí, že takýto prístup nemusí byť správny a ani prínosný. DMA totiž svojou stručnosťou vo vzťahu k problematike koncentrácií prináša viacej otázok ako poskytuje odpovedí.

Možno aj v dôsledku uvedeného, EK bez konzultácie[42] a bez nutnosti legislatívneho procesu, vydala Usmernenie, ktoré, snažiac sa zachytiť možné transakcie s protisúťažnými nuansami, sa usiluje kompenzovať túto skutočnosť. Z Usmernenia vyplýva, že akákoľvek transakcia – bez ohľadu na to, že nenapĺňa kritéria vyžadované EUMR alebo národnými legislatívami, môže podliehať eventuálnej revízii zo strany EK, a to aj po jej ukončení. Bez ohľadu na to, či takáto expanzia kompetencie zo strany EK je možná,[43] riziká z toho plynúce sú zjavné už teraz. Súčasný prístup EK môže (a pravdepodobne aj bude) viesť k väčšej neistoty účastníkov koncentrácie, vyšším nákladom z ich strany, predlžovaniu samotných akvizícií a ohrozovaniu inovácií na trhoch. Posilneniu princípu právnej istoty nedodáva ani skutočnosť, že koncentrácia môže byť notifikovaná aj po samotnej konzumácii. Usmernenie pravdepodobne preto dosiahlo presný opak toho o čoho sa snaží – objasniť akým spôsobom má byť čl. 22 EUMR aplikovaný.[44] V tomto smere je možné očakávať exponenciálny nárast prípadov pred Súdnym dvorom Európskej únie, od ktorého sa očakáva, že by mohol do celej problematiky priniesť viacej jasnosti. V prípade neexistencie vymedzenia konkrétnych limitov konania pre EK, toto môže mať za následok úbytok samotných koncentrácií. A to ešte nehovoriac o tom, že v prípade FDI (tzv. „foreign direct investments“), transakcie vymenované v bode 19. Usmernenia si môžu vyžadovať samostatnú kontrolu.[45] Taktiež možno poukázať, že EK plánuje regulovať koncentrácie aj v prípade použitia zahraničných subvencií.[46]

DISCLAIMER:

Autor je zamestnancom Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Žiaden z názorov vyjadrených v tomto príspevku nereflektuje postoj Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ale ide len o pohľad autora na prezentovanú problematiku. Z tohto dôvodu nemôžu čitatelia považovať predmetný príspevok za smerodajný vo vzťahu ku konaniam, pri ktorých Protimonopolný úrad Slovenskej republiky postupuje na základe ZOHS alebo EUMR.

[1] Pre prehľadnosť je použitý pojem „Európska únia”, aj napriek jej vzniku až v roku 1993.

[2] NARIADENIE RADY (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi, OJ L 395, 30.12.1989, p. 1–12, dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A31989R4064.

[3] NARIADENIE RADY (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách), OJ L 24, 29.1.2004, p. 1–22, dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32004R0139.

[4] Koncentrácia sa na účely EUMR vykladá ako „trvalá zmena kontroly“ spôsobená, napríklad, „fúziou dvoch alebo viacerých predtým nezávislých podnikov alebo častí podnikov;” (čl. 3 ods. 1 písm. a) EUMR). V kontexte Slovenskej republiky pozri analogicky ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZOHS“), dostupné na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/136/20161227.html. Taktiež porovnaj so znením ustanovenia § 7 ods. 1 vládneho návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8074.

[5] Pozri čl. 7 EUMR (tzv. „standstill obligation“). Taktiež pozri ustanovenie § 10 ods. 7 a 11 ZOHS.

[6] Pozri čl. 14 EUMR. Taktiež pozri ustanovenie § 38 ZOHS.

[7] Pozri ustanovenia § 9 až § 13a ZOHS. Pre viac informácií ku koncentráciám pozri https://www.antimon.gov.sk/co-je-koncentracia/.

[8] Pozri čl. 1 EUMR. Taktiež pozri ustanovenie § 10 ZOHS alebo ustanovenie § 35 ods. 1 nemeckého Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, dostupné na https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/.

[9] Názov je odôvodnený tým, že Holandsko nemalo v čase účinnosti Nariadenia č. 4064/89, v ktorom bol čl. 22 obsiahnutý, samostatný systém pre posudzovanie koncentrácií a toto ustanovenie sa využívalo najmä na notifikáciu koncentrácií v členských štátoch, ktoré vtedy nemali vlastný systém na kontrolu koncentrácií.

[10] V tomto prípade ide o tzv. „upward referral“, teda postúpenia žiadosti od NCA EK. Opačný postup (t. j. postúpenie EK NCA) je možné na základe čl. 4 ods. 4 a čl. 9 EUMR.

[11] A NEW COMPETITION FRAMEWORK FOR THE DIGITAL ECONOMY – a report by the Commission 'Competition Law 4.0', publikované 30. septembra 2019, str. 64, dostupné na https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Wirtschaft/a-new-competition-framework-for-the-digital-economy.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

[12] THE COMPETITION POLICY FOR THE DIGITAL ERA – a report by Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye, Heike Schweitzer, publikované 20. mája 2019, str. 113, dostupné na https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf.

[13] Pre porovnanie pozri definíciu pojmu „strážcovia prístupu“ v čl. 3 návrhu NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch) (ďalej aj ako „DMA“), dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842&from=en.

[14] UNLOCKING DIGITAL COMPETITION – a report by Jason Furman, publikované 13. marca 2019, str. 12, dostupné na https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf.

[15] Rozhodnutie EK z 03. októbra 2014 v prípade M.7217 – Facebook/WhatsApp, dostupné na https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7217_20141003_20310_3962132_EN.pdf.

[16] Prípad bol oznámiteľný v troch členských štátoch, konkrétne v Španielsku, Spojenom kráľovstve a na Cypruse.

[17] Rozhodnutie EK z 06. septembra 2018 v prípade M.8788 – Apple/Shazam, dostupné na https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8788_1279_3.pdf.

[18] A NEW COMPETITION FRAMEWORK FOR THE DIGITAL ECONOMY – a report by the Commission 'Competition Law 4.0', publikované 30. septembra 2019, str. 64.

[19] Pozri ustanovenie § 35 ods. 1(a) nemeckého Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, dostupné na https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/.

[20] Pozri ustanovenie § 9 ods. 4 rakúskeho Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz.

[21] THE COMPETITION POLICY FOR THE DIGITAL ERA – a report by Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye, Heike Schweitzer, publikované 20. mája 2019, str. 115.

[22] K aplikácii hodnotových kritérií v Nemecku a Rakúsku pozri dokument „Guidance on Transaction Value Thresholds for Mandatory Pre-merger Notification (Section 35 (1a) GWB and Section 9 (4) KartG)”, publikované v júli 2018, dostupné na https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Leitfaden/Leitfaden_Transaktionsschwelle.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

[23] A NEW COMPETITION FRAMEWORK FOR THE DIGITAL ECONOMY – a report by the Commission 'Competition Law 4.0', publikované 30. septembra 2019, str. 63.

[24] Prejav Margrethe Vestager na „International Bar Association 24th Annual Competition Conference” z 11. september 2020, dostupné na https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/future-eu-merger-control_en.

[25] COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of procedural and jurisdictional aspects of EU merger control z 26. marca 2021, str. 40, dostupné na https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_merger_control/SWD_findings_of_evaluation.pdf.

[26] Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie, OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390, dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=sk.

[27] Pre širší kontext pozri, napríklad, https://chillingcompetition.com/2020/12/03/the-key-to-understand-the-digital-markets-act-its-the-legal-basis/ alebo https://chillingcompetition.com/2021/04/12/why-the-proposed-dma-might-be-illegal-under-article-114-tfeu-and-how-to-fix-it/.

[28] Čl. 12 DMA znie: „Strážca prístupu informuje Komisiu o akejkoľvek zamýšľanej koncentrácii v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 139/2004 zahŕňajúcej iného poskytovateľa základných platformových služieb alebo akýchkoľvek iných služieb poskytovaných v digitálnom sektore bez ohľadu na to, či podlieha povinnosti oznámenia orgánu Únie na ochranu hospodárskej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 139/2004 alebo príslušnému vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže podľa vnútroštátnych pravidiel o fúziách. Strážca prístupu informuje Komisiu o takejto koncentrácii pred jej uskutočnením a po uzavretí dohody, oznámení verejnej ponuky alebo nadobudnutí kontrolného podielu. 2. V oznámení podľa odseku 1 sa uvedie aspoň ročný obrat cieľov akvizície v EHP a ich celosvetový ročný obrat, za každú relevantnú základnú platformovú službu jej príslušný ročný obrat v EHP, počet aktívnych ročných komerčných používateľov a počet aktívnych mesačných koncových používateľov, ako aj odôvodnenie zamýšľanej koncentrácie. 3. Ak po akejkoľvek koncentrácii uvedenej v odseku 1 dodatočné základné platformové služby samostatne dosiahli prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b), dotknutý strážca prístupu o tom informuje Komisiu do troch mesiacov od vykonania koncentrácie a poskytne Komisii informácie uvedené v článku 3 ods. 2.

[29] Pozri, napríklad, dokument „Appendix F: The SMS regime: a distinct merger control regime for firms with SMS”, dostupné na https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5fce706ee90e07562d20986f/Appendix_F_-_The_SMS_regime_-_a_distinct_merger_control_regime_for_firms_with_SMS_-_web_-.pdf.

[30] Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22 of the Merger Regulation to certain categories of cases, publikované 26. marca 2021, dostupné na https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_merger_control/guidance_article_22_referrals.pdf.

[31] Pozri bod 8. Usmernenie. Taktiež pre databázu všetkých prípadov postúpených na základe čl. 22 EUMR pozri https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2.

[32] K tomuto pozri, napríklad, bod 12. Usmernenia.

[33] Pre viacej informácií pozri body č. 42 až 44 dokumentu „Commission Notice on Case Referral in respect of concentrations”, dostupné na https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:056:0002:0023:EN:PDF.

[34] Tieto typy koncetrácií sú označované aj ako tzv. „killer acquisitions”, resp. „reverse killer acquisitions”. Pre viacej informácií pozri bod 19. Usmernenia.

[35] Pre viacej informácií pozri poznámku pod čiarou č. 43 dokumentu „Commission Notice on Case Referral in respect of concentrations”.

[36] K takejto situácii môže dôjsť, napríklad, v prípade oznámenia tretej strany podľa bodu 25. Usmernenia, čím sa nepriamo otvára cesta pre konkurenciu spochybniť samotnú transakciu.

[37] EK takto nebude, resp. nemala by, postupovať v prípade, ak od konzumácie uplynulo viac ako šesť mesiacov. Toto neplatí absolútne, pretože, napríklad, transakcie v zmysle bodu 21. Usmernenia, ktoré v dôsledku svojho rozsahu môžu spôsobiť súťažné obavy, môžu byť postúpené aj po šiestich mesiacoch.

[38] So zaslaním žiadosti EK zo strany NCA a následným oznámením tejto skutočnosti účastníkom koncentrácie sa spája aj povinnosť suspendovať implementáciu transakcie (v rozsahu, v ktorom nebola vykonaná), keďže podľa čl. 22 ods. 4 EUMR „Článok 2, článok 4 ods. 2 až 3, články 5, 6 a 8 až 21 sa uplatňujú, ak Komisia posudzuje koncentráciu podľa odseku 3. článok 7 sa uplatňuje v rozsahu, v ktorom sa nevykonala koncentrácia ku dňu, kedy Komisia informuje účastníkov koncentrácie, že bola podaná žiadosť.” Viacej k tomuto pozri bod 31. Usmernenia.

[39] Pre detailnejšie informácie pozri dokument „Commission Notice on Case Referral in respect of concentrations”, str. 22, dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(01)&from=EN.

[40] Pre viacej informácií k tomuto prípadu pozri, napríklad, http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2021/04/20/how-illumina-ting-the-eu-merger-regulation-and-the-brutal-operation-of-power-under-article-22-eumr/ alebo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_1846.

[41] Pre viacej informácií pozri https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=;ALL&language=en&num=T-227/21&jur=T.

[42] Porovnaj napríklad bod 13. Preambuly k EUMR.

[43] BENGTSSON C., BADIA M. C. J., KADAR M., Chapter 5: Mergers in FAULL N., NIKPAY A. (ed.), The EU Law of Competition 3rd ed., Oxford, Oxford University Press (2014).

[44] Pozri bod 1. Usmernenia.

[45] Pre viacej informácií pozri NARIADENIA NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie, OJ L 79I , 21.3.2019, p. 1–14, dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019R0452.

[46] Pre viacej informácií pozri https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1982 a čl. 17 až 25 dokumentu „Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on foreign subsidies distorting the internal market”, dostupné na https://ec.europa.eu/competition/international/overview/proposal_for_regulation.pdf.


Názory k článku Koncentrácie podľa EUMR – najnovšie trendy:


  Juraj Gyarfas, 23. 05. 2021 v 21:38 - privítanie

S veľkou radosťou vítam ďalšieho prispievateľa a veľmi sa teším, že tu bude priestor na diskusiu a zbieranie skúseností s aplikáciou čl. 22 EUMR vo svetle nového usmernenia. Osobne mi pripadá presvedčivá kritika tohto usmernenia, ktorá zaznela napr. tu (Gavin Bushell. How Illumina-ting: the EU Merger Regulation and the brutal operation of power under Article 22 EUMR. Kluwer Arbitration Blog) a pripadá mi to ako veľký zásah do právnej istoty strán M&A transakcií v dotknutých sektoroch. Som zvedavý, do akej miery sa to dotkne aj slovenských transakcií.

  Adam Pauček, 23. 05. 2021 v 23:31 - vďaka

Ďakujem za privítanie a možnosť publikovať.

Na predmetný článok odkazujem taktiež v poznámke pod čiarou č. 40.

Z toho hľadiska musím súhlasiť, že právna istota je značne ohrozená, avšak je možné očakáť intervenciu zo strany SDEÚ.

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím