lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (42)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Michal Krajčírovič (6)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Peter Kotvan (6)
Ondrej Halama (5)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Ľuboslav Sisák (4)
Maroš Hačko (4)
Ján Lazur (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Ivan Bojna (4)
Josef Kotásek (4)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Marián Porvažník (3)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Peter Varga (2)
Richard Macko (2)
Andrej Kostroš (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Straňák (2)
Jozef Kleberc (2)
Ludmila Kucharova (2)
Tomáš Plško (2)
Zsolt Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Anton Dulak (2)
Roman Kopil (2)
Michal Hamar (2)
Dávid Tluščák (2)
Gabriel Volšík (2)
Martin Gedra (2)
Juraj Schmidt (2)
Bob Matuška (2)
Jiří Remeš (2)
Maroš Macko (2)
Marek Maslák (2)
Zuzana Bukvisova (1)
I. Stiglitz (1)
Igor Krist (1)
Mikuláš Lévai (1)
Ivan Priadka (1)
jaroslav čollák (1)
lukas.kvokacka (1)
Martin Poloha (1)
Bystrik Bugan (1)
Marcel Jurko (1)
Martin Estočák (1)
David Horváth (1)
Martin Svoboda (1)
Tomáš Pavlo (1)
Vladislav Pečík (1)
Matej Košalko (1)
Petr Novotný (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Matej Gera (1)
Tomas Kovac (1)
Pavel Lacko (1)
Ladislav Pollák (1)
Dušan Rostáš (1)
Robert Šorl (1)
Matej Kurian (1)
Andrej Majerník (1)
Tomas Pavelka (1)
Jana Mitterpachova (1)
Ondrej Jurišta (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Tomáš Demo (1)
Tomáš Ľalík (1)
Adam Pauček (1)
Zuzana Klincová (1)
Peter Kubina (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Hudec (1)
Katarína Dudíková (1)
Martin Šrámek (1)
Peter Marcin (1)
Robert Vrablica (1)
Bohumil Havel (1)
Radoslav Pálka (1)
Lucia Berdisová (1)
Michal Jediný (1)
Martin Galgoczy (1)
Ivan Michalov (1)
Peter Janík (1)
Dušan Marják (1)
Lucia Palková (1)
Tibor Menyhért (1)
Gabriel Závodský (1)
Martin Bránik (1)
Tomáš Korman (1)
Zuzana Adamova (1)
Michal Ďubek (1)
Michaela Stessl (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Pavol Mlej (1)
Peter K (1)
Patrik Pupík (1)
Viliam Vaňko (1)
Zuzana Kohútová (1)
Petr Steiner (1)
Juraj Lukáč (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ivan Kormaník (1)
Roman Prochazka (1)
Paula Demianova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Emil Vaňko (1)
Jakub Mandelík (1)
Nora Šajbidor (1)
Róbert Černák (1)
Pavol Chrenko (1)
Miriam Potočná (1)
David Halenák (1)
Vladimir Trojak (1)
Natalia Janikova (1)
peter straka (1)
lukasmozola (1)
Ján Pirč (1)
Marcel Ružarovský (1)
Eduard Pekarovič (1)
Petr Kavan (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Update o európskom osvedčení o dedičstve a prepise vlastníctva k zdedenej nehnuteľnosti

Ľuboslav Sisák, 12. 03. 2023 v 00:13

V roku 2021 som na stránkach jedného českého periodika písal o praktických problémoch pri pokusoch o prepis vlastníctva k zdedeným nehnuteľnostiam na základe európskeho osvedčenia o dedičstve (EOD), ktoré sa vydáva podľa nariadenia EÚ č. 650/2012 (nariadenie o dedení). Podstata veci je v skratke nasledovná. Bežne sa stáva, že nemecké súdy za použitia svojho práva rozhodujú o pozostalosti v cudzine. Ak dedič takto zdedí nehnuteľnosť, zvyčajne chce túto skutočnosť premietnuť aj do registra štátu, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Za týmto účelom požiada nemecký dedičský súd o vydanie EOD, ktoré následne slúži ako podklad pre prepis vlastníctva na dediča. Právo registrov nehnuteľností mnohých členských štátov EÚ kladie na listiny, na základe ktorých sa má prepísať vlastníctvo k zdedenej nehnuteľnosti (t. j. aj EOD), požiadavku, aby veľmi presne špecifikovali konkrétnu nehnuteľnosť [u nás § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona], ináč k prepisu nedôjde. Nemecké súdy však konštantne odmietajú uviesť v EOD podrobné údaje o zdedenej nehnuteľnosti. Hovoria v podstate, že ak podľa nemeckého práva dedí univerzálny sukcesor, je nadbytočné hocičo konkretizovať – zdedenie majetku poručiteľa, vrátane nehnuteľností, vyplýva z povahy univerzálnej sukcesie. Nuž a takto vyzerá začarovaný kruh u nás a v niektorých členských štátoch: kataster neprepíše vlastníka kvôli chýbajúcej špecifikácii nehnuteľnosti – nemecký súd nehnuteľnosť nešpecifikuje v EOD, lebo to z pohľadu nemeckého práva nie je potrebné. Vo výsledku dedič žiaľ nemá ako premietnuť dedenie do katastra. V článku som dospel k záveru, že slovenská (a obdobná cudzia) špecifikačná požiadavka registrového práva nie je v rozpore s nariadením o dedení, ale rozporná je nemecká prax vydávania EOD. V tej dobe som praktikom nevedel poradiť nič iné, než bojovať o položenie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru v štádiu prieskumu rozhodnutí z úseku katastra v správnom súdnictve.

Táto sága si po necelých dvoch rokoch od zverejnenia onoho článku zaslúži verejnú aktualizáciu, a to najmä z dvoch dôvodov. Jednak ma ohľadom riešenia daného problému oslovilo viac kolegov (hlavne advokátov). Ide teda o jav nezriedkavý. No predovšetkým sa celá vec právne posunula a posúva o nejaké tie kroky ďalej. A o tom chce byť tento update.

1. Tak ako som prognózoval, vec sa dostala na Súdny dvor. Ide o prejudiciálne konanie začaté litovským súdom pod značkou C-354/21. Otázka v podstate znela, či špecifikačná požiadavka na nehnuteľnosti kladená na EOD podľa vnútroštátneho registrového práva je v súlade s nariadením o dedení.

Konaniu bol pridelený aj generálny advokát (GA). Ten v zásade povedal, že vnútroštátnemu registrovému právu má stačiť EOD bez špecifikácie nehnuteľností. V opačnom prípade by bol ohrozený potrebný účinok EOD (zvíťazil effet utile – výklad v prospech čo najoptimálnejšieho fungovania úniového práva). K odôvodneniu viac body 75 až 85 návrhov GA. Táto interpretácia však znamená, že vnútroštátne registrového právo sa v dotknutom rozsahu nemá použiť. Hoc by išlo i riešenie praktické, dotýka sa registrového práva členských štátov, ktorého sa nariadenie o dedení (a teda ani EOD) výslovne nemá dotýkať [čl. 1 ods. 2 písm. l) nariadenia o dedení]. Preto som už dávnejšie odmietol hypotézu, ku ktorej sa priklonil GA (pozri článok s. 862 – 863, 3.3.2).

Máme už aj rozsudok Súdneho dvora. Patrí k menšine rozsudkov, ktoré sa odkláňajú od návrhov GA. Podľa mňa správne Súdny dvor nevidel priestor, ako by bolo možné odignorovať špecifikačnú požiadavku na nehnuteľnosť podľa vnútroštátneho registrového práva, a to kvôli už spomenutej výluke danej oblasti z pôsobnosti nariadenia o dedení [čl. 1 ods. 2 písm. l)]. Pozri najmä body 49 a nasl. rozsudku.

Zatiaľ čo toto prejudiciálne konanie a jeho vyústenie je podľa mňa chvályhodné, rozlúsklo otázku, ktorá v reťazi všetkých problémov stojí približne v tri štvrtine. Vieme totiž „len“, že háčik nie je vo vnútroštátnom práve. Poslednou časťou hádanky ale je, či súd vydávajúci EOD je v ňom povinný na žiadosť presne popísať zdedenú nehnuteľnosť. Vylučovacou metódou treba tvrdiť, že asi áno (a to som tvrdil už v článku, s. 863 – 867, isteže s lepším odôvodnením). Keby sme aj tu povedali „nie“, úniové právo by si vystavilo nepeknú vizitku – dedič by sa v tomto prípade musel vykašľať na EOD, lebo s ním nič nezmôže.

Z diania na Súdnom dvore je každopádne pre praktika podstatný záver, že začarovaný kruh trvá ďalej. Efektívne preťať ho môže zjavne už len ústupok vnútroštátneho zákonodarcu od špecifikačnej požiadavky.

2. A toho sa našťastie asi dočkáme. Od kolegov z advokácie sa ku mne dostali cenné informácie jednak o plánovanej legislatívnej činnosti, ale aj o aktualizovanej katastrálnej praxi v rozoberanej veci. Chystá sa totiž problém-riešiaca novela katastrálneho zákona z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Legislatívny proces možno sledovať tu. Podľa navrhovanej právnej úpravy sa má zaviesť možnosť, aby sa náležitosti podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona v EOD chýbajúce nahradili čestným vyhlásením dediča, v ktorom tieto náležitosti sám uvedie (navrhovaný § 37h katastrálneho zákona). V medzirezortnom pripomienkovom konaní neboli voči tomuto návrhu vznesené zásadné námietky – väčšina ich je legislatívno-technickej povahy. Nuž a nová katastrálna prax spočíva v tom, že Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vydal okresným úradom odporúčanie, aby predbežne postupovali v zmysle plánovanej novely 😊. Zverejnené asi nie je. Niektoré okresné úrady ho rešpektujú, niektoré nie.

Tým sa teda očividne skončí problém hlavne nemeckých EOD používaných na Slovensku pre účely prepisu vlastníctva v katastri.

P.S.: Tým sa moja 18 stranová, pomerne poctivo odrobená stať stáva obsolétnou. Nebude nám príliš treba ani rozsudok Súdneho dvora. Čo už, hlavne nech prepisy fungujú 😊.


Názory k článku Update o európskom osvedčení o dedičstve a prepise vlastníctva k zdedenej nehnuteľnosti:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím