lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (43)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Michal Krajčírovič (6)
Ľuboslav Sisák (5)
Ondrej Halama (5)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Ivan Bojna (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Josef Kotásek (4)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Marián Porvažník (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Josef Šilhán (3)
Roman Kopil (2)
Gabriel Volšík (2)
Andrej Kostroš (2)
Bob Matuška (2)
Tomáš Plško (2)
Ludmila Kucharova (2)
Zsolt Varga (2)
Dávid Tluščák (2)
Jiří Remeš (2)
Richard Macko (2)
Peter Varga (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Schmidt (2)
Lukáš Peško (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Straňák (2)
Maroš Macko (2)
Marek Maslák (2)
Anton Dulak (2)
Martin Gedra (2)
Michal Hamar (2)
Michal Jediný (1)
Tomas Kovac (1)
Martin Svoboda (1)
Ondrej Jurišta (1)
Bystrik Bugan (1)
Natalia Janikova (1)
Petr Novotný (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
I. Stiglitz (1)
Tomáš Ľalík (1)
Marcel Ružarovský (1)
Mikuláš Lévai (1)
Radoslav Pálka (1)
Peter Janík (1)
Róbert Černák (1)
Tomáš Pavlo (1)
Tomas Pavelka (1)
Pavol Chrenko (1)
Robert Šorl (1)
Martin Hudec (1)
Vladimir Trojak (1)
Zuzana Klincová (1)
Peter Kubina (1)
Pavol Mlej (1)
Adam Pauček (1)
Dušan Marják (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Martin Poloha (1)
Michal Ďubek (1)
Peter Zeleňák (1)
Eduard Pekarovič (1)
Gabriel Závodský (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
jaroslav čollák (1)
Michaela Stessl (1)
lukasmozola (1)
Jakub Mandelík (1)
Dušan Rostáš (1)
Juraj Lukáč (1)
Andrej Majerník (1)
Vladislav Pečík (1)
lukas.kvokacka (1)
Tomáš Korman (1)
Ján Pirč (1)
Patrik Patáč (1)
Martin Estočák (1)
Tomáš Demo (1)
David Horváth (1)
Ivan Priadka (1)
Matej Kurian (1)
Ladislav Pollák (1)
Martin Bránik (1)
Roman Prochazka (1)
Igor Krist (1)
Petr Kavan (1)
Katarína Dudíková (1)
Miriam Potočná (1)
Martin Galgoczy (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Šrámek (1)
Bohumil Havel (1)
Viliam Vaňko (1)
Zuzana Adamova (1)
Pavel Lacko (1)
David Halenák (1)
Peter K (1)
peter straka (1)
Robert Vrablica (1)
Jana Mitterpachova (1)
Patrik Pupík (1)
Lucia Berdisová (1)
Paula Demianova (1)
Zuzana Kohútová (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Lucia Palková (1)
Ivan Michalov (1)
Dávid Kozák (1)
Peter Marcin (1)
Ivan Kormaník (1)
Matej Gera (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Tibor Menyhért (1)
Petr Steiner (1)
Emil Vaňko (1)
Marcel Jurko (1)
Nora Šajbidor (1)
Matej Košalko (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

K vecnej (a miestnej?) príslušnosti nastupujúcich bratislavských mestských súdov

Ľuboslav Sisák, 22. 05. 2023 v 22:52

Len veľmi rýchly post. Pomaly ale isto sa blížime k nadobudnutiu účinnosti tzv. reformy súdnej mapy, o ktorú sa postará zákon č. 150/2022 Z. z (1.6.2023). Táto reforma má svoje ciele a spôsoby, ktorými ich chce plniť, no toho sa dotýkať nechcem. Dotknúť sa chcem len jednej nie málo podstatnej zvláštnosti, ktorá je pre znalcov reformy asi málo zvláštna. Oslovujem preto najmä tých, ktorí reformu evidujú skôr rámcovo (sem sa radím aj ja).

Mnohí sme už zrejme chtiac či nechtiac hodili očkom na zmeny, ktoré reforma vnesie do hlavných procesných kódexov. Pri úprave vecnej príslušnosti upútajú pozornosť ustanovenia, ktorých zmysel nie je na prvý pohľad úplne jasný a pôsobia celkom záhadne.

Nový § 12 ods. 2 CSP: Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvej inštancii je pre obvod Mestského súdu Bratislava IV miestne príslušný Mestský súd Bratislava IV.

Nové § 3 ods. 3 a 4 CMP: Na konanie vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti je pre obvod Mestského súdu Bratislava II miestne príslušný Mestský súd Bratislava II.

Na konanie vo veciach podľa druhej a šiestej až ôsmej hlavy druhej časti je pre obvod Mestského súdu Bratislava IV miestne príslušný Mestský súd Bratislava IV.

Nový § 15 ods. 2 TP: Konanie v prvom stupni v obvode Mestského súdu Bratislava I vykonáva Mestský súd Bratislava I, ak tento zákon neustanovuje inak.

Tieto normy vzbudzujú dojem, akoby nám hovorili niečo, čo platí aj bez nich. Pravda, len ak by sme vychádzali z predpokladu, že napr. obvodom Mestského súdu Bratislava IV je okres Bratislava IV. Realita je však taká, že každý zo štyroch nových mestských súdov v Bratislave bude mať rovnaký obvod – okresy Bratislava I až V (pozri § 2 ods. 1 až 4 zákona č. 371/2004 Z. z. v znení účinnom od 1.6.2023). Citované ustanovenia vecnej príslušnosti teda zrejme nereprezentujú nič iné než prerozdelenie agendy medzi jednotlivé bratislavské mestské súdy – heslom by mala byť špecializácia. Z povahy veci sa mi ale zdá, že týmto nám pre bratislavské okresy v základe splýva vecná a miestna príslušnosť, aj keď sa predmetné normy vsunuli len do vecnej príslušnosti. Naznačujú to samotné zákonné dikcie v CSP a CMP, keď ustanovenia zaradené do vecnej príslušnosti hovoria o príslušnosti miestnej. Iný výsledok mi nevychádza ani podľa TP, hoc tam sa miestna príslušnosť nespomína.

Zjednodušene: bratislavským civilným sporovým súdom v prvom stupni má byť MS BA IV, trestným súdom v prvom stupni MS BA I atď. primerane pre CMP.

Dúfam, že som to pochopil správne.

Koniec hlásenia.


Názory k článku K vecnej (a miestnej?) príslušnosti nastupujúcich bratislavských mestských súdov:


  Rastislav Skovajsa, 03. 07. 2023 v 13:24 - Občianskoprávne kolégium NS SR k funkčnej príslušnosti KS Trnava podľa § 3 ods. 5 písm. b) C.m.p. 6Ndc/19/2023

Tých aplikačných a interpretačných nejasností bude viac, zatiaľ prvé rozhodnutie NS SR k sporu v otázke funkčnej príslušnosti KS Trnava /KS Bratislava po 1.6.2023 v neskončených odvolacích konaniach (Tlačové komuniké NS SR) .

„Dňa 28. júna 2023 senát občianskoprávneho kolégia NS SR prijal uznesenie, v ktorom riešil otázku dôvodnosti nesúhlasu Krajského súdu v Trnave s postúpením mu veci Krajským súdom v Bratislave podľa § 6 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku v súvislosti so zmenami v právnej úprave účinnými od 1. júna 2023. Dovolací súd uznesením rozhodol, že na prejednanie a rozhodnutie veci je príslušný Krajský súd v Trnave.
Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že pokiaľ na konanie o odvolaní podľa predpisov účinných do 31. mája 2023 bol funkčne príslušný Krajský súd v Bratislave, zatiaľ čo s účinnosťou od 1. júna 2023 je na konanie o odvolaní v zmysle § 3 ods. 5 písm. b/ C. m. p. funkčne príslušný Krajský súd v Trnave a súčasne § 396b C. m. p. ako prechodné ustanovenie výslovne neupravilo, že konanie o odvolaní začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2023 sa dokončí na súde funkčne príslušnom podľa predpisov účinných do 31. mája 2023, potom so zreteľom na princíp okamžitej aplikovateľnosti novej procesnej právnej úpravy, je na konanie o odvolaní začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2023 funkčne príslušný Krajský súd v Trnave.“

  Juraj Gyarfas, 03. 07. 2023 v 20:10 - perpetuatio fori?

To je veľmi zaujímavé. Ďakujem za zdieľanie. Celé rozhodnutie som zatiaľ nenašiel. Len tak nahlas premýšlam - nemalo by sa pri absencii výslovnej intertemporálnej úpravy uplatniť perpetuatio fori? Vychádzal by som z § 36 ods. 2 CSP, ktoré sa podľa rubriky aplikuje na všetky typy príslušnosti, teda zrejme aj funkčnú. Asi by to aj prospelo hospodárnosti, ale to už je separátna otázka. Ale nemám to detailne premyslené, len nahadzujem na diskusiu.


  Rastislav Skovajsa, 03. 07. 2023 v 22:34 - Perpetuatio fori?

Pokiaľ neuvidíme celé rozhodnutie, môžme nanajvýš nahlas premýšľať.. §396b C.m.p. je tu lex specialis vo vzťahu k §36 ods. 2 CSP.

§396b
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. mája 2023 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. mája 2023; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd.

Čl 2 ods.2 Ústavy by musí byť východiskom pre posúdenie ústavnej konformity toho riešenia.

  Juraj Gyarfas, 04. 07. 2023 v 11:30 - ad Rastislav

Súhlas, § 396b CMP je špeciálnou normou voči § 36 ods. 2 CSP. Ale § 396b CMP nerieši funkčnú príslušnosť, ako sa uvádza aj v tlačovom komuniké najvyššieho súdu. Preto je otázka, či by sa pri absencii prechodného ustanovenia nemalo aplikovať všeobecné pravidlo perpetuatio fori. Ale asi teda treba počkať na samotné rozhodnutie.


  Dušan Ďurian, 12. 07. 2023 v 10:41 - funkčná príslušnosť ako zvláštny druh vecnej príslušnosti

z hľadiska teórie "funkčná príslušnosť sa niekedy označuje ako príslušnosť činnostná" (Rubeš, J. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. Díl I. Praha : Orbis, 1970, str. 75) a je niekedy považovaná za "zvláštny druh vecnej príslušnosti, nakoľko obdobne ako vecná príslušnosť vymedzuje vertikálnu pôsobnosť jednotlivých súdov v rámci súdnej sústavy, t.j. vymedzuje ako súdy rôzneho druhu rozhodujú v konaní o rovnakej veci po sebe, resp. ako súdy druhej inštancie" (Svoboda, K., Šínová, R., Hamuľáková, K. a kol. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, str. 57).


z tohto hľadiska možno ustanovenia § 471c CSP a § 396b CMP ohľadne "prechodu výkonu súdnictva z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd" vztiahnuť aj na funkčnú príslušnosť ako poddruh vecnej príslušnosti...


v tomto prípade by ustanovenia § 471c CSP a § 396b CMP predstavovali lex specialis k § 36 ods. 2 CSP a vzťahovali by sa tak aj na odvolania podané do 31.05.2023...


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím