lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Adam Zlámal (6)
Peter Kotvan (6)
Michal Krajčírovič (6)
Ondrej Halama (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Petr Kolman (4)
Maroš Hačko (4)
Monika Dubská (4)
Ján Lazur (4)
Ivan Bojna (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Radovan Pala (4)
Denisa Dulaková (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Marián Porvažník (3)
Peter Pethő (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Lukáš Peško (2)
Michal Hamar (2)
Peter Zeleňák (2)
Richard Macko (2)
Marek Maslák (2)
Juraj Schmidt (2)
Dávid Tluščák (2)
Roman Kopil (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Serfozo (2)
Peter Varga (2)
Ladislav Pollák (2)
Martin Gedra (2)
Ludmila Kucharova (2)
Bob Matuška (2)
Andrej Kostroš (2)
Tomáš Plško (2)
Anton Dulak (2)
Maroš Macko (2)
Gabriel Volšík (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Jozef Kleberc (2)
lukasmozola (1)
David Horváth (1)
Juraj Lukáč (1)
Dávid Kozák (1)
Tomas Kovac (1)
jaroslav čollák (1)
Paula Demianova (1)
Pavol Mlej (1)
Emil Vaňko (1)
Roman Prochazka (1)
Mikuláš Lévai (1)
Jakub Mandelík (1)
Tomáš Ľalík (1)
Zuzana Kohútová (1)
Vladimir Trojak (1)
Zuzana Klincová (1)
Martin Hudec (1)
Petr Novotný (1)
Martin Galgoczy (1)
Tomáš Demo (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Michaela Stessl (1)
Igor Krist (1)
Patrik Pupík (1)
lukas.kvokacka (1)
Martin Šrámek (1)
Matej Gera (1)
Petr Kavan (1)
Vladislav Pečík (1)
Ivan Michalov (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Bystrik Bugan (1)
Robert Šorl (1)
Tomas Pavelka (1)
Andrej Majerník (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Marcel Jurko (1)
Lucia Berdisová (1)
Pavel Lacko (1)
Dušan Rostáš (1)
Matej Kurian (1)
Ondrej Jurišta (1)
Tibor Menyhért (1)
Ján Pirč (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Estočák (1)
Peter Kubina (1)
Eduard Pekarovič (1)
Martin Bránik (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Peter K (1)
Martin Poloha (1)
Vincent Lechman (1)
Dušan Marják (1)
Adam Glasnák (1)
peter straka (1)
Gabriel Závodský (1)
Viliam Vaňko (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Miriam Potočná (1)
Peter Janík (1)
Michal Jediný (1)
Peter Marcin (1)
Katarína Dudíková (1)
Tomáš Pavlo (1)
Zuzana Adamova (1)
Jana Mitterpachova (1)
Nora Šajbidor (1)
I. Stiglitz (1)
Petr Steiner (1)
Patrik Patáč (1)
Marcel Ružarovský (1)
Tomáš Korman (1)
Adam Pauček (1)
Natalia Janikova (1)
David Halenák (1)
Róbert Černák (1)
Ivan Kormaník (1)
Bohumil Havel (1)
Ivan Priadka (1)
Lucia Palková (1)
Matej Košalko (1)
Radoslav Pálka (1)
Michal Ďubek (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Svoboda (1)
Pavol Chrenko (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Peter Zeleňák

Peter Zeleňák, 25. 11. 2023 v 15:54

Opäť som tu, amatér, s prosbou k profesionálom o vaše právne názory, samozrejme nezáväzné, na ďalej rozpísaný problém. Popis problému: Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 21.08.2023 uznesenie, ktorým: „ určuje

  1. počnúc dňom 1.5.2023 cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom na 1,1337 €/m3
  2. počnúc dňom 1.5.2023 cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na 1,0683 €/m3
  3. počnúc dňom 1.1.2023 cenu za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na 0,8519 €/m“.

No a mňa samozrejme zarazila retrospektívna účinnosť. Svoje pochybnosti o správnosti takéhoto postupu som predniesol obecnému zastupiteľstvu (OZ), ale dostalo sa mi odpovede, že právna poradkyňa obce to odobrila. Tak som podal podnet na okresnú prokuratúru.

Odpoveď prokuratúry:Obec pri určovaní ceny za .......postupovala zákonným spôsobom v súlade so všeobecne záväznými predpismi a neporušila svojim konaním zákaz retroaktivity. Uznesenie obecného zastupiteľstva je jedna z foriem rozhodnutia kolektívneho orgánu obce – obecného zastupiteľstva obce, nie je však právnou normou, na ktorú by sa vzťahoval zákaz retroaktivity....“

Myslím, že vo všeobecnosti by ani uznesenia OZ nemali upravovať skutočnosti ktoré sa už stali, ale mali by mať účinky do budúcnosti.

Uznesenie OZ nie je vo všeobecnosti právnym predpisom ale je interným aktom riadenia zastupiteľstva, no... v danom prípade... Ak majú byť uznesenia OZ len interným aktom riadenia zastupiteľstva, tak prečo majú dosť podstatný vplyv nie len na obyvateľov obce, ale aj právnické osoby (distributérov)?

Odberatelia služieb (dodávka pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd) uzatvorili Zmluvu o týchto službách s obcou, zastúpenou štatutárom – starostom. Zmluva tiež nie je právny akt? Ak áno (myslím si), ako môže „neprávny akt“= uznesenie OZ zasahovať do právneho vzťahu medzi odberateľom a obcou? Alebo je to tak, že vo všeobecnosti neprávna norma (uznesenie OZ) sa v spojení so Zmluvou právnou normou stáva (uznesenie ∩ Zmluva = právny predpis)? A potom sa na ňu vzťahuje zákaz retroaktivity?

Samotná výška ceny je stanovená na základe Potvrdenia URSO vydaného 15.06.2023 na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia , t. j. do 31. decembra 2027. Teda, ak by obec nepožadovala v nasledujúcom období navýšenie cien, tieto platia do konca r. 2027.

Ak by obec určujúca cenu vodného a stočného uznesením obecného zastupiteľstva (ktoré nie je právnou normou?) prijala inkriminované uznesenie o zvýšení cien koncom roku 2025 s účinnosťou od 01.01.2023 tak sa nejedná o zakázanú retroaktivitu??? Ak by obec takýmto spôsobom zavádzala zmluvných partnerov, tak to nie je zakázaná retrospektíva??? Ak druhá zmluvná strana má možnosť na zvýšenie ceny reagovať len odstúpením od zmluvy, tak takéto konanie obce nie je zakázaná retrospektíva??? Oznámi navýšenia ceny čím neskôr, „zarobí“ aj na tých, ktorí po zverejnení ceny od zmluvy odstúpia? (V cene je predsa zahrnutý aj primeraný zisk.)

Výklad postupu obce okresnou prokuratúrou ako právne nezávadný, nastoľuje stav právnej neistoty pre druhu zmluvnú stranu. Ak postup obce je právne nezávadný, odberateľ je po podpise Zmluvy postavený do pozície nemohúceho subjektu, rukojemníkom obce z hľadiska ceny – zamlčovania ceny už dodávanej vody!!! Áno, môže odstúpiť od zmluvy s obcou, ale až keď sa dozvie nezakázanou retrospektívou stanovenú cenu, napr. nie len o tri mesiace, ale aj o tri roky???

Pre zjednodušenie prípadu sa zamerajme na dodávku pitnej vody.

Ako som už spomenul, nastolený problém sa týka zmluvných vzťahov (sústavy zmlúv). Právna úprava dodávok vody je obsiahnutá v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v Občianskom zákonníku, v Obchodnom zákonníku, v obchodných podmienkach vydaných vlastníkom alebo prevádzkovateľom vodovodu (na základe ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka) a tiež v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Pri dodávke vody verejným vodovodom vznikajú právne vzťahy (právne vzťahy regulované neprávnymi aktmi = uznesením obecného zastupiteľstva???) medzi: vlastníkom verejného vodovodu a odberateľom

Vlastníkom verejného vodovodu môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Subjektom verejného práva (na účely zákona 442/ 2002 Z. z.) je

- obec (mesto),

- právnická osoba, zriadená podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, na podnikaní ktorej sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí – napr. vodárenské spoločnosti,

- združenie obcí, príp. s právnickými osobami (podľa predchádzajúcej odrážky) – tieto združenia sú právnickými osobami a sú vytvárané na zmluvnom základe podľa ustanovenia § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení alebo podľa ustanovení § 20f až 21 Občianskeho zákonníka.

Odberateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi ( § 4 ods. 3 zák. č. 442/ 2002 Z. z.).

Zmluva o dodávke vody - sa uzatvára medzi vlastníkom verejného vodovodu a odberateľom. Táto zmluva je upravená v ustanovení § 15 ods. 7 zákona č. 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ktorý je špeciálnym predpisom) a v Občianskom zákonníku, najmä v ustanoveniach § 43 a nasl. Záväzky z uzatvorenej zmluvy o dodávke vody zo zákona prechádzajú na právneho nástupcu vlastníka verejného vodovodu a sú právne záväzné aj pre prevádzkovateľa verejného vodovodu a jeho právneho nástupcu ( § 15 ods.7, písm. b zákona č. 442/2002 Z. z.) Právne záväzky z neprávnych aktov = uznesení obecného zastupiteľstva???

Len pre pripomenutie rozdielov mesto – obec. Na obci mám možnosť napojiť sa na vlastný zdroj vody = studňu, a môžem mať aj iný spôsob likvidácie odpadových vôd = vlastná ČOV, žumpa a vývoz do inej, lacnejšej kanalizácie...

Summa summarum. Zmena ceny vodného a stočného je jednostranným právnym aktom dodávateľa na základe rozhodnutia URSO, o tom niet pochýb!

Zmena v zmluvných vzťahoch (aj ceny v takomto prípade) však musí byť oznámená vždy pred ich účinnosťou, nie ex post. Odberateľ musí mať možnosť zareagovať na zvýšenie ceny skôr, ako sa ho zvýšenie dotkne, ako mu cena bude fakturovaná!!!

Tak čo na to odborníci na právo? Súhlasíte s názorom prokuratúry, že občan - odberateľ je otrokom zmluvných vzťahov a že dodávateľ je v postavení, že navýšenie ceny oznámi odberateľovi kedy sa mu zachce, trebárs aj mesiace či dokonca roky po zmene ceny za dodávaný tovar?

Ďakujem za vaše názory.


Názory k článku Peter Zeleňák:


  Ondrej Pivarči, 13. 12. 2023 v 22:49 - Stručný rozbor k článku

Prioritne, uznesenie OcZ je opatrením, ktoré nemá všeobecne záväznú povahu,čiže nezaväzuje odberateľov. Vzťah s odberateľom je zmluvným vzťahom, za splnenia vymedzenia aj spotrebiteľským. Cenu,vzhľadom na jej regulovanú povahu,ohraničuje ÚRSO. Odberateľ preto platí cenu dohodnutú zmluvne,ktorá nesmie byť v rozpore s cenovou reguláciou.


Obsah zmluvných podmienok za obec schvaľuje OcZ,ale ako podmienku platnosti jej uzatvorenia zo strany obce (ak to spadá do kompetencie OcZ podľa významu zmluvy),nie ako povinnosť pre odberateľa. Jednostranné zmeny zmluvnej ceny musia byť povolené špeciálnym zákonným ustanovením,inak nie sú vo všeobecnosti prípustné - § 53 ods. 4 písm. i) a j) Občianskeho zákonníka (OZ) - minimálne ak odberateľ je konečným spotrebiteľom. Zmluvy za obec uzatvára starosta ako jej štatutár. Zmeny zmluvy,aj jednostranné,rovnako vykonáva štatutár - prejavom vôle,čiže nie OcZ uznesením. Právny úkon zmeny s retroaktívnymi účinkami nie je za existencie ust. § 45 ods. 1 OZ dosť dobre predstaviteľný,resp. možný. Inak povedané,bez dôjdenia zmenového prejavu adresátovi pri jednostrannej zmene (ak je prípustná, čo je dané najmä pri zmene regulácie ceny) zmenový prejav nie je účinný,ergo "ex post" oznámenie nie je právne možné.


Uznesenie obce teda nie je v rozpore so zákonom,okrem jeho spätného pôsobenia,ktoré je ale oddeliteľné,a pro futuro zaväzuje dovnútra obce (napr. starostu pri podpisovaní dodatkov o zmene alebo pri oznamovaní zmien ceny podľa vopred daných transparentných podmienok a existujúcej,čiže vrátane zverejnenej, cenovej regulácie), nie priamo odberateľov.


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím