lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (161)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Xénia Petrovičová (6)
Ondrej Halama (6)
Peter Kotvan (6)
Michal Krajčírovič (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Pavol Szabo (4)
Natália Ľalíková (4)
Ján Lazur (4)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Ivan Bojna (4)
Josef Kotásek (4)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Marián Porvažník (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Adam Valček (3)
Anton Dulak (2)
Peter Zeleňák (2)
Martin Serfozo (2)
Bob Matuška (2)
Richard Macko (2)
Ludmila Kucharova (2)
Michal Hamar (2)
Juraj Straňák (2)
Gabriel Volšík (2)
Lukáš Peško (2)
Martin Gedra (2)
Andrej Kostroš (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Jiří Remeš (2)
Marek Maslák (2)
Tomáš Plško (2)
Ladislav Pollák (2)
Jozef Kleberc (2)
Peter Varga (2)
Maroš Macko (2)
Roman Kopil (2)
Dávid Tluščák (2)
Bystrik Bugan (1)
lukas.kvokacka (1)
Patrik Patáč (1)
Marcel Ružarovský (1)
Michaela Stessl (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Tomáš Korman (1)
Andrej Majerník (1)
Martin Svoboda (1)
Miriam Potočná (1)
I. Stiglitz (1)
Ivan Michalov (1)
Dušan Rostáš (1)
Peter Janík (1)
Pavol Chrenko (1)
Dávid Kozák (1)
Petr Novotný (1)
Lucia Berdisová (1)
Radoslav Pálka (1)
Martin Šrámek (1)
Adam Glasnák (1)
Róbert Černák (1)
Robert Šorl (1)
Petr Kavan (1)
Vladislav Pečík (1)
Zuzana Klincová (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Bránik (1)
Matej Kurian (1)
Martin Hudec (1)
Michal Jediný (1)
Vladimir Trojak (1)
David Halenák (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Gabriel Závodský (1)
Roman Prochazka (1)
Ivan Kormaník (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Lucia Palková (1)
Michal Ďubek (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
lukasmozola (1)
Paula Demianova (1)
Martin Estočák (1)
Peter Kubina (1)
Igor Krist (1)
Tomáš Ľalík (1)
Viliam Vaňko (1)
Jana Mitterpachova (1)
Tibor Menyhért (1)
Eduard Pekarovič (1)
Robert Vrablica (1)
Matej Košalko (1)
Ivan Priadka (1)
jaroslav čollák (1)
Tomas Pavelka (1)
Ján Pirč (1)
Peter K (1)
Martin Poloha (1)
Patrik Pupík (1)
Bohumil Havel (1)
Emil Vaňko (1)
Katarína Dudíková (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Tomas Kovac (1)
Nina Gaisbacherova (1)
David Horváth (1)
Juraj Lukáč (1)
Jakub Mandelík (1)
Zuzana Adamova (1)
Petr Steiner (1)
Pavol Mlej (1)
Marcel Jurko (1)
Peter Marcin (1)
Dušan Marják (1)
peter straka (1)
Tomáš Demo (1)
Ondrej Jurišta (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Galgoczy (1)
Tomáš Pavlo (1)
Pavel Lacko (1)
Natalia Janikova (1)
Adam Pauček (1)
Mikuláš Lévai (1)
Zuzana Kohútová (1)
Matej Gera (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Ohledy slušnosti

Milan Kvasnica, 21. 06. 2024 v 08:34

Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném pod sp. zn.: 29 Cdo 2329/2023 interpretoval ustanovení § 591 písm. d) občanského zákoníku takto:

Ustanovení § 591 písm. d) o. z. patří k právním normám s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Zákon výslovně nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet při posuzování otázky, zda jednání účastníka občanskoprávního vztahu představuje plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti; vymezení hypotézy právní normy tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu. Rozhodnutí o tom, zda jsou splněny podmínky pro aplikaci ustanovení § 591 písm. d) o. z., je vždy třeba učinit po pečlivé úvaze, v jejímž rámci musí být zváženy všechny rozhodné okolnosti případu.

Podmínky uvedené v ustanovení § 591 písm. d) o. z. je třeba vykládat (vzhledem k tomu, že jde o výjimku, která vylučuje možnost věřitele dovolat se neúčinnosti bezúplatného právního jednání dlužníka) v souladu se smyslem a účelem institutu relativní neúčinnosti. Tuto výjimku je namístě uplatnit jen tehdy, převáží-li ohledy slušnosti nad povinností dlužníka splnit svou právní povinnost (dluh) vůči věřiteli (věřitelům).

Ustanovení § 591 písm. d) o. z. tedy nelze interpretovat tak, že by jakékoliv bezúplatné právní jednání dlužníka, které by z obecného hlediska bylo možné ve vztahu k nabyvateli plnění považovat za mravné a slušné, mohlo být důvodem k vyloučení možnosti věřitele dovolat se neúčinnosti tohoto bezúplatného právního jednání dlužníka. Takový výklad ustanovení § 591 písm. d) o. z. by nadřazoval mravní závazky a ohledy slušnosti nad závazky právní bez ohledu na jejich konkrétní podobu a prakticky by znemožňoval věřitelům dovolat se neúčinnosti bezúplatných právních jednání dlužníka učiněných vůči osobám jemu blízkým (opomenutí dlužníka, z nichž měla osoba jemu blízká prospěch), neboť při standardně fungujících vztazích mezi osobami blízkými by se dalo téměř jakékoli bezúplatné právní jednání mezi těmito osobami považovat za slušné a mravné. Takové absolutní nadřazení ohledů slušnosti nad závazky právními však nebylo smyslem a účelem ustanovení § 591 písm. d) o. z., a naopak by v některých případech mohlo vést k rozporu s dobrými mravy, neboť ne každé bezúplatné právní jednání (opomenutí) dlužníka, které lze považovat ve vztahu k nabyvateli plnění (nabyvateli majetku, který dlužník v důsledku svého opomenutí nenabyl) za slušné a mravné (za plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti), je způsobilé převážit nad právním závazkem dlužníka vůči věřiteli a ospravedlnit tak skutečnost, že dlužník na úkor svého věřitele bezúplatným právním jednáním převádí majetek na třetí osobu, a že právo věřitele proto zůstane zcela nebo zčásti neuspokojeno.

Otázku, zda jde o plnění, kterým bylo ve smyslu ustanovení § 591 písm. d) o. z. vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, je tedy třeba posuzovat vždy s ohledem na konkrétní okolnosti každého případu a při jejím posuzování je třeba přihlížet zejména k tomu, o jaké konkrétní plnění jde, zda je v dané situaci ospravedlnitelné, že tímto plněním třetí osobě dlužník tuto osobu zvýhodní na úkor svého věřitele, zda je dlužníkem poskytnuté plnění za daných okolností přiměřené jeho majetkovým poměrům a zda se poskytnutím plnění podstatně nesnižuje hodnota dlužníkova majetku, v jaké majetkové (popřípadě sociální) situaci se v době právního jednání nacházel nabyvatel plnění [osoba, která měla z právního jednání (opomenutí) dlužníka prospěch] a jakou subjektivní hodnotu pro něj (pro ni) toto plnění s ohledem na jeho (její) majetkovou (sociální) situaci představuje, ale i k tomu, zda tímto plněním dlužník skutečně sledoval vyhovění svému mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti.

Pojem ohledy slušnosti užitý v ustanovení § 591 písm. d) o. z. je nutné vykládat tak, že dlužníkem poskytnuté plnění musí vyhovovat těmto ohledům jak ve vztahu k nabyvateli plnění (k osobě, která měla z právního jednání nebo opomenutí dlužníka prospěch), tak ve vztahu k dlužníkovi. Plnění dlužníka přitom musí být přiměřené jeho majetkovým poměrům a nesmí podstatně snižovat hodnotu jeho majetku.

Stejně tak plnění, kterým bylo ve smyslu ustanovení § 591 písm. d) o. z. vyhověno mravnímu závazku, musí být přiměřené majetkovým poměrům dlužníka, nesmí podstatně snižovat hodnotu jeho majetku a musí jít o takový mravní závazek, který (stejně jako ohledy slušnosti) převáží nad povinností dlužníka plnit svůj právní závazek vůči věřiteli a kterému je proto třeba dát přednost před právem věřitele na uspokojení jeho vykonatelné pohledávky.

Srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 955/2018, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 867/2018, a 21 Cdo 2332/2018.


Názory k článku Ohledy slušnosti:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím