lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (36)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Monika Dubská (4)
Michal Krajčírovič (4)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Josef Šilhán (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Ivan Bojna (3)
Ondrej Halama (2)
Andrej Kostroš (2)
Michal Hamar (2)
Peter Kotvan (2)
Jiří Remeš (2)
Anton Dulak (2)
Gabriel Volšík (2)
Jozef Kleberc (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Bob Matuška (2)
Lukáš Peško (2)
Marián Porvažník (2)
Juraj Schmidt (2)
Marek Maslák (2)
Martin Gedra (2)
Dávid Tluščák (2)
Martin Serfozo (2)
Ludmila Kucharova (2)
Peter Varga (2)
Maroš Macko (2)
Roman Kopil (2)
Ivan Kormaník (1)
Peter Kubina (1)
Zuzana Klincová (1)
Michal Ďubek (1)
Robert Vrablica (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Galgoczy (1)
Jana Mitterpachova (1)
Martin Svoboda (1)
Gabriel Závodský (1)
Natalia Janikova (1)
Roman Prochazka (1)
Robert Šorl (1)
Tibor Menyhért (1)
Tomas Kovac (1)
Marcel Jurko (1)
Ondrej Jurišta (1)
Petr Steiner (1)
Martin Poloha (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Matej Gera (1)
Martin Šrámek (1)
Bohumil Havel (1)
Dušan Rostáš (1)
Zuzana Adamova (1)
Miriam Potočná (1)
Ján Pirč (1)
I. Stiglitz (1)
Eduard Pekarovič (1)
Michal Jediný (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Igor Krist (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Juraj Lukáč (1)
David Halenák (1)
peter straka (1)
Nora Šajbidor (1)
Tomáš Ľalík (1)
Pavol Mlej (1)
David Horváth (1)
Marcel Ružarovský (1)
Peter K (1)
Katarína Dudíková (1)
Radoslav Pálka (1)
Róbert Černák (1)
Dušan Marják (1)
Ivan Priadka (1)
Petr Kavan (1)
Matej Košalko (1)
Ivan Michalov (1)
lukas.kvokacka (1)
Jakub Mandelík (1)
Matej Kurian (1)
Peter Janík (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Paula Demianova (1)
Emil Vaňko (1)
Tomáš Korman (1)
Richard Macko (1)
Tomáš Pavlo (1)
jaroslav čollák (1)
Peter Marcin (1)
lukasmozola (1)
Martin Hudec (1)
Martin Estočák (1)
Vladislav Pečík (1)
Viliam Vaňko (1)
Zuzana Kohútová (1)
Pavel Lacko (1)
Lucia Berdisová (1)
Bystrik Bugan (1)
Vladimir Trojak (1)
Ladislav Pollák (1)
Lucia Palková (1)
Tomáš Demo (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Najvyšší súd k inšpekciám PMÚ: "Takto teda nie!"

Juraj Gyarfas, 29. 10. 2015 v 16:43

S neohlásenými inšpekciami Protimonopolného úradu (tzv. prepadnutia na úsvite alebo dawn raids) sa za posledné roky doslova roztrhlo vrece. Takmer neubehne týždeň, počas ktorého PMÚ nezverejní správu o novej sérii inšpekcií. Stále viac slovenských podnikateľov už zažilo situáciu, že k rannej káve si namiesto novín museli nečakane čítať poverenie inšpektorov a rušiť celodenný pracovný program.

Inšpekcie PMÚ patria s výnimkou úkonov v trestnom konaní zrejme k najviac invazívnym zásahom verejnej moci do bežného podnikateľského dňa. Generálna advokátka Kokott hovorí dokonca o "frightening experience" (C-37/13 P). Pri tak invazívnom zásahu preto zákonite vznikajú spory o presné vymedzenie právomocí PMÚ. Aké podklady je podnikateľ povinný sprístupniť? Aké zariadenia môžu inšpektori prezerať? Komu môže podnikateľ počas inšpekcie telefonovať (konkrétne o tejto otázke prednedávnom písal Jakub).

Konečné slovo o právomociach PMÚ majú samozrejme súdy. Súdne mlyny však melú pomaly a v porovnaní s množstvom inšpekcií je judikatúra zatiaľ málo rozvinutá. Relevantné rozhodnutia možno spočítať na prstoch a ešte aj v rámci tohto malého počtu nie sú v niektorých otázkach jednotné. O ustálenej judikatúre nemožno hovoriť. O to väčší význam majú preto dve nedávne rozhodnutia najvyššieho súdu, na ktoré by som týmto rád upozornil. Dovolím si tvrdiť, že na prax PMÚ budú mať ďalekosiahle dôsledky.

Doterajšia judikatúra - počiatky

Pre úplnosť by som chcel na úvod predostrieť, že tento post sa týka slovenskej judikatúry o súťažných inšpekciách. Právomoci súťažných orgánov sú v poslednej dobe horúcou témou aj v európskej judikatúre a to tak v Luxemburgu ako aj v Štrasburgu. Príkladmo možno spomenúť ságu Deutsche Bahn, v ktorej Všeobecný súd poskytol komplexný prehľad procesných záruk v súvislosti s inšpekciami a keďže tieto záruky považoval za dostatočné, žalobu zamietol (T-289/11, T-290/11 a T-521/11). Podnikatelia sa však odvolali, Súdny dvor im v časti vyhovel a inšpekcie Komisie čiastočne označil za nezákonné (C-583/13 P). Taktiež možno spomenúť prípad Nexans týkajúci sa odôvodnenia rozhodnutia o inšpekcii (T-135/09, C-37/13 P) a prípad EPH týkajúci sa pokuty za obštrukcie v súvislosti s blokovaním emailových kont (COMP/39793, T-272/12).

Z štrasburskej judikatúry možno spomenúť prípad Vinci (č. 63629/10 a 60567/10), v ktorom ESĽP v súvislosti s inšpekciou francúzskeho súťažného orgánu konštatoval porušenie čl. 6 a 8 Dohovoru. V našich končinách bol zase široko diskutovaný prípad Delta pekárny v. ČR (č. 97/11), v ktorom ESĽP konštatoval v súvislosti s inšpekciou českého ÚOHS porušenie čl. 8 Dohovoru z dôvodu nedostatočnej súdnej kontroly.

Slovenská judikatúra, ktorá by podobné otázky riešila v miestnom kontexte, je však stále pomerne vzácna.

Úvodom možno spomenúť dve staršie rozhodnutia, v ktorých súdy preskúmavali pokuty uložené za obštrukcie pri inšpekciách. V prípade Kooperatíva Krajský súd v Bratislave v zásade potvrdil povinnosť poisťovne spolupracovať s inšpektormi, uloženú pokutu však znížil na polovicu (sp. zn. 2 S 414/05). V prípade Moja Samoška súdy taktiež potvrdili pokutu za odopretie spolupráce a teda v zásade potvrdili právomoci PMÚ (sp. zn. 1 Sžh 2/2007). V oboch prípadoch išlo o konanie o žalobe proti rozhodnutiu správneho orgánu podľa § 247 a nasl. OSP.

V slovenskom právnom poriadku možno ako obranu proti inšpekcii využiť aj procesný inštitút žaloby o ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v OSP. Tento inštitút začali podnikatelia proti PMÚ využívať až prednedávnom a v tejto súvislosti možno hovoriť o začiatku slovenskej "dawnraidovej" judikatúry.

V prvých dvoch rozhodnutiach sa najvyšší súd postavil skôr na stranu podnikateľa.

Vo veci ŠEVT(sp. zn. 3 Sžz 1/2011) najvyšší súd zakázal PMÚ prezerať počas inšpekcie skopírovaný dátový nosič. Z rozhodnutia však nie je jednoduché abstrahovať konkrétne usmernenia pre prax PMÚ. Najvyšší súd síce veľmi koncepčne vymedzil inšpekciu ako "špecifický administratívny postup [PMÚ], ktorý síce nie je správnym konaním, ale napriek tomu sa spravuje základnými pravidlami správneho konania" ako najmä vedenie evidencie v správnom spise. Ďalej však vytýkal najmä formality - poverenie predsedníčky PMÚ odkazovalo na § 22 ZOHS a nie na jeho konkrétny odsek, na poverení absentovala pečiatka a chýbalo evidenčné číslo.

Druhým rozhodnutím bola vec AT Computer (sp. zn. 4 Sžz 1/2013). V tomto prípade bolo nastolených viacero zaujímavých otázok o samotnom priebehu inšpekcie. Rozhodnutie v niektorých oblastiach už vytvorilo konkrétne mantinely pre ďalšiu prax PMÚ.

Po prvé, povinnosť podnikateľa poskytnúť počas inšpekcie vysvetlenie má svoje limity a účelom môže byť len zabezpečenie priebehu inšpekcie. Prípustné sú teda napr. otázky smerujúce k tomu, kde sa nachádzajú potrebné podklady, týmto inštitútom však nemožno nahrádzať zisťovanie podkladov pre rozhodnutie v správnom konaní. Po druhé, nie je prípustné vypočúvať zamestnanca v čase, keď je súbežne prehliadaný jeho počítač. Po tretie, počas inšpekcie sa nedá vyhnúť nahliadnutiu do súkromnej korešpondencie, ale za podmienky, že tieto informácie nebudú spracúvané, odňaté alebo s nimi inak disponované, nejde o nezákonný zásah. Po štvrté, podnikateľ má pri inšpekcii právo na právnu pomoc, nie je však povinnosťou PMÚ ho o tomto práve poučovať.

V rozhodnutiach ŠEVT a AT Computer odznelo niekoľko zaujímavých pravidiel. Okrem toho, čo v rozhodnutiach zaznelo, je však minimálne rovnako zaujímavé, čo v nich nezaznelo. A to konkrétne vysporiadanie sa so subsidiaritou žaloby podľa § 250v ods. 3 OSP ("Návrh nie je prípustný, ak navrhovateľ nevyčerpal prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis ..."). Podľa judikatúry je takýmto prostriedkom aj sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach a vyvstáva tak otázka, či podanie sťažnosti je podmienkou podania žaloby podľa § 250v OSP.

Z odôvodnenia rozhodnutí v prípadoch ŠEVT a AT Computer nie je zrejmé, či podaniu žaloby predchádzalo podanie sťažnosti. Vo veci ŠEVT sa odkazuje na bližšie nešpecifikovanú "námietku", pričom PMÚ bez bližšieho odôvodnenia oznámil, že námietku nebude rešpektovať. Nezdá sa, že by išlo o konanie podľa zákona o sťažnostiach. Vo veci AT Computer sa súd k prípadnej podmienke podania sťažnosti nevyjadril. Dokonca výslovne uviedol, že žalobu je potrebné podať v lehote 30 dní odo dňa spísania zápisnice o vykonanej inšpekcii. Dodržanie takejto lehoty pri súbežnom dodržaní procesu podľa zákona o sťažnostiach nie je možné, nakoľko správny orgán má na vybavenie sťažnosti 60 dní (táto dvojkoľajnosť ochrany a hľadanie správneho poradia jednotlivých krokov do istej miery pripomína diskusiu o dovolaní a ústavnej sťažnosti, ktorej sa týkal aj tento post).

Z rozhodnutí ŠEVT a AT Computer sa teda skôr zdá, že najvyšší súd nepovažoval podanie sťažnosti za podmienku podania žaloby podľa § 250v OSP. A práve táto otázka sa ukázala byť mimoriadne problematickou v nasledujúcich rozhodnutiach.

"Zajatie" zákona o sťažnostiach

V tomto medzinadpise som si dovolil citovať kolegyňu Oršulovú, ktorá právny stav po nedávnych rozhodnutiach najvyššieho súdu označila "zajatie" zákona o sťažnostiach (Oršulová, A.: Prešetrované subjekty v "zajatí" zákona o sťažnostiach. Antitrust, 1/2015, s. 11).

Spoločnosť Datalan a jej zamestnanec L.P. sa žalobami podanými podľa § 250v OSP domáhali rozhodnutia, ktorým by najvyšší súd zakázal PMÚ nakladať s dátovými nosičmi vyhotovenými počas inšpekcie dňa 4.2.2014. Meritórne argumenty vyšli navnivoč, keďže najvyšší súd sa venoval len otázke splnenia podmienok konania. Na základe podrobného prehľadu judikatúry ústavného súdu aj samotného najvyššieho súdu dospel k záveru, že využitie inštitútu sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach je podmienkou žaloby podľa § 250v OSP a že tento záver platí aj v oblasti práva hospodárskej súťaže (sp. zn. 1 Sžz 6/2014 a 10 Sžz 5/2014).

Obe žaloby boli preto zamietnuté.

Identicky rozhodol najvyšší súd aj ohľadom žaloby spoločnosti Stengl Consulting, kde taktiež nebola podaná sťažnosť a okrem toho uplynula subjektívna 30-dňová lehota (sp. zn. 1 Sžz 10/2014).

Aktuálne rozhodnutie - Datalan II

A tak sa konečne dostávam k aktuálnym dvom rozhodnutiam v pokračujúcej kauze Datalan.

Spoločnosť Datalan svoj boj napriek vyššie spomenutému neúspechu zrejme nevzdala a na druhýkrát to skúsila aj s podaním sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach. Z verejne dostupných údajov nie je následnosť krokov celkom zrejmá, zdá sa však, že po zamietnutí prvej žaloby (4.11.2014) podala spoločnosť Datalan sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach (20.11.2014). PMÚ dospel k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená (17.2.2015) a spoločnosť Datalan podala ďalšiu žalobu (zrejme 4.4.2015, verejne dostupná verzia rozsudku však zrejme mylne uvádza 4.4.2014). Ešte predtým skúšala (v správnom súdnictve trochu neobvykle) aj návrh na predbežné opatrenie (2.3.2015).

Paralelne s tým podal žalobu aj zamestnanec M.S. (4.2.2015, teda presne rok po vykonaní inšpekcie). Súbežne zrejme opäť podal sťažnosť, ktorú však PMÚ odložil, pretože zároveň už prebiehalo súdne konanie.

Najvyšší súd navrhovateľom v oboch konaniach vyhovel (sp. zn. 5 Sžnz 2/2015 a 5 Sžnz 1/2015), pričom zároveň formuloval asi doposiaľ najjednoznačnejšie mantinely pre PMÚ.

Prípustnosť žaloby - vyčerpanie iných prostriedkov a plynutie lehôt

Po prvé, najvyšší súd sa podrobne vysporiadal s podmienkami prípustnosti podľa § 250v OSP a zároveň s lehotami podľa zákona o sťažnostiach. Za účelom odstránenia panujúcej právnej neistoty najvyšší súd autoritatívne judikoval, že 30-dňová lehota podľa § 250v ods. 3 OSP neuplynie skôr ako 30 dní po doručení oznámenia o vybavení sťažnosti. A Najvyšší súd si tiež neodpustil drobné "šťuchnutie" do argumentácie PMÚ, podľa ktorej bola žaloba podaná "súčasne aj predčasne, ak oneskorene". Takýto výklad podľa najvyššieho súdu nemôže obstáť.

Po druhé, najvyšší súd taktiež odmietol výklad, podľa ktorého skutočnosť, že podnikateľ nevzniesol námietky počas inšpekcie, prekluduje jeho neskoršie námietky. Najvyšší súd zdôraznil, že inšpekcia je stresovým momentom založeným na momente prekvapenia a bez možnosti prípravy. Pre podnikateľov je dôležité uviesť do zápisnice skutočnosti, ktoré nastali. Pokiaľ ide o námietky voči povereniam, dôvodom inšpekcie, postupu pri jej výkone alebo iné námietky, nie je ich uplatnenie počas inšpekcie nevyhnutné. Mimochodom, identický názor prezentoval aj generálny advokát Wahl vo veci Deutsche Bahn.

Po tretie, plynutie objektívnej jednoročnej lehoty podľa § 250v ods. 3 OSP začína až dňom ukončenia zásahu. Zásah však trvá po dobu zhromažďovania a ďalšieho nakladania s informáciami zhromaždenými počas inšpekcie. Inými slovami, hoci od samotnej inšpekcie už uplynula doba dlhšia ako jeden rok, pokiaľ PMÚ naďalej nakladá so zhromaždenými údajmi, je žaloba stále prípustná.

Na základe vyššie uvedeného konštatoval najvyšší súd procesnú prípustnosť žaloby a ďalej sa venoval zákonnosti postupu PMÚ.

Poverenie - prísny test dostatočnej špecifickosti

V rámci substantívneho prieskumu sa najvyšší súd v prvom rade venoval povereniu na vykonanie inšpekcie. Aby sa zabránilo tzv. "fishing expedition", musí poverenie podľa najvyššieho súdu byť "založené predovšetkým na dôvodnom podozrení z porušenia hospodárskej súťaže" a musí byť vymedzené možné porušenie a trh. Vo vzťahu k požadovanej miere špecifickosti poverenia pritom najvyšší súd vychádzal z judikatúry SDEÚ (staršie rozhodnutie Dow Chemical Ibérica - 97 až 99/87 a vyššie citované nedávne rozhodnutie Nexans). Zdôraznil tiež, že vzhľadom na široké kompetencie PMÚ je potrebné maximálne dbať na zásadu proporcionality.

Na základe týchto východísk dospel k záveru, že poverenie musí "obsahovať popis základných charakteristických vlastností podozrivého deliktu, označenie dotknutého trhu, charakter podozrivých obmedzení a vysvetlenia, z ktorých vyplynú závažné indície so všeobecným označením ich charakteru a druhu ako aj závažné materiálne indície, na základe ktorých vyplynie podozrenie vo vzťahu k dotknutému subjektu zo spolupáchateľstva" ako aj "akým spôsobom bol spáchaný uvedený delikt, a najmä čo najpresnejšie označenie toho, čo sa kontrolou hľadá a čoho sa týka". Najvyšší súd pritom priznal, že tieto údaje postačí uviesť vo všeobecnej rovine, aby boli chránené zdroje informácií PMÚ. Zároveň však PMÚ musí preukázať, že zásah je potrebný na zisťovanie skutočností svedčiacich o spáchaní deliktu, resp. zisťovanie by bolo bez neho výrazne sťažené.

Týmto prísnym testom poverenie v danej veci neprešlo.

Najvyšší súd v odôvodnení cituje rozsiahle časti poverenia, pričom sa zdá, že poverenie bolo v súlade s bežnou praxou PMÚ. Demonštratívnym spôsobom a pomerne všeobecne uvádzalo geografický trh (SR), obdobie (od 2007 do súčasnosti), typ dohôd (nepredloženie ponuky, rozdelenie zákaziek, rotácia zákaziek, ...), tovarový trh (určité služby v oblasti IT), proces verejného obstarávania, financovanie projektov a informácie nasvedčujúce tomu, že došlo ku kolúzii (nízky počet ponúk, konečné hodnoty, striedanie víťazov).

Podľa najvyššieho súdu bolo poverenie vyhotovené "vo veľmi všeobecnej rovine bez dostatočného označenia dôkazov, ktoré inšpektori majú hľadať a vysvetlenia toho, akým predpokladaným spôsobom mal byť spáchaný uvedený delikt". Okrem toho PMÚ nepreukázal, že disponoval dostatočným podkladom pre vykonanie inšpekcie. Podozrenia sa týkali jedného konkrétneho projektu elektronizácie služieb VÚC a vo vzťahu k tomuto projektu by najvyšší súd zrejme inšpekciu akceptoval (aj keď ani tento záver nie je úplne jednoznačný). V tomto prípade však inšpektori tento rozsah prekročili a podľa najvyššieho súdu tak konali nezákonne. Problémom bola teda nielen šírka poverenia, ale aj konkrétne úkony inšpektorov.

Postup pri inšpekcii - hromadenie údajov a ich následná selekcia

Najvyšší súd sa ďalej venoval postupu pri vykonávaní inšpekcie. Osobitne vytkol PMÚ stanovenie veľmi širokých kľúčových slov na základe ktorých "došlo k enormnému neodôvodnenému nahromadeniu osobných dát, ktoré s predmetom kontroly vôbec nesúvisia". Jedným z kľúčových slov bolo "operac", čo je podľa najvyššieho súdu v prípade IT firmy príliš generické. Bežnou praxou úradu v týchto situáciách bolo, že veľké množstvo dokumentov a emailov identifikovaných na základe kľúčových slov sa následne napálilo na dátové nosiče, ktoré PMÚ neskôr vyhodnocoval (za prítomnosti podnikateľa) po skončení inšpekcie vo svojich priestoroch.

Táto prax je podľa najvyššieho súdu neakceptovateľná. Podľa poverenia mohla inšpekcia trvať päť dní a podľa najvyššieho súdu mali inšpektori tento čas maximálne využiť na selekciu relevantných dokladov spadajúcich do rozsahu poverenia, aby minimalizovali objem irelevantných a súkromných dokumentov a údajov, ktoré zhromaždia. Keďže inšpektorom v takomto postupe nebránili žiadne objektívne prekážky (samotná inšpekcia bola ukončená po ôsmych hodinách), bol ich postup podľa najvyššieho súdu v rozpore so zásadou proporcionality.

Podľa najvyššieho súdu by tak zrejme mali inšpekcie trvať viac dní, aby k selekcii relevantných údajov v rámci objektívnych možností došlo ešte v priestoroch podnikateľa a aby PMÚ zbytočne nezhromažďoval irelevantné a súkromné údaje. PMÚ by mal viac špecifikovať používané kľúčové slová alebo zvoliť iný postup selekcie. Vykonať "hrubý výber", ktorý zjavne pojme aj dokumenty mimo predmetu inšpekcie, môže len vo výnimočnom a riadne odôvodnenom prípade.

Po inšpekcii - práca so spisom a dátovými nosičmi

Po tretie, najvyšší súd sa zaoberal postupom PMÚ po inšpekcii a počas prebiehajúceho súdneho konania. PMÚ zrejme súdu s administratívnym spisom nepredložil skopírované dátové nosiče. Následne s nosičmi zrejme ďalej pracoval, vytváral z nich kópie a podľa súdu dostatočne neobjasnil, ako a kde sú tieto kópie evidované. Podľa najvyššieho súdu "nie je prijateľné, aby orgán verejnej moci narábal s odňatými elektronickými informáciami bez riadnej žurnalizácie a príslušnosti k určenej veci a spisu". Predstavy PMÚ a najvyššieho súdu o práci so spisom a dátovými nosičmi boli zjavne nekompatibilné a keďže posledné slovo má v tomto najvyšší súd, PMÚ bude svoju prax zrejme musieť zmeniť. Ak bude PMÚ počas súdneho konania chcieť ďalej pracovať so spisom, bude musieť o poskytnutie tejto časti spisu požiadať súd.

Zamestnanec podnikateľa - jeho súkromné zariadenia a práva v konaní

Ako bolo uvedené vyššie, najvyšší súd rozhodoval súbežne o žalobe spoločnosti Datalan ako aj jej zamestnanca M.S. V podstatných rysoch sú obe rozhodnutia identické, rozhodnutie týkajúce sa zamestnanca však obsahuje niektoré dodatočné úvahy.

Často diskutovanou otázkou je prípustnosť prezerania súkromných zariadení zamestnancov využívaných na pracovné účely (k tomu viď. tiež bod 10 aktualizovanej Explanatory note on Commission inspections z 11.9.2015). V tomto prípade zamestnanec voči predloženiu súkromného notebooku a telefónu dôrazne protestoval, nakoniec ich však vydal. Najvyšší súd poznamenal, že súkromná sféra zamestnanca sa nekončí príchodom na pracovisko a zásah verejnej moci do tejto sféry musí byť v súlade so zásadami legality, legitimity a proporcionality. Aplikáciu uvedených zásad v tomto prípade najvyšší súd rozsekol tak, že na takýto zásah do práv musí PMÚ už disponovať dostatočnými a primeranými dôvodmi na jeho nevyhnutnosť. Tie v danej veci absentovali. Odôvodnenie najvyššieho súdu v tomto bode žiaľ nie je jednoznačné, do budúcnosti však zrejme znamená, že ak PMÚ nebude schopný preukázať nevyhnutnú potrebu prehliadať v rámci inšpekcie aj súkromné zariadenia, nebude takýto zásah prípustný.

Ďalším dôležitým bodom je názor najvyššieho súdu, že právo oboznámiť sa s poverením prislúcha nielen podnikateľovi, ale aj jeho zamestnancom, ak sa úkony dotýkajú ich práv alebo právom chránených záujmov. Táto možnosť v predmetnej inšpekcii zamestnancovi zrejme nebola poskytnutá. Podľa najvyššieho súdu je v súlade so zásadami dobrej správy vysvetliť zamestnanoci povahu úkonov a ich právny základ. Je neprípustné, aby sa zamestnanci PMÚ "zamestnancovi v takejto situácii nepredstavili, nelegitimovali a nepreukázali povereniami, podľa ktorých konajú".PMÚ následne zamestnanca dokonca neinformoval o termíne prehliadania údajov z jeho zariadenia a dokumenty prehliadal v čase, kedy bol dotknutý zamestnanec práceneschopný.

Rôznorodé výtky na záver

Na záver ešte najvyšší súd okrajovo spomenul ďalšie pochybenia PMÚ, ktoré považoval za neprípustné. Príkladmo možno uviesť neposkytovanie poučení zamestnancom prešetrovaného podnikateľa, neumožnenie ich účasti na úkonoch, ktoré sa ich týkali, neposkytnutie dostatočného priestoru na zabezpečenie odborne spôsobilej osoby pri technických úkonoch a pokusy brániť včasnému uplatňovaniu námietok. Celkový postup PMÚ a jeho spôsob komunikácie zhodnotil najvyšší súd ako "rozporný so zásadami dobrej správy".

Za problematické považoval najvyšší súd aj zabezpečenie dátových nosičov vo voľnopredajných obálkach s pečatiacimi páskami, ktorých funkčnosť sa ukázala ako nedostatočná a v jednom prípade sa nepoškodená odlepila. V niektorých prípadoch skutkové okolnosti hraničia s komičnom - napr. skutočnosť, že heslo k počítaču s kopírovanými údajmi nebolo nikde zaznamenané a jediný zamestnanec, ktorý ho poznal, si na neho nevedel spomenúť.

Záver

Na základe všetkých uvedených dôvodov najvyšší súd dospel k záveru, že PMÚ nemal na výkon inšpekcie dostatočné podklady, inšpekcia je nezákonná a získané informácie nemožno použiť.

Toto rozhodnutie ťažko interpretovať inak, ako dôrazné "klepnutie po prstoch". Nie všetky závery najvyššieho súdu sa dajú bez ďalšieho preložiť do konkrétnych usmernení pre výkon inšpekcií. Z rozsudku ako takého však jednoznačne vyplýva, že doterajší spôsob výkonu inšpekcií je v mnohých aspektoch neprípustný. Zdá sa pritom, že najvyšší súd je v celkovom tóne v porovnaní so súdmi EÚ podstatne kritickejší a opatrnejší pri priznávaní širokých právomocí súťažným orgánom. Na rozdiel od jednoznačnej podpory súťažnému právu, ktorú často počuť z Luxemburgu, hovorí najvyšší súd skôr z pozície opatrnej a obozretnej ochrany základných práv a princípu proporcionality.

Je otázne, čo budú oba rozsudky znamenať v praxi. PMÚ bude zrejme musieť výrazne zmeniť svoju prax, aj keď mantinely nie sú vo všetkých prípadoch úplne jednoznačné. V budúcnosti teda inšpekcie vo viacerých aspektoch pravdepodobne budú vyzerať inak. Načrtnuté mantinely však môžu mať veľký význam aj pre inšpekcie, ktoré už prebehli. Nezákonnosť inšpekcie totiž môže kontaminovať získané dôkazy a na základe toho by mohlo byť možné napadnúť aj rozhodnutia o substantívnych porušeniach súťažného práva.

Záverom ostáva dúfať, že judikatúra najvyššieho súdu v otázkach procesnej prípustnosti žaloby podľa § 250v OSP je týmto ustálená a judikatúra ohľadom konkrétnych mantinelov právomocí PMÚ sa postupne stáva predvídateľnou. V konečnom dôsledku je zrejme pre prešetrovaných podnikateľov ako aj pre PMÚ kľúčové, aby boli mantinely jasné a vopred známe.


Názory k článku Najvyšší súd k inšpekciám PMÚ: "Takto teda nie!":


  Milan Hlušák, 29. 10. 2015 v 22:23 - Skvelá sumarizácia

Veľká vďaka Jurajovi za výbornú sumarizáciu a update. Takéto príspevky nesporne nielen edukujú, ale aj - dúfam - nútia PMÚ a iné orgány správať sa zodpovednejšie.

Pre mňa bolo vždy nepochopiteľné, že pre down raidy neexistujú jasné hranice/mantinely. Veď keď v trestnom konaní je pre domovú prehliadku či získanie údajov z PC potrebné splniť x krokov, potom by sa malo rovnako prísne nahliadať aj na kontroly z PMÚ.

  Juraj Gyarfas, 30. 10. 2015 v 09:27 - trochu filozofie

Ďakujem Milan.

Ak by som mohol trochu filozofovať, podľa mňa je to o vývoji určitých právnych odvetví (a teraz nemyslím nevyhnutne vývoj v historickom a časovom význame, ale skôr logickom). Na začiatku je legitímny verejný záujem, voči ktorému však stoja ústavné princípy ako prezumpcia neviny, legalita, proporcionalita. Rovnováha medzi týmito pólmi sa postupne hľadá v jednotlivých prípadoch na ad hoc báze (“case-by-case”).

V istej fáze vývoja je podstatne efektívnejšie formulovať ex ante jednoznačné mantinely, čím sa vo šetria náklady verejnej moci, účastníkov aj súdov. Na ad hoc báze sa v takom prípade riešia už len hard cases.

Trestný proces je zo zjavných dôvodov už v tej neskoršej fáze – preto je tento proces upravený v samostatnom kódexe so stovkami paragrafov. “Súťažný proces” je v skoršej fáze a preto sa zatiaľ takmer všetko rieši na ad hoc báze a rôzne sa to láta analógiou s trestným procesom, správnym procesom, ústavnými princípmi, atď. To zákonite vedie k nejasnostiam a často aj nepríjemným prekvapeniam (Datalan a ich advokáti ako aj mnohí ďalší podnikatelia a advokáti boli iste prekvapení rozhodnutiami NS v rozhodnutiach Datalan I, na druhej strane PMÚ bol zrejme nepríjemne prekvapený rozhodnutiami Datalan II).

  Juraj Gyarfas, 05. 01. 2016 v 23:40 - opačný názor

... k behu subjektívnej lehoty formuloval Krajský soud v Brně, 1.6.2015, č.j. 6 A 42/2015-112.

  Juraj Gyarfas, 07. 04. 2016 v 16:01 - pokračovanie kauzy Datalan na ÚS

Ako som písal vyššie, prvý pokus spoločnosti Datalan napadnúť zákonnosť inšpekcie skončil neúspechom, keď najvyšší súd bez meritórneho prieskumu zamietol žalobu samotného Datalanu (sp. zn. 1 Sžz 6/2014) ako aj zamestnanca L.P. (sp. zn. 10 Sžz 5/2014) bez meritórneho preskúmania, pretože nevyužili možnosť podať najprv sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach.

Datalan to však nevzdal a samotná spoločnosť ako aj zamestnanec podali ústavné sťažnosti. Sťažnosť samotného Datalanu bola odmietnutá (I. ÚS 519/2015), pretože ústavný súd si urobil rešerš v databáze rozsudkov najvyššieho súdu (alebo možno si prečítal tento blog:-)) a zistil, že najvyšší súd medzitým Datalanu na druhý pokus vyhovel (sp. zn. 5 Sžnz 2/2015). Z toho dôvodu bola ochrana už efektívne poskytnutá a ústavný súd tak vzhľadom na zásadu subsidiarity nemal ďalej právomoc vo veci konať.

Veľmi zaujímavo sa však vyvíjala ústavná sťažnosť zamestnanca L.P., ktorej ústavný súd vyhovel (III. ÚS 396/2015) a trochu tak zmäkčil a opätovne zahmlil „zajatie zákona o sťažnostiach“.

Sťažovateľ argumentoval, že PMU vo vzťahu k nemu „nevydal žiadne rozhodnutie a nezískal súhlas súdu, ktoré by v zmysle ZOHS umožňovali vykonanie zásahu do jeho súkromnej sféry obsiahnutej v súkromnom zariadení, [...] nepredložil Poverenia, neposkytol Sťažovateľovi žiadne poučenia o jeho právach, nespísal s ním žiadnu zápisnicu a neumožnil mu ani vyjadriť sa k zápisnici spísanej so Zamestnávateľom. PMU tieto kópie dát uchováva neznámym spôsobom v neznámych priestoroch PMU, bez existencie akéhokoľvek právneho rámca“.

Ústavný súd sa pustil do podrobného výkladu, či sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach je účinným prostriedkom nápravy. A pritom dospel k nasledovným záverom:

Ústavný súd si je vedomý svojej predchádzajúcej judikatúry (najmä IV. ÚS 428/09, II. ÚS 758/2014), podľa ktorej bol právny názor, že sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach je efektívnym právnym prostriedkom nápravy nezákonného zásahu orgánu verejnej správy do práv alebo právom chránených záujmov fyzických osôb alebo právnických osôb, vyhodnotený ako ústavne udržateľný.

Uvedený prístup však nemožno považovať za automaticky aplikovateľný v každom prípade bez toho, aby všeobecný súd aplikujúci toto zákonné obmedzenie prístupu k súdu nezohľadnil, či v konkrétnych okolnostiach bolo daným právnym prostriedkom možné nápravu nezákonného stavu aj materiálne dosiahnuť. V opačnom prípade by zamietnutím návrhu podľa § 250v OSP došlo k ústavne neakceptovateľnému zásahu do obsahu základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy. Najvyšší súd sám prešiel názorovým vývojom od striktného výkladu citovaného ustanovenia po požiadavku výkladu podmienky prípustnosti návrhu na konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy v ustanovení § 250v ods. 3 OSP v zmysle čl. 152 ods. 4 ústavy v spojení s čl. 46 ods. 1 ústavy tak, aby sa vzájomne nevylučovali (rozsudky najvyššieho súdu vo veciach sp. zn. 3 Sžn 1/2009, sp. zn. 3Sžz 1/2011, sp. zn. 5 Sžnz 1/2015). Ani v súčasnosti nie je možné skonštatovať jednotnosť v aplikácii § 250v ods. 3 OSP, avšak je zrejmý posun k individuálnemu skúmaniu návrhov. Treba tiež prihliadať na časový aspekt konania o sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach v pomere k zákonným požiadavkám kladeným na súd v správnom súdnictve konajúci o návrhu podľa § 250v OSP a potrebu čo najrýchlejšieho odstránenia potenciálne nezákonného stavu.

[…]

V súvislosti s hodnotením, či ten ktorý právny prostriedok nápravy je efektívny, vychádza ústavný súd z kritérií ustálených judikatúrou ESĽP, medzi ktoré patrí požiadavka prípustnosti, požiadavka adekvátnosti a požiadavka praktickej účinnosti prostriedku nápravy (bližšie Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 192 s.), pričom podľa názoru ústavného súdu najmä poslednú z týchto požiadaviek sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach v danom prípade nespĺňala, čo bolo zjavné už pred vydaním napadnutého rozsudku predovšetkým z písomných stanovísk napadnutých orgánov verejnej správy Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a Kriminálneho úradu finančnej správy k návrhu doručenému najvyššiemu súdu.

Ústavný súd zároveň poukazuje na to, že v posledných rokoch práve pod vplyvom judikatúry ESĽP upúšťa vo svojej rozhodovacej činnosti (napr. I. ÚS 60/2011, II. ÚS 513/2011, IV. ÚS 144/2011, III. ÚS 115/2013) od názoru, že sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach možno vždy považovať za efektívny prostriedok nápravy nezákonných zásahov orgánov verejnej správy, prípadne nečinnosti orgánov verejnej správy, ktorá je v podobe nekonania orgánu verejnej správy obdobou nezákonného zásahu do zaručených práv. Aj preto napriek nevyužitiu sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach rozsudok najvyššieho súdu, ktorým bol návrh zamietnutý len z dôvodu neprípustnosti a bez meritórneho preskúmania prednesených námietok, materiálne zasiahol do obsahu práva na prístup k súdu zaručeného čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru.

Z uvedených dôvodov ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, tak ako to vyplýva z prvého bodu výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Čo z toho vyplýva? Na jednej strane určite vítaný ne-formalistický výklad. Na druhej strane trochu aj právna neistota. Má teda podnikateľ, resp. jeho zamestnanec po podaní primárne podať žiadosť alebo žalobu? Ako sa bude v konkrétnych prípadoch posudzovať, kedy je materiálny test „účinnosti“ sťažnosti ako prostriedku nápravy naplnený a kedy nie?

  Juraj Gyarfas, 20. 11. 2016 v 16:40 - kontrola podľa zákona o potravinách

R 72/2016

"Ak osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, nevyžaduje predchádzajúci súhlas súdu na vstup orgánu verejnej správy do prevádzky podnikateľov za účelom výkonu kontrolnej činnosti, je potom námietka kontrolovaného subjektu o nedostatku súhlasu súdu na prehliadku obchodných priestorov právne irelevantná. S uvedenou námietkou sa súd zaoberá ex post facto."

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 2. februára 2016, sp. zn. 4Sžnz/5/2015)

  Juraj Gyarfas, 23. 11. 2016 v 16:17 - NS SR - dawn raid len so súhlasom súdu

"Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že procesný postup pri vykonaní inšpekcie pred začatím konania, bol pre Protimonopolný úrad v dobe do 30.06.2014 upravený len v O.s.p., a to konkrétne § 78a, ktorý bol účinný od 01.05.2004, teda odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v danom prípade absentovala v čase vykonania inšpekcie, t.j. 04.02.2014, právna úprava v zákone č. 136/2001 Z. z. o procesnom postupe pri vykonaní inšpekcie, a teda do úvahy by prichádzal iba taký postup žalovaného, ktorý by bol v súlade s ust. § 78a O.s.p. ods. 1, teda postup majúci za cieľ zabezpečenie dôkazov na účely prešetrovania podľa zákona č. 136/2001 Z. z. so súhlasom súdu, nakoľko táto kompetencia (vykonať prešetrovanie) mu vyplývala len z Nariadenia č. 1/2003, avšak podľa vnútroštátnych procesných pravidiel, ktoré boli upravené v ust. § 78a O.s.p., nakoľko konanie vo veci samej (možného porušenia pravidiel hospodárskej súťaže) bolo začaté až dňa 19.03.2015. Ak teda žalovaný nepostupoval v súlade s vykonaním inšpekcie tak, že pred samotným začatím konania si nevyžiadal súhlas súdu podľa § 78a O.s.p., možno hodnotiť tento jeho postup ako postup nemajúci oporu v zákone, a teda v rozpore s čl. 2 ods. 2 Ústavy, a to jednak z dôvodu, že nebolo začaté konanie podľa § 25 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. a jednak nepožiadal súd o predchádzajúci súhlas s vykonaním inšpekcie na zabezpečenie dôkazov na účely prešetrovania podľa zákona č. 136/2001 Z. z. [...]

Ďalej Najvyšší súd Slovenskej republiky posudzoval zákonnosť postupov žalovaného v rozsahu žalobných dôvodov v rozsahu poverenia na vykonanie inšpekcie podľa § 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení účinnom do 30.06.2014 a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že poverenie je základný právny akt, na základe ktorého žalovaný mohol postupom podľa § 78a O.s.p. požiadať súd o súhlas s vykonaním inšpekcie. Jeho zákonnosť je predpokladom zákonnosti ďalšieho postupu vykonaného na jeho základe. Zákon č. 136/2001 Z. z. v znení účinnom do 30.06.2014 totiž neustanovoval náležitosti poverenia na vykonanie inšpekcie, tie ustanovoval len § 78a ods. 2 O.s.p.. Tento súhlas súdu zároveň stanovuje rozsah výkonu inšpekcií Protimonopolného úradu, ktorý by mal byť v súlade s sledovaným legitímnym cieľom a princípom proporcionality tak, aby nebol svojvoľným alebo neprimeraným zásahom verejnej moci do práva kontrolovaného na ochranu jeho súkromia. Neohlásená inšpekcia nepochybne znamená zásah do činnosti podnikateľa. Je preto nevyhnutné, aby súd preskúmal, či nejde o svojvoľný výkon verejnej moci, či existujú skutočnosti, ktoré by odôvodňovali vykonanie takého zásahu, ako aj či poverenie, na základe ktorého bude inšpekcia vykonaná, je v súlade so sledovaným legitímnym cieľom a tieto sledované ciele nie je možné dosiahnuť inak.
"

8Sžnz/2/2015

  Juraj Gyarfas, 23. 11. 2016 v 16:28 - NS SR - neúspešné žaloby proti nezákonnému zásahu

"Samotné vedenie správneho konania, ktoré bolo v tomto prípade začaté v súlade s právnymi predpismi, však nie je možné považovať podľa názoru senátu za nezákonný zásah orgánu verejnej správy. Správne konania, vedené pred orgánmi verejnej správy sú obvykle zakončené vydaním administratívneho rozhodnutia, ktoré je preskúmateľné súdom v správnom súdnictve. Postup správneho orgánu predchádzajúci vydaniu rozhodnutia je následne súdom preskúmavaný v konaní o žalobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy. Návrhom na ochranu pred nezákonným zásahom nie je možné úplne negovať vedenie a účinky správneho konania. V prípade, ak by súd v rámci konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy preskúmaval zákonnosť, resp. prípustnosť vedenia správneho konania, dopustil by sa predčasného konania, ktoré by zasahovalo do právomoci orgánov verejnej správy. Takýmto konaním by došlo k prelínaniu súdnej moci s mocou výkonnou. Prieskum zákonnosti postupu správneho orgánu v rámci správneho konania je súčasťou prieskumu zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy, preto nie je možné v rámci konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy preskúmavať zákonnosť správneho konania, ktoré predchádza vydaniu administratívneho rozhodnutia. Otázka posúdenia samotného začatia správneho konania v tejto veci bude rovnako, ako zákonnosť celého postupu odporcu v správnom konaní až predmetom súdneho prieskumu v konaní o žalobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, a to vrátane otázky, či sankcia, ak by bola určená žalobcovi, je uložená v lehotách stanovených v príslušnom zákone, vrátane zákona č. 136/2004 Z.z. Všetko za predpokladu, že budú splnené zákonné podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 244 a nasl. O.s.p.
"

3Sžz/2/2012, Technicolor, publikované ako R 98/2013
žaloba zamietnutá

___________

"Začatie samotného správneho konania na základe vyhodnotenia informácii získaných počas inšpekcie, nemôže byť považované za ďalší, samostatný, čiastkový zásah úradu, keďže začatie správneho konania a úkony vykonávané úradom v správnom konaní nemôžu už podľa ustálenej judikatúry najvyššieho súdu predstavovať nezákonný zásah úradu. Podľa názoru najvyššieho súdu nie je možné počítať plynutie samostatnej lehoty na podanie návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom od akéhokoľvek okamihu trvania držby a dispozície s diskom, DVD, resp. informáciami na nich. V tomto prípade ide o jednorazový zásah v podobe inšpekcie s trvajúcimi dôsledkami a plynutie lehoty je preto potrebné počítať od vykonania inšpekcie samotnej.
"

4Sžnz/7/2015, IMPA Bratislava
žaloba zamietnutá

______________

"Najvyšší súd opätovne zdôrazňuje, že odporca už vydal prvostupňové rozhodnutie, ktoré navrhovateľ napadol rozkladom a v súčasnosti prebieha konanie na druhostupňovom správnom orgáne. Keďže navrhovateľ podal na najvyšší súd návrh na ochranu pred nezákonným zásahom, od odporcu si najvyšší súd vyžiadal celý administratívny spis a z toho dôvodu nemohol odporca ukončiť rozhodovanie o rozklade. Správny orgán bude v konaní pokračovať po vrátení administratívneho spisu.

[...]

S poukazom na uvedené skutočnosti dospel senát najvyššieho súdu k záveru, že odpadol dôvod na ďalšie konanie a preto konanie zastavil. Najvyšší súd nepovažoval ďalej za nevyhnutné a ani účelné, vzhľadom k tomu, že neboli splnené zákonom stanovené procesné podmienky, zaoberať sa podrobnejšie všetkými ďalším namietanými skutočnosťami.
"

8Sžnz/6/2015, VAŠA Slovensko
konanie zastavené

____________

"Samotné vedenie správneho konania, ktoré bolo v tomto prípade začaté v súlade s právnymi predpismi, však nie je možné považovať podľa názoru senátu za nezákonný zásah orgánu verejnej správy. Správne konania, vedené pred orgánmi verejnej správy sú obvykle zakončené vydaním administratívneho rozhodnutia, ktoré je preskúmateľné súdom v správnom súdnictve. Postup správneho orgánu predchádzajúci vydaniu rozhodnutia je následne súdom preskúmavaný v konaní o žalobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy. Návrhom na ochranu pred nezákonným zásahom nie je možné úplne negovať vedenie a účinky správneho konania. V prípade, ak by súd v rámci konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy preskúmaval zákonnosť, resp. prípustnosť vedenia správneho konania, dopustil by sa predčasného konania, ktoré by zasahovalo do právomoci orgánov verejnej správy. Takýmto konaním by došlo k prelínaniu súdnej moci s mocou výkonnou. Prieskum zákonnosti postupu správneho orgánu v rámci správneho konania je súčasťou prieskumu zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy, preto nie je možné v rámci konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy preskúmavať zákonnosť správneho konania, ktoré predchádza vydaniu administratívneho rozhodnutia.
"

10Sžz/12/2014, Slovenská banková asociácia
žaloba zamietnutá

____________

"Správny súd nemôže svojou rozhodovacou činnosťou nahradiť správnu úvahu a rozhodnutie orgánu verejnej správy, inak by poprel zmysel a úlohu správnych orgánov. Ak sa teda navrhovateľ domnieva, že postupom odporcu boli v správnom konaní porušené jeho práva a oprávnené záujmy, bude sa ich ochrany mať možnosť domáhať prostredníctvom žaloby na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia správneho orgánu, po vydaní druhostupňového rozhodnutia v administratívnom konaní.

Správne konania vedené pred orgánom verejnej správy sú obvykle zakončené vydaním administratívneho rozhodnutia, ktoré je preskúmateľné súdom v správnom súdnictve. Postup správneho orgánu predchádzajúci vydaniu rozhodnutia je následne súdom preskúmavaný v konaní o žalobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy. Začatie samotného správneho konania v tejto veci bude rovnako, ako zákonnosť celého postupu odporcu v správnom konaní až predmetom súdneho prieskumu o žalobe na preskúmanie zákonnosti správneho orgánu, a to vrátane dôkazov, ktoré budú tvoriť podklad pre vydanie rozhodnutia odporcu. Všetko za predpokladu, že budú splnené zákonné podmienky vyplývajúce z § 244 a nasl. O.s.p.
"

5Sžnz/6/2015, Edenred Slovakia
konanie zastavené

  Juraj Gyarfas, 19. 12. 2016 v 13:36 - ÚS SR k dawn raidom

ÚS SR potvrdil (presne povedané, odmietol ústavnú sťažnosť proti) rozhodnutie NS SR vo veci VAŠA Slovensko, v ktorej NS zastavil konanie podľa § 250v OSP o inšpekcii z dôvodu, že medzitým bolo vydané meritórne rozhodnutie PMÚ a prebiehalo konanie o rozklade.

"Ani ústavný súd nespochybňuje možnosť využiť žalobu o ochranu proti nezákonnému zásahu orgánu verejnej správy aj v prípadoch nezákonne vedenej inšpekcie protimonopolným úradom, avšak iba v tom štádiu konania, keď niet iného procesného prostriedku na dosiahnutie nápravy. Pokiaľ sťažovateľka žiada žalobou zničenie skopírovaných údajov a tieto už boli využité ako dôkazy vo vydanom, hoci dosiaľ neprávoplatnom rozhodnutí protimonopolného úradu, posúdiť ich zákonnosť patrí druhostupňovému správnemu orgánu, resp. neskôr prípadne správnemu súdu konajúcemu o správnej žalobe proti potupu a rozhodnutiu. "

ÚS SR, III. ÚS 676/2016

  Juraj Gyarfas, 02. 06. 2017 v 11:23 - medzitým v Írsku

"The Competition and Consumer Protection Commission cannot examine all 100,000 emails of a senior executive of cement giant CRH copied by it following a “dawn raid” as part of an investigation into alleged anti-competitive practices, the Supreme Court has ruled."

http://www.irishtimes.com/business/manufacturing/supreme-court-limits-investigation-s-access-to-emails-of-senior-crh-executive-1.3100526

  Juraj Gyarfas, 02. 06. 2017 v 12:43 - vo Francúzsku k telefonátu s právnikom

"France’s top court has ruled that antitrust investigators breached Samsung Electronics’ defence rights during 2013 dawn raids, [...].

On 4 May, the Cour de Cassation ruled that the enforcer’s investigators had illegally blocked Samsung’s staff from calling lawyers during the raid.

[...]

But the Cour de Cassation noted that under French law, dawn raid targets can exercise their defence rights as soon as they are notified of dawn raid warrants.
"

http://globalcompetitionreview.com/article/1141982/french-court-quashes-dawn-raid

  Juraj Gyarfas, 14. 06. 2017 v 15:46 - medzitým pred českými súdmi

Rád by som upozornil na dve zaujímave rozhodnutia českých súdov k zákonnosti dawn raidov.

V prvom rade sa Krajský súd v Brne aj Najvyšší správny súd vyjadrovali k dostatočnosti odôvodnenia poverenia na vykonanie miestneho šetrenia. Okrem iného išlo konkrétne o slovíčko "zejména", ku ktorému Krajský súd uviedol nasledovné: "Podstatné tedy je, že nesprávně široké vymezení v rámci pověření, jež rozšiřovalo jasně a srozumitelně vymezený rozsah (předmět šetření) opírající se o předchozí podezření použitím slova „zejména“ se neprojevilo v nesprávnosti (v šíři) samotného místního šetření. Rozsah místních šetření tudíž nepřesáhl rozsah podezření odůvodněný konkrétními předchozími zjištěními žalovaného. Přestože rozsah šetření, jenž by mohl vyplývat z nesprávně použitého slova „zejména“ v obou pověřeních, rozsah odpovídající předchozím podezřením žalovaného překračuje, nepřesáhlo-li jej samotné místní šetření, pak místní šetření nelze pokládat za zakázaný „lov informací“ (za nepřípustnou „rybářskou výpravu“). Použití slova „zejména“ v pověřeních tedy za
tohoto skutkového stavu nezákonnost místních šetření nezpůsobuje.
" (KS Brno, 62 A 236/2016). NSS kasačnú sťažnosť zamietol (NSS ČR, 6 As 113/2017)

V druhom prípade Krajský súd v Brne "označil místní šetření prováděná Úřadem na počátku správního řízení v roce 2012 za nezákonná z důvodu nepřípustného lovu informací. Rozsah místního šetření měl podle soudu odpovídat zakázkám uvedeným v anonymním podání. V případě, že by Úřad při místním šetření náhodně narazil na dokumenty svědčící o jiném jednání, měl pro toto jednání zahájit nové správní řízení." (zdroj: Tlačová správa ÚOHS) Vo veci teda zrejme bude rozhodovať Najvyšší správny súd.

  Juraj Gyarfas, 30. 07. 2017 v 10:34 - analýza PMÚ

Rád by som upozornil na zaujímavú stručnú analýzu PMÚ k inšpekciám - dokonca odkazujú aj na Lexforum :-)

  Juraj Gyarfas, 23. 08. 2017 v 11:08 - ÚS SR k dawn raidom

Vyššie som odkazoval na prípad Edenred, v ktorom NS zastavil konanie o žalobe proti inšpekcii. Tento záver teraz potvrdil aj ÚS (resp. odmietol sťažnosť proti uzneseniu NS) - ÚS SR, II. ÚS 319/2017.

  Juraj Gyarfas, 06. 09. 2017 v 23:06 - o elektronických dokumentoch z Poľska

Poľský súd v kontexte súťažného dawn raidu zaujal veľmi reštriktívne stanovisko ku kopírovaniu celých diskov bez selekcie relevantných dokumentov a k prehliadaniu dokumentov v sídle úradu bez prítomnosti podnikateľa (aj keď vzhľadom na konkrétne okolnosti danej kauzy nekonštatoval porušenie):

Taki sam, a więc ograniczony do celu przeszukania i dowodów związanych z przedmiotem przeszukania może być
zakres czynności związanych z kopiowaniem dowodów (też wydrukami i notatkami) o jakim mowa w art. 105o
u.o.k.k. Przepis ten stanowi, że w celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie przeszukujący
ma prawo sporządzania z materiałów i korespondencji, o których mowa w art. 105b ust. 1 pkt 2, oraz z informacji
zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach, o których mowa w tym przepisie, notatek, przez co należy rozumieć również sporządzenie kopii lub wydruków.

Zdaniem Sądu wyraźna treść powyższych regulacji nie daje Prezesowi UOKiK prawa do kopiowania i drukowania
takich dowodów, które nie są związane z przedmiotem przeszukania (nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym
przeszukania)
, skoro przeszukanie ma służyć li tylko zebraniu informacji mogących stanowić dowód naruszenia przepisów ustawy u.o.k.k., w przypadku oczywiście stwierdzenia, że dowody takie istnieją. Jakkolwiek nie oznacza to, że notatki, kopie i wydruki muszą być dokonywane z tych tylko dowodów, które ostatecznie staną się podstawą ustalenia naruszenia reguł konkurencji. Wszak skopiowane mogą być także i takie dowody, które prima facie mogą się wydawać na związane z przedmiotem przeszukania, ale ostatecznie okaże się, że nie stanowiły one dowodu naruszenia norm prawa konkurencji. Wskazuje na to użycie tylko przypuszczającej formy w zwrocie „mogących stanowić dowód” a więc dowodów hipotetycznie tylko powiązanych z podejrzewanym naruszenia prawa konkurencji.

Jeśli zatem w sprawie niniejszej przedmiotem przeszukania, na które zgodę wyraził SOKiK, było pozyskanie dowodów na okoliczność stosowania praktyk ograniczających konkurencję w związku z działalnością przedsiębiorców polegającą na prowadzeniu obiektów fitness oraz pozyskiwaniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, to oczywistym jest, że tylko dowody na okoliczność stosowania tych praktyk mogą być kopiowane i drukowane.

Nie budzi to wątpliwości jeśli kopie sporządzane są z dokumentów papierowych przechowywanych w siedzibie
przedsiębiorcy, że organ kopiuje tylko te z nich, które są związane z przedmiotem przeszukania.

Jednak Prezes UOKiK widzi problem, głównie techniczny, w takim ograniczonym do przedmiotu przeszukania
kopiowaniu dowodów zgromadzonych na informatycznych nośnikach danych.

Jednak zdaniem Sądu, w świetle regulacji prawnych, różny charakter nośnika informacji z których sporządzane
są kopie i wydruki nie może w żaden sposób ograniczać słusznych praw przedsiębiorcy. Skoro bowiem na
zabezpieczonych informatycznych nośnikach informacji znajdują się treści (dokumenty) nie pozostające w związku z tak określonym celem przeszukania, to organ nie ma prawa sporządzać notatek, kopii i wydruków takich informacji i czynić z nich użytek. Pozyskane mogą być kopie i wydruki tylko z takich elektronicznych dowodów, które były związane z przedmiotem przeszukania. Organ więc, po sporządzeniu kopii binarnej dysku [...]
winien dokonać selekcji dowodów zgromadzonych na skopiowanych dyskach w obecności przedstawiciela przedsiębiorcy, co stanowić będzie element przeszukania. Tylko z tych wyselekcjonowanych ze względu na pozostawanie w związku z przedmiotem przeszukania dowodów, znajdujących się na nośnikach
informatycznych, organ może w dalszej kolejności sporządzać notatki, kopie i wydruki.


[...]

Tylko sporządzanie kopii z poszczególnych i konkretnych dowodów (plików) znajdujących się na informatycznych
nośnikach danych stwarza dla przedsiębiorcy gwarancje ochrony jego prawa do prywatności, które nie są iluzoryczne.

Nie może być skutecznym argumentem ten podnoszony przez organ, że selekcjonowanie dowodów bezpośrednio
w miejscu ich pozyskania czyli w siedzibie przedsiębiorcy jest utrudnione z uwagi na konieczność posługiwania
się specjalistycznymi narzędziami typu F. I. do odnalezienia właściwych plików na dyskach komputerów.
Nie można wszak zapominać, że przepisy ustawy u.o.k.k. dają odpowiednie narzędzia organowi do posłużenia się przy przeszukaniu osobami posiadającymi wiadomości specjalne, jeśli do przeprowadzenia kontroli są tego typu
wiadomości niezbędne (art. 105a § 2 pkt 3 w zw z art. 105q u.o.k.k.). [...] Zatem brak jest
wiarygodnych dowodów na to, że tego typu analizy informatycznych nośników danych, przy użyciu właściwych
narzędzi informatycznych nie mogą być dokonywane w siedzibie przedsiębiorcy i w jego obecności. Fakt, że może
to stanowić trudność dla przedsiębiorcy np. z uwagi na długotrwałość procesu analizy danych znajdujących się na
dyskach nie może zwalniać organu od respektowania praw przedsiębiorcy do uczestniczenia w przeszukaniu nośników
informacji.
Tym bardziej utrudnienia jakie wiążą się dla organu w związku z dokonywaniem przeszukania nośników danych w takim trybie, nie mogą wyłączać gwarancji przyznanej przedsiębiorcy, jaką jest prawo uczestniczenia w czynnościach przeszukania.

Z tym ostatnim uprawnieniem przedsiębiorcy wiąże się kolejne ograniczenie jakie dotyczy organu przeszukującego,
w związku z koniecznością respektowania prawa przedsiębiorcy do prywatności, jakim jest ograniczenie miejsca dokonywania przeszukania do siedziby przedsiębiorcy. Przepisem regulującym tę kwestię jest art. 80a ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do którego odsyła art. 105q pkt 1 u.o.k.k.

Przepis art. 80a usdg stanowi, że kontrolę (tu przeszukanie) przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego,
miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu
przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania
działalności gospodarczej przez kontrolowanego.


[...]

Jednoznaczne jest zatem, w kontekście powyższego uregulowania, że czynności przeszukania nie mogą być
dokonywane w siedzibie organu kontroli
, skoro żaden inny przepis nie zezwala na odstępstwo od reguły wyrażonej w art. 80a usdg.

W sprawie niniejszej oznacza to, że czynności przeszukania, w tym przeszukiwania informatycznych nośników informacji, w celu pozyskania z nich środków dowodowych, nie mogą być dokonywane w siedzibie organu
przeszukującego, a jedynie w siedzibie kontrolowanego lub innym miejscu wykonywania działalności gospodarczej.

Rację ma więc powód twierdząc, że przeglądanie kopii danych elektronicznych (oraz sporządzanie notatek i
wydruków) w siedzibie UOKiK nie jest tylko czynnością techniczną
. Podejmowane poza siedzibą przedsiębiorcy czynności przeglądania zawartości kopii dysków twardych i poczty stanowią bowiem istotę przeszukania, ponieważ to w tym momencie dochodzi do konfrontacji organu z materiałem dowodowym. Czynność ta ma zatem bardzo istotne znaczenie dla kształtowania pozycji procesowej przedsiębiorcy i nie powinna być dokonywane bez jego udziału.

[...]

Aby więc ochrona tajemnic o jakich mowa w art. 225 k.p.k., w tym także tajemnicy obrończej nie była iluzoryczna nie jest możliwe: po pierwsze pozyskiwanie dowodów w tak szerokim zakresie jak tego oczekuje Prezes UOKiK(w szczególności całych dysków); a po drugie dowolne selekcjonowanie przez organ tego typu informacji z nośników danych i to pod nieobecność przedsiębiorcy (czyli w siedzibie organu). Taka metoda przeszukiwania dysków pod nieobecność przedsiębiorcy proponowana przez organ, w rzeczywistości czyni niemożliwym do realizacji postulat wyrażony w art. 225 § 3 k.p.k., aby organ przeszukujący nie zapoznawał się z treścią lub wyglądem dokumentów obejmujących tajemnicę.


Sygn. akt XVII Amz 15/17, 7 marca 2017 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Juraj Gyarfas, 20. 10. 2017 v 08:16 - Poľsko

... užitočné zhrnutie vyššie citovaného poľského rozhodnutia po anglicky je tu: http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2017/10/19/dawn-raids-poland-tighter-rules-gathering-electronic-evidence/

  Juraj Gyarfas, 28. 01. 2018 v 19:38 - ÚS SR k sťažnostiam

"Názor, že sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach je efektívnym právnym prostriedkom nápravy nezákonného zásahu orgánu verejnej správy do práv alebo právom chránených záujmov fyzických osôb alebo právnických osôb, nemožno považovať za automaticky aplikovateľný v každom prípade bez toho, aby všeobecný súd aplikujúci toto zákonné obmedzenie prístupu k súdu nezohľadnil, či v konkrétnych okolnostiach bolo daným právnym prostriedkom možné nápravu nezákonného stavu aj materiálne dosiahnuť. V súvislosti s hodnotením, ktorý právny prostriedok nápravy je efektívny, vychádza ústavný súd z kritérií ustálených judikatúrou ESĽP, medzi ktoré patrí požiadavka prípustnosti, požiadavka adekvátnosti a požiadavka praktickej účinnosti prostriedku nápravy, pričom podľa názoru ústavného súdu najmä poslednú z týchto požiadaviek sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach v danom prípade nespĺňala."

ÚS SR, III. ÚS 375/2015

  Juraj Gyarfas, 01. 03. 2018 v 11:21 - NSS ČR k lehotám na podanie zásahovej žaloby

"[67] Rozšířený senát tedy uzavřel projednání rozhodujících sporných právních otázek takto:

[68] Objektivní lhůta k podání zásahové žaloby ( § 84 odst. 1 věta druhá s. ř. s.) počíná běžet od okamžiku, kdy započalo jednání veřejné správy, tj. odkdy se objektivně mohly účinky jednání projevit v žalobcově právní sféře. Oproti tomu subjektivní lhůta k podání této žaloby ( § 84 odst. 1 věta první s. ř. s.) počíná běžet okamžikem, kdy se do sféry žalobce dostanou takové informace, na jejichž základě mohl seznat, v čem jednání veřejné správy, jež má být nezákonným zásahem, spočívá a že je zaměřeno proti němu. Povědomost o protiprávnosti, tedy znalost práva, není v tomto kontextu podstatná (srov. rozsudek ze dne 29. 6. 2011, č. j. 5 Aps 5/2010-293, č. 2386/2011 Sb. NSS).

[69] Posuzování včasnosti zápůrčí žaloby se odvíjí i od toho, jakým způsobem byly vypořádány prostředky ochrany či nápravy, které byly žalobci k dispozici, resp. byl povinen je uplatnit. Takovýto řádný postup žalobci nesmí být na újmu, zejména mu nemůže zkrátit lhůty k podání žaloby v tom smyslu, že by začaly běžet předtím, než se stane zřejmým, jak bylo s uplatněnými nesoudními prostředky ochrany či nápravy naloženo. Proto subjektivní žalobní lhůta nemůže v daném případě začít běžet dříve, než se informace o tom dostala do sféry žalobce. Využije-li však žalobce prostředky ochrany, které není povinen uplatnit, nemá tento jeho krok na běh lhůt pro podání zásahové žaloby žádný vliv.
"

Zároveň je však potrebné upozorniť na dva veľmi presvedčivé disenty.

NSS ČR, 7 As 155/2015


  Juraj Gyarfas, 04. 04. 2018 v 09:16 - ÚS SR k dawn raidom (IMPA)

"15. Ústavný súd vníma, že v prípadoch náhlych inšpekcií sa prelínajú na jednej strane výrazné právomoci štátu typické pre prostredie súťažného práva a na druhej strane nutnosť chrániť sféru slobody korporácií. V širšom zmysle ide o trend takpovediac silnejšej personifikácie právnických osôb.

16. S pomocou judikatúry možno odvodiť, že účelom zásahových žalôb je jednak ochrana slobody ako objektívnej hodnoty, ale tiež „znezákonenie“, resp. samotné zničenie dôkazov získaných inšpekciou, a tým vylepšenie si pozície v meritórnom konaní.

17. Vo vzťahu k prerokúvanej veci je potrebné uviesť, že práve v aktuálnom období sa postupne vyvíja judikatúra týkajúca sa ochrany pred inšpekciami zásahovou žalobou podľa Občianskeho súdneho poriadku, ako aj podľa § 252 a nasl. Správneho súdneho poriadku (porov. GYARFÁŠ, J. Najvyšší súd k inšpekciám PMÚ: „Takto teda nie!“ [online]. Dostupné na internete: http://www.lexforum.cz/558). Táto judikatúra postupne vypĺňa rámcovú právnu úpravu, napríklad náležitosti poverenia. Ďalej možno tiež uviesť, že sa vyvíja (i) vzťah sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) a zásahovej žaloby (III. ÚS 396/2015, tiež ORŠULOVÁ, A. Prešetrované subjekty v „zajatí“ zákona o sťažnostiach. Antitrust 1/2015, s. 14), ako aj (ii) vzťah zásahovej žaloby a meritórneho správneho konania, resp. následného konania o všeobecnej správnej žalobe (III. ÚS 676/2016, III. ÚS 319/2017).

18. Ochrana zásahovou žalobou práve pri tzv. dawn raidoch sa komplikuje tým, že sa neaplikuje len na inšpekciu samu, ale korporácie sa ňou bránia aj proti čiastkovým útokom, o ktorých sa dozvedia neskôr.

19. V predmetnej veci nie je sporné, že proti inšpekcii samotnej je zásahová žaloba oneskorená. Bola podaná takmer dva roky po vykonaní inšpekcie, o ktorej sťažovateľka prirodzene vedela [bod 5 a 6 (Možno predpokladať, že inšpiráciou pre podanie zásahovej žaloby bol až rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 5 Sžnz 2/2015, tzv. Datalan II, ktorý bol prijatý 25. júna 2015.)].

20. Jedinou udalosťou, na základe ktorej by si teoreticky mohla sťažovateľka zachovať lehotu, aby mohla namietať (čiastkové) zásahy súvisiace s inšpekciou, je záhadné doručenie pôvodnej obálky harddisku protimonopolného úradu so zaznamenanými údajmi z inšpekcie, ktorá mala byť sťažovateľke doručená od neznámeho odosielateľa (porov. body 3-iii a 9).

21. Najvyšší súd v napadnutom rozsudku uvedenú otázku vyriešil tak, že posúdil závažnosť samotnej udalosti v tom zmysle, či je táto udalosť natoľko relevantná, aby vôbec bolo možno od nej rátať (subjektívnu) lehotu na podanie zásahovej žaloby. Najvyšší súd v napadnutom rozsudku v podstate skonštatoval, že nie je sporné, že obálka bola otvorená riadne a v prítomnosti zástupcu obchodnej spoločnosti IMPA Bratislava, a. s., a preto nie je táto udalosť relevantná. Ústavný súd len pre konanie o tejto ústavnej sťažnosti vzal podporne do úvahy prvostupňové meritórne rozhodnutia protimonopolného úradu č. 2015/KH/1/1/033 (body 489 – 501; Dostupné na internete: ˂http://www.antimon.gov.sk/2015kh11033/˃), s tým výsledkom, že argumentáciu najvyššieho súdu pre účel zistenia včasnosti zásahovej žaloby možno akceptovať. Tým teda nie je nijako dotknuté meritórne konanie. Podľa rozhodnutia protimonopolného úradu č. 2015/KH/1/1/033 „Úrad trvá na tom, že rozstrihnutá obálka je tou obálkou, ktorej neporušenosť pán Z. potvrdil dňa 19.2.2014 pri zahájení prehliadania obsahu predmetného disku. Obálka bola prestrihnutím znehodnotená v prítomnosti pána Z. a na zabezpečenie pevného disku po ukončení prehliadania bola použitá nová obálka, ktorá bola opatrená zabezpečovacou páskou a pečiatkou úradu, ako aj podpisom pána Z. Táto obálka je v súčasnosti uložená v zabezpečených priestoroch úradu. Jediným časovým obdobím, kedy nebol predmetný pevný disk zabezpečený vložením do zapečatenej obálky je časové obdobie prezerania jeho obsahu v priestoroch úradu, pričom na tomto prehliadaní sa po celý čas zúčastnil pán Z., ktorý neuviedol do zápisu žiadne podozrenie o manipulácii s predmetným pevným diskom v tomto časovom úseku. Úrad ďalej uvádza, že len samotná skutočnosť, že údajne niekto neznámy zaslal poštou pánovi Z. predmetnú obálku nijakým spôsobom nepoukazuje na nezákonnú manipuláciu úradu s predmetným pevným diskom... Úrad nemá vedomosť o tom, kto mohol pánovi Z. poslať zásielku s predmetnou obálkou.“.

22. Na tomto mieste možno nadviazať na zmienku o prebiehajúcom meritórnom konaní konštatovaním, že sťažovateľka má ešte druhú trajektóriu právnej ochrany, a to meritórne konanie s následnou súdnou ochranou. Z predchádzajúceho odseku je zrejmé, že sťažovateľka svoje výhrady proti inšpekcii a nakladaniu s údajmi vyjadrila aj v meritórnom konaní, kde jej môže byť poskytnutá ochrana.

23. Napokon, sťažovateľka sa paralelne so zásahovou žalobou pokúšala získať ochranu aj sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach podanou na protimonopolnom úrade. Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 5 Sžnz 2/2015 (Datalan II) uviedol, že zásahovú žalobu možno podať po podaní takejto sťažnosti. Ani touto sťažnosťou sa však v predmetnej veci lehota, a to ani proti čiastkových zásahom, nedala „zachytiť“ (Sťažovateľka to ostatne ani nenamieta.). Jednak judikatúra „skompromisnila“ nutnosť podať takúto sťažnosť (III. ÚS 396/2015), a aj keby bolo nutné podanie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach, tak z rozhodnutí najvyššieho súdu sa odvodzuje (ORŠULOVÁ, A. Prešetrované subjekty v „zajatí“ zákona o sťažnostiach. Antitrust 1/2015, s. 14), že sa takáto sťažnosť musí podať okamžite pri rozhodnej udalosti, čo sťažovateľka nesplnila.

24. Z dosiaľ uvedeného vyplýva, že napadnutý rozsudok zjavne nezasiahol ústavne nesúladne do označených základných práv sťažovateľky, a preto možno sťažnosť odmietnuť už v štádiu predbežného prerokovania podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde ako zjavne neopodstatnenú. V prípadných budúcich sťažnostiach by bolo účelné okrem označených základných práv namietať aj porušenie čl. 21 ústavy, aby ústavný súd mal možnosť kultivovať rozsah (scope) referenčných noriem vo vzťahu k tzv. dawn raidu.
"

ÚS SR, II. ÚS 84/2018

  Juraj Gyarfas, 01. 06. 2018 v 14:42 - ÚS ČR zrušil rozsudok NSS ČR: držanie dokumentov predstavuje trvajúci zásah

"V řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, je důležité rozlišovat různé typy zásahů a zohledňovat specifika tzv. trvajících zásahů. K posouzení povahy zásahu nestačí pouze tvrzení žalobce. Správní soud musí při hodnocení povahy zásahu vycházet z objektivních skutečností a musí na jejich základě vyhodnotit, jakou povahu zásah má. Pokud v té souvislosti ovšem dojde k opačnému závěru než žalobce (např. nebude mít za to, že napadený zásah je trvající, což bude mít dopad na počítání lhůty k podání žaloby a její včasnost), musí dát žalobci možnost na tento odlišný pohled soudu reagovat.

Držení dokumentů převzatých při místním šetření v tomto konkrétním případě představovalo trvající zásah. V případě těchto zásahů obecně musí s ohledem na zásadu bezrozpornosti právního řádu platit pravidlo, podle kterého časové právní následky včetně dopadu na počátek běhu lhůty k podání zásahové žaloby má až ukončení takového zásahu. V případě stále neukončeného trvajícího zásahu pak ústavně-konformní výklad pojmu „došlo“, se kterým pracuje § 84 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá pojmu „dochází“. Obdobný princip musí platit i pro běh subjektivní lhůty podle § 84 odst. 1 věta první s. ř. s., protože o neukončeném trvajícím zásahu se dotčený jednotlivec znovu a znovu „dozvídá“. V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva lhůta k podání žaloby proti neukončenému trvajícímu zásahu ve skutečnosti začíná každý den znovu.
"

II. ÚS 635/18


  Juraj Gyarfas, 11. 07. 2018 v 08:48 - použitie dôkazov získaných v trestnom konaní

Zaujímavá sága o použití dôkazov získaných podľa trestnoprávnych predpisov na účely správneho konania vedeného PMÚ:
KS BA, sp. zn. 6 S 162/2016
ÚS SR, II. ÚS 678/2017
... to be continued

  Tomáš Čentík, 11. 07. 2018 v 15:42 - ad použitie dôkazov získaných v trestnom konaní

"Procesné ustanovenie, podľa ktorého za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci, pokiaľ sú v súlade s právnymi predpismi, treba z ústavnoprávneho hľadiska považovať za kolíziu verejného záujmu a ochrany práv. Ide totiž o stret medzi verejným záujmom na dôslednom objasnení rozhodujúcich skutočností potrebných na vydanie rozhodnutia v konaní a ochranou určitých práv, resp. oprávnených záujmov, ktoré bránia použitiu niektorého dôkazného prostriedku. Vo všeobecnej rovine možno konštatovať, že prednosť má verejný záujem na dôslednom objasnení rozhodujúcich skutočností potrebných na vydanie rozhodnutia, avšak za súčasného spolupôsobenia bŕzd daných s ohľadom na ochranu určitých práv, resp. oprávnených záujmov. Tým je dané, že nie všetky prostriedky, pomocou ktorých by objektívne bolo možné zistiť a objasniť skutočný stav veci, sa smú použiť v príslušnom konaní.

Z ustanovenia § 114 ods. 7 Trestného poriadku vyplýva zásadný zákaz použitia obrazovo-zvukového záznamu získaného v rámci konkrétneho trestného konania v inom trestnom konaní, avšak s určitými taxatívne vymenovanými výnimkami. Trestný poriadok upravuje matériu získavania a použitia obrazovo-zvukových záznamov zhotovených informačno-technickými prostriedkami iba v rámci trestného konania. Naproti tomu získavanie a použitie obrazovo-zvukových záznamov zhotovených informačno-technickýmiprostriedkami v iných konaniach, resp. pre účely iných konaní upravuje zákon o ochrane pred odpočúvaním ( § 1 ods. 1 a 2)."

ÚS SR II. ÚS 5/2011

  Juraj Gyarfas, 17. 08. 2018 v 11:42 - ÚS ČR k plynutiu lehoty

"Nejvyšší správní soud porušil ústavně zaručená práva tím, že v odůvodnění rozsudku dospěl k závěru o nutnosti počítat objektivní i subjektivní lhůtu k podání zásahové žaloby podle § 82 a násl. s. ř. s. proti trvajícímu zásahu od počátku zásahu. Správní soudy však musí při hodnocení povahy zásahu vycházet z objektivních skutečností, musí rozlišovat různé typy zásahů a zohledňovat specifika tzv. trvajících zásahů."

Nález Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 1257/18, ze dne 17. 7. 2018

  Juraj Gyarfas, 07. 12. 2018 v 17:23 - legal professional privilege

Užitočný materiál EK k legal professional privilege: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP3/WD(2018)46/en/pdf

  Juraj Gyarfas, 07. 04. 2019 v 22:09 - dawn raid nesmie byť fishing expedition

"Jelikož tedy stanovení účelu a rozsahu místních šetření nekorespondovalo s předchozím důvodným podezřením úřadu ohledně existence určitého protisoutěžního deliktu a úřad skutečně vyhledával informace, jež neodpovídaly předešlým indiciím o spáchání takového protiprávního jednání, je nutno provedená místní šetření považovat za nezákonná."

NSS ČR, sp. zn. 1 As 80/2018

  Juraj Gyarfas, 21. 09. 2019 v 20:11 - NS SR k náležitostiam poverenia na dawn raid

"Závery Súdneho dvora EÚ, ako aj Najvyššieho súdu SR, sú v otázke náležitostí poverenia na vykonanie inšpekcie zhodné a možno z nich vyabstrahovať nasledujúce požiadavky kladené súdnou praxou na obsah poverenia. Aby inšpekcia u podnikateľa nebola len náhodným zberom informácií a dokumentov (tzv. „fishing expedition“), je potrebné v poverení stanoviť jej predmet a cieľ, a to s ohľadom nielen na to, aby sa preukázala dôvodnosť zamýšľaného zásahu v dotknutých podnikoch, ale aj na to, aby sa umožnilo týmto podnikom pochopiť rozsah ich povinnosti spolupracovať, pričom sa však v plnej miere zachová ich právo na obranu. Poverenie musí stanoviť dátum, kedy sa má inšpekcia začať, uvádzať pokuty a právo na podanie žaloby na súd. Z judikatúry vyplýva, že odôvodnenie musí obsahovať aj predpoklady a domnienky, ktoré sa majú inšpekciou preveriť. Aj keď Komisia v štádiu inšpekcie nie je povinná presne definovať trh, ktorého sa jej vyšetrovanie týka, musí dostatočne určiť odvetvia dotknuté údajným protiprávnym konaním, ktoré je predmetom vyšetrovania. V zmysle ustálenej judikatúry Komisia/Protimonopolný úrad nemusí uskutočniť presnú právnu kvalifikáciu údajných porušení, ani oboznámiť podnik so všetkými dostupnými informáciami, ani uviesť obdobie, počas ktorého k podozrivému porušeniu dochádzalo. (rozhodnutia Všeobecného súdu EÚ CB/Komisia, T-266/03 a France Télécom/Komisia, T-339/04, <. rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie Roquette Freres, C-94/00; Nexans a Nexans Francúzsko/Komisia, C-37/13 P; Deutsche Bahn a i./Komisia, C-583/13 P; Dow Chemical Ibérica a i./Komisia, 97-99/87, rozsudok Najvyššieho súdu SR 5Sžnz/2/2015)"

NS SR, sp. zn. 10 Asan/6/2018

  Juraj Gyarfas, 14. 11. 2019 v 11:27 - ÚOHS

Rád by som upozornil na prehľadný materiál českého ÚOHS k judikatúre a praxi dawn raidov v ČR: http://www.uohs.cz/download/Informacni_listy/2019/Infolist_1.2019_web.pdf

  Juraj Gyarfas, 07. 01. 2020 v 16:39 - mazanie WhatsApp komunikácie počas dawn raidu

Stále viac a viac rozhodnutí o obštrukciách počas dawn raidov sa z pochopiteľných dôvodov týka elektronickej komunikácie. V tejto súvislosti by som rád upozornil na rozhodnutie holandského súťažného orgánu o obštrukcii spočívajúcej v mazaní komunikácie prostredníctvom WhatsApp a opúšťaní WhatsApp skupín počas dawn raidu. Pekné zhrnutie je tu: Fırat Eğrilmez, Celal Duruhan Aydınlı (ACTECON): ACM has Imposed a Fine of 1.84 million Euros for Deleting WhatsApp Chat Conversations During a Dawn Raid. Kluwer Competition Law Blog, 6.1.2020

  Juraj Gyarfas, 03. 06. 2020 v 10:51 - zodpovednosť za kontrolu

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom v rámci činnosti vedúcej k vydaniu rozhodnutia preto prichádza do úvahy len vtedy, ak ide o úkony úradného postupu, ktoré samy osebe k vydaniu rozhodnutia nevedú alebo ak sa nesprávnosť postupu v rozhodnutí neprejaví, nepremietne sa doň. Napríklad úradná činnosť formou kontroly, inšpekcie, posudkovej činnosti a podobne vždy vedie k zisťovaniu splnenia zákonných podmienok hmotného práva pre vydanie administratívneho aktu, a preto je typickým príkladom úradného postupu smerujúceho k vydaniu rozhodnutia (legálny pojem „postup, ktorý vydaniu rozhodnutia predchádzal“). Zodpovednosť „len“ z titulu nesprávneho postupu by preto napr. pri kontrole prichádzal do úvahy, ak by správny orgán omylom vstúpil do prevádzkarne tretieho subjektu, ktorý nie je účastníkom konania a tam spôsobil škodu na zariadení. Išlo by síce o (nesprávny) úradný postup v rámci konania, ktoré bude zavŕšené rozhodnutím (vydaným vo vzťahu k inému subjektu), ale uvedená nesprávnosť sa v rozhodnutí nijako neprejaví. Náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom tak môže uplatňovať aj tretia osoba, neúčastník konania, ak bola poškodená.

II. ÚS 145/2019

  Juraj Gyarfas, 23. 07. 2020 v 17:32 - nezákonnosť kontroly

"V prípade, že daňová kontrola je nezákonná, nezákonné sú aj dôkazy obstarané a vykonávané v rámci nej. Ani vykonaním dokazovania vo vyrubovacom konaní nemôže dôjsť ku konvalidácii nedostatku spočívajúceho v nezákonnosti daňovej kontroly z dôvodu nedodržania zákonom stanovenej lehoty na jej vykonanie, keďže účelom vyrubovacieho konania nie je opakovane obstarávať a vykonávať dôkazy, ktoré už boli obstarané a vykonané v rámci daňovej kontroly."

R 5/2020
NS SR, sp. zn. 6 Sžfk/63/2017

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím