lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (116)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (23)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Michal Krajčírovič (6)
Ondrej Halama (6)
Ľuboslav Sisák (6)
Peter Kotvan (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Josef Kotásek (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Natália Ľalíková (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Ivan Bojna (4)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Josef Šilhán (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Marián Porvažník (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Lukáš Peško (2)
Juraj Straňák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Zsolt Varga (2)
Michal Hamar (2)
Martin Gedra (2)
Marek Maslák (2)
Anton Dulak (2)
Peter Zeleňák (2)
Maroš Macko (2)
Jozef Kleberc (2)
Tomáš Plško (2)
Ladislav Pollák (2)
Bob Matuška (2)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Martin Serfozo (2)
Gabriel Volšík (2)
Richard Macko (2)
Roman Kopil (2)
Dávid Tluščák (2)
Andrej Kostroš (2)
Jiří Remeš (2)
Viliam Vaňko (1)
Matej Gera (1)
Patrik Pupík (1)
Ján Pirč (1)
I. Stiglitz (1)
Dušan Rostáš (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Martin Šrámek (1)
Peter Kubina (1)
Andrej Majerník (1)
David Horváth (1)
Tomas Pavelka (1)
Lucia Palková (1)
Bystrik Bugan (1)
Tomáš Demo (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Tomáš Korman (1)
Tibor Menyhért (1)
Peter Janík (1)
Juraj Lukáč (1)
Igor Krist (1)
Pavol Chrenko (1)
Jakub Mandelík (1)
Pavol Mlej (1)
Peter K (1)
Vladimir Trojak (1)
Bohumil Havel (1)
Tomáš Ľalík (1)
Lucia Berdisová (1)
Ivan Michalov (1)
Ondrej Jurišta (1)
jaroslav čollák (1)
Adam Glasnák (1)
Zuzana Klincová (1)
Vladislav Pečík (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Peter Marcin (1)
Jana Mitterpachova (1)
Roman Prochazka (1)
Paula Demianova (1)
Matej Kurian (1)
Martin Estočák (1)
Radoslav Pálka (1)
Miriam Potočná (1)
lukasmozola (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Hudec (1)
Nina Gaisbacherova (1)
lukas.kvokacka (1)
Dušan Marják (1)
Tomáš Pavlo (1)
Marcel Jurko (1)
Petr Kavan (1)
Petr Novotný (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Svoboda (1)
Tomas Kovac (1)
Martin Bránik (1)
Martin Galgoczy (1)
Ivan Kormaník (1)
Róbert Černák (1)
Michal Ďubek (1)
Ivan Priadka (1)
Martin Poloha (1)
peter straka (1)
Marcel Ružarovský (1)
Patrik Patáč (1)
Pavel Lacko (1)
Adam Pauček (1)
Vincent Lechman (1)
Nora Šajbidor (1)
Dávid Kozák (1)
Gabriel Závodský (1)
Katarína Dudíková (1)
Zuzana Adamova (1)
Matej Košalko (1)
Mikuláš Lévai (1)
Zuzana Kohútová (1)
Eduard Pekarovič (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
David Halenák (1)
Michaela Stessl (1)
Michal Jediný (1)
Petr Steiner (1)
Emil Vaňko (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Robert Šorl (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Čo s (ne)zákonným prevodom majetku obce?

Michal Hamar, 30. 08. 2011 v 12:12

V prvom rade by som chcel všetkých pozdraviť a poďakovať za zaujímavé články na tomto fóre, po prečítaní ktorých si musím uvedomiť, že aj po niekoľkých rokoch praxe som stále iba na začiatku „právnického poznania“.

Vzhľadom na to, že pracujem prevažne so správnym právom, môj príspevok bude smerovať niekde do tejto oblasti, zároveň by som ním chcel nadviazať na starší článok Rozkrádačka obecného majetku a čo s ňou.

V súčasnosti platné znenie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v § 9a upravuje postup, ktorý musí obec dodržať pri prevode a prenájme obecného majetku. Ak použijeme jeden z vo verejnej správe často používaných pojmov, tými najtransparentnejšími spôsobmi nakladania sú obchodná verejná súťaž a dobrovoľná dražba, menej transparentným spôsobom je priamy predaj/prenájom a za najmenej transparentný možno považovať aplikáciu zákonom stanovených výnimiek z vyššie uvedených postupov. Následne podľa § 9b „(1) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, sa môže domáhať neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k majetku, ktorý bol obcou prevedený na tretiu osobu, ak prevod majetku obce nebol realizovaný na základe obchodnej verejnej súťaže, 22b) dražbou22c) alebo priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu, 22d) okrem prípadov, keď tento zákon iný spôsob prevodu pripúšťa. (2) Žalobu podľa odseku 1 je možné podať na súde do jedného roka odo dňa prevodu vlastníckeho práva z majetku obce na nadobúdateľa.“ Zákon teda stanovuje jasné pravidlá a hrozbu sankcie pre všetky samosprávy, ktoré napadne postupovať pri nakladaní s verejným majetkom nehospodárne.

Jednou z najrozšírenejších možností, ako nepostupovať tými transparentnejšími z vyššie uvedených spôsobov, je konkrétne nakladanie s majetkom subsumovať pod dôvody hodné osobitného zreteľa, pri ktorých iste každého napadne, že môžu zakryť veľa naozaj „osobitných“ prípadov. Prax však ukázala, že ak chce obec postupovať v súlade so zákonom a pritom aj efektívne, uvedená výnimka je naozaj potrebná a je aj veľmi často uplatňovaná.

Po bližšom pohľade na dikciu zákona by sme mohli ustanovenie § 9b formulovať napríklad aj takto negativisticky: ak dôjde k prevodu majetku obce, domáhať sa neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k prevedenému majetku

  1. nemožno, ak išlo o prevod na základe obchodnej verejnej súťaže, zároveň
  2. nemožno ani, ak išlo o prevod na základe dražby, rovnako
  3. nemožno ani vtedy, ak išlo o prevod priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu a napokon
  4. nemožno ani v tom prípade, ak išlo o niektorý z iných spôsobov prevodu, ktoré zákon pripúšťa.

Takže ak zákon „iný spôsob prevodu pripúšťa“ ak ide o pomerne široký pojem dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je na výlučnom posúdení obecného zastupiteľstva („o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený“ - § 9a ods. 8 písm. e)), musí ísť skutočne o neobvyklý a inovatívny spôsob prevodu, ktorý by sa zastupiteľstvo rozhodlo použiť (nakoľko v zmysle zákona zastupiteľstvo schvaľuje aj spôsob prevodu nehnuteľného majetku a prevod pri priamom predaji), aby dalo občanovi možnosť obrátiť sa na súd. Uvádzaná možnosť domáhať sa súdnej ochrany by tak bola teoreticky využiteľná napr. v prípade, ak by prevod schválil starosta bez vedomia obecného zastupiteľstva, v tomto prípade by však asi nijaká správa katastra nepovolila vklad.

Samozrejme, nie je vylúčené, že samospráva skutočne bude postupovať tak, že obíde všetky uvádzané možnosti, pričom pre priamy prevod majetku konkrétnej osobe nebude existovať nijaká zákonná výnimka a tento nebude ani označený ako dôvod hodný osobitného zreteľa, čím skutočne umožní aplikáciu § 9b, čo si však viem len ťažko predstaviť aj v tej najrázovitejšej obci. Napriek nesporne pozitívnej snahe zákonodarcu tak dikcia zákona v praxi neposkytuje ani nemôže poskytnúť veľa možností pre domáhanie sa súdnej ochrany, čím na druhej strane minimalizuje množstvo šikanóznych žalôb.

Ak má niekto skúsenosti s konaním na súde podľa § 9b, budem vďačný za akékoľvek informácie.


Názory k článku Čo s (ne)zákonným prevodom majetku obce?:


  Juraj Gyarfas, 30. 08. 2011 v 14:20 - privítanie

Ďakujem za zaujímavý článok a som rád, že môžem privítať nového prispievateľa. K samotnej téme však neviem nič doplniť. Odkedy som písal o Rozkrádačke obecného majetku som nepočul o žiadnom konkrétnom prípade, kedy bola aktívna legitimácia podľa § 9b v praxi využitá. Aj keď určite by to bola dosť veľká zábava :-)

Budem preto tiež vďačný za akékoľvek praktické skúsenosti.

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím