lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (108)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (38)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Miroslav Kulatý (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Josef Kotásek (4)
Ján Lazur (4)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (4)
Radovan Pala (4)
Peter Kotvan (4)
Petr Kolman (4)
Ivan Bojna (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Denisa Dulaková (3)
Peter Pethő (3)
Adam Valček (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Josef Šilhán (3)
Lukáš Peško (2)
Roman Kopil (2)
Andrej Kostroš (2)
Martin Gedra (2)
Gabriel Volšík (2)
Dávid Tluščák (2)
Anton Dulak (2)
Marián Porvažník (2)
Marek Maslák (2)
Zsolt Varga (2)
Ondrej Halama (2)
Jozef Kleberc (2)
Martin Serfozo (2)
Jiří Remeš (2)
Ludmila Kucharova (2)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Maroš Macko (2)
Bob Matuška (2)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Dušan Rostáš (1)
Peter Kubina (1)
Martin Šrámek (1)
Martin Svoboda (1)
Viliam Vaňko (1)
Peter Janík (1)
Róbert Černák (1)
Tibor Menyhért (1)
Dušan Marják (1)
Martin Hudec (1)
Tomáš Ľalík (1)
Robert Šorl (1)
Matej Kurian (1)
Zuzana Adamova (1)
Bohumil Havel (1)
Ivan Michalov (1)
Ivan Kormaník (1)
Richard Macko (1)
Matej Košalko (1)
Petr Kavan (1)
peter straka (1)
jaroslav čollák (1)
Jakub Mandelík (1)
Marcel Ružarovský (1)
Martin Galgoczy (1)
Ladislav Pollák (1)
Bystrik Bugan (1)
Ján Pirč (1)
lukasmozola (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Vladislav Pečík (1)
Ivan Priadka (1)
Nora Šajbidor (1)
I. Stiglitz (1)
Peter Marcin (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Poloha (1)
Matej Gera (1)
Juraj Lukáč (1)
Robert Vrablica (1)
Michal Ďubek (1)
Jana Mitterpachova (1)
Lucia Berdisová (1)
Tomáš Demo (1)
Tomáš Korman (1)
Lucia Palková (1)
lukas.kvokacka (1)
Tomas Kovac (1)
Pavol Mlej (1)
Martin Estočák (1)
Emil Vaňko (1)
Marcel Jurko (1)
Michal Jediný (1)
Zuzana Klincová (1)
Eduard Pekarovič (1)
Peter K (1)
Paula Demianova (1)
Tomáš Pavlo (1)
Katarína Dudíková (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Natalia Janikova (1)
David Horváth (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Ondrej Jurišta (1)
David Halenák (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Pavel Lacko (1)
Radoslav Pálka (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Vincent Lechman (1)
Igor Krist (1)
Gabriel Závodský (1)
Vladimir Trojak (1)
Martin Bránik (1)
Roman Prochazka (1)
Miriam Potočná (1)
Petr Steiner (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Čo s (ne)zákonným prevodom majetku obce?

Michal Hamar, 30. 08. 2011 v 12:12

V prvom rade by som chcel všetkých pozdraviť a poďakovať za zaujímavé články na tomto fóre, po prečítaní ktorých si musím uvedomiť, že aj po niekoľkých rokoch praxe som stále iba na začiatku „právnického poznania“.

Vzhľadom na to, že pracujem prevažne so správnym právom, môj príspevok bude smerovať niekde do tejto oblasti, zároveň by som ním chcel nadviazať na starší článok Rozkrádačka obecného majetku a čo s ňou.

V súčasnosti platné znenie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v § 9a upravuje postup, ktorý musí obec dodržať pri prevode a prenájme obecného majetku. Ak použijeme jeden z vo verejnej správe často používaných pojmov, tými najtransparentnejšími spôsobmi nakladania sú obchodná verejná súťaž a dobrovoľná dražba, menej transparentným spôsobom je priamy predaj/prenájom a za najmenej transparentný možno považovať aplikáciu zákonom stanovených výnimiek z vyššie uvedených postupov. Následne podľa § 9b „(1) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, sa môže domáhať neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k majetku, ktorý bol obcou prevedený na tretiu osobu, ak prevod majetku obce nebol realizovaný na základe obchodnej verejnej súťaže, 22b) dražbou22c) alebo priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu, 22d) okrem prípadov, keď tento zákon iný spôsob prevodu pripúšťa. (2) Žalobu podľa odseku 1 je možné podať na súde do jedného roka odo dňa prevodu vlastníckeho práva z majetku obce na nadobúdateľa.“ Zákon teda stanovuje jasné pravidlá a hrozbu sankcie pre všetky samosprávy, ktoré napadne postupovať pri nakladaní s verejným majetkom nehospodárne.

Jednou z najrozšírenejších možností, ako nepostupovať tými transparentnejšími z vyššie uvedených spôsobov, je konkrétne nakladanie s majetkom subsumovať pod dôvody hodné osobitného zreteľa, pri ktorých iste každého napadne, že môžu zakryť veľa naozaj „osobitných“ prípadov. Prax však ukázala, že ak chce obec postupovať v súlade so zákonom a pritom aj efektívne, uvedená výnimka je naozaj potrebná a je aj veľmi často uplatňovaná.

Po bližšom pohľade na dikciu zákona by sme mohli ustanovenie § 9b formulovať napríklad aj takto negativisticky: ak dôjde k prevodu majetku obce, domáhať sa neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k prevedenému majetku

  1. nemožno, ak išlo o prevod na základe obchodnej verejnej súťaže, zároveň
  2. nemožno ani, ak išlo o prevod na základe dražby, rovnako
  3. nemožno ani vtedy, ak išlo o prevod priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu a napokon
  4. nemožno ani v tom prípade, ak išlo o niektorý z iných spôsobov prevodu, ktoré zákon pripúšťa.

Takže ak zákon „iný spôsob prevodu pripúšťa“ ak ide o pomerne široký pojem dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je na výlučnom posúdení obecného zastupiteľstva („o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený“ - § 9a ods. 8 písm. e)), musí ísť skutočne o neobvyklý a inovatívny spôsob prevodu, ktorý by sa zastupiteľstvo rozhodlo použiť (nakoľko v zmysle zákona zastupiteľstvo schvaľuje aj spôsob prevodu nehnuteľného majetku a prevod pri priamom predaji), aby dalo občanovi možnosť obrátiť sa na súd. Uvádzaná možnosť domáhať sa súdnej ochrany by tak bola teoreticky využiteľná napr. v prípade, ak by prevod schválil starosta bez vedomia obecného zastupiteľstva, v tomto prípade by však asi nijaká správa katastra nepovolila vklad.

Samozrejme, nie je vylúčené, že samospráva skutočne bude postupovať tak, že obíde všetky uvádzané možnosti, pričom pre priamy prevod majetku konkrétnej osobe nebude existovať nijaká zákonná výnimka a tento nebude ani označený ako dôvod hodný osobitného zreteľa, čím skutočne umožní aplikáciu § 9b, čo si však viem len ťažko predstaviť aj v tej najrázovitejšej obci. Napriek nesporne pozitívnej snahe zákonodarcu tak dikcia zákona v praxi neposkytuje ani nemôže poskytnúť veľa možností pre domáhanie sa súdnej ochrany, čím na druhej strane minimalizuje množstvo šikanóznych žalôb.

Ak má niekto skúsenosti s konaním na súde podľa § 9b, budem vďačný za akékoľvek informácie.


Názory k článku Čo s (ne)zákonným prevodom majetku obce?:


  Juraj Gyarfas, 30. 08. 2011 v 14:20 - privítanie

Ďakujem za zaujímavý článok a som rád, že môžem privítať nového prispievateľa. K samotnej téme však neviem nič doplniť. Odkedy som písal o Rozkrádačke obecného majetku som nepočul o žiadnom konkrétnom prípade, kedy bola aktívna legitimácia podľa § 9b v praxi využitá. Aj keď určite by to bola dosť veľká zábava :-)

Budem preto tiež vďačný za akékoľvek praktické skúsenosti.

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím