lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (43)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Adam Zlámal (6)
Michal Krajčírovič (6)
Ľuboslav Sisák (5)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Ondrej Halama (5)
Radovan Pala (4)
Josef Kotásek (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Ivan Bojna (4)
Ján Lazur (4)
Adam Valček (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Marián Porvažník (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Josef Šilhán (3)
Juraj Schmidt (2)
Gabriel Volšík (2)
Marek Maslák (2)
Maroš Macko (2)
Richard Macko (2)
Peter Varga (2)
Jiří Remeš (2)
Lukáš Peško (2)
Zsolt Varga (2)
Jozef Kleberc (2)
Tomáš Plško (2)
Anton Dulak (2)
Bob Matuška (2)
Ludmila Kucharova (2)
Michal Hamar (2)
Dávid Tluščák (2)
Roman Kopil (2)
Martin Gedra (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Straňák (2)
Andrej Kostroš (2)
Radoslav Pálka (1)
Katarína Dudíková (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Hudec (1)
I. Stiglitz (1)
Tomas Kovac (1)
Tibor Menyhért (1)
Robert Vrablica (1)
Martin Bránik (1)
Matej Košalko (1)
Tomáš Ľalík (1)
Petr Steiner (1)
Adam Pauček (1)
Jakub Mandelík (1)
Patrik Patáč (1)
David Horváth (1)
Dušan Marják (1)
Dušan Rostáš (1)
Peter Kubina (1)
Paula Demianova (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Eduard Pekarovič (1)
Ivan Priadka (1)
Marcel Jurko (1)
Dávid Kozák (1)
Patrik Pupík (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Vladislav Pečík (1)
Petr Kavan (1)
Bystrik Bugan (1)
Martin Šrámek (1)
Matej Gera (1)
Zuzana Adamova (1)
Peter Janík (1)
Lucia Palková (1)
Ján Pirč (1)
David Halenák (1)
Vladimir Trojak (1)
Tomáš Pavlo (1)
Martin Svoboda (1)
Peter Marcin (1)
Marcel Ružarovský (1)
Bohumil Havel (1)
Jana Mitterpachova (1)
Pavol Chrenko (1)
lukasmozola (1)
Michaela Stessl (1)
Viliam Vaňko (1)
Ivan Michalov (1)
Robert Šorl (1)
Peter Zeleňák (1)
Zuzana Klincová (1)
Róbert Černák (1)
Martin Estočák (1)
Zuzana Kohútová (1)
Zuzana Bukvisova (1)
peter straka (1)
lukas.kvokacka (1)
Michal Ďubek (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Andrej Majerník (1)
Pavol Mlej (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Miriam Potočná (1)
Michal Jediný (1)
Ondrej Jurišta (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Nora Šajbidor (1)
Lucia Berdisová (1)
Ladislav Pollák (1)
Tomas Pavelka (1)
Roman Prochazka (1)
Ivan Kormaník (1)
Martin Galgoczy (1)
Emil Vaňko (1)
Matej Kurian (1)
Juraj Lukáč (1)
Tomáš Demo (1)
Gabriel Závodský (1)
Petr Novotný (1)
Mikuláš Lévai (1)
Tomáš Korman (1)
Peter K (1)
Martin Poloha (1)
Pavel Lacko (1)
jaroslav čollák (1)
Natalia Janikova (1)
Igor Krist (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

NS: rozhodčí doložka může být v rozporu s dobrými mravy

Milan Kvasnica, 22. 08. 2014 v 21:40

Nejvyšší soud judikoval v řízení vedeném pod sp. zn.: 30 Cdo 2401/2014, že nelze souhlasit s tím, že právní vztah založený spotřebitelskou smlouvou neumožňuje účastníkům vyloučit soudní jurisdikci uzavřením rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky. Z judikatury Ústavního soudu i Nejvyššího soudu se podává, že i ujednání o rozhodčí doložce ve spotřebitelské smlouvě lze připustit, resp. nelze takové ujednání považovat (bez dalšího) za nepřiměřenou podmínku ve smyslu Směrnice Rady č. 93/13/EHS, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a § 56 obč. zák., a nemůže proto sama o sobě přivodit její neplatnost. K závěru o neplatnosti rozhodčí smlouvy (doložky) je zapotřebí zejména individuální posouzení její formulace a jejího obsahu obecným soudem (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2012, sp. zn. 33 Cdo 3121/2010, usnesení Ústavního soudu ze dne 5. října 2011, sp. zn. II. ÚS 3057/10, nebo nález Ústavního soudu ze dne 24. října 2013, sp. zn. III. ÚS 562/12).


Jakkoliv posuzování platnosti rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě bylo v judikatuře řešeno především v souvislosti s verifikací, zda taková doložka obsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, příp. zda neodkazuje na rozhodčí řád vydaný subjektem, jenž není stálým rozhodčím soudem, neznamená to, že by předmětem posuzování platnosti rozhodčích doložek nemělo být důsledné posuzování dalších okolností, za kterých k uzavření doložky došlo. V této souvislosti je zapotřebí zmínit závěr Ústavního soudu (byť učiněný jako obiter dictum) v nálezu ze dne 24. října 2013, sp. zn. III. ÚS 562/12, ve kterém bylo vyloženo, že ustanovení o spotřebitelských smluv nebo smluvních podmínek, která jsou formulářově předtištěna a neumožňují jednoznačně slabší straně jejich modifikaci, v sobě skýtají možnost vyvolání nepříznivých následků na straně spotřebitele, který je z povahy věci slabší smluvní stranou. Smluvní ujednání v podobě zajištění blankosměnkou, smluvní pokuty v hrubě nepřiměřené výši za krátkodobé prodlení s platbou splátek, je třeba v soudních sporech podrobovat posouzení, zda nejsou v rozporu s dobrými mravy. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že spotřebitel smlouvu podepsal a s podmínkami smlouvy souhlasil (viz též nález sp. zn. I. ÚS 199/11).


Podobnou optikou je třeba pohlížet také na uzavřené rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky. Pokud by totiž spotřebitel neměl prakticky žádnou možnost v procesu uzavírání takové rozhodčí smlouvy či doložky podílet se určitým způsobem na tvorbě jejího obsahu, neboť celá smluvní situace by byla postavena kategoricky na závěru, že je zde pro spotřebitele chce-li dosáhnout poskytnutí určité půjčky, resp. úvěru - pouze jediná možnost, a to zcela a bezvýhradně akceptovat návrh na uzavření rozhodčí smlouvy (doložky) učiněný podnikatelem, tedy včetně podnikatelem určeného (určených) rozhodce (rozhodců), pak by stěží bylo možno hovořit o tom, že i za takto popsané skutkové a právní konstelace by byly naplněny podmínky na ochranu spotřebitele coby (presumované) slabší smluvní strany. Ve skutečnosti by se totiž jednalo o podnikatelem předem nastavená kritéria vůči spotřebiteli, zde i v otázce určení konkrétních jmen rozhodců, bez jakékoli možnosti spotřebitele spolupodílet se na obsahu takové rozhodčí smlouvy či doložky. Co do důsledku by se tak jednalo o stav obdobný formulářovým smlouvám. Pak by se v takové situaci stěží mohlo jednat o kritéria, která souzní se smyslem a účelem shora vyložené právní úpravy a judikatury na úseku ochrany spotřebitele.


Názory k článku NS: rozhodčí doložka může být v rozporu s dobrými mravy:


  Juraj Gyarfas, 23. 08. 2014 v 18:54 - ...

to pekne zapadá do procesnej judikatúry Ústavného súdu SR (viď tu)

  Milan Kvasnica, 26. 08. 2014 v 01:49 - Milan Kvasnica

Výběr rozhodce svěřený jiné právnické osobě (bez ohledu na její ekonomickou či personální provázanost s žalovaným v postavení věřitele prostřednictvím zvoleného rozhodce), je obcházením zákona. Z tohoto důvodu je rozhodčí doložka uzavřená do 31.12.2012 neplatná podle § 39 obč. zák.

http://kraken.slv.cz/KSSEMOS56Co226/2013

  Milan Kvasnica, 18. 01. 2015 v 18:09 - Milan Kvasnica

Je-li v rozhodčí doložce obsažené v samostatné smlouvě ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 216/1994 Sb. ve znění účinném od 1.4.2012, sjednán výběr rozhodce třetí osobou, tj. osobou zastávající funkci předsedy dozorčí rady společnosti Sdružení rozhodců a.s., se sídlem v Brně, jde o transparentní výběr rozhodce i za situace, kdy smluvní vztah mezi oprávněným a povinným je založen spotřebitelskou smlouvou. I když samotná rozhodčí doložka neobsahuje jmenný seznam rozhodců, je výběr rozhodců omezen ust. § 4 odst. 4 cit. zákona.

http://www.slv.cz/KSSEMOS9Co198/2014

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím