lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (113)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (42)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Peter Kotvan (6)
Xénia Petrovičová (6)
Michal Krajčírovič (6)
Robert Goral (5)
Lexforum (5)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Josef Kotásek (4)
Petr Kolman (4)
Maroš Hačko (4)
Ján Lazur (4)
Natália Ľalíková (4)
Ondrej Halama (4)
Pavol Szabo (4)
Ľuboslav Sisák (3)
Denisa Dulaková (3)
Marián Porvažník (3)
Ivan Bojna (3)
Jakub Jošt (3)
Peter Pethő (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Anton Dulak (2)
Martin Serfozo (2)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Maroš Macko (2)
Jozef Kleberc (2)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Michal Hamar (2)
Ludmila Kucharova (2)
Tomáš Plško (2)
Juraj Straňák (2)
Lukáš Peško (2)
Andrej Kostroš (2)
Marek Maslák (2)
Richard Macko (2)
Martin Gedra (2)
Gabriel Volšík (2)
Bob Matuška (2)
Dávid Tluščák (2)
Roman Kopil (2)
Peter Kubina (1)
Matej Gera (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
David Halenák (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Martin Šrámek (1)
Ladislav Pollák (1)
Pavel Lacko (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Miriam Potočná (1)
Katarína Dudíková (1)
Tomáš Korman (1)
Zuzana Adamova (1)
Tomáš Ľalík (1)
Matej Košalko (1)
lukas.kvokacka (1)
Petr Novotný (1)
Robert Vrablica (1)
Nora Šajbidor (1)
Martin Poloha (1)
Ondrej Jurišta (1)
Martin Svoboda (1)
Paula Demianova (1)
Tomas Kovac (1)
Zuzana Klincová (1)
Emil Vaňko (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Martin Estočák (1)
Roman Prochazka (1)
lukasmozola (1)
Martin Hudec (1)
Peter K (1)
Tibor Menyhért (1)
Viliam Vaňko (1)
Bohumil Havel (1)
Petr Kavan (1)
Peter Janík (1)
Matej Kurian (1)
Bystrik Bugan (1)
Natalia Janikova (1)
Juraj Lukáč (1)
Igor Krist (1)
Tomáš Demo (1)
Radoslav Pálka (1)
Tomas Pavelka (1)
Lucia Palková (1)
Adam Pauček (1)
Patrik Pupík (1)
Ján Pirč (1)
Vincent Lechman (1)
Pavol Chrenko (1)
Marcel Ružarovský (1)
Michaela Stessl (1)
Zuzana Kohútová (1)
Michal Jediný (1)
Martin Bránik (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Robert Šorl (1)
Tomáš Pavlo (1)
Gabriel Závodský (1)
Ivan Michalov (1)
Petr Steiner (1)
David Horváth (1)
Peter Marcin (1)
Lucia Berdisová (1)
Mikuláš Lévai (1)
Ivan Priadka (1)
I. Stiglitz (1)
Marcel Jurko (1)
Ivan Kormaník (1)
Vladimir Trojak (1)
Jakub Mandelík (1)
Martin Galgoczy (1)
Róbert Černák (1)
Pavol Mlej (1)
peter straka (1)
jaroslav čollák (1)
Eduard Pekarovič (1)
Vladislav Pečík (1)
Jana Mitterpachova (1)
Dušan Marják (1)
Dušan Rostáš (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Michal Ďubek (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Všetko jasné: Zodpovednosť rozhodcov za škodu

Juraj Gyarfas, 13. 11. 2022 v 19:24

Keď som pred asi siedmymi rokmi písal v komentári k zákonu o rozhodcovskom konaní stať o zodpovednosti rozhodcov a zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov za škodu spôsobenú porušením povinností v rámci rozhodcovského konania, neexistovala na túto tému na Slovensku - podľa mojich vedomostí - takmer žiadna judikatúra. Vychádzal som teda zo zopár slovenských akademických článkov, z doktríny a judikatúry v príbuzných právnych poriadkoch a z vlastného výkladu.

Málokedy sa stáva, aby jedno rozhodnutie jasným spôsobom dávalo odpovede na (v zásade) všetky otázky relevantné pre takýto inštitút.

Takýmto rozhodnutím je nedávne uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Obdo/39/2021.

V skratke išlo o nárok uplatnený v rozhodcovskom konaní, ktoré bolo zastavené, pretože zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu nespĺňal podmienky novej legislatívy účinnej od 1.1.2017. Žalovaný následne zanikol a žalobca si uplatnil nárok na náhradu škody voči rozhodcom, ktorú mu údajne spôsobili tým, že v rozhodcovskom konaní došlo k prieťahom. Ak by podľa žalobcu nebolo došlo v rozhodcovskom konaní k prieťahom, nebola by sa jeho pohľadávka stala po zastavení rozhodcovského konania a zániku žalovaného nevymáhateľná.

Nižšie súdy žalobu zamietli. Dôvodili, že žalobca nepreukázal vznik škody, pretože jeho pohľadávka uplatnená v rozhodcovskom konaní bola sporná a nebolo preukázané, že by bola priznaná. Okrem toho podľa nižších súdov neboli rozhodcovia pasívne legitimovaní, pretože zo ZRK, rokovacieho poriadku ani štatútu nevyplýva ich hmotná zodpovednosť za škodu. Pasívne legitimovaný mal byť podľa odvolacieho súdu zriaďovateľ rozhodcovského súdu, keďže rozhodcovia rozhodujú v jeho mene.

Najvyšší súd na meritórne dovolanie ( § 421 CSP) žalobcu zodpovedal takmer všetky otázky relevantné pre uplatňovanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s rozhodcovským konaním.

Po prvé, z hľadiska delenia medzi kontraktuálnu a deliktuálnu zodpovednosť ide o "typický zmluvný vzťah (v právnej teórii označovaný ako Zmluva o rozhodcovi)". Táto zmluva je zmluvou sui generis, spájajúca v sebe prvky zmluvy o dielo a príkaznej zmluvy, pričom jej obsah je upravený aj v ZRK.

Po druhé, z hľadiska duality záväzkového práva ide o občianskoprávnu zmluvu, pretože poskytovanie služieb rozhodcu nie je podnikaním, "nakoľko tu absentuje element sústavnosti".

Po tretie, najvyšší súd sa aj v inštitucionálnej arbitráži priklonil k existencii priameho vzťahu medzi účastníkmi rozhodcovského konania a rozhodcami. Pasívna legitimácia teda svedčí rozhodcom, nie zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu.

Po štvrté, rozhodca je povinný podľa § 6a ZRK konať a rozhodovať bez zbytočných prieťahov. Porušenie tejto povinnosti môže viesť k vzniku sekundárnych nárokov.

Po piate, v otázke vzniku škody možno analogicky vychádzať z aplikačnej praxe k škode spôsobenej nesprávnym úradným postupom. Škoda tak vzniká v prípade, ak oneskorené vydanie rozhodnutia viedlo k tomu, že pohľadávka sa stala fakticky nevymáhateľná, pretože dlžník sa napr. stal insolventným.

Po šieste, v rámci posudzovania kauzality bude potrebné posudzovať hypotetický, resp. alternatívny priebeh rozhodcovského konania pri absencii porušenia povinností.

Po siedme, keďže ide o občianskoprávnu zodpovednosť podľa § 420 OZ, skúma sa aj zavinenie. Zavinenie sa prezumuje, rozhodca sa však môže exkulpovať.

Keď som na tomto blogu predstavoval komentár k zákonu o rozhodcovskom konaní, písal som, že cieľom nemalo byť tesanie večných a nespochybniteľných právd do kameňa, ale vyvolanie diskusie, v ktorej mnohé tézy nastolené v komentári budú vyvrátené alebo prekonané.

Toto rozhodnutie najvyššieho súdu ma tak teší na dvoch úrovniach. V prvom rade ma teší, že najvyšší súd takto dôkladne pristúpil k zodpovedaniu (v zásade) všetkých kľúčových oblastí pre aplikáciu inštitútu, ktorý je aj v mnohých ustálenejších právnych poriadkoch predmetom diskusie. A v druhom rade vnímam ako veľkú česť, že k tomu prispel aj komentár k § 6a ZRK, ktorý bol najvyšším súdom na viacerých miestach rozhodnutia citovaný a ktorého závery si najvyšší súd vo viacerých prípadoch osvojil. Pre praktizujúceho právnika je radosťou, keď sa biele miesta na mape postupne zapĺňajú aplikačnou praxou súdov. A pre komentátora je cťou, keď k tomu mohol prispieť.


Názory k článku Všetko jasné: Zodpovednosť rozhodcov za škodu:


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím