lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (110)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (39)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Miroslav Kulatý (6)
Robert Goral (5)
Peter Kotvan (5)
Lexforum (5)
Radovan Pala (4)
Natália Ľalíková (4)
Maroš Hačko (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Ivan Bojna (3)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Andrej Kostroš (2)
Anton Dulak (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Michal Hamar (2)
Gabriel Volšík (2)
Peter Varga (2)
Roman Kopil (2)
Juraj Schmidt (2)
Maroš Macko (2)
Bob Matuška (2)
Jiří Remeš (2)
Marián Porvažník (2)
Lukáš Peško (2)
Martin Serfozo (2)
Marek Maslák (2)
Dávid Tluščák (2)
Zsolt Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Ondrej Halama (2)
Martin Gedra (2)
Peter Janík (1)
Igor Krist (1)
Ladislav Pollák (1)
Martin Estočák (1)
Pavel Lacko (1)
Tomáš Demo (1)
Dušan Marják (1)
Martin Poloha (1)
Eduard Pekarovič (1)
I. Stiglitz (1)
Ivan Kormaník (1)
Peter Kubina (1)
Zuzana Klincová (1)
Martin Bránik (1)
Robert Vrablica (1)
Bohumil Havel (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ivan Michalov (1)
Matej Košalko (1)
Adam Pauček (1)
Dušan Rostáš (1)
Paula Demianova (1)
Pavol Mlej (1)
Matej Gera (1)
David Horváth (1)
Miriam Potočná (1)
Peter Marcin (1)
Jana Mitterpachova (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Galgoczy (1)
David Halenák (1)
Viliam Vaňko (1)
Martin Šrámek (1)
Michal Ďubek (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Natalia Janikova (1)
Emil Vaňko (1)
Roman Prochazka (1)
Peter K (1)
Martin Hudec (1)
Tomáš Pavlo (1)
Nora Šajbidor (1)
Juraj Lukáč (1)
Tibor Menyhért (1)
lukas.kvokacka (1)
Michal Jediný (1)
Vladimir Trojak (1)
Bystrik Bugan (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Katarína Dudíková (1)
Ján Pirč (1)
Matej Kurian (1)
Robert Šorl (1)
Ondrej Jurišta (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Jakub Mandelík (1)
lukasmozola (1)
Tomáš Ľalík (1)
Marcel Ružarovský (1)
Tomáš Korman (1)
Gabriel Závodský (1)
jaroslav čollák (1)
Lucia Palková (1)
Tomas Kovac (1)
Zuzana Kohútová (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Lucia Berdisová (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Petr Kavan (1)
Richard Macko (1)
Radoslav Pálka (1)
Róbert Černák (1)
Ivan Priadka (1)
Martin Svoboda (1)
Marcel Jurko (1)
Vladislav Pečík (1)
peter straka (1)
Petr Steiner (1)
Zuzana Adamova (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2009 v 15:20

K téme primeranosti zmluvnej pokuty v českej judikatúre už Milan na tomto blogu viackrát písal a to napríklad tu, tu, tu, tu a potom ešte aj tu.

Tento post nemá byť žiadnym komplexným pojednaním o tejto zaujímavej a dôležitej téme. Rád by som len upozornil na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa k tejto téme vyjadril v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Obdo V 93/2004. Ak to môžem zhrnúť, čo je veľa, to je moc a 4 700 % p.a. je už naozaj veľa.

Slovami najvyššieho súdu:

"Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. ...

Podľa zmluvy bola zmluvná pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania (ak omeškanie presiahlo 61 dní) dojednaná pre obe zmluvné strany, čo znamená, že stíhala zhotoviteľa diela pre prípad omeškania so zhotovením a odovzdaním diela, i žalovaného pre prípad omeškania so zaplatením ceny. Z uvedeného pohľadu je dohoda vyvážená a nemožno ju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Napriek uvedeným skutočnostiam, ktoré v zásade svedčia v prospech žalobcu, aj dovolací súd dospel k záveru, že žalobcom uplatňovaná zmluvná pokuta je neprimerane vysoká. Pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania, vychádzajúc z ceny diela, zodpovedá takmer 13 %. Po prevedení na ročnú úrokovú sadzbu by to predstavovalo približne 4 700 %, teda štyridsaťsedemnásobok ceny diela. Súdom priznaná zmluvná pokuta, nepočítajúc pokutu priznanú za obdobie po uznaní dlhu, predstavuje takmer 18-násobok ceny diela. ...

Priznanie zmluvnej pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému majetkovému prospechu povinného a vo vzťahu k povinnému by bolo neúmerne prísnou a bezdôvodnou sankciou, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.
"


Názory k článku Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!:


  Juraj Gyarfas, 27. 08. 2019 v 10:32 - neprimeranosť zmluvnej pokuty nespôsobuje neplatnosť

"Jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům ( § 588 o. z.), nelze považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše; takovou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 2051 o. z.

Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat (absolutní) neplatnost ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití moderačního práva soudu. Pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, není vyloučeno posoudit její ujednání jako (absolutně) neplatné právní jednání podle § 588 o. z.; v takovém případě však nepřichází v úvahu její moderace.
"


NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017

  Juraj Gyarfas, 28. 03. 2021 v 20:47 - NS ČR k zmluvnej pokuta

"Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se již v otázce úměry sankční povinnosti představující smluvní pokutu za nesplnění povinnosti zaplatit peněžitý dluh ustálila na tom, že ujednání o smluvní pokutě ve výši 1% denně je zpravidla považováno za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005, ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4377/2008, ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 33 Cdo 5364/2007, ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 33 Cdo 689/2008, ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2248/2009). Uvedené jak rovněž dovodila judikatura neplatí bezvýjimečně (bez dalšího), nýbrž zpravidla , tj. neexistují-li okolností odůvodňující mimořádnou výši pokuty."

NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 3947/2017


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím