lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (112)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (41)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Michal Krajčírovič (6)
Peter Kotvan (6)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Maroš Hačko (4)
Ján Lazur (4)
Ondrej Halama (4)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Monika Dubská (4)
Josef Kotásek (4)
Radovan Pala (4)
Natália Ľalíková (4)
Ladislav Hrabčák (3)
Marián Porvažník (3)
Josef Šilhán (3)
Ivan Bojna (3)
Denisa Dulaková (3)
Pavol Kolesár (3)
Peter Pethő (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Martin Gedra (2)
Gabriel Volšík (2)
Martin Serfozo (2)
Ľuboslav Sisák (2)
Maroš Macko (2)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Roman Kopil (2)
Bob Matuška (2)
Richard Macko (2)
Marek Maslák (2)
Andrej Kostroš (2)
Lukáš Peško (2)
Juraj Schmidt (2)
Michal Hamar (2)
Juraj Straňák (2)
Anton Dulak (2)
Jozef Kleberc (2)
Dávid Tluščák (2)
Peter Varga (2)
Ivan Kormaník (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Lucia Palková (1)
Robert Vrablica (1)
Jakub Mandelík (1)
Tomáš Demo (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Martin Poloha (1)
Paula Demianova (1)
Petr Novotný (1)
David Halenák (1)
Vladislav Pečík (1)
Nora Šajbidor (1)
Emil Vaňko (1)
Tomáš Plško (1)
Martin Svoboda (1)
Ivan Michalov (1)
Martin Estočák (1)
Matej Kurian (1)
Pavel Lacko (1)
Ján Pirč (1)
Tomáš Korman (1)
Zuzana Adamova (1)
Dušan Marják (1)
David Horváth (1)
Katarína Dudíková (1)
Petr Kavan (1)
Viliam Vaňko (1)
Zuzana Klincová (1)
Ondrej Jurišta (1)
Radoslav Pálka (1)
Petr Steiner (1)
Gabriel Závodský (1)
Bystrik Bugan (1)
Martin Šrámek (1)
peter straka (1)
Michal Ďubek (1)
Peter K (1)
Vincent Lechman (1)
Marcel Ružarovský (1)
Tomas Kovac (1)
Adam Pauček (1)
Matej Gera (1)
Pavol Chrenko (1)
Marcel Jurko (1)
Peter Kubina (1)
Róbert Černák (1)
Ladislav Pollák (1)
Natalia Janikova (1)
Ivan Priadka (1)
lukas.kvokacka (1)
lukasmozola (1)
Tibor Menyhért (1)
Michaela Stessl (1)
Tomas Pavelka (1)
Zuzana Kohútová (1)
Igor Krist (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Peter Marcin (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Michal Jediný (1)
Mikuláš Lévai (1)
Peter Janík (1)
Martin Galgoczy (1)
Martin Bránik (1)
Miriam Potočná (1)
Roman Prochazka (1)
Lucia Berdisová (1)
Dušan Rostáš (1)
Matej Košalko (1)
Jana Mitterpachova (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Tomáš Pavlo (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Tomáš Ľalík (1)
Martin Hudec (1)
jaroslav čollák (1)
Juraj Lukáč (1)
I. Stiglitz (1)
Bohumil Havel (1)
Eduard Pekarovič (1)
Pavol Mlej (1)
Vladimir Trojak (1)
Robert Šorl (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2009 v 15:20

K téme primeranosti zmluvnej pokuty v českej judikatúre už Milan na tomto blogu viackrát písal a to napríklad tu, tu, tu, tu a potom ešte aj tu.

Tento post nemá byť žiadnym komplexným pojednaním o tejto zaujímavej a dôležitej téme. Rád by som len upozornil na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa k tejto téme vyjadril v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Obdo V 93/2004. Ak to môžem zhrnúť, čo je veľa, to je moc a 4 700 % p.a. je už naozaj veľa.

Slovami najvyššieho súdu:

"Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. ...

Podľa zmluvy bola zmluvná pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania (ak omeškanie presiahlo 61 dní) dojednaná pre obe zmluvné strany, čo znamená, že stíhala zhotoviteľa diela pre prípad omeškania so zhotovením a odovzdaním diela, i žalovaného pre prípad omeškania so zaplatením ceny. Z uvedeného pohľadu je dohoda vyvážená a nemožno ju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Napriek uvedeným skutočnostiam, ktoré v zásade svedčia v prospech žalobcu, aj dovolací súd dospel k záveru, že žalobcom uplatňovaná zmluvná pokuta je neprimerane vysoká. Pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania, vychádzajúc z ceny diela, zodpovedá takmer 13 %. Po prevedení na ročnú úrokovú sadzbu by to predstavovalo približne 4 700 %, teda štyridsaťsedemnásobok ceny diela. Súdom priznaná zmluvná pokuta, nepočítajúc pokutu priznanú za obdobie po uznaní dlhu, predstavuje takmer 18-násobok ceny diela. ...

Priznanie zmluvnej pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému majetkovému prospechu povinného a vo vzťahu k povinnému by bolo neúmerne prísnou a bezdôvodnou sankciou, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.
"


Názory k článku Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!:


  Juraj Gyarfas, 27. 08. 2019 v 10:32 - neprimeranosť zmluvnej pokuty nespôsobuje neplatnosť

"Jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům ( § 588 o. z.), nelze považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše; takovou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 2051 o. z.

Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat (absolutní) neplatnost ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití moderačního práva soudu. Pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, není vyloučeno posoudit její ujednání jako (absolutně) neplatné právní jednání podle § 588 o. z.; v takovém případě však nepřichází v úvahu její moderace.
"


NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017

  Juraj Gyarfas, 28. 03. 2021 v 20:47 - NS ČR k zmluvnej pokuta

"Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se již v otázce úměry sankční povinnosti představující smluvní pokutu za nesplnění povinnosti zaplatit peněžitý dluh ustálila na tom, že ujednání o smluvní pokutě ve výši 1% denně je zpravidla považováno za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005, ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4377/2008, ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 33 Cdo 5364/2007, ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 33 Cdo 689/2008, ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2248/2009). Uvedené jak rovněž dovodila judikatura neplatí bezvýjimečně (bez dalšího), nýbrž zpravidla , tj. neexistují-li okolností odůvodňující mimořádnou výši pokuty."

NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 3947/2017


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím