lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (111)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (39)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Peter Kotvan (6)
Petr Novotný (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Pavol Szabo (4)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Radovan Pala (4)
Ján Lazur (4)
Josef Kotásek (4)
Maroš Hačko (4)
Monika Dubská (4)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Ivan Bojna (3)
Peter Pethő (3)
Ondrej Halama (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Adam Valček (3)
Denisa Dulaková (3)
Pavol Kolesár (3)
Marek Maslák (2)
Richard Macko (2)
Jozef Kleberc (2)
Juraj Schmidt (2)
Dávid Tluščák (2)
Andrej Kostroš (2)
Ludmila Kucharova (2)
Martin Serfozo (2)
Anton Dulak (2)
Martin Gedra (2)
Gabriel Volšík (2)
Bob Matuška (2)
Peter Varga (2)
Juraj Straňák (2)
Michal Hamar (2)
Maroš Macko (2)
Jiří Remeš (2)
Roman Kopil (2)
Marián Porvažník (2)
Lukáš Peško (2)
Zsolt Varga (2)
lukasmozola (1)
I. Stiglitz (1)
Martin Galgoczy (1)
Tibor Menyhért (1)
Ondrej Jurišta (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Igor Krist (1)
Jana Mitterpachova (1)
Zuzana Klincová (1)
lukas.kvokacka (1)
Natalia Janikova (1)
Martin Bránik (1)
Robert Šorl (1)
David Horváth (1)
Pavel Lacko (1)
David Halenák (1)
Dušan Marják (1)
Peter K (1)
Vincent Lechman (1)
Peter Marcin (1)
Martin Šrámek (1)
Adam Pauček (1)
Martin Poloha (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Petr Steiner (1)
jaroslav čollák (1)
Lucia Palková (1)
Ján Pirč (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Tomáš Ľalík (1)
Paula Demianova (1)
Martin Svoboda (1)
Matej Kurian (1)
Robert Vrablica (1)
Vladimir Trojak (1)
Tomas Kovac (1)
Marcel Jurko (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Miriam Potočná (1)
Katarína Dudíková (1)
Vladislav Pečík (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Juraj Lukáč (1)
Lucia Berdisová (1)
Tomáš Pavlo (1)
Zuzana Adamova (1)
Martin Hudec (1)
Bystrik Bugan (1)
Ladislav Pollák (1)
Petr Kavan (1)
Bohumil Havel (1)
Michal Ďubek (1)
Martin Estočák (1)
Nora Šajbidor (1)
Róbert Černák (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Peter Janík (1)
Radoslav Pálka (1)
Gabriel Závodský (1)
Dušan Rostáš (1)
Roman Prochazka (1)
Michal Jediný (1)
peter straka (1)
Tomáš Korman (1)
Emil Vaňko (1)
Ivan Michalov (1)
Ivan Priadka (1)
Marcel Ružarovský (1)
Matej Gera (1)
Zuzana Kohútová (1)
Jakub Mandelík (1)
Ivan Kormaník (1)
Peter Kubina (1)
Pavol Mlej (1)
Michaela Stessl (1)
Eduard Pekarovič (1)
Viliam Vaňko (1)
Matej Košalko (1)
Tomáš Demo (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2009 v 15:20

K téme primeranosti zmluvnej pokuty v českej judikatúre už Milan na tomto blogu viackrát písal a to napríklad tu, tu, tu, tu a potom ešte aj tu.

Tento post nemá byť žiadnym komplexným pojednaním o tejto zaujímavej a dôležitej téme. Rád by som len upozornil na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa k tejto téme vyjadril v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Obdo V 93/2004. Ak to môžem zhrnúť, čo je veľa, to je moc a 4 700 % p.a. je už naozaj veľa.

Slovami najvyššieho súdu:

"Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. ...

Podľa zmluvy bola zmluvná pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania (ak omeškanie presiahlo 61 dní) dojednaná pre obe zmluvné strany, čo znamená, že stíhala zhotoviteľa diela pre prípad omeškania so zhotovením a odovzdaním diela, i žalovaného pre prípad omeškania so zaplatením ceny. Z uvedeného pohľadu je dohoda vyvážená a nemožno ju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Napriek uvedeným skutočnostiam, ktoré v zásade svedčia v prospech žalobcu, aj dovolací súd dospel k záveru, že žalobcom uplatňovaná zmluvná pokuta je neprimerane vysoká. Pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania, vychádzajúc z ceny diela, zodpovedá takmer 13 %. Po prevedení na ročnú úrokovú sadzbu by to predstavovalo približne 4 700 %, teda štyridsaťsedemnásobok ceny diela. Súdom priznaná zmluvná pokuta, nepočítajúc pokutu priznanú za obdobie po uznaní dlhu, predstavuje takmer 18-násobok ceny diela. ...

Priznanie zmluvnej pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému majetkovému prospechu povinného a vo vzťahu k povinnému by bolo neúmerne prísnou a bezdôvodnou sankciou, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.
"


Názory k článku Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!:


  Juraj Gyarfas, 27. 08. 2019 v 10:32 - neprimeranosť zmluvnej pokuty nespôsobuje neplatnosť

"Jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům ( § 588 o. z.), nelze považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše; takovou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 2051 o. z.

Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat (absolutní) neplatnost ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití moderačního práva soudu. Pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, není vyloučeno posoudit její ujednání jako (absolutně) neplatné právní jednání podle § 588 o. z.; v takovém případě však nepřichází v úvahu její moderace.
"


NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017

  Juraj Gyarfas, 28. 03. 2021 v 20:47 - NS ČR k zmluvnej pokuta

"Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se již v otázce úměry sankční povinnosti představující smluvní pokutu za nesplnění povinnosti zaplatit peněžitý dluh ustálila na tom, že ujednání o smluvní pokutě ve výši 1% denně je zpravidla považováno za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005, ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4377/2008, ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 33 Cdo 5364/2007, ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 33 Cdo 689/2008, ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2248/2009). Uvedené jak rovněž dovodila judikatura neplatí bezvýjimečně (bez dalšího), nýbrž zpravidla , tj. neexistují-li okolností odůvodňující mimořádnou výši pokuty."

NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 3947/2017


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím