lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (108)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (38)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Michal Novotný (7)
Xénia Petrovičová (6)
Adam Zlámal (6)
Miroslav Kulatý (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Radovan Pala (4)
Monika Dubská (4)
Pavol Szabo (4)
Josef Kotásek (4)
Maroš Hačko (4)
Ján Lazur (4)
Peter Kotvan (4)
Peter Pethő (3)
Jakub Jošt (3)
Denisa Dulaková (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Josef Šilhán (3)
Adam Valček (3)
Pavol Kolesár (3)
Ivan Bojna (3)
Marián Porvažník (2)
Gabriel Volšík (2)
Lukáš Peško (2)
Peter Varga (2)
Bob Matuška (2)
Jiří Remeš (2)
Dávid Tluščák (2)
Ondrej Halama (2)
Andrej Kostroš (2)
Michal Hamar (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Gedra (2)
Roman Kopil (2)
Anton Dulak (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Maroš Macko (2)
Martin Serfozo (2)
Juraj Schmidt (2)
Zsolt Varga (2)
Marek Maslák (2)
Róbert Černák (1)
Viliam Vaňko (1)
Radoslav Pálka (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Lucia Berdisová (1)
Ivan Michalov (1)
Martin Estočák (1)
lukasmozola (1)
Tomas Kovac (1)
David Halenák (1)
Matej Kurian (1)
David Horváth (1)
Michal Jediný (1)
Robert Vrablica (1)
Vladislav Pečík (1)
Zuzana Kohútová (1)
Martin Galgoczy (1)
Tomáš Pavlo (1)
Peter Janík (1)
Tomáš Korman (1)
I. Stiglitz (1)
Eduard Pekarovič (1)
Martin Bránik (1)
Igor Krist (1)
Ladislav Pollák (1)
jaroslav čollák (1)
Katarína Dudíková (1)
Petr Steiner (1)
Marcel Ružarovský (1)
Roman Prochazka (1)
Miriam Potočná (1)
Martin Poloha (1)
Bystrik Bugan (1)
Paula Demianova (1)
Pavol Mlej (1)
Dušan Rostáš (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Michal Ďubek (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Tomáš Demo (1)
Vladimir Trojak (1)
lukas.kvokacka (1)
Jakub Mandelík (1)
Ondrej Jurišta (1)
Pavel Lacko (1)
Lucia Palková (1)
Marcel Jurko (1)
peter straka (1)
Robert Šorl (1)
Emil Vaňko (1)
Matej Gera (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Juraj Lukáč (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Dušan Marják (1)
Peter K (1)
Peter Marcin (1)
Matej Košalko (1)
Bohumil Havel (1)
Peter Kubina (1)
Zuzana Adamova (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Ján Pirč (1)
Martin Svoboda (1)
Ivan Priadka (1)
Natalia Janikova (1)
Nora Šajbidor (1)
Zuzana Klincová (1)
Petr Kavan (1)
Gabriel Závodský (1)
Tomáš Ľalík (1)
Richard Macko (1)
Vincent Lechman (1)
Martin Šrámek (1)
Ivan Kormaník (1)
Tibor Menyhért (1)
Jana Mitterpachova (1)
Martin Hudec (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2009 v 15:20

K téme primeranosti zmluvnej pokuty v českej judikatúre už Milan na tomto blogu viackrát písal a to napríklad tu, tu, tu, tu a potom ešte aj tu.

Tento post nemá byť žiadnym komplexným pojednaním o tejto zaujímavej a dôležitej téme. Rád by som len upozornil na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa k tejto téme vyjadril v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Obdo V 93/2004. Ak to môžem zhrnúť, čo je veľa, to je moc a 4 700 % p.a. je už naozaj veľa.

Slovami najvyššieho súdu:

"Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. ...

Podľa zmluvy bola zmluvná pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania (ak omeškanie presiahlo 61 dní) dojednaná pre obe zmluvné strany, čo znamená, že stíhala zhotoviteľa diela pre prípad omeškania so zhotovením a odovzdaním diela, i žalovaného pre prípad omeškania so zaplatením ceny. Z uvedeného pohľadu je dohoda vyvážená a nemožno ju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Napriek uvedeným skutočnostiam, ktoré v zásade svedčia v prospech žalobcu, aj dovolací súd dospel k záveru, že žalobcom uplatňovaná zmluvná pokuta je neprimerane vysoká. Pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania, vychádzajúc z ceny diela, zodpovedá takmer 13 %. Po prevedení na ročnú úrokovú sadzbu by to predstavovalo približne 4 700 %, teda štyridsaťsedemnásobok ceny diela. Súdom priznaná zmluvná pokuta, nepočítajúc pokutu priznanú za obdobie po uznaní dlhu, predstavuje takmer 18-násobok ceny diela. ...

Priznanie zmluvnej pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému majetkovému prospechu povinného a vo vzťahu k povinnému by bolo neúmerne prísnou a bezdôvodnou sankciou, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.
"


Názory k článku Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!:


  Juraj Gyarfas, 27. 08. 2019 v 10:32 - neprimeranosť zmluvnej pokuty nespôsobuje neplatnosť

"Jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům ( § 588 o. z.), nelze považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše; takovou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 2051 o. z.

Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat (absolutní) neplatnost ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití moderačního práva soudu. Pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, není vyloučeno posoudit její ujednání jako (absolutně) neplatné právní jednání podle § 588 o. z.; v takovém případě však nepřichází v úvahu její moderace.
"


NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017

Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím