lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (43)
Kristián Csach (26)
Tomáš Klinka (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Michal Krajčírovič (6)
Adam Zlámal (6)
Peter Kotvan (6)
Xénia Petrovičová (6)
Robert Goral (5)
Ľuboslav Sisák (5)
Ondrej Halama (5)
Lexforum (5)
Radovan Pala (4)
Pavol Szabo (4)
Ján Lazur (4)
Petr Kolman (4)
Ivan Bojna (4)
Monika Dubská (4)
Natália Ľalíková (4)
Josef Kotásek (4)
Maroš Hačko (4)
Marián Porvažník (3)
Peter Pethő (3)
Denisa Dulaková (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Pavol Kolesár (3)
Adam Valček (3)
Marek Maslák (2)
Andrej Kostroš (2)
Peter Varga (2)
Ludmila Kucharova (2)
Jozef Kleberc (2)
Bob Matuška (2)
Juraj Schmidt (2)
Anton Dulak (2)
Dávid Tluščák (2)
Michal Hamar (2)
Gabriel Volšík (2)
Lukáš Peško (2)
Jiří Remeš (2)
Zsolt Varga (2)
Martin Gedra (2)
Maroš Macko (2)
Richard Macko (2)
Tomáš Plško (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Serfozo (2)
Roman Kopil (2)
lukasmozola (1)
Tomas Kovac (1)
Zuzana Kohútová (1)
Peter Marcin (1)
Robert Vrablica (1)
Peter Zeleňák (1)
Zuzana Klincová (1)
Eduard Pekarovič (1)
Róbert Černák (1)
Patrik Pupík (1)
peter straka (1)
Ján Pirč (1)
lukas.kvokacka (1)
Peter Janík (1)
Martin Bránik (1)
Igor Krist (1)
Martin Šrámek (1)
Mikuláš Lévai (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Tomáš Korman (1)
Petr Kavan (1)
Pavel Lacko (1)
Pavol Chrenko (1)
Roman Prochazka (1)
Emil Vaňko (1)
Tomáš Pavlo (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Peter Kubina (1)
Michaela Stessl (1)
Dávid Kozák (1)
Marcel Jurko (1)
Vladimir Trojak (1)
Ivan Michalov (1)
Pavol Mlej (1)
Ladislav Pollák (1)
jaroslav čollák (1)
Martin Poloha (1)
Tomáš Ľalík (1)
Lucia Berdisová (1)
Viliam Vaňko (1)
Vincent Lechman (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Petr Novotný (1)
Natalia Janikova (1)
Zuzana Adamova (1)
Nora Šajbidor (1)
Juraj Lukáč (1)
Jana Mitterpachova (1)
Matej Kurian (1)
Adam Pauček (1)
Bystrik Bugan (1)
Dušan Marják (1)
Michal Jediný (1)
Peter K (1)
Matej Gera (1)
Michal Ďubek (1)
Robert Šorl (1)
Jakub Mandelík (1)
Ivan Priadka (1)
David Halenák (1)
Bohumil Havel (1)
Tomas Pavelka (1)
Petr Steiner (1)
Dušan Rostáš (1)
Ivan Kormaník (1)
Radoslav Pálka (1)
Andrej Majerník (1)
David Horváth (1)
I. Stiglitz (1)
Patrik Patáč (1)
Marcel Ružarovský (1)
Vladislav Pečík (1)
Martin Estočák (1)
Gabriel Závodský (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Lucia Palková (1)
Katarína Dudíková (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Martin Galgoczy (1)
Martin Svoboda (1)
Tomáš Demo (1)
Ondrej Jurišta (1)
Miriam Potočná (1)
Matej Košalko (1)
Martin Hudec (1)
Tibor Menyhért (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Paula Demianova (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!

Juraj Gyarfas, 12. 06. 2009 v 15:20

K téme primeranosti zmluvnej pokuty v českej judikatúre už Milan na tomto blogu viackrát písal a to napríklad tu, tu, tu, tu a potom ešte aj tu.

Tento post nemá byť žiadnym komplexným pojednaním o tejto zaujímavej a dôležitej téme. Rád by som len upozornil na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa k tejto téme vyjadril v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Obdo V 93/2004. Ak to môžem zhrnúť, čo je veľa, to je moc a 4 700 % p.a. je už naozaj veľa.

Slovami najvyššieho súdu:

"Použitie moderačného práva je zásahom do zmluvnej voľnosti účastníkov obchodného záväzkového vzťahu. Možnosť takéhoto zásahu zákonná úprava predpokladá a upravuje. Zásah súdu do zmluvných vzťahov aplikáciou § 301 Obchodného zákonníka je postupom výnimočným a jeho použitie je na mieste len v odôvodnených prípadoch, ak sa výška pokuty javí ako neprimerane vysoká. ...

Podľa zmluvy bola zmluvná pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania (ak omeškanie presiahlo 61 dní) dojednaná pre obe zmluvné strany, čo znamená, že stíhala zhotoviteľa diela pre prípad omeškania so zhotovením a odovzdaním diela, i žalovaného pre prípad omeškania so zaplatením ceny. Z uvedeného pohľadu je dohoda vyvážená a nemožno ju považovať za jednostranne zvýhodňujúcu jednu zmluvnú stranu. Napriek uvedeným skutočnostiam, ktoré v zásade svedčia v prospech žalobcu, aj dovolací súd dospel k záveru, že žalobcom uplatňovaná zmluvná pokuta je neprimerane vysoká. Pokuta 75 000,- Sk za každý deň omeškania, vychádzajúc z ceny diela, zodpovedá takmer 13 %. Po prevedení na ročnú úrokovú sadzbu by to predstavovalo približne 4 700 %, teda štyridsaťsedemnásobok ceny diela. Súdom priznaná zmluvná pokuta, nepočítajúc pokutu priznanú za obdobie po uznaní dlhu, predstavuje takmer 18-násobok ceny diela. ...

Priznanie zmluvnej pokuty mnohonásobne prevyšujúcej právo, ktoré zabezpečuje, by viedlo k celkom neodôvodnenému majetkovému prospechu povinného a vo vzťahu k povinnému by bolo neúmerne prísnou a bezdôvodnou sankciou, ktorá nie je nevyhnutná pre naplnenie zabezpečovacej funkcie zmluvnej pokuty.
"


Názory k článku Primeranosť zmluvnej pokuty alebo čo je veľa, to je moc!:


  Juraj Gyarfas, 27. 08. 2019 v 10:32 - neprimeranosť zmluvnej pokuty nespôsobuje neplatnosť

"Jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům ( § 588 o. z.), nelze považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše; takovou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 2051 o. z.

Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat (absolutní) neplatnost ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití moderačního práva soudu. Pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, není vyloučeno posoudit její ujednání jako (absolutně) neplatné právní jednání podle § 588 o. z.; v takovém případě však nepřichází v úvahu její moderace.
"


NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 5377/2017

  Juraj Gyarfas, 28. 03. 2021 v 20:47 - NS ČR k zmluvnej pokuta

"Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se již v otázce úměry sankční povinnosti představující smluvní pokutu za nesplnění povinnosti zaplatit peněžitý dluh ustálila na tom, že ujednání o smluvní pokutě ve výši 1% denně je zpravidla považováno za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005, ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4377/2008, ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 33 Cdo 5364/2007, ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 33 Cdo 689/2008, ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2248/2009). Uvedené jak rovněž dovodila judikatura neplatí bezvýjimečně (bez dalšího), nýbrž zpravidla , tj. neexistují-li okolností odůvodňující mimořádnou výši pokuty."

NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 3947/2017


  Juraj Gyarfas, 08. 01. 2023 v 19:13 - premlčanie zmluvnej pokuty

"Je-li smluvní pokuta sjednána za každý den prodlení, vzniká věřiteli za každý den trvání prodlení samostatné právo na smluvní pokutu, neboť dlužník opětovně každým dnem prodlení porušuje svoji povinnost plnit řádně a včas. Smluvní pokuta není tak jako úroky z prodlení příslušenstvím pohledávky ani opětujícím se plněním, které by bylo možné věřiteli soudním rozhodnutím přiznat i do budoucna, ale samostatným majetkovým nárokem. Zatímco v případě povinnosti dlužníka platit úroky z prodlení se splněním závazku, která nevzniká samostatně (nově) za každý den trvání prodlení, ale jednorázově v den, kterým se dlužník ocitl v prodlení, a tímto dnem počíná běžet promlčecí doba a jejím uplynutím se právo na úroky z prodlení promlčí jako „celek“, u práva na smluvní pokutu, která je sjednána procentní sazbou z dlužné částky za každý den prodlení, běží promlčecí doba u každého jednotlivého práva na smluvní pokutu samostatně a nepromlčuje se jako celek. Uvedené platí i v případě smluvní pokuty, která byla sjednána pevnou částkou za každý den prodlení."
NS ČR, sp. zn. 26 Cdo 2472/2021


Nemáte oprávnění přidat názor. Přihlaste se prosím